Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THOUGHT EXPERIMENTS FROM EARLY COSMOLOGY FOR STUDENTS. In INTED2023 Proceedings. 1. vyd. Valencia: INTED2023, 2023, s. 302-306. ISBN 978-84-09-49026-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2023.0114.

  2022

  1. VÁLEK, Jan, Tomáš MILÉŘ a Jindřiška SVOBODOVÁ. DIKOBRAZ řeší úlohy z fyziky. Online. In DIKOBRAZ (digitální vzdělávací zdroje). 2022.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Jak modelování vesmíru ovlivňuje náš běžný život? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XXI. ročník. 2022.
  3. PORTEŠOVÁ, Šárka, Eva NOVÁKOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA, Michal RŮŽIČKA, Matěj SMETANA, Jaroslav TOČÍK, Jana UNČOVSKÁ, Kateřina KREPSOVÁ, Ondřej DVOŘÁK, Ondřej VORÁČ, Jan KOTTMAN, Zdeněk NOVÁK, Petra BUŠKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Eva MALACHOVÁ a Tereza HRSTKOVÁ. Podporujeme nadané prvňáčky. 2022.

  2021

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Tomáš MILÉŘ a Jan VÁLEK. DIKOBRAZ pomůže nejen učitelům fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 26. 2021.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Tomáš MILÉŘ a Jan VÁLEK. DIKOBRAZ pomůže nejen učitelům fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 26. 2021.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Proměňte si mobil na vědeckou laboratoř. In XII. Setkání učitelů a studentů matematiky OUTDOOROVÁ MATEMATIKA. 2021.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Výhoda a úskalí školního experimentu pomocí smartphonu. In VNUF 2021. 2021.

  2020

  1. ŠPELDA, Daniel, Dagmar PICHOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Bernard de Fontenelle: Rozhovory o mnohosti světů. 1. vyd. Praha - Brno: Togga s. r. o., 2020, 156 s. Fontes scientiae 5. ISBN 978-80-210-9539-7.
  2. FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020, 351 s. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Jak může občanská neposlušnost zabránit klimatické katastrofě. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2020, 1 s. 8/2020.
  4. RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020.

  2019

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Demonstration Experiments and Thought Problems from Newton’s Principia. In International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT). 2019.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů. In VNUF 24, UHK. 2019.
  3. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Experimenty a myšlenkové problémy z Principů. Online. In Křížová Michaela. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24. 1. vyd. HKU: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Jednota českých matematiků a fyziků Fyzikální pedagogická společnost, 2019, 5 s.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Newtonovy pokusy pro školáka ve 21. století. In Didaktická konference, pořádaná Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity společně s JČMF a Vysokou školou DTI Informačnou spoločnosťou pre výchovu a vzdelávanie. 2019.
  5. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Experience of Cosmology Course for Beginners. In SCON International Convention on Astro Physics and Particle Physics. 2019.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Zajímavosti vybrané z Newtonových Principů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 25. 2019.

  2018

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. A New Variation of Probability Paradox. In ICAS 2018 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN STATISTICS. 2018. ISBN 978-605-68450-0-0.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Antropický princip. In Matematika a fyzika ve škole 21. – 23. srpna 2018, G Jevíčko. 2018.
  3. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Antropický princip (pro filosofy). In přednáška na Katedře filozofie OU pro Jednotu filozofickou Ostrava. 2018.
  4. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Antropický princip (pro učitele). In Jevíčko - Letní seminář Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky. 2018.
  5. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. IS THEORY OF SCIENCE SIGNIFICANT FOR EVERY UNIVERSITY STUDENT? In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). Valencia, Spain: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018, s. 7864-7867. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.1879.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Newtonovy Matematické principy přírodní filozofie -Principia. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 23, JČU České Budějovice. 2018.
  7. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Newton’s and Einstein’s World through Student Eyes. In The International Conference on Education Research and Technologies, Edurest 2018. 2018.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Newton’s and Einstein’s World through Student Eyes. In Edurest 2018-The International Conference on Education Research and Technologies. 2018.
  9. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jan NOVOTNÝ a Vladislav NAVRÁTIL. STUDY FOR CONCEPTUAL UNDERSTANDING IN AN ONLINE COSMOLOGY COURSE. In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. INTED2018 Proceedings. Valencia: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018, s. 7656-7660. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.1815.
  10. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Scientists as Public Figures. In Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers? Telč 2018. 2018.
  11. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Ukázky z Newtonových Principií. In VNUF 23, JCU. 2018.

  2017

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jan NOVOTNÝ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák. Scientia in Educatione, Vol 8 (2017) Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 (Special Issue). Praha: Karolinum Press, 2017, s. 254-259. ISSN 1804-7106.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. K čemu je slaná voda pro fyzika? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 2017.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Prekoncepty v učitelství fyziky. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2017. ISBN 978-80-7394-635-7.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Proč učit kosmologii. In Fyzikální kavárna. 2017.
  5. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Slaná voda pro fyzika? In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2017.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Studie o tom, proč se základy teorie věd téměř neučí. Online. In Marinič, Válek. 11.Didaktická konference (2017). 1. vyd. Brno: MU, 2017.
  7. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Investigation of Student's Cosmology Preconceptions. In ESERA 2017, Conference, Dublin. 2017.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Reflection of the Basic Cosmology Hypothesis. The Academic Journal of Science. London, 2017, Vol. 07, No. 02, s. 309-312. ISSN 2165-6282.
  9. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Theory in University Science Education. In Proceedings of IAC-TLEl 2017. 1. vyd. Budapest: Czech Institute of Academic Education, 2017, s. 86-89. ISBN 978-80-88203-00-1.
  10. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Role of Theory in University Science Education. In Proceedings of IAC-TLEl 2017. 2017. ISBN 978-80-88203-00-1.
  11. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. "The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists". In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 1. vyd. Barcelona: Academy of Science, Engineering and Technology, 2017, s. 2630-2631. ISSN 2522-3631.
  12. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists. In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 2017.
  13. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are Science Teacher’s Ideas about the Universe? (AIP). In Valovicova, L; Ondruska, J. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017, s. 2045-2048. ISBN 978-0-7354-1472-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.4974401.

  2016

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Coriolisova síla názorně Jak se vzala ve vztahu pro Coriolisovu sílu dvojka? In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2016.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Jak pracuje věda. In Přednáška v rámci série vzdělávacího cyklu Jednoty českých matematiků a fyziků. 2016.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016. ISSN 1943-6114.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016.
  5. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. In Education and Social Sciences 2016 Venice. 2016.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. Online. International Journal of Educational and Pedagogical Sciences. Venice: Open Science Index, 2016, roč. 10, č. 4, s. 1232-1235.
  7. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 112, 2016, 2016.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška. What are science teacher’s ideas about the Universe? In DIDFYZ 2016 „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“,. 2016.
  9. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are science teacher’s ideas about the Universe? In 20. ročník konferencie DIDFYZ „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“. 2016. ISBN 978-80-558-1080-5.

  2015

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Je klientelismus planetární hrozba? In Listy č.2. 2015. Listy. ISSN 1210-1222.
  2. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Kosmologické kapitoly pro středoškoláky. In seminář Gykov. Vyškov: Gymnázium Vyškov, 2015.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Posel z vesmíru. Brno: Noc vědců MU, 2015.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Student’s Skills and Knowledge of the Universe. In Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching, Association for Teacher Education in Europe (Riga). 2015.
  5. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Main Ideas of Cosmology at School. Online. In Bozkurt, T Demirok, MS. PROCEEDINGS OF 2ND GLOBAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGY RESEARCHES (GCPR-2014), Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 190. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, s. 281-286. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.948.
  6. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Main Ideas of Cosmology at School. In Cyprus International Conference on Educational Research, Girne American University Kyrenia. 2015.
  7. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Main Ideas of Cosmology at School. In Cyprus International Conference on Educational Research, Girne American University Kyrenia. 2015.
  8. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. THE ROLE OF CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN SCIENCE EDUCATION. In Euro-American Conference for Academic Disciplines, IJAS Conference of the International Journal of Arts and Sciences. 2015.

  2014

  1. NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. A New Approach to Teaching Cosmology. In Annual International Conference on Education. 2014. ISBN 978-618-5065-39-3.
  2. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. An Introduction to Cosmology Problems at Classroom. 1. vyd. Belgrade: Tomorrow People Organization, 2014, s. 6-10. ISBN 978-86-87043-25-1.
  3. NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Fotokatalýza a projektová výuka fyziky a chemie. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. 2014.
  4. NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Fotokatalýza a projektová výuka fyziky a chemie. In Prof. PhDr Martin Bílek, PhD. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 2014, s. 439-449. ISBN 978-80-7435-417-5.
  5. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. How Science Works. In Abstracts of 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. 2014.
  6. NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1. vyd. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014, s. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5.
  7. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 112 s. ISBN 978-80-210-6942-8.
  8. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 113 s. ISBN 978-80-210-7727-0.
  9. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda V.2. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 112 s. TeePee. ISBN 978-80-210-6942-8.
  10. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Jak se zachovám, když... 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  11. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Kritické myšlení a přírodovědné vzdělávání. In Eva Hájková. XXXII.Mezinárodní kolokvium o vzdělávacím procesu UNOB. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014, 4 s. ISBN 978-80-7231-958-9.
  12. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014, 116 s. ISBN 978-80-210-6798-1.
  13. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Marná snaha o ochranu klimatu? Olomouc: nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o., 2014, 4 s. Listy - dvouměsíčník pro kulturu a dialog. ISSN 1210-1222.
  14. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Návrhy pro projektovou výuku fyziky a chemie II. In Ing. Eva Hájková, CSc., Mgr. Rita Vémolová. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. Brno: University of Defence, 2014, s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-958-9.
  15. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Návrhy pro projektovou výuku fyziky a chemie II. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 2014.
  16. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  17. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Porozumění vědeckému přístupu. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2014. ISBN 978-80-210-7493-4.
  18. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Učební opora Jak pracuje věda. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  19. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.
  20. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014, 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.

  2013

  1. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Biochar Hands-on Education. In Costa M. F., Dorrío B. V. , Kireš M. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 1. vyd. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2013, s. 263-267. ISBN 978-989-98032-2-0.
  2. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za rok 2013. Děkan Pedagogické fakulty MU, 2013.
  3. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Climate Change Education for Physics Teachers. In ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Dálkový průzkum Země v hodině fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2013.
  5. HOLLAN, Jan, Tomáš MILÉŘ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Data Visualization with Gnuplot in Climate Change Education. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology In Education. Proceedings. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013, s. 98-102, 320 s. ISBN 978-80-7464-324-8.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Environmentální fyzika. In Učitel 21.století. 2013.
  7. NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching and Learning of Special Theory of Relativity. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
  8. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Inquiry-based Science Education and Experiments. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013, s. 111-124. ISBN 978-83-7432-992-7.
  9. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Jak pracuje věda. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 36-43. ISBN 978-80-210-6724-0.
  10. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Model jako metoda bádání. In P. Calábek, P. Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů. I. 1. vyd. Olomouc: UPOL, 2013, 5 s. ISBN 978-80-244-3449-0.
  11. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Modelové kresby pro výuku přírodovědných předmětů. In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2013, 8 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
  12. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Modelové představy K.E.Ciolkovského. In Robert Seifert. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. 1. vyd. Praha: JČMF, 2013. ISBN 978-80-7015-016-0.
  13. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Myšlenkové experimenty a princip relativity. In Elektronický sborník Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. 2013, 5 s.
  14. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Náměty k projektové výuce fyziky a chemie. In Jiří Neubauer and Eva Hájková. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings. I. Brno: University of Defense, Faculty of Economics and Management, 2013, s. 137- 144. ISBN 978-80-7231-924-4.
  15. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Perspektivy a koncepce přírodovědného vzdělávání. Online. In Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2013. 1. vyd. Hradec Králové: European Insitute of Education, 2013, s. 167-171, 4 s. ISBN 978-80-905243-6-1.
  16. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Povrchové napětí a motivace ve fyzice. In Břehovský, J., Novotný, J., Zukerstein, J. Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. I. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013, s. 109 - 121. ISBN 978-80-7414-577-3.
  17. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Povrchové napětí a motivace ve fyzice. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISSN 1803-537X.
  18. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Povrchové napětí a motivace ve fyzice. In Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. 2013.
  19. NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Povrchové napětí ve výuce fyziky a chemie. In P. Calábek, P. Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů. I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 103 - 112. ISBN 978-80-244-3449-0.
  20. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jiřina NOVOTNÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Poznámka k projektové výuce matematiky a fyziky. In Mgr. Monika Kováčová, PhD. Aplimat 2013, 12th Conference on Applied Mathematics. I. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava, 2013, s. 82-89. ISBN 978-80-227-3865-1.
  21. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Průzkum dovedností pro teorii relativity. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 169-176. ISBN 978-80-210-6635-9.
  22. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Satelitní měření a jeho význam pro veřejnost. In Noc vědců. Brno: MU, 2013.
  23. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Aleš RUDA, Kateřina MRÁZKOVÁ a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Svět a krajina pohledem z výšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 115 s. ISBN 978-80-210-6263-4.
  24. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Cartoon Guide to Relativity. 1. vyd. Kosice, Slovakia: The Hands-on Science Network, 2013, s. 327-330. ISBN 978-989-98032-2-0.
  25. SVOBODOVÁ, Jindřiška. UČEBNÍ TEXT PRO STUDENTY UČITELSTVÍ PŘÍRODNÍCH VĚD. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. 3. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013, 2013 s. ISBN 978-80-905243-9-2.
  26. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Vizualizace dat programem Gnuplot ve vzdělávání o změně klimatu. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.

  2012

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Albedo ve školním experimentování. Praha: JČMF, 2012, s. 279-281. ISBN 978-80-87343-13-5.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jaroslav HLAVÁČ. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2012, 104 s. ISBN 978-80-86929-79-8.
  3. NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Fotokatalýza a projektová výuka na střední a vysoké škole. Novotná, Jiřina (ed.). In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 2012, s. 70-82. ISBN 978-80-210-6148-4.
  4. NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Fyzika pro budoucí učitele základních škol na Masarykově univerzitě. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 380-382. ISSN 0009-0700.
  5. MILÉŘ, Tomáš a Jindřiška SVOBODOVÁ. Hrátky se sluncem. 1. vyd. Brno: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012, 5 s. Lipka. ISBN 978-80-87604-24-3.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5793-7.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
  10. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6 - Materiál pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
  12. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9.
  13. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3.
  14. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 75 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
  15. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
  16. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
  17. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012, 70 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
  18. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
  19. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 85 s. ISBN 978-80-210-5795-1.
  20. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 85 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
  21. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
  22. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 83 s. ISBN 978-80-210-5796-8.
  23. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
  24. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1.
  25. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5797-5.
  26. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5712-8.
  27. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1.
  28. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5798-2.
  29. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Muni press, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5754-8.
  30. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Metafory ve fyzikálním vyjadřování. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: KM PdF MU, 2012, s. 117 - 122, 5 s. ISBN 978-80-210-6148-4.
  31. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Nízkonákladový pasivní dům, svépomocná výstavba s vlastními nápady. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE, s.r.o., 2012, roč. 19/2012, č. 5, s. 12-14. ISSN 1212-0111.
  32. NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Photocatalysis as a subject for project at secondary school or university. In Pavel Koktavý, Jitka Brustlová. New Trends in Physics NTF 20112. 1. vyd. Brno: Faculty of engineering and commmunication, 2012, s. 238-240. ISBN 978-80-214-4594-9.
  33. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Tomáš MILÉŘ a Jan HOLLAN. Physics and Environmental Studies for Teachers. In Pavel Koktavý. New Trends in Physics 2012. 1. vyd. Brno: Faculty of Engineering and Commmunication, 2012, s. 246-249. ISBN 978-80-214-4594-9.
  34. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Postupy při plánování a interpretace přírodovědných metod. In UNOB. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: UNOB, 2012, 3 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
  35. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. The inclusion of environmental issues is an important component of science education. In World Conference of Physics Education. 2012.
  36. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Vzdělávací programy v Science Centru. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, s. 312-315. ISBN 978-80-904877-9-6.

  2011

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Cena za pasivitu. 2011.
  2. MILÉŘ, Tomáš a Jindřiška SVOBODOVÁ. Climate literacy for upper primary teachers. In European Geosciences Union General Assembly 2011. 2011.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. CO s CO2 ? 2011.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Co s oxidem uhličitým v České republice. OSEL (Objective Source E- Learning) internetový časopis, 2011. ISSN 1214-6307.
  5. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Daň, která se lidem vyplácí. 2011.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Edutainment ve vzdělávání dospělých. In Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Sborník abstrakt a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. 1. vyd. Brno: UNOB, 2011, 2 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011, 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
  8. HOFMANN, Eduard, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA, workshop " Počasí a podnebí". 2011.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2011, 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
  10. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.
  12. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Postupy při interpretaci přírodovědných metod. In EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2011. 2011, 5 s. ISSN 1805-062X.
  13. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Praktické ukázky témat s elektronickou podporou. In Zukerstein. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2011, 3 s. ISBN 978-80-7414-353-3.
  14. SVOBODOVÁ, Jindřiška. PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST JAKO CÍL POPULARIZACE VĚDY. In MAGNANIMITAS 978-80-904877-2. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí - Sapere Aude 2011. 1. vyd. HK: European Insitute of Education, 2011, 674 s. ISBN 978-80-904877-2-7.
  15. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Učitelé a integrovaná výuka. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. 2011.
  16. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Změna klimatu, energetika a ekonomika. 1. vyd. Ekolist: občanské sdružení BEZK Ekolist, 2011, 3 s. ISSN 1802-9019.

  2010

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Fyzikální akustickooptické hračky. Noc vědců 2010, 2010.
  2. HOFMANN, Eduard, Jindřiška SVOBODOVÁ a Aleš RUDA. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: „Domácnost – svět v malém“. 27.8., PdF MU. 2010.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6.
  5. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 75 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
  9. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Klip s animací pro environmentalní vzdělávání. Ekolist # názory a komentáře #, 2010. ISSN 1212-9410.
  10. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Přípravy pro výuku fyziky s elektronickou podporou. In "Nové technologie ve výuce 2010". 2010. ISBN 978-80-210-5333-5.
  11. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Úskalí a výhody badatelské metody ve škole. In Studium učitelství fyziky a badatelsky orientovaná výuka v ČR (FYBO FS VUT). 2010.

  2009

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Hana SVATOŇOVÁ. Environmentální ukazatele - data pro rozvoj syntézy vědomostí a dovedností ve škole. In Škola a zdraví 21. 2009.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana a Jindřiška SVOBODOVÁ. Informační systém kvality ovzduší. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 2009.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana a Jindřiška SVOBODOVÁ. Informační systém kvality ovzduší a jeho využití ve výuce. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 18 - 23. ISBN 978-80-210-5101-0.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, Aleš RUDA, Darina FOLTÝNOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Integrovaná přírodověda - Jezdíme autem. 2009.
  5. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Jak dále s panelovými domy. 1. vyd. Praha: občanské sdružení Brontosauří ekocentrum Zelený klub, 2009, 1 s. fórum. ISSN 1212-9410.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Jak snižovat emise oxidu uhličitého a přitom nevykrvácet. Ekolist. Fórum EkoListu: Brontosauří ekocentrum, 2009, roč. 2009, č. 1, 2 s. ISSN 1212-9410.
  7. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Každý si může nasimulovat skleníkový jev. Ekolist. Fórum EkoListu: Brontosauří ekocentrum, 2009, roč. 2009, č. 9, 2 s. ISSN 1212-9410.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Podmíněné ANO tzv. Velké výzvě. In Podmíněné ANO Velké výzvě. 1. vyd. Praha: Ekolist - deník o životním prostředí, 2009, 1 s. ISSN 1212-9410.
  9. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Rozdělovat dotace vyžaduje zodpovědný přístup. 1. vyd. Brontosauří ekocentrum Zelený klub, 2009. Ekolist.cz. ISSN 1212-9410.
  10. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Účelné rozdělování a využití dotací. 1. vyd. Praha: ECONOMIA a. s.,, 2009, 2 s. ISSN 1213-7693.
  11. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Ukázkové hodiny fyziky s využitím simulací. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 1. vyd. Brno: Jednota Českých matematiků a fyziků, 2009, 270 s. ISBN 978-80-210-5022-8.

  2008

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Fyzikální hledání v enviro-tématice. In Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. 1. vyd. Olomouc: PřF UPOL, 2008, s. 109-112. ISBN 978-80-244-2127-8.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Leslieho kostka a Ritchieho pokus. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. 1. vyd. Plzeň: JČMF, 2008, 3 s. ISBN 978-80-7043-728-5.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Možnosti motivace mládeže ve studiu přírodních věd. In Youth Motivation Options for Natural Sciences Education. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 67-70, 3 s. ISBN 978-80-244-2206-0.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Problém zvaný fotovoltaika. Ekolist. Praha: BEZK, 2008, roč. 2008, 12/, s. 1-2. ISSN 1211-5436.
  5. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Reálné cesty snižování emisí. Sklář a keramik. Teplice: časopis ministerstva spotřebního průmysl, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 1-4, 3 s. ISSN 0037-637X.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Scientific activities in school education. In Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 43-46. SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5.
  7. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Stavba pasivního domu je hledání nových řešení. TZB-info. Praha: Topinfo, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 1-4, 3 s. ISSN 1801-4399.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Uhlíková daň. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 2008, roč. 2008, č. 9, s. 616-619, 3 s. ISSN 0042-4544.
  9. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Velmi rozumné rozhodnutí -- pasivní dům. ENERGIE KOLEM NÁS. R.Smieja-SPAR, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 40-43. ISSN 1214-5998.

  2007

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Renata HOLUBOVÁ a Roman KUBÍNEK. Environmentální fyzika. In Vybrané problémy současné fyziky. 1. vyd. Olomouc: ESF, 2007, s. 73-120. ISBN 978-80-244-1690-8.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Environmentální fyzika na ZŠ. Vlachovice: Pedagogická sekce JČMF, 2007, s. 66-38, 3 s. ISBN 9788070151211.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Environmentální náměty pro školní fyziku. In Seminář problémy fyzikálního vzdělávání. 2007.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Fyzikální obraz globálních problémů a jeho interpretace ve školní fyzice. Olomouc: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0156, 2007. Učíme fyziku moderně.
  5. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Nízkoenergetické stavění jako standard. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 39, č. 01, s. 58-62. ISSN 1211-3387.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jiří SVOBODA a Jitka NOVÁKOVÁ. Nový stavební systém pro dřevostavby pasivních domů. In Pasivní domy 2007. 1. vyd. Brno: Centrum pasivního domu, 2007, s. 159-161, 2 s. ISBN 978-80-254-0126-2.
  7. SLÁDEK, Petr a Jindřiška SVOBODOVÁ. Posuny v didaktice 3. tisíciletí. In 50 let didaktiky fyziky v ČR. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 102-108. ISBN 978-80-244-1786-8.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Průpravné pokusy pro IR a problematiku skleníkových plynů. In Sborník veletrhu nápadů učitelů fyziky. 12. vyd. Praha: FPS JČMF, 2007, s. 69-71. ISBN 978-80-7043-728-5.
  9. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání. In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007, s. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5.
  10. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Reálné cesty snižování oxidu uhličitého. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 655-659. ISSN 0042-4544.

  2006

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. COMFORTABLE INDOOR CLASSROOM CLIMATE. In Rehulka, E. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. Brno: Paido, 2006, s. 321-326. ISBN 978-80-7315-119-5.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Inovace stavební koncepce pro pasivní domy. Stavitel : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 8-11. ISSN 1210-4825.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Nová stavební koncepce pro pasivní domy. In NOVÁKOVÁ, Jitka a Jiří SVOBODA. Pasivní domy 2006. 1. vyd. Brno: Centrum pasivního domu, 2006, s. 256-257. ISBN 8021431466.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Pasivní domy - výzva dneška. Portál TZB-info. Praha: TZB, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 1-2. ISSN 1801-4399.
  5. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Pavla PITNEROVÁ. Portál pro školní vzdělávací programy. Brno: Projekt MŠMT, 2006.
  6. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Postavit si nízkoenergetický nebo pasivní dům - rozumné rozhodnutí. Jiří Svoboda. CZ: Spar, 2006, roč. 2006, č. 3, 4 s. ISSN 1214599.
  7. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Školní fyzika v environmentálním kontextu. In VYLEŤAL, Jiří. Veletrh nápadů učitelů fyziky 11. 1. vyd. Olomouc: JČMF, 2006, s. 48-50. ISBN 80-244-1491-0.
  8. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Trendy výstavby pasivních domů. In Energokoncepty II - Navrhování budov. 1. vyd. Bratislava: STU FA Bratislava, 2006, s. 32-33, 4 s. ISBN 80-227-2495-5.

  2005

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Materiálová koncepce nízkoenergetické školní budovy. In Nové koncepcie Zbornik 2005. 1. vyd. Bratislava: FA STU, 2005, s. 56-62, 6 s. ISBN 80-7127-043-1.
  2. SVOBODOVÁ, Jindiška. Pasivní dům - realizace a první zkušenosti. In Energie kolen nás. Karviná: Smieja-SPAR, 2005, s. 25-27. Vol.5. ISSN 1214 ~599.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Pohoda ve třídě. In Sborník Učitelé a zdraví. Centrum, 2005, s. 152-156.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. The innovative concepts for passive house. In Solar Renewable Energy Sources 2005 - Proc. Firenze: Comenius University Press, 2005, s. 145-146. ISBN 80-223-2048-X.

  2004

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. NNED v Brně Žebětíně. In Pasivní dům. 1. vyd. Brno: Ekologický institut Veronica, 2004, s. 23-26.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Optimalizace pláště budov. In SVOBODOVÁ, Jindřiška. 3.matematický workshop VUT. Brno: FAST VUT, 2004, s. 91-92. ISBN 80-214-2741-8.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. S tyčí nebo bez tyče. In Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky. 1. vyd. Brno: JČMF, 2004, s. 51-25, 2 s. ISBN 80-7315-084-0.
  4. SLÁDEK, Petr. 9. Veletr nápadů učitelů fyziky, sv. první. In SLÁDEK, Petr a Jindřiška SVOBODOVÁ. 9. Veletr nápadů učitelů fyziky, sv. první. Brno: Paido, edice pedagogické literatury, Brno, 2004, s. 5-56, 56 s. ISBN 80-7315-084-0.
  5. SLÁDEK, Petr. 9. Veletrh nápadů učitelů fyziky, sv. druhý. In SLÁDEK, Petr a Jindřiška SVOBODOVÁ. 9. Veletrh nápadů učitelů fyziky, sv. první. Brno: Paido, edice pedagogické literatury, Brno, 2004, s. 5-123. ISBN 80-7315-087-5.

  2003

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Výstavba nízkoenergetického domu svépomocí. In Snižování energetické náročnosti budov. 1. vyd. Ostrava: Dům techniky, 2003, s. 61-64, 5 s. ISBN 80-02-01584-3.

  2002

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Ověř si sám. In Trvale udržitelná škola. Uherské Hradiště: Konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Zlín, 2002, s. 6-8.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Stanislav ŠŤASTNÍK. Projevy materiálové koncepce na účinnost nízkoenergetických staveb. In SVOBODOVÁ, Jindřiška. Sborník vybraných přednášek Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky, 2002, s. 25-30. ISBN 8002015088.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Stanislav ŠŤASTNÍK. Simulace teplotní dynamiky NED. In Sborník vybraných přednášek Snižování energetické náročnosti budov. 1. vyd. Ostrava: Dům Techniky, 2002, s. 43-47. ISBN 8002015088.

  2001

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Cost Effective Steps for Energy Efficient Building. In Sustainable Building & Solar Energy. 1. vyd. Czech Republic: Technology Centre of the Academy of Sciences CR, 2001, s. 94-96.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Environmental Awareness in Physics Education. In New Trends in Physics. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2001, s. 528-531. ISBN 80-214-1992-X.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Nízkoenergetický dům a jeho tepelně ekonomické hodnocení. In The 3th Expert Conference of Postgraduate Students. Brno: FAST VUT Brno, 2001, s. 56-59. ISBN 212-9275.
  4. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Nízkonákladový nízkoenergetický dům. In in Sborník Snižování energetické náročnosti budov. Praha: ČKAIT, Český svaz vědeckotechnickych společností,, 2001, s. 112-115. ISBN 80-02-01452-9.

  2000

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Souvislosti ekologického cítění a výuky. 1. vyd. Brno: Katedra fyziky PdF MU v Brně, 2000, 140 s. ISBN 80-902775-5-1.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Voda, voda, všude voda, ale ani kapka k pití. 1. vyd. Brno: RNDr.Ivan Straka, vydavatelství odborných publikací, 2000, 134 s. MU. ISBN 80-902775-5-1.

  1999

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Model nízkoenergetického domu. In SVOBODA, Jiří. Sborník prací VUT. 1. vyd. Brno: XI. mezinárodní vědecká konference VUT, Akademické nakladatelství CERM, 1999, s. 23-26, 130 s. ISBN 80-214-1432-4.

  1998

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Masarykova univerzita. Hypertext a prostředí WWW. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, VII, č. 9, 6 s. ISSN 1210-1761.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Masarykova univerzita. Jak hledat a najít na WWW. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, VIII, č. 2, 6 s. ISSN 1210-1761.
  3. BRABLEC, Antonín, František ŠŤASTNÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Teaching of modern measurement methods. 1. vyd. Brno: Proceedings of the SEFI WGP Seminar EMEPE 98, 1998, 4 s. 13-17 October 1998, Brno, Czech Republic, pp.53-56. ISBN 80-214-122.
  4. ŠŤASTNÝ, František, Antonín BRABLEC a Jindřiška SVOBODOVÁ. Teaching of modern measurement methods. In Proceedings of EMEPE 98. Brno: VUT Brno, 1998, s. 53-56. ISBN 80-214-1223-2.

  1996

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Akustické emise. In Fyzikální sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 52-56. ISBN 80-210-1405-9.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška. O stochastických a deterministických dějích. In Sborník 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 6 s. ISBN 80-210-1405-9.

  1993

  1. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Lasery v lékařství. In Fyzika a didaktika fyziky. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně: PDF MU, 1993, s. 56-60, 4 s. ISBN 80-210-086.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 10:07