FF FNHIpSCD Církevní dějiny
Název anglicky: Religious History
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-HI_ Historie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60 kr.)

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA277ISeminář k magisterské diplomové práci I L. Janz 0/2/010 3P
FF:HIA277IISeminář k magisterské diplomové práci II L. Janz 0/2/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty (40 kr.)

Předměty společné všem posluchačům bez ohledu na zvolenou specializaci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA200sMetodologie historické práce L. Fasorazk 1/1/010 1Z
FF:HIA201sVybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/06 1P
FF:HIA202sZákladní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/06 2P
FF:HIA203sZákladní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/06 3P
FF:HIA204sKřesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/06 4P
FF:HIA205sModerní dějepisectví P. Bočekzk 1/1/06 2Z
40 kreditů

Specializační část (60 kr.)

Povinné předměty (40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA285Byzanc a její ekumena na cestě k církevnímu rozkolu P. Bočekz 0/2/06 1P
FF:HIA286Náboženství a Evropa v době reformací (16. - 17. století) T. Malýz 0/2/06 3P
FF:HIA287Náboženství ve druhé polovině 20. století D. Nečasovázk 2/0/08 4P
FF:HIA293Vybrané problémy církevních dějin středověku L. Janzk 2/0/08 2P
FF:HIB038nDuchovní tvář osvícenství v českých zemích Z. Stokláskováz 1/1/04 --
FF:HIB050nHistorie a filosofie dějin: sousedé nebo nepřátelé? T. Borovskýz 1/1/04 --
FF:HIB051nCírkevní unie a rozkoly ve východní Evropě raného novověku P. Bočekk 1/1/04 --
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty (20 kr.)

Posluchači absolvují v průběhu studia předměty v hodnotě 20 kreditů dle svého odborného zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA214IStředověká latina I L. Švandaz 0/2/06 --
FF:HIA214IIStředověká latina II L. Švandazk 0/2/06 --
FF:HIA278Barokní kultura ve střední Evropě T. Malýz 0/2/06 --
FF:HIA279Úvod do ikonografie právních dějin T. Knozz 0/2/06 --
FF:HIA281Rusko a Evropa v raném novověku P. Bočekzk 2/0/08 --
FF:HIA282Sociální vývoj českých zemí a střední Evropy 1815-1939 L. Fasoraz 0/2/06 --
FF:HIA283Interpretace pramenů k soudobým dějinám T. Dvořákz 0/2/06 --
FF:HIA284Morava v dějinách 19. století J. Malířzk 2/0/08 --
FF:HIA289Mentality středověku T. Borovskýk 2/0/08 --
FF:HIA296Kosmas a Vratislav M. Wihodazk 1/1/08 --
FF:HIB023nKláštery jako střediska kultury a ekonomiky L. Janz 0/2/04 --
FF:HIB024nMoc středověkého vládce. Vládní praxe Přemysla Otakara II. a jiných panovníků ve světle itinerářových a prosopografických analýz L. Reitingerz 0/2/04 --
FF:HIB025nHistorická dílna J. Hanušz 0/0/0 blokově v termínu 20. - 24. 11. 2023.3 --
FF:HIB026nVelmoci a Balkán v 19. a 20. století L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB027nMikrohistorie a raný novověk B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB028nGeneze politických stran v českých zemích J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB029nRok 1848 J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB034nDějiny Balkánu po roce 1944 V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB036nNovodobé a nejnovější dějiny Polska J. Friedlk 2/0/04 --
FF:HIB041nVesnické hospodaření ve světle středověkých pramenů L. Janz 1/1/04 --
FF:HIB042nLitva mezi dvěma císaři P. Bočekz 1/1/04 --
FF:HIB045nProblémy demokracie a Edward Beneš L. Vykoupilk 2/0/04 --
FF:HIB048nMultikulturní dědictví českých zemí T. Dvořákk 1/1/04 --
FF:HIB053nSociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB054nInterpretace dějin 20. století J. Německ 1/1/04 --
FF:HIB056nHistorie česko-balkánských vztahů L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB057bnExkurze T. Dvořákk 0/0/04 --
FF:HIB058bnDějiny a kultura Romů a odborná praxe J. Horváthováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIB060nOtázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
153 kreditů