Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Brno museology: looking back over the past 100 years. In ICOFOM and ICTOP celebrating meeting 2022 in Brno. 2022.
 2. JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci: typologie přístupů. In Webinář pro muzejní edukátory (Muzeum Brněnska): Evaluace v muzejní edukaci. 2022.
 3. BRULON SOARES, Bruno, Darko BABIĆ, Lucie JAGOŠOVÁ, Otakar KIRSCH, Miriam MOLNÁROVÁ a Anna LESHCHENKO. ICOFOM and ICTOP celebrating meeting 2022 in Brno. 2022.
 4. MADERBACHER, Wencke a Lucie JAGOŠOVÁ. Mentoring session: Education and Mediation. In ICOM Prague 2022: The Power of Museums. 2022.
 5. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Mezinárodní definice muzea z pohledu České republiky: dílčí výsledky dotazníkového šetření. In Nová definice muzea aneb její klady a zápory - seminář s mezinárodní účastí. 2022.
 6. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti I.-II. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2021-2022. 2022.
 7. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti III.-IV. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2021-2022. 2022.
 8. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti V.-VI. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2021-2022. 2022.
 9. JAGOŠOVÁ, Lucie. (Skryté) možnosti muzejní pedagogiky při prezentaci archeologie formou muzejních výstav a expozic. In Prezentace archeologie v rámci muzejních výstav a expozic. 2022.
 10. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace I.-V. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2021-2022. 2022.
 11. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace VI.-XV. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2021-2022. 2022.
 12. 2021

 13. FAKTOR, Lukáš, Lucie JAGOŠOVÁ, Jitka PEŠKOVÁ, Monika MIKULÁŠKOVÁ, Michaela ZÁLEŠÁKOVÁ a Tomáš DROBNÝ. Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci V. : Muzea a restart vnitřní motivace k učení a poznávání. 2021.
 14. JAGOŠOVÁ, Lucie a Pavol TIŠLIAR. Doba (před)covidová: Epidemie v minulosti a současnosti. Materiály a statě. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2021. 273 s. ISBN 978-80-89881-25-3.
 15. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Dotazníkové šetření o muzejní definici. In Plenární zasedání Českého výboru ICOM. 2021.
 16. JAGOŠOVÁ, Lucie. Jak virtuální cestou nastartovat týmovou spolupráci na fyzické výstavě? Zkušenosti z covidového období profesní přípravy muzeologů na Masarykově univerzitě. In Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci V.: Muzea a restart vnitřní motivace k učení a poznávání. 2021.
 17. JAGOŠOVÁ, Lucie. Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku v letech 1996–2020 : Ohlédnutí za vývojem profilace profesního sdružení muzejních pedagogů v České republice. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2021.
 18. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ, Lucie VALÁŠKOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2021/1. In Museologica Brunensia, 2021, roč. 10, č. 1, s. 1-51. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021. 51 s. ISSN 1805-4722.
 19. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ, Lucie VALÁŠKOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2021/2. In Museologica Brunensia, 2022, roč. 10, č. 2, s. 1-115. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021. 115 s. ISSN 1805-4722.
 20. JAGOŠOVÁ, Lucie a Eliška HLUŠÍ. Nevidomý návštěvník v muzeu: metodické tipy pro muzejní prezentaci a edukaci. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2021. 53 s. ISBN 978-80-7028-556-5.
 21. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti I.-II. (online). In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2020-2021. 2021.
 22. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti III. (online). In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2020-2021. 2021.
 23. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. První výsledky dotazníku k definici muzea. Věstník AMG. 2021, č. 2, s. 28-29. ISSN 1213-2152.
 24. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty múzejnej edukácie (2021, online). In Múzejná pedagogika, Bratislava (akreditovaný kurz; Slovenské národné múzeum), 2021. 2021.
 25. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Questionnaire survey on the definition of a museum in the Czech Republic/ Dotazníkové šetření o definici muzea v České republice. In International symposium ICOM 2021/ Mezinárodní sympozium ICOM 2021. 2021.
 26. JAGOŠOVÁ, Lucie. Rahmenbedingungen für partizipative Museen in der Tschechischen Republik/ Participativní muzeum v podmínkách České republiky. In Niederösterreichisch-tschechischer Museumstag/ Dolnorakousko-český muzejní den. Relevante Orte in der Region: Museen bewegen!/ Relevantní místa regionu: Muzea v pohybu! (St. Pölten, online). 2021.
 27. JAGOŠOVÁ, Lucie. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 1, s. 3. ISSN 1805-4722.
 28. 2020

 29. MIKULÁŠKOVÁ, Monika, Lucie JAGOŠOVÁ, Jitka PEŠKOVÁ, Tomáš DROBNÝ a Michaela ZÁLEŠÁKOVÁ. Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci IV. : Oborové didaktiky v muzeu (online konference). 2020.
 30. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Česká stopa při založení a počátečním rozvoji Mezinárodní komise pro muzeologii ICOFOM. Časopis Slezského zemského muzea : série B : vědy historické. 2020, roč. 69, č. 2, s. 150-161. ISSN 1211-3131.
 31. JAGOŠOVÁ, Lucie. Emotions in museum education : Potential for the development of a relationship to cultural and historical heritage. Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 2, s. 10-16. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2020-2-2.
 32. JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci. In Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (distanční přednáška pro studenty muzeologie). 2020.
 33. JAGOŠOVÁ, Lucie. Je měřitelná kvalita a úspěch v muzejní edukaci? Evaluace jako nastavení zrcadla edukační a výstavní činnosti muzeí. In Prezentace dějin v malých muzeích (Centrum kultury a vzdělávání Blatná), 23. a 24. září 2020,. 2020.
 34. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2020/1. In Museologica Brunensia, 2020, roč. 9, č. 1, s. 1-71. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020. ISSN 1805-4722.
 35. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2020/2. In Museologica Brunensia, 2020, roč. 9, č. 2, s. 1-59. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020. ISSN 1805-4722.
 36. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzeologie jako součást kurikula univerzitní a neuniverzitní přípravy muzejních pedagogů. Studia Historica Nitriensia. 2020, roč. 24, č. 1, s. 206-220. ISSN 1338-7219. doi:10.17846/SHN.2020.24.1.206-220.
 37. JAGOŠOVÁ, Lucie. Na pomezí formálního a neformálního vzdělávání : Potenciál muzejní edukace pro školní skupiny a spolupráci muzejních pedagogů s učiteli. Pedagogika. 2020, roč. 70, č. 3, s. 333-348. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1713.
 38. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti. In DROBNÝ, Tomáš a Pavla VYKOUPILOVÁ (eds.). Muzejní edukátor: Studijní materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. s. 149-174. ISBN 978-80-7028-553-4.
 39. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti I.-II. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2019-2020. 2020.
 40. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti III.-IV. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2019-2020. 2020.
 41. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti V.-VI. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2019-2020. 2020.
 42. JAGOŠOVÁ, Lucie. Professional standards in museum pedagogy in the international context. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2020, roč. 8, č. 4, s. 35-47. ISSN 1339-2204. doi:10.46284/mkd.2020.8.4.3.
 43. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty múzejnej edukácie (2020, online). In Múzejná pedagogika, Bratislava (akreditovaný kurz; Slovenské národné múzeum), 2020. 2020.
 44. JAGOŠOVÁ, Lucie. Uplatňování profesionálního jednání a komunikace v muzejní edukační činnosti. In DROBNÝ, Tomáš a Pavla VYKOUPILOVÁ (eds.). Muzejní edukátor: Studijní materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. s. 175-199. ISBN 978-80-7028-553-4.
 45. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace I.-V. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2019-2020. 2020.
 46. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace VI.-XV. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2019-2020. 2020.
 47. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace XVI.-XXI. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2019-2020. 2020.
 48. 2019

 49. BREJCHOVÁ, Denisa, Jitka PEŠKOVÁ, Lucie JAGOŠOVÁ, Tomáš DROBNÝ, Michaela ZÁLEŠÁKOVÁ a Markéta FORMANOVÁ. Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 3. : Neobyčejné možnosti neformálního vzdělávání. 2019.
 50. TIŠLIAR, Pavol, Monika MAŽÁROVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Baráky u Svatobořic : pohled do dějin 1914-1950. Putovní výstava z pohledu teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9507-6.
 51. TIŠLIAR, Pavol, Monika MAŽÁROVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Baráky u Svatobořic: pohled do dějin 1914-1950. Putovní výstava z pohledu teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9507-6.
 52. JAGOŠOVÁ, Lucie. Dotýkat se exponátů dovoleno! Reflexe muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky na přelomu 20. a 21. století. In Paměť země : Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, 6.-8.11.2019, Brno. 2019.
 53. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2019/1. In Museologica Brunensia, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-37. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019. ISSN 1805-4722.
 54. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2019/2. In Museologica Brunensia, 2019, roč. 8, č. 2, s. 1-71. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019. ISSN 1805-4722.
 55. PEŠKOVÁ, Jitka a Lucie JAGOŠOVÁ. Museum work with gifted schoolchildren: Geology olympiad in the Czech Republic. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019, roč. 8, č. 1, s. 32-34. doi:10.5817/MuB2019-1-6.
 56. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog : od edukační práce k profesi. In Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Česká pedagogická společnost). 2019.
 57. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti I.-II. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 58. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti III. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 59. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti IV. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 60. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti V. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 61. JAGOŠOVÁ, Lucie. Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti VI. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 62. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Pořad ČT Art "ArtZóna: Týdeník o kultuře a jejích souvislostech. Mainstream i alternativa, díla i události. Z center i z regionů". Téma: Trendy v muzejnictví. Praha: Česká televize, 2019.
 63. JAGOŠOVÁ, Lucie. Předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG (2019-2022). Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku (Asociace muzeí a galerií České republiky), 2019 - 2022.
 64. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty múzejnej edukácie (2019). In Múzejná pedagogika, Bratislava (akreditovaný kurz; Slovenské národné múzeum), 2019. 2019.
 65. JAGOŠOVÁ, Lucie. Současné tendence v muzeologii. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2019, roč. 2019, č. 1.
 66. JAGOŠOVÁ, Lucie a Jitka PEŠKOVÁ. Spektrum činností pedagogické komise. Věstník AMG. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 27. ISSN 1213-2152.
 67. JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH a Pavol TIŠLIAR. The Potential of Museums in the Mediation of Science and Technology. Museum presentation and Education on the Example of the Technical Museum in Brno (Czech Republic). European Journal of Contemporary Education. 2019, roč. 8, č. 1, s. 240-253. ISSN 2304-9650. doi:10.13187/ejced.2019.1.240.
 68. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Towards professionalism through academic education in museum work : on the beginnings of museology education in Czech universities. Museum Management and Curatorship. Taylor & Francis, 2019, roč. 34, č. 5, s. 486-500. ISSN 0964-7775. doi:10.1080/09647775.2019.1599993.
 69. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace I.-V. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 70. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace VI.-IX. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 71. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace XVIII.-XX. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 72. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace XV.-XVII. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 73. JAGOŠOVÁ, Lucie. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace X.-XIV. In Muzejní edukátor, akreditovaný kurz (Metodické centrum muzejní pedagogiky), 2018-2019. 2019.
 74. JAGOŠOVÁ, Lucie a Irena LOSKOTOVÁ. Základní pilíře aktivit muzeologického pracoviště v současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 4 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
 75. 2018

 76. PEŠKOVÁ, Jitka, Denisa BREJCHOVÁ, Lucie JAGOŠOVÁ, Hana KLABANOVÁ a Iva VACHKOVÁ. Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci II. : Vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky. 2018.
 77. JAGOŠOVÁ, Lucie. Koncept muzea v přírodě optikou muzejní pedagogiky. In Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. 30.1. - 2.2.2018 Rožnov pod Radhoštěm. 2018.
 78. JAGOŠOVÁ, Lucie. Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci II.: Vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky. Museologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2018, roč. 7, č. 1, s. 66-67. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2018-1-9.
 79. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2018/1. In Museologica Brunensia, 2018, roč. 7, č. 1, s. 1-69. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. ISSN 1805-4722.
 80. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2018/2. In Museologica Brunensia, 2018, roč. 7, č. 2, s. 1-75. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. ISSN 1805-4722.
 81. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. ISBN 978-80-210-9485-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018.
 82. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. ISBN 978-80-210-9485-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018.
 83. JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2018). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2018. 2018.
 84. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Nová akreditace pro vysokoškolské studium muzeologie v Brně. Věstník AMG. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2018, č. 5, s. 21-22. ISSN 1213-2152.
 85. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty múzejnej edukácie (2018). In Múzejná pedagogika, Bratislava (akreditovaný kurz; Slovenské národné múzeum), 2018. 2018.
 86. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace (2018). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2018. 2018.
 87. TIŠLIAR, Pavol, Ľuboš KAČÍREK, Jan DOLÁK, Lucie JAGOŠOVÁ a Silvia ELIAŠOVÁ. Studentská sekce konference Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV. 2018.
 88. JAGOŠOVÁ, Lucie. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2018, roč. 7, č. 1, s. 4. ISSN 1805-4722.
 89. JAGOŠOVÁ, Lucie. Zahájení spolupráce AMG s dětským programem ČT :D. In Věstník AMG. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2018. s. 26-26.
 90. 2017

 91. JAGOŠOVÁ, Lucie a Jitka KRÁLOVÁ. Aktuální kontury profese muzejního pedagoga. Reflexe kvalifikační profilace pracovníků v oblasti muzejní pedagogiky na příkladu Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, roč. 5, č. 2, s. 141-153. ISSN 1339-2204.
 92. NEVŘELOVÁ, Jana, Jitka PEŠKOVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci. 2017.
 93. JAGOŠOVÁ, Lucie. Autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby pro udělování profesní kvalifikace Muzejní edukátor (kód: 82-041-T). Národní soustava kvalifikací, 2017 - 2022.
 94. JAGOŠOVÁ, Lucie. členka rozšířeného redakčního kruhu. Studia Historica Nitriensia, 2017 - 2018. ISSN 1338-7219.
 95. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Models of Professional Employment of the Graduates of Brno Museology in Cultural Institutions. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 1, s. 21-33. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2017-1-3.
 96. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2017/1. In Museologica Brunensia, 2017, roč. 6, č. 1, s. 1-76. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017. ISSN 1805-4722.
 97. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2017/2. In Museologica Brunensia, 2017, roč. 6, č. 2, s. 1-99. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017. ISSN 1805-4722.
 98. JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2017). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2017. 2017.
 99. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty múzejnej edukácie (2017). In Múzejná pedagogika, Bratislava (akreditovaný kurz; Slovenské národné múzeum), 2017. 2017.
 100. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace (2017). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2017. 2017.
 101. JAGOŠOVÁ, Lucie. Půlstoletí muzejně-pedagogického vzdělávání na brněnské muzeologii. Acta musealia. Zlín: Museum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, 2017, roč. 15, 1-2, s. 156-161. ISSN 0862-8548.
 102. JAGOŠOVÁ, Lucie. Půlstoletí muzejněpedagogického vzdělávání na brněnské muzeologii. In Muzeum a škola: Křižovatky muzejní pedagogiky. 2017.
 103. JAGOŠOVÁ, Lucie. Reflexe vývoje Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG v uplynulých dvaceti letech od jejího založení. In Muzeum a škola 2017: Křižovatky muzejní pedagogiky. 2017.
 104. PIŠKULOVÁ, Martina, Irena CHOVANČÍKOVÁ, Lucie JAGOŠOVÁ a Jan DOLÁK. Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR. 2017.
 105. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Teorie jako platforma pro edukaci muzejních pracovníků : Osudy Střediska pro výuku muzeologie v letech 1967–1982. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2017, roč. 55, č. 2, s. 3-15. ISSN 1803-0386. doi:10.1515/mmvp-2017-0041.
 106. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 4. ISSN 1805-4722.
 107. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 4. ISSN 1805-4722.
 108. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 1, s. 4. ISSN 1805-4722.
 109. JAGOŠOVÁ, Lucie. Vliv studia muzeologie na profesní dráhu absolventů. Příběh jednoho ročníku kombinovaného studia brněnské muzeologie. In Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR. 2017.
 110. 2016

 111. JAGOŠOVÁ, Lucie. členka redakční rady: Museologica Brunensia. ISSN 1805-4722. 2016 - 2018.
 112. JAGOŠOVÁ, Lucie. Dynamický rozvoj edukace v muzeích a oboru muzejní pedagogika. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2016, č. 1, s. 3-5. ISSN 1213-2152.
 113. KOMÁRKOVÁ, Anna, Ondřej DOSTÁL, Martina LEHMANNOVÁ, Ludmila FIALOVÁ, Dana VESELSKÁ, Jan DOLÁK, Pavol TIŠLIAR, František ŠEBEK, Lucie JAGOŠOVÁ, Otakar KIRSCH, Michal BAŘINKA, Monika BENČOVÁ a Martin ČAREK. Mezinárodní konference Muzeum a změna V/Museum and Change V. 2016.
 114. JAGOŠOVÁ, Lucie. Modely profesního uplatnění absolventů brněnské muzeologie v kulturních institucích II. In Open Roundtable of Museology (Aktion Projekt), 2016. 2016.
 115. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2016/1. In Museologica Brunensia, 2016, roč. 4, č. 1, s. 1-90. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016. ISSN 1805-4722.
 116. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2016/2. 2016, roč. 4, č. 2, s. 1-108. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 1-108. ISSN 1805-4722.
 117. KRÁLOVÁ, Jitka a Lucie JAGOŠOVÁ. Muzejní pedagogové pod drobnohledem: dotazníková sonda do členské základny Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR. In Jak pracuje tým. Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi. 2016.
 118. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní profese a veřejnost. Potenciál muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku. Zpráva z muzeologického semináře v Hodoníně. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016, roč. 4, č. 1, s. 146-148. ISSN 1339-2204.
 119. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 1 : Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 111 s. ISBN 978-80-210-8432-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8432-2016.
 120. JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH, Martin VITKO a Jaroslav HANKO. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 111 s. ISBN 978-80-210-8432-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8432-2016.
 121. JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2016). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2016. 2016.
 122. JAGOŠOVÁ, Lucie. Petra Šobáňová a kol. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci (2015). Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, roč. 5, č. 1, s. 77-78. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2016-1-10.
 123. TOMEŠKOVÁ, Kateřina, Lucie JAGOŠOVÁ, Pavla VYKOUPILOVÁ, Jitka PEŠKOVÁ, Silvie ČERMÁKOVÁ, Jitka KRÁLOVÁ a Pavel DOUŠA. Proč a jak (dobře) spolupracovat. Diskuse metodou World Café. In Jak pracuje tým. Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi. 2016.
 124. JAGOŠOVÁ, Lucie. Profesní standardy v muzejní pedagogice. In Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy III. 2016.
 125. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace (2016). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2016. 2016.
 126. 2015

 127. JAGOŠOVÁ, Lucie. Člen Muzeologické komise Asociace muzeí a galerií České republiky. 2015.
 128. JAGOŠOVÁ, Lucie. členka redakční rady. Museologica Brunensia, 2015. ISSN 1805-4722.
 129. JAGOŠOVÁ, Lucie. Charakteristika profese průvodce v muzeu. In V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. 2015.
 130. JAGOŠOVÁ, Lucie. Inkluzivní vzdělávání v muzeu. In Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, Múzeum SNP Banská Bystrica, 2015. s. 79-89. ISBN 978-80-89514-36-6.
 131. JAGOŠOVÁ, Lucie. Místopředsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG (2015-2019). Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku (Asociace muzeí a galerií České republiky), 2015 - 2019.
 132. JARKOVSKÁ, Michaela, Lucie JAGOŠOVÁ a Monika MIKULÁŠKOVÁ. Museologica Brunensia 2015/2. In Museologica Brunensia, 2015, roč. 3, č. 2, s. 1-87. Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1805-4722.
 133. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog jako (semi)profese. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, roč. 3, č. 2, s. 39-58. ISSN 1339-2204.
 134. CHOVANČÍKOVÁ, Irena, Lucie JAGOŠOVÁ a Renata PETŘÍKOVÁ. Muzejní profese a veřejnost. Potenciál muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku. 2015.
 135. JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2015). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2015. 2015.
 136. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí Muzeo50. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, roč. 3, č. 1, s. 111-113. ISSN 1339-2204.
 137. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí Muzeo50. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 1, s. 26-28. ISSN 1805-4722.
 138. JAGOŠOVÁ, Lucie. Průvodce v muzeu: charakteristika profese. In Jagošová, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (metodický materiál). Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU - Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, 2015.
 139. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace. Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2015. 12 s.
 140. JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace (2015). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2015. 2015.
 141. FORMANOVÁ, Markéta, Denisa BREJCHOVÁ, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Lucie JAGOŠOVÁ a Silvie ČERMÁKOVÁ. Různé cesty, stejné cíle. Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu : Kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií České republiky. 2015.
 142. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 56-64. ISSN 1805-4722.
 143. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. 2015.
 144. JAGOŠOVÁ, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2015, roč. 15, č. 2, s. 26. ISSN 1213-2152.
 145. JAGOŠOVÁ, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (metodický materiál). Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU - Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, 2015. 23 s.
 146. JAGOŠOVÁ, Lucie. Záměry a výstupy kolokvia V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 1, s. 35-36. ISSN 1805-4722.
 147. JAGOŠOVÁ, Lucie. Záměry kolokvia V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. In Jagošová, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (metodický materiál). Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU - Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, 2015. s. 3.
 148. JAGOŠOVÁ, Lucie. 1. místopředsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2015.
 149. 2014

 150. JAGOŠOVÁ, Lucie. Ediční poznámka. In CHOVANČÍKOVÁ, Irena a Lucie JAGOŠOVÁ (eds.). Muzea a sociálně znevýhodnění: Sborník ze semináře 19.-20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014. s. 3. ISBN 978-80-87375-08-2.
 151. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami. In Dolák, Jan; Holman, Pavel; Jagošová, Lucie; Jůva, Vladimír; Mrázová, Lenka; Šerák, Michal; Šobáňová, Petra. Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum - Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. s. 41-57. ISBN 978-80-7028-441-4.
 152. CHOVANČÍKOVÁ, Irena a Lucie JAGOŠOVÁ. Muzea a sociálně znevýhodnění: Sborník ze semináře 19.-20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014. 119 s. ISBN 978-80-87375-08-2.
 153. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a sociální inkluze. In CHOVANČÍKOVÁ, Irena a Lucie JAGOŠOVÁ (eds.). Muzea a sociálně znevýhodnění: Sborník ze semináře 19.-20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014. s. 20-34. ISBN 978-80-87375-08-2.
 154. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog jako (semi)profese. In Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti 2: dejiny, súčasný stav, perspektívy. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave. 2014.
 155. JAGOŠOVÁ, Lucie, Lenka MRÁZOVÁ a Lucie VALÁŠKOVÁ. Muzeo50 - Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně. 2014.
 156. JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2014). In Základy muzejní pedagogiky, Brno, 2014. 2014.
 157. MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964-2014. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Neuveden, č. 3, s. 28-42. ISSN 1805-4722.
 158. MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Tradice muzejní­ pedagogiky v České republice. S přihlédnutím k roli brněnské muzeologie na jejím vývoji. In Mezinárodní­ vědecká konference Muzeo50. 2014.
 159. DOLÁK, Jan, Pavel HOLMAN, Lucie JAGOŠOVÁ, Vladimír JŮVA, Lenka MRÁZOVÁ, Michal ŠERÁK a Petra ŠOBÁŇOVÁ. Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2014. ISBN 978-80-7028-441-4.
 160. 2013

 161. JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci - teoretická východiska. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, Neuveden, č. 2, s. 15-21. ISSN 1805-4722.
 162. JAGOŠOVÁ, Lucie. Inkluzivní vzdělávání v muzeu. In Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Banská Bystrica, Múzeum SNP. 2013.
 163. ZÁLEŠÁKOVÁ, Michaela, Lucie JAGOŠOVÁ a Irena CHOVANČÍKOVÁ. Muzea a sociálně znevýhodnění. 2013.
 164. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a sociální inkluze. In Muzea a sociálně znevýhodnění. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2013.
 165. JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2013). In Základy muzejní pedagogiky, Brno. 2013.
 166. ZÁLEŠÁKOVÁ, Michaela a Lucie JAGOŠOVÁ. Ohlédnutí za seminářem Muzea a sociálně znevýhodnění. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2013, roč. 13, č. 4, s. 14. ISSN 1213-2152.
 167. JAGOŠOVÁ, Lucie. Potenciál evaluace pro muzejního pedagoga. In Muzeum a škola : sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily 20. a 22. března 2013. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2013. s. 15-25. ISBN 978-80-87130-28-5.
 168. JAGOŠOVÁ, Lucie. Potenciál evaluace pro muzejního pedagoga. In Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 2013.
 169. JAGOŠOVÁ, Lucie. Trendy a inovace v přístupu muzeí k návštěvníkům. In Muzeum a návštěvník, seminář pořádaný Asociací muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. 2013.
 170. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922-1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, roč. 51, č. 1, s. 3-16. ISSN 1803-0386.
 171. JAGOŠOVÁ, Lucie. Význam zpětné vazby v práci muzejního pedagoga. In Muzejní pedagogika: Praxe teorii, teorie praxi, Přerov 9. - 10. 9. 2013. 2013.
 172. 2012

 173. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře : staré nebo nové téma? In Chovančíková, Irena. Senioři v muzeu : sborník ze semináře 14.-15. 6. 2011. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2012. s. 4-21. ISBN 978-80-87375-03-7.
 174. 2011

 175. JAGOŠOVÁ, Lucie. členka komise. Muzeologická komise Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2011.
 176. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře: staré nebo nové téma? In Senioři v muzeu. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2011.
 177. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře: staré nebo nové téma? In Senioři v muzeu. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2011.
 178. 2010

 179. MRÁZOVÁ KRAJÍČKOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Aplikace Rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu. In Muzeum a vzdělávací systém v České republice : sborník příspěvků : V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. s. 35-43. ISBN 978-80-86611-39-6.
 180. JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 684-692, 761, 10 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 181. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 141-166. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9.
 182. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog - kompetence, vzdělávání, úskalí. In Lukáčová, Marcela (ed.). Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku : Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26. - 27. október 2009 v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. s. 33-39. ISBN 978-80-8060-252-9.
 183. JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika : metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7315-207-9.
 184. JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci muzea. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 167-202. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9.
 185. JAGOŠOVÁ, Lucie. Zdroje dat pro výzkum muzejního publika. In Chovančíková, Irena. Muzejní marketing. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2010. s. 32-42. ISBN 978-80-87375-01-3.
 186. 2009

 187. JAGOŠOVÁ, Lucie. Kdo je muzejní pedagog? In Muzeum a škola : sborník z konference Muzeum a škola Zlín 18. - 19. března 2009. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. s. 17-23. ISBN 978-80-87130-08-7.
 188. JAGOŠOVÁ, Lucie. Kdo je muzejní pedagog? In Muzeum a škola. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 2009.
 189. JAGOŠOVÁ, Lucie. Múzejný pedagóg - kompetencie, vzdelávanie, úskalia. In Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. Bratislava, Slovenské národné múzeum. 2009.
 190. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Profese muzejního pedagoga v teorii a praxi. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 159-170. ISBN 978-80-86413-61-7.
 191. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. The Profession of Museum Teacher in Theory and Practice. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 171-183. ISBN 978-80-86413-61-7.
 192. JAGOŠOVÁ, Lucie. Zdroje dat pro výzkum muzejního publika. In Muzejní marketing. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2009.
 193. 2008

 194. MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Aplikace Rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu. In Muzeum a vzdělávací systém v České republice. Brno, Asociace muzeí a galerií České republiky. 2008.
 195. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. s. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0.
 196. JAGOŠOVÁ, Lucie. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. 2008.
 197. JAGOŠOVÁ, Lucie. Profese muzejního pedagoga v teorii a praxi. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium. Brno, Technické muzeum v Brně. 2008.
 198. 2007

 199. JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. K rozšíření výuky muzejní pedagogiky na muzeologii FF MU. In Muzeum a škola : sborník příspěvků z konference Muzeum a škola Zlín 20. - 21. března 2007. Acta musealia suplementa 2007/1. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2007. s. 15 - 22. ISBN 978-80-87130-01-8.
 200. JAGOŠOVÁ, Lucie. K rozšíření výuky muzejní pedagogiky na muzeologii FF MU. In Muzeum a škola. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 2007.
 201. JAGOŠOVÁ, Lucie. Současné pojetí výuky muzejní pedagogiky na muzeologii FF MU. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 1. vyd. Olomouc: VOTOBIA, 2007. s. 439-443. ISBN 978-80-7220-306-2.
 202. JAGOŠOVÁ, Lucie. Spolupráce muzea a školy z pohledu pracovníků muzea v oblasti práce s veřejností (kvalitativní případová studie). In Tradiční lidová kultura a výchova : Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (2). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007. s. 46 - 58. ISBN 978-80-86156-96-5.
 203. 2004

 204. JAGOŠOVÁ, Lucie. Člen Muzeologické komise Asociace muzeí a galerií České republiky. Asociace muzeí a galerií České republiky, 2004 - 2019.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2022 18:41