Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Korpus InterCorp – němčina, verze 13. 13. vyd. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2020.
 2. 2019

 3. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Korpus InterCorp – němčina, verze 12. 12. vyd. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2019.
 4. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
 5. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
 6. 2018

 7. KÁŇA, Tomáš, Hana PELOUŠKOVÁ, VAVŘÍN, MARTIN, ZBYTOVSKÝ, ŠTĚPÁN a DOVALIL, VÍT. Korpus InterCorp – němčina, verze 11 z 19. 10. 2018. 2018. doi:10_de&usesubcorp=.
 8. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 244 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie. Svazek 7. ISBN 978-80-210-9204-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9205-2018.
 9. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 244 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie. Svazek 7. ISBN 978-80-210-9205-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9205-2018.
 10. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 244 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie. Svazek 7. ISBN 978-80-210-9204-4.
 11. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum Informationswert der deutschen und tschechischen Satzspitzen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, 1/2, s. 99-113. ISSN 1803-4411.
 12. 2017

 13. PELOUŠKOVÁ, Hana. Besetzung der Satzspitze im Deutschen und Tschechischen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 101-117. ISSN 1803-4411.
 14. KÁŇA, Tomáš, Hana PELOUŠKOVÁ, VAVŘÍN, MARTIN, ZBYTOVSKÝ, ŠTĚPÁN a DOVALIL, VÍT. Korpus InterCorp – němčina, verze 10 z 1. 12. 2017. 2017. doi:10_de&usesubcorp=.
 15. 2016

 16. PELOUŠKOVÁ, Hana. Besetzung der Satzspitze im Deutschen und Tschechischen. In 24. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V. Linguistik- und Literaturtage in Brno: Sprachen verbinden, 2016. 2016.
 17. PELOUŠKOVÁ, Hana. Ocenění děkana PdF MU. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016.
 18. 2015

 19. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
 20. PELOUŠKOVÁ, Hana. Ružena Kozmová: Von der Funktion zur Bedeutung. Verbvalenz kontrastiv. In Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 63-64. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. ISSN 1803-4411.
 21. 2014

 22. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 68 s. ISBN 978-80-210-4889-8.
 23. PELOUŠKOVÁ, Hana. O nepříjemných pocitech. Specifické konstrukce s několika německými slovesy a jejich protějšky v češtině. In Korpusová lingvistika Praha 2014. 2014.
 24. PELOUŠKOVÁ, Hana. O nepříjemných pocitech. Specifické konstrukce s několika německými slovesy a jejich protějšky v češtině. In Korpusová lingvistika Praha 2014. 2014.
 25. 2013

 26. PELOUŠKOVÁ, Hana. Český a německý volný dativ ve srovnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 181 s. ISBN 978-80-210-6318-1.
 27. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Projekt InterCorp und seine Rolle in der Deutschlehrerausbildung und Forschung. Slowakische Zeitschrift für Germanistik. Banská Bystrica: Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2013, ročník 5., 2., s. 55-64. ISSN 1338-0796.
 28. PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstrukce s formálním objektem v němčině a jejich protějšky v češtině. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference u příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7435-243-0.
 29. PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit formalem Objekt im Deutschen und ihre Entsprechungen im Tschechischen. Korpus - gramatika - axiologie :journal for corpus research and evaluation of language. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2013, roč. 2013, č. 08, s. 58-70. ISSN 1804-137X.
 30. 2012

 31. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Projekt InterCorp und seine Rolle in der Deutschlehrerausbildung und Forschung. In Valenz und Korpuslinguistik. 2012.
 32. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Projekt InterCorp und seine Rolle in der Deutschlehrerausbildung und Forschung. 2012.
 33. PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstrukce s formálním objektem v němčině a jejich protějšky v češtině. In Gramatika a korpus 2012. 2012.
 34. PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstrukce s formálním objektem v němčině a jejich protějšky v češtině. In Gramatika a korpus 2012. 2012.
 35. 2011

 36. PELOUŠKOVÁ, Hana. Anmerkungen zum Korrelat es und seinen Entsprechungen im Tschechischen. In II. internationale Konferenz Korpuslinguistik deutsch-tschechisch kontrastiv. Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. 2011.
 37. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich: Korpusbasierte linguistische Studien II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 s. ISBN 978-80-210-5573-5.
 38. PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit dem Korrelat es, ihre Strukturen und tschechische Parallelen. In Tomáš Káňa, Hana Peloušková (Hg.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. s. 101-114. Deutsch und Tschechisch im Vergleich, 2. svazek. ISBN 978-80-210-5573-5.
 39. PELOUŠKOVÁ, Hana. Korelát k subjektovým a objektovým větám v němčině a češtině. In František Čermák. Korpusová lingvistika Praha 2011. první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav Českého národního korpusu, 2011. s. 284 - 295. ISBN 978-80-7422-114-9.
 40. PELOUŠKOVÁ, Hana. Korelát k subjektovým a objektovým větám v němčině a v češtině. In Korpusová lingvistika Praha 2011. 2011.
 41. PELOUŠKOVÁ, Hana. Syntax effizienter vermitteln? In Věra Janíková; Brigitte Sorger. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 181-191. ISBN 978-80-263-0079-3.
 42. 2010

 43. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německé paralelní korpusy a jejich využití. In Cyklus lingvistických přednášek na Katedře germanistiky FF UP Olomouc. 2010.
 44. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německý paralelní korpus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 s. Stránka katedry německého jazyka a literatury PdF.
 45. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německý paralelní korpus a korpus InterCorp. In Přednáška na FF OU Ostrava. 2010.
 46. PELOUŠKOVÁ, Hana. Der dativus ethicus im Tschechischen und im Deutschen. Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2010, roč. 6, č. 6, s. 165-173. ISSN 1803-408X.
 47. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Deutsch und Tschechisch im Vergleich II (Korpusbasierte Studien). 2010.
 48. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Funkce a využití česko-německého paralelního korpusu a korpusu InterCorp. In Hosťovská prednáška na Ekonomickej univerzite Bratislava. 2010.
 49. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
 50. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. In Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Ústav Českého národního korpusu, 2010. s. 190-203, 13 s. Studie z korpusové lingvistiky 12. ISBN 978-80-7422-058-6.
 51. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s korelátem es, jejich struktury a české paralely. In Čeština a němčina ve srovnání II. Studie založené na korpusových datech. 2010.
 52. PELOUŠKOVÁ, Hana. Syntax effektiver? In Postavení germanistiky v České republice po boloňské reformě. Pořadatel: Svaz germanistů ČR a Ústav germánských studií FF UK Praha. 2010.
 53. PELOUŠKOVÁ, Hana. Was entspricht den deutschen Konstruktionen mit dem Platzhalter es im Tschechischen? In Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-tage Jena. 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. Jena: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 93-102. ISBN 978-3-8300-4578-6.
 54. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zu deutschen ,Es-Konstruktionen´ und ihren tschechischen Äquivalenten. In Kratochvílová, Iva - Wolf, Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik: Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. 1. vyd. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. s. 265 - 274. Germanistische Bibliothek 38. ISBN 978-3-8253-5793-1.
 55. 2009

 56. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen. In Linguistik und Übersetzung in Kouvola. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Vorträge der 17. Jahrestagung der GESUS, Hrsg. Irmeli Helin. 1. vyd. Helsinky: University of Helsinki, 2009. s. 115-133. ISBN 978-952-10-5248-4.
 57. PELOUŠKOVÁ, Hana. Der dativus ethicus im Tschechischen und im Deutschen. In Mezinárodní konference Sprache und Emotionen. 2009.
 58. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Kopusbasierte linguistische Studien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 122 s. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6.
 59. PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit dem deutschen Platzhalter es und ihre tschechischen Entsprechungen. In Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 90 - 104. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6.
 60. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 68 s. ISBN 978-80-210-4889-8.
 61. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. In InterCorp 2009. 2009.
 62. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. In InterCorp 2009. 2009.
 63. PELOUŠKOVÁ, Hana. Was entspricht den deutschen Konstruktionen mit dem Platzhalter es im Tschechischen? In Linguistiktage in Jena. 2009.
 64. PELOUŠKOVÁ, Hana. Was entspricht den deutschen Konstruktionen mit dem Platzhalter es im Tschechischen? In Linguistiktage in Jena. 2009.
 65. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zu den deutschen es-Konstruktionen und ihren tschechischen Äquivalenten. In Deutsch und Tschechisch kontrastiv. 2009.
 66. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum Pronomen es und seinen Äquivalenten im Tschechischen. In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009. s. 307-317. Germanistische Linguistik in Tschechien 1. ISBN 978-80-87192-05-4.
 67. 2008

 68. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen. In Linguistiktage in Kouvola. 2008.
 69. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen. 2008.
 70. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Deutsch und Tschechisch im Vergleich (Korpusbasierte Studien). 2008.
 71. PELOUŠKOVÁ, Hana. Die Konstruktionen mit es, ihre Funktionen und Entsprechungen im Tschechischen. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. Vorträge der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen. 1. vyd. Mnichov (SRN): Lincom GmbH., 2008. s. 109-119. Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. ISBN 978-3-89586-261-8.
 72. PELOUŠKOVÁ, Hana. Hat das expletive es Entsprechungen im Tschechischen? In Sprache: Deutsch. Opava: Slezská univezita v Opavě, 2008. s. 51-60. ISBN 978-80-7248-463-8.
 73. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Brno, 2008. 70 s.
 74. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s tzv. „syntaktickým subjektem es“ a jejich protějšky v češtině. 2008.
 75. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s tzv. „syntaktickým subjektem es“ a jejich protějšky v češtině. 2008.
 76. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum Pronomen es und seinen Äquivalenten im Tschechischen. In Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 2008.
 77. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum Pronomen es und seinen Äquivalenten im Tschechischen. 2008.
 78. 2007

 79. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní cizojazyčná třída a učebnice podporující autonomii. In KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 81-92, 13 s. Sborník prací PdF, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4.
 80. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das tschechische Pronomen si, seine Funktionen und Äquivalente im Deutschen. In Fundamenta linguisticae. Liguistische Treffen in Wroclaw vol. 1. Dresden: Neisse Verlag, 2007. s. 327-336. ISBN 978-3-940310-17-0.
 81. PELOUŠKOVÁ, Hana. E-learning jako opora výuky německé syntaxe. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. s. 141-149. Acta philosophicae universitatis Prešoviensis 13. ISBN 978-80-8068-656-7.
 82. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Možnosti a meze paralelního korpusu. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103 - 108. Řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4.
 83. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 238 s. svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4.
 84. PELOUŠKOVÁ, Hana. Proměny přípravy učitelů německého jazyka na 1. stupni základní školy. In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. první. Brno: MSD spol. s.r.o., 2007. s. 100-101. ISBN 978-80-86633-95-4.
 85. PELOUŠKOVÁ, Hana. Syntax im DaF-Studium an der PdF MU. In Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 175 - 178. ISBN 978-80-244-1777-6.
 86. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Tvorba, funkce a využití Česko-německého paralelního korpusu. In Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. s. 205-217. ISBN 80-86496-32-5.
 87. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Využití elektronických korpusů ve studiu německého jazyka. In Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. 1. vyd. Bratislava: RETAAS, s.r.o. Bratislava; Lingos, D.M. Bratislava, 2007. s. 204-210. ISBN 978-80-89113-31-6.
 88. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum freien Dativ im Tschechischen und Deutschen. In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1. vyd. Mnichov: Lincom.Europa, 2007. s. 361-368. ISBN 978-3-89586-503-9.
 89. 2006

 90. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německý paralelní korpus. In Přednáška na FF UP Olomouc. 2006.
 91. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Česko-německý paralelní korpus a jeho využití. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 1.
 92. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronické korpusy ve studiu německého jazyka. Ed. Martina Kášová. In E-Learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2006. s. 31-41. Acta Facult. Philosoph. Universitatis Prešoviensis. ISBN 80-8068-526-6.
 93. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus. Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. s. 27-46. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2.
 94. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Jazykové korpusy jako podpora autonomního učení. In Autonomie a cizojazyčná výuka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 330-340. ISBN 80-210-4164-1.
 95. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Was kann das parallele Korpus? Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen. In Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. 1. vyd. Trnava: Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave & Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS)eh, 2006. s. 603-615. ISBN 80-89220-41-X.
 96. 2005

 97. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německý paralelní korpus a jeho možnosti. In Přednáška na ÚČNK FF UK Praha. 2005.
 98. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německý paralelní korpus a jeho možnosti při studiu a výzkumu. In Přednáška na FF UK Bratislava. 2005.
 99. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Die Nutzung des tschechisch-deutschen parallelen Korpus. In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europas. 1. vyd. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. 4 s. ISBN 80-89034-81-0.
 100. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Die wichtigsten elektronischen Korpora für tschechische Germanisten. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. s. 77-91. ISBN 80-210-3882-9.
 101. PELOUŠKOVÁ, Hana. Informační technologie jako podpora studia učitelství německého jazyka. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 148-152. ISBN 80-210-3697-4.
 102. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 43 s. ISBN 80-210-3626-5.
 103. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Tvorba, funkce a využití Česko-německého paraleleního korpusu. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, oddělení gramatiky, 2005. Abstrakty příspěvků konference Gramcorp 2005.
 104. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Was kann das parallele Korpus? Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen. Účast na mezinárodní konferenci GESUS, Trnava, 27.-29.1.2005, 2005.
 105. 2004

 106. PELOUŠKOVÁ, Hana. Cizí jazyk v kurikulu 1. stupně základní školy (Nástin koncepce začlenění cizího jazyka jako dalšího aprobačního předmětu). In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004. s. 224-227. ISBN 80-7290-177-X.
 107. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Česko-německý paralelní korpus. In Richard Repka, Lívia Adamcová. Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. 1. vyd. Bratislava: Retaas, s r.o., 2004. 7 s. ISBN 80-89113-10-9.
 108. PELOUŠKOVÁ, Hana. Der sog. freie Dativ im Tschechischen. München: Lincom Europe, 2004. 10 s. LE 48 Beiträge zu Sprache und Sprachen. ISBN 3895867330.
 109. PELOUŠKOVÁ, Hana. Die tschechischen und deutschen freien Dative im Vergleich. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 85-94. ISBN 80-210-3517-X.
 110. JANÍKOVÁ, Věra a Hana PELOUŠKOVÁ. Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru"Učitelství německého jazyka pro Základní školy". 2004.
 111. PELOUŠKOVÁ, Hana. Pragmatisch motivierte freie Dative im Tschechischen und ihre Äquivalente im Deutschen. München: Lincom Europe, 2004. 9 s. LE 49. Beiträge zu Sprache und Sprachen 5. ISBN 3895867462.
 112. PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3347-9.
 113. 2003

 114. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Das tschechisch-deutsche parallele Korpus als effektives Mittel in der Sprachforschung und im Fremdsprachenunterricht. In Könniggrätzer Linguistik - und Literaturtage. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2003. s. 108-118. ISBN 80-7041-162-7.
 115. PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen und Ergänzungsmaterialien zur Syntax des einfachen Satzes. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 42 s. ISBN 80-210-3079-8.
 116. 2002

 117. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu. In Vyučovanie cudzích jazykov na základných školách. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2002. s. 188-199. ISBN 80-89074-52-9.
 118. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu pro výzkum i výuku jazyků. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2002, roč. 46, č. 2, s. 43-45. ISSN 1210-0811.
 119. 1999

 120. PELOUŠKOVÁ, Hana. Příprava učitelů pro ranou výuku cizího jazyka. In Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1999. s. 197-200. Sborník vybraných referátů z vědecké konference. ISBN 80-86039-76-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 7. 2021 13:57