FF FDCELIkSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: The Historic Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-CELI_ Česká literatura

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a01Doktorská práce M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.30 8-
FF:CLDS_a02Teze doktorské disertace M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 7-
FF:CLDS_a03Doktorská zkouška M. Soleiman pour HashemiSDzk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a04Vystoupení na vědecké konferenci I Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 4-
FF:CLDS_a07Studie v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a09Pramenné studium, výzkum I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 1-
FF:CLDS_a10Pramenné studium, výzkum II H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 2-
FF:CLDS_a11Pramenné studium, výzkum III H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 3-
FF:CLDS_a13Zahraniční stáž I Z. Fišerz 0/0/0 blok.15 5-
FF:CLDS_a17Doktorandský seminář I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 1-
FF:CLDS_a18Doktorandský seminář II M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 2-
FF:CLDS_a19Doktorandský seminář III H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 3-
FF:CLDS_a20Doktorandský seminář IV H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 4-
FF:CLDS_a21Doktorandský seminář V H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 5-
FF:CLDS_a22Doktorandský seminář VI H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 6-
FF:CLDS_a23Doktorandský seminář VII H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 7-
FF:CLDS_a24Doktorandský seminář VIII H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 8-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 4-
145 kreditů

Povinné specializační předměty

Je potřeba získat 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 1-
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 2-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je potřeba získat 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:LMD_003Středověká latina P. Mutlovák 0/0/0 blok.15 4-
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:NJDS_001Středověká němčina S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 4-
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 5-
90 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student může vybírat jak z tohoto bloku, tak z celofakultní nabídky volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CLDS_a06Vystoupení na vědecké konferenci III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a08Recenze v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 --
FF:CLDS_a14Zahraniční stáž II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a15Zahraniční stáž III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a16Zahraniční stáž IV Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:CLDS_a30Textová příprava M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.20 --
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a35Pedagogická činnost I M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a36Pedagogická činnost II M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a41Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce Z. Fišerk 0/0/215 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
150 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Student musí z tohoto bloku absolvovat 1 předmět z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CLDS_a40Cizí jazyk - referát v cizím jazyce Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
25 kreditů