Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VALIŠ, David, Jiří HLINKA, Jan KOLÁČEK, Petr PROCHÁZKA, Ondřej POKORA, Radoslav CIPÍN a Rostislav KOŠTIAL. Comprehensive Study on Reliability, Deterioration, and Ageing of Lithium-Ion Batteries in Electric-Powered Aircraft Assessed after a Storage Period Using Functional Data Analysis and Non-Parametric Back up. Engineering Failure Analysis. Elsevier Ltd, 2023, roč. 154, December 2023, s. 1-27. ISSN 1350-6307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2023.107661.

  2022

  1. KOLÁČEK, Jan. Analýza nepravidelně pozorovaných funkcionálních dat. In ROBUST 2022. 2022.

  2020

  1. KROUPOVÁ, Monika, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Kernel estimation of regression function gradient. Communications in Statistics - Theory and Methods. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2020, roč. 49, č. 1, s. 135-151. ISSN 0361-0926. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03610926.2018.1532518.

  2019

  1. KOLÁČEK, Jan, Ondřej POKORA, Daniela KURUCZOVÁ a Tzai-Wen CHIU. Benefits of functional PCA in the analysis of single-trial auditory evoked potentials. Computational Statistics. Germany: Springer, 2019, roč. 34, č. 2, s. 617-629. ISSN 0943-4062. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00180-018-0819-6.
  2. HOLTANOVÁ, Eva, Thomas MENDLIK, Jan KOLÁČEK, Ivanka HOROVÁ a Jiří MIKŠOVSKÝ. Similarities within a multi-model ensemble: functional data analysis framework. Geoscientific Model Development. Göttingen: Copernicus Publications, 2019, roč. 12, č. 2, s. 735-747. ISSN 1991-959X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5194/gmd-12-735-2019.
  3. VALIŠ, David, Ondřej POKORA a Jan KOLÁČEK. System failure estimation based on field data and semi-parametric modeling. Engineering Failure Analysis. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 101, JUL 2019, s. 473-484. ISSN 1350-6307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.04.014.

  2018

  1. SVOBODOVÁ, Jana a Jan KOLÁČEK. Bayesian Geographical Profiling in Terrorism Revealing. STATISTIKA-STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL. Czech Statistical Office, 2018, roč. 98, č. 3, s. 295-305. ISSN 0322-788X.
  2. KROUPOVÁ, Monika, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Jádrové odhady gradientu regresní funkce. In Robust 2018, 20. zimní škola JČMF. 2018.
  3. KROUPOVÁ, Monika, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Jádrové odhady gradientu regresní funkce. In Robust 2018, 20. zimní škola JČMF. 2018.
  4. KROUPOVÁ, Monika, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Jádrový odhad regresní funkce a jejího gradientu. In Workshop Analýzy reálných dat - katalyzátor pro Váš růst a lepší výsledky, Centrum pro transfer technologií. 2018.

  2017

  1. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Bandwidth matrix selectors for kernel regression. Computational Statistics. HEIDELBERG, GERMANY: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 32, č. 3, s. 1027-1046. ISSN 0943-4062. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00180-017-0709-3.
  2. KURUCZOVÁ, Daniela a Jan KOLÁČEK. Bandwidth Selection Problem in Nonparametric Functional Regression. Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Czech Statistical Office, 2017, roč. 97, č. 3, s. 107-115. ISSN 0322-788X.
  3. POKORA, Ondřej, Jan KOLÁČEK, Tzai-Wen CHIU a Wei QIU. Functional data analysis of single-trial auditory evoked potentials recorded in the awake rat. BioSystems. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 161, November, s. 67-75. ISSN 0303-2647. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.biosystems.2017.09.002.
  4. KURUCZOVÁ, Daniela a Jan KOLÁČEK. Local bandwidth selectors for functional kernel regression. 2017.

  2016

  1. KURUCZOVÁ, Daniela a Jan KOLÁČEK. Neparametrická funkcionálna regresia. In ROBUST 2016, 19. Letní škola JČMF. 2016.
  2. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Selection of bandwidth for kernel regression. Communications in Statistics - Theory and Methods. Marcel Dekker, 2016, roč. 45, č. 5, s. 1487-1500. ISSN 0361-0926. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03610926.2013.864770.

  2015

  1. HOROVÁ, Ivanka a Jan KOLÁČEK. Analysis of Photovoltaic Energy Using Kernel Smoothing. In The 25th Annual TIES Conference. 2015.
  2. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Contribution to bandwidth matrix choice for bivariate kernel regression. In Analytical Methods in Statistics, AMISTAT 2015. 2015.
  3. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Iterative bandwidth method for bivariate kernel regression and its gradient. In European Meeting of Statisticians. 2015.
  4. KOLÁČEK, Jan. Statistické modelování. Online. In HOLČÍK Jiří, KOMENDA Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. nestránkováno, 165 s. ISBN 978-80-210-8095-9.
  5. KOLÁČEK, Jan. Theory and Practice of Kernel Smoothing - habilitation thesis. Brno: Neuveden, 2015, 176 s.
  6. KOLÁČEK, Jan. Volba vyhlazovacích parametrů při jádrové regresi. In Seminář z aplikované matematiky UPOL, Olomouc. 2015.
  7. KONEČNÁ, Kateřina a Jan KOLÁČEK. Výpočetní matematické systémy. Online. In HOLČÍK Jiří, KOMENDA Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 187 s. ISBN 978-80-210-8095-9.

  2014

  1. HASILOVÁ, Kamila, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Bandwidth matrix selectors for multivariate kernel density estimation. In C H Skiadas. Theoretical and Applied Issues in Statistics and Demography. Athens: International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST), 2014, s. 33-46. ISBN 978-618-81257-7-3.
  2. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Bandwidth matrix selectors for multivariate kernel regression. In SMTDA Book of abstracts 2014. 2014.
  3. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Bandwidth matrix selectors for multivariate kernel regression. In 3rd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference. 2014.
  4. KONEČNÁ, Kateřina, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Conditional Density Estimations. In C H Skiadas. Theoretical and Applied Issues in Statistics and Demography. Athens: International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST), 2014, s. 15-31. ISBN 978-618-81257-7-3.
  5. LAJDOVÁ, Dagmar, Jan KOLÁČEK a Ivanka HOROVÁ. Kernel Regression Model with Correlated Errors. In C H Skiadas. Theoretical and Applied Issues in Statistics and Demography. Athens: International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST), 2014, s. 3-14. ISBN 978-618-81257-7-3.

  2013

  1. HASILOVÁ, Kamila, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Bandwidth matrix selectors for multivariate kernel density estimation. In Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2013). 2013.
  2. HASILOVÁ, Kamila, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Bandwidth matrix selectors for multivariate kernel density estimation. In Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2013). 2013.
  3. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK a Kamila VOPATOVÁ. Full bandwidth matrix selectors for gradient kernel density estimate. Computational Statistics & Data Analysis. ELSEVIER, 2013, roč. 57, č. 1, s. 364-376. ISSN 0167-9473. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2012.07.006.
  4. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK a Dagmar LAJDOVÁ. Kernel Regression Model for Total Ozone Data. Journal of Environmental Statistics. 2013, roč. 4, č. 2, s. 1-12. ISSN 1945-1296.
  5. LAJDOVÁ, Dagmar, Jan KOLÁČEK a Ivanka HOROVÁ. Kernel Regression Model with Correlated Errors. In Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2013). 2013.
  6. TRHLÍK, M., Renata SOUMAROVÁ, P. BARTOŠ, M. TĚŽKÁ, Jan KOLÁČEK, Kamila VOPATOVÁ, Ivanka HOROVÁ a P. ŠUPÍKOVÁ. Neoadjuvant chemotherapy for primary advanced ovarian cancer. In The International Journal of Gynecological Cancer – October 2012, vol 22, issue 8, supplement 3, E517. 2013. ISSN 1048-891X.
  7. TRHLÍK, Martin, Renata SOUMAROVÁ, Pavel BARTOŠ, Jan KOLÁČEK, Ivanka HOROVÁ a Markéta TĚŽKÁ. Neoadjuvant chemotherapy for primary advanced ovarian cancer. Biomedical Papers. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 157, č. 2, s. "S98", 1 s. ISSN 1213-8118.
  8. KONEČNÁ, Kateřina, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Nonparametric Conditional Density Estimation. In ISCAMI 2013. 2013.
  9. FORBELSKÁ, Marie a Jan KOLÁČEK. Pravděpodobnost a statistika I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6710-3.
  10. FORBELSKÁ, Marie a Jan KOLÁČEK. Pravděpodobnost a statistika II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6711-0.

  2012

  1. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK a Kamila VOPATOVÁ. Bandwidth matrix selectors for multivariate kernel density estimation. In RSS 2012 International Conference Telford, 3-6 September 2012. 2012.
  2. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Iterative bandwidth method for kernel regression. Journal of Statistics: Advances in Theory and Applications. Scientific Advances Publishers, 2012, roč. 8, č. 2, s. 91-103. ISSN 0975-1262.
  3. KOLÁČEK, Jan a Ivanka HOROVÁ. Iterative bandwidth selector - extension to kernel regression. In RSS 2012 International Conference: 3-6 September, Telford UK. 2012.
  4. HOROVÁ, Ivanka a Jan KOLÁČEK. Jádrová regrese pro model s korelovanými pozorováními. In LAJDOVÁ, Dagmar. Novohradské statistické dny, 3.6.-6.6.2012. 2012.
  5. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK a Dagmar LAJDOVÁ. Kernel regression model for total ozone data. In LAJDOVÁ, Dagmar. TIES 2012 Conference, 3rd-6th January 2012,Hyderabad, Indie. 2012.
  6. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK a Jiří ZELINKA. Kernel Smoothing in MATLAB: Theory and Practice of Kernel Smoothing. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2012, 244 s. ISBN 978-981-4405-48-5.
  7. ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEK. Lift-Based Quality Indexes for Credit Scoring Models as an Alternative to Gini and KS. Journal of Statistics: Advances in Theory and Applications. 2012, roč. 7, č. 1, s. 1-23. ISSN 0975-1262.
  8. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK a Kamila VOPATOVÁ. Visualization and Bandwidth Matrix Choice. Communications in Statistics - Theory and Methods. Philadelphia: Taylor & Francis, 2012, roč. 41, č. 4, s. 759-777. ISSN 0361-0926. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03610926.2010.529539.

  2011

  1. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. A Conservative Approach to Assessment of Discriminatory Models. In Jiří Zelinka, Ivana Horová. Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 30-36. ISBN 978-80-210-5778-4.
  2. KOLÁČEK, Jan a Rohana J. KARUNAMUNI. A generalized reflection method for kernel distribution and hazard functions estimation. Journal of Applied Probability and Statistics. Montgomery: Dixie W Publishing Corporation, 2011, roč. 6, č. 2, s. 73-85. ISSN 1930-6792.
  3. ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEK. Adjusted Empirical Estimate of Information Value for Credit Scoring Models. Online. In PROCEEDINGS ASMDA 2011. Rome: Edizioni ETS, 2011, s. 1162-1169. ISBN 978-88-467-3045-9.
  4. ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEK. Computation of Information Value for Credit Scoring Models. In Jiří Zelinka, Ivana Horová. Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 75-84. ISBN 978-80-210-5778-4.
  5. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK, Kamila VOPATOVÁ a Jiří ZELINKA. Contribution to bandwidth matrix choice for multivariate kernel density estimate. In ISI 2011, Proceedings of the 58th World Statistics Congress. ISI 2011, 2011, 6 s.
  6. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Credit Scoring Models and their Quality. In APPLIED STATISTICS 2011 PROGRAM and ABSTRACTS. 2011. ISBN 978-961-92487-7-5.
  7. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Credit Scoring Models and their Quality. In Applied Statistics 2011 International Conference. 2011.
  8. KOLÁČEK, Jan. Inovace výuky statistiky na Přírodovědecké fakultě MU. In Hájková, E., Vémolová, R. XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM [CD-ROM]. Brno: Univerzita Obrany, 2011, s. 38-41. ISBN 978-80-7231-779-0.
  9. KOLÁČEK, Jan. Kernel Bivariate Density Toolbox. 2011.
  10. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Quality Measures for Predictive Scoring Models. In Raimondo Manca, Christos H. Skiadas. PROCEEDINGS ASMDA 2011. Rome, Italy: Edizioni ETS, 2011, s. 720-727. ISBN 978-88-467-3045-9.
  11. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Quality Measures for Predictive Scoring Models. In ASMDA 2011 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis Conference. 2011.

  2010

  1. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Assessment of scoring models using information value. In 19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2010). 2010.
  2. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Assessment of Scoring Models Using Information Value. In 19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers. 1. vyd. Paris: SpringerLink, 2010, s. 1191-1198. ISBN 978-3-7908-2603-6.
  3. VOPATOVÁ, Kamila, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Bandwidth Matrix Choice for Bivariate Kernel Density Derivative. In Proceedings of the 25th International Workshop on Statistical Modelling. Glasgow (UK), 2010, s. 561-564.
  4. KOLÁČEK, Jan. Kernel Quality Indexes Toolbox for Matlab. 2010.
  5. ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEK. On Aspects of Quality Indexes for Scoring Models. In 19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers. 1. vyd. Paris: SpringerLink, 2010, s. 1517-1524. ISBN 978-3-7908-2603-6.
  6. KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Predictive Power Measures for Scoring Models. In Výjezdní zasedání CJH Liberec. 2010.
  7. VOPATOVÁ, Kamila, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. TRAM: Bandwidth Choice for Kernel Density Derivative. In 25th International Workshop on Statistical Modelling. 2010.

  2009

  1. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK a Kamila VOPATOVÁ. Bandwidth matrix choice for bivariate kernel density estimates. In Book of short papers. Masarykova univerzita. Brno, 2009, s. 22-25. ISBN 978-80-210-5100-3.
  2. KOLÁČEK, Jan. Kernel Regression Toolbox for Matlab. 2009.
  3. KOLÁČEK, Jan. Neparametrické odhady ROC křivky. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Brno: MZLU v Brně, 2009, s. 240-247. ISBN 978-80-7392-084-5.
  4. KOLÁČEK, Jan a Rohana J. KARUNAMUNI. On boundary correction in kernel estimation of ROC curves. Austrian Journal of Statistics. 2009, roč. 38, č. 1, s. 17-32. ISSN 1026-597X.
  5. KOLÁČEK, Jan. ROC curves as an aspect of classification. In QPRC 2009 New York. 2009.

  2008

  1. KOLÁČEK, Jan. An Improved Estimator for Removing Boundary Bias in Kernel CDF Estimation. In 18th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2008). 2008.
  2. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK, Jiří ZELINKA a Kamila VOPATOVÁ. Bandwidth Choice for Kernel Density Estimates. In Proceedings IASC,. Yokohama: IASC, 2008, s. 542-551. ISBN 978-4-9904445-1-8.
  3. KOLÁČEK, Jan. Boundary effects in kernel CDF estimation. In Výjezdni zasedani CJH, sbornik rozšiřenych abstraktů. 2008. ISBN 978-80-210-4800-3.
  4. KOLÁČEK, Jan. Plug-in method for nonparametric regression. Computational Statistics. Germany: Physica-Verlag, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 63-78. ISSN 0943-4062.
  5. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK, Jiří ZELINKA a Abdel H. EL-SHAARAWI. Smooth Estimates of Distribution Functions with Application in Environmental Studies. In Advanced topics on mathematical biology and ecology. 1. vyd. Mexico: WSEAS Press, 2008, s. 122-127. ISBN 978-960-6766-32-9.

  2007

  1. KOLÁČEK, Jan. Boundary effects for densities and distribution functions. In Summer School DATASTAT 06. Brno: Masaryk University, 2007, s. 141-148. ISBN 978-80-210-4493-7.
  2. KOLÁČEK, Jan. On boundary correction in kernel estimation of ROC curves. In ASMDA 2007 Book of Abstracts. 2007.
  3. KOLÁČEK, Jan. On boundary correction in kernel estimation of ROC curves. In Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2007). 2007.
  4. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK, Jiří ZELINKA a Abdel H. EL-SHAARAWI. Smooth Estimates of Distribution Functions with Application in Environmental Studies. In TIES 2007 Book of Abstracts. 2007. ISBN 978-80-210-4333-6.
  5. HOROVÁ, Ivanka, Jan KOLÁČEK, Jiří ZELINKA a Abdel EL-SHAARAWI. Smooth Estimates of Distribution Functions with Application in Environmental Studies. In TIES 2007. 2007.

  2006

  1. KOLÁČEK, Jan a Jitka POMĚNKOVÁ. A Comparative Study of Boundary Effects for Kernel Smoothing. Austrian Journal of Statistics. Austria, 2006, roč. 35/2006, č. 2, s. 281-289. ISSN 1026-597X.
  2. KOLÁČEK, Jan. Boundary effects in kernel estimation of ROC curves. In Compstat 2006 Book of abstracts. 2006.
  3. KOLÁČEK, Jan. Boundary effects in kernel estimation of ROC curves. In 17th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2006). 2006.
  4. KOLÁČEK, Jan. Volba optimální šířky okna při jádrových odhadech regresní funkce. In Sborník ROBUST'06. Praha: MFF UK, 2006, s. 135-142. ISBN 80-7015-073-4.

  2005

  1. KOLÁČEK, Jan. Bandwidth selection for nonparametric regression - plug-in method. In Programme and Abstracts, IASC 3rd World Conference on CSDA. 2005.
  2. KOLÁČEK, Jan. Jádrové odhady regresní funkce. Brno: Jan Koláček, 2005, 87 s. disertační práce.
  3. KOLÁČEK, Jan. Plug-in method for nonparametric regression. In 3rd IASC world conference on Computational Statistics and Data Analysis. 2005.
  4. FAJMON, Břetislav a Jan KOLÁČEK. Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: VUT Brno, 2005, 314 s.

  2004

  1. KOLÁČEK, Jan. Use of Fourier Transformation for Bandwidth Selection. In Datastat 03, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masaryk niversity, 2004, s. 159-168. ISBN 80-210-3564-1.
  2. KOLÁČEK, Jan. Use of Fourier transformation for kernel smoothing. In Proceedings in Computational Statistics COMPSTAT'04. 1. vyd. Německá republika: Springer, 2004, s. 1329 - 1336. ISBN 3-7908-1554-3.
  3. KOLÁČEK, Jan. Use of Fourier transformation for kernel smoothing. In 16th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2004). 2004.

  2003

  1. KOLÁČEK, Jan. Some stabilized bandwidth selectors for non-parametric regression. In ISCAM 2003. 2003.
  2. KOLÁČEK, Jan. Some stabilized bandwidth selectors for nonparametric regression. Journal of Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, roč. 54, č. 12, s. 65-68. ISSN 1335-3632.

  2002

  1. KOLÁČEK, Jan. Kernel Estimation of the Regression Function - Bandwidth Selection. In Datastat 01, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 11. Brno: Masaryk University, 2002, s. 129-138. ISBN 80-210-3028-3.
  2. KOLÁČEK, Jan. Problems of automatic data-driven bandwidth selectors for nonparametric regression. Journal of Electrical Engineering. 2002, roč. 53, č. 12, s. 48-51. ISSN 1335-3632.
  3. KOLÁČEK, Jan. Problems of automatic data-driven bandwidth selectors for nonparametric regression. In ISCAM 2002. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 12:48