Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F15304 Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-VH_ Hudební věda

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SHK11Poslechový seminář II. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK13Poslechový seminář III. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK15Poslechový seminář IV. -z 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:VH_103Metodologie hudební vědy V. Maňaszk 1/1/05 1Z
FF:VH_43Státní magisterská zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- --
FF:VH_54Dějiny hudební teorie V. Maňaszk 1/1/05 2Z
FF:VH_755 -zk 0/0- 3Z
FF:VH_795aAkademický seminář I V. Maňask 0/2/04 1P
FF:VH_795bAkademický seminář II V. Maňask 0/2/04 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Student vybere jednu z uvedených přednášek (dle aktuální nabídky) v rámci magisterského studia. Získá za ni 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_312 -k 0/0- 1P
FF:VH_553 -z 0/0- 2P
FF:VH_57 -k 0/0- 3P
FF:VH_701 -k 0/0- 4P
FF:VH_706Literární opera V. Maňask 2/0/05 1P
FF:VH_728 -k 0/0- 2P
FF:VH_739Úvod do hudební sémiotiky V. Maňaszk 2/0/04 3P
FF:VH_756 -k 0/0- 4P
FF:VH_785 -- 0/0- 1P
9 kreditů

Blok 2

Předměty, které je možno volit v rámci zájmu a profilace studenta k doplnění počtu kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.6 --
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.6 --
FF:VH_15aCollegium musicum - smíšený sbor V. Maňask 0/2/03 --
FF:VH_15bCollegium musicum - mužský sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_15cCollegium musicum - orchestr V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/03 --
FF:VH_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_44Francouzská hudba za vlády Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. J. Perutkovák 2/0/03 --
FF:VH_49 -- 0/0- --
FF:VH_58Claudio Monteverdi: opery a zpívané balety M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:VH_700aHudebně lexikografický seminář I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_700b -- 0/0- --
FF:VH_705 -- 0/0- --
FF:VH_707 -- 0/0- --
FF:VH_732Operní dramaturgie V. Maňask 1/13 --
FF:VH_742 -- 0/0- --
FF:VH_750a -- 0/0- --
FF:VH_750b -- 0/0- --
FF:VH_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_93a -- 0/0- --
FF:VH_93b -- 0/0- --
FF:VH_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:VH_98a -- 0/0- --
FF:VH_98b -- 0/0- --
54 kreditů

Další aplikace