Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. MEDKOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků ve výuce fyziky na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 28. ISBN 978-80-210-5999-3.
 2. MEDKOVÁ, Ivana. Moderní aspekty v pedagogice: Inovace oboru učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 s. ISBN 978-80-210-6524-6.
 3. MEDKOVÁ, Ivana. Výzkum spokojenosti studentů se studiem oboru Učitelství praktického vyučování a následná inovace oboru. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2013. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 4. 2012

 5. VACULOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Application of Didactic Means and Teaching Methods in Subjects of the Field „Teachnig of Practical Courses“. In Kapounová Jana, Kostolányová Kateřina. Information and Communication Technology in Education. Repronis Ostrava: Univerzity of Ostrava, 2012. s. 283-290. ISBN 978-80-7464-135-0.
 6. VACULOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Application of Didactic Means and Teaching Methods in Subjects of the Field „Teachnig of Practical Courses“. In Information and Communication Technology in Education. 2012.
 7. VACULOVÁ, Ivana. Inovace výukových předmětů a jejich přiblížení k požadavkům současné praxe. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
 8. MEDKOVÁ, Ivana. Inovace výukových předmětů a jejich přiblížení k požadavkům současné praxe. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. 2012.
 9. MEDKOVÁ, Ivana. Matematika pro ekonomy - učební materiály pro studenty. Brno: PdF MU, 2012. 84 s.
 10. VACULOVÁ, Ivana. Motivace nadaných žáků prostřednictvím řešení problémových úloh ve výuce fyziky na ZŠ. In Novotná, J. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 212-217. ISBN 978-80-210-6144-6.
 11. VACULOVÁ, Ivana. Motivace nadaných žáků prostřednictvím řešení problémových úloh ve výuce fyziky na ZŠ. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 115 -120. ISBN 978-80-210-5886-6.
 12. MEDKOVÁ, Ivana. Motivace nadaných žáků prostřednictvím řešení problémových úloh ve výuce fyziky na ZŠ. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 2012. ISBN 978-80-210-5884-2.
 13. MEDKOVÁ, Ivana. Repetitorium z matematiky - učební materiály pro studenty. Brno: PdF MU, 2012. 172 s.
 14. 2011

 15. VACULOVÁ, Ivana. CPV videoweb pro vzdělávání učitelů fyziky. In Janík, T., Minaříková, E. a kol.: Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 109-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
 16. VACULOVÁ, Ivana a Petr NOVÁK. Didaktická příprava studentů katedry fyziky a spolupráce se základními školami. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. 2011.
 17. VACULOVÁ, Ivana a Petr NOVÁK. Didaktická příprava studentů katedry fyziky a spolupráce se základními školami. In Holubová, R. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc: UP Olomouc, 2011. s. 185-196, 7 s. ISBN 978-80-244-2894-9.
 18. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální pokusy. 2011. Festival vědy - Den vědců.
 19. MEDKOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Inovace akreditovaného studijního oboru Učitelství praktického vyučování. In Novotná, J. (ed.). Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2011. s. 103-110. ISBN 978-80-210-5652-7.
 20. KUBIATKO, Milan a Ivana VACULOVÁ. Project-based learning: characteristic and the experiences with application in the science subjects. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies. 2011, roč. 3, 1-2, s. 65-74. ISSN 1308-7711.
 21. VACULOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Projektová výuka v přírodovědných předmětech. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5. 2011.
 22. VACULOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Projektová výuka v přírodovědných předmětech. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 246-251. ISBN 978-80-261-0030-0.
 23. VACULOVÁ, Ivana. Řešení aktuálních problémů fyzikálního vzdělávání prostřednictvím CPV videowebu. In Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore. Nitra, Slovakia: Pobočka JSMF v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 411-417. ISBN 978-80-8094-988-4.
 24. KUBIATKO, Milan, Ivana VACULOVÁ a Věra ČÍŽKOVÁ. Vymezení klíčových konceptů pro zkoumání osvojených dovedností v biologii. In Wernerová, J. (ed.). Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-7372-722-2.
 25. 2010

 26. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Developing skills in learning and teaching science. In Contemporary science educational research: Learning and assessment. A collection of papers presented at ESERA 2009 conference. Ankara: ESERA, 2010. s. 165-172. ISBN 978-605-364-033-2.
 27. KUBIATKO, Milan a Ivana VACULOVÁ. Elementary school pupils knowledge and attitudes toward butterflies and mosquitoes. 2010.
 28. KUBIATKO, Milan, Ivana VACULOVÁ a Eva PECUŠOVÁ. Mylné představy žáků II. stupně základních škol: Možnost jejich zkoumání na příkladě tématu Ptáci. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 2, s. 93-109. ISSN 1211-4669.
 29. VACULOVÁ, Ivana. Řešení aktuálních problémů fyzikálního vzdělávání prostřednictvím CPV videowebu. 2010.
 30. VACULOVÁ, Ivana. Řešení aktuálních problémů fyzikálního vzdělávání prostřednictvím CPV videowebu. In Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v europskom prestore. 2010. ISBN 978-80-8094-795-8.
 31. KUBIATKO, Milan, Věra ČÍŽKOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Vymezení klíčových konceptů pro zkoumání osvojených dovedností v biologii. 2010. ISBN 978-80-7372-626-3.
 32. 2009

 33. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků ve výuce fyziky na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 34. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK a Ivana VACULOVÁ. Educational video from the textile sector as a resource for teaching physics. In Moderní trendy v přípravě učitelů 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 91-93. ISBN 978-80-210-5022-8.
 35. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK a Ivana VACULOVÁ. Educational video from the textile sector as a resource for teaching physics. In Moderní trendy v přípravě učitelů 4. 2009.
 36. DVOŘÁK, Ladislav, Petr NOVÁK a Ivana VACULOVÁ. Experimenty s textilem v laboratorních úlohách pro ZŠ. In Sborník příspěvků z konference XXVII. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2009. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009. 74 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 37. DVOŘÁK, Ladislav, Petr NOVÁK a Ivana VACULOVÁ. Experimenty s textilem v laboratorních úlohách pro ZŠ. In Sborník příspěvků z konference XXVII. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2009.
 38. KUBIATKO, Milan a Ivana VACULOVÁ. Jedna vlaštovka jaro nedělá aneb (ne)vědomosti žáků nejenom o vlaštovkách. In Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009. s. 557-563. ISBN 978-80-7368-769-4.
 39. PECINA, Pavel, Petr SLÁDEK, Ivana VACULOVÁ, Renáta BEDNÁROVÁ, Denisa KAWULOKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Ladislav DVOŘÁK, Tomáš MILÉŘ a Petr NOVÁK. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 40. PECINA, Pavel. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 41. VACULOVÁ, Ivana, Marta SVOBODOVÁ, Petr SLÁDEK, Petr BENEŠOVSKÝ, Renáta BEDNÁROVÁ, Ladislav DVOŘÁK, Denisa KAWULOKOVÁ, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Pavel PECINA a Jiří ŠIBOR. Metodika tvorby a využívání didaktických prostředků propagujících vědu, techniku a profesní kariéru: Tvorba výukových pořadů a pracovních listů a jejich následné využití při výuce na ZŠ. 1. vyd. Olomouc: Masarykova univerzita, 2009. 129 s. ISBN 978-80-210-5089-1.
 42. DVOŘÁK, Ladislav, Petr NOVÁK a Ivana VACULOVÁ. Nejsou látky jako látky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 77-81. ISBN 978-80-210-5022-8.
 43. VACULOVÁ, Ivana. Postavení učebních úloh v procesu osvojování dovedností žáků během výuky fyziky. In Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra: Pobočka JSMF a UKF, 2009. 6 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
 44. VACULOVÁ, Ivana. Postavení učebních úloh v procesu osvojování dovedností žáků během výuky fyziky. In Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. 2009.
 45. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
 46. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. 2009.
 47. VACULOVÁ, Ivana. Proces osvojování fyzikálních dovedností žáků ve výzkumných otázkách. In ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, Séria D VEDY O VYCHOVE A VZDELÁVANÍ. Trnava: Pedagogická fakulta TU, 2009. s. 63-81. ISBN 978-80-8082-324-5.
 48. VACULOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Videostudie procesu osvojování dovedností a její následné využití pro přípravu budoucích učitelů fyziky. 2009.
 49. VACULOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Videostudie procesu osvojování dovedností a její následné využití pro přípravu budoucích učitelů fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 211-217. ISBN 978-80-7043-785-8.
 50. OCHRYMČUKOVÁ, Eva a Ivana VACULOVÁ. Zpráva o "Intennzivním programu EFEU" - Patras 2009. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5060-0.
 51. 2008

 52. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 3-21. ISSN 1211-4669.
 53. VACULOVÁ, Ivana. Postavení učebních úloh v procesu osvojování dovedností žáků během výuky fyziky. In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov ved. 2008.
 54. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Role of Hands-on Activity in Development of Students´ Skills in Science Education. In HSci2008. Formal and Informal Science Education. 2008. ISBN 978-989-95095-3-5.
 55. VACULOVÁ, Ivana a Josef TRNA. Video-study of Physics Education: the Role of Teaching Tasks in the Process of Skills Acquirement. In Research in Didactics of the Sciences. 1. vyd. Krakow: Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowe, 2008. s. 182-185. Science Education. ISBN 978-83-7271-519-7.
 56. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Petr SLÁDEK a Ivana VACULOVÁ. Využití textilních materiálů ve výuce fyzice. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-7231-511-6.
 57. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. s. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
 58. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 987-80-7041-958-8.
 59. 2007

 60. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: VOTOBIA, 2007. s. 379-384. ISBN 978-80-7220-306-2.
 61. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 141 do s.147, 7 s. ISBN 978-80-244-1786-8.
 62. VACULOVÁ, Ivana a Josef TRNA. Role fyzikálních dovedností v RVP ZV. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 228-232. ISBN 978-80-7043-603-5.
 63. 2006

 64. VACULOVÁ, Ivana. Problematika osvojování dovedností žáků ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Olomouc: VOTOBIA, 2006. s. 231-235. ISBN 80-7220-280-4.
 65. VACULOVÁ, Ivana. Problematika osvojování dovedností žáků základní školy v přírodovědném vzdělávání. In Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Paido, 2006. s. 174-179. ISBN 80-210-4163-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 17:23