FF FNVHpV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Student zapisuje všechny uvedené povinné předměty (celkový počet: 27 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 --
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:HV_103Metodologie hudební vědy M. Bekzk 1/1/06 1Z
FF:HV_43Státní magisterská zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- --
FF:HV_54Dějiny hudební teorie L. Spurnýzk 1/1/05 2Z
FF:HV_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 2/0/04 3Z
FF:HV_795aAkademický seminář I J. Perutkovák 0/2/04 1P
FF:HV_795bAkademický seminář II J. Perutkovák 0/2/04 2P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student se řídí pokyny uvedenými v jednotlivých blocích (1 a 2).

Blok 1

Student vybere jednu z uvedených přednášek (dle aktuální nabídky) v rámci magisterského studia. Získá za ni 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_312Riemann a Schenker. Přístupy k hudební analýze L. Spurnýk 2/0/05 1P
FF:HV_553Četba textů k hudební estetice a teorii L. Spurnýz 0/2/05 2P
FF:HV_57Česká hudební terminologie 14. - 19. století M. Štědroňk 2/0/05 3P
FF:HV_701Sondy do dějin melodie 17. - 19. století M. Štědroňk 1/1/05 4P
FF:HV_706Literární opera M. Bekk 2/0/05 1P
FF:HV_728Hudebně dramatická tvorba L. Janáčka J. Zahrádkak 2/0/05 2P
FF:HV_739Úvod do hudební sémiotiky L. Spurnýzk 2/0/05 3P
FF:HV_756Mikrotektonika M. Štědroňzk 1/1/05 4P
FF:HV_785Ferruccio Busoni L. Spurnýk 2/0/05 1P
FF:HV_811Centrum a periferie - proměny hudebního provozu v 15.-17. století V. Maňask 1/1/05 --
FF:HV_812Vokálně instrumentální formy vrcholného baroka J. Perutkovák 1/1/05 --
55 kreditů

Blok 2

Předměty, které je možno volit v rámci zájmu a profilace studenta k doplnění počtu kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:ASH20aEdiční seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek za semestr.3 --
FF:ASH20bEdiční seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek.3 --
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_700aHudebně lexikografický seminář I. P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_700bHudebně lexikografický seminář II. P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_705Vítězslav Novák a jeho škola L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_707Od opery k musicalu M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:HV_750aSeminář hudební topografie I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_750bSeminář hudební topografie II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_93aSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" I. J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_93bSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. L. Spurnýz 0/2/03 --
FF:HV_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. L. Spurnýz 0/2/03 --
FF:HV_98aSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I. J. Zahrádkaz 0/2/03 --
FF:HV_98bSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" II. J. Zahrádkaz 0/2/03 --
83 kreditů