Přihlášení do IS MU
Mikroskopické vyšetření moče
logo fakulty
Mikroskopické vyšetření moče

Autoři: Beňovská, Miroslava - Wiewiorka, Ondřej - Tůmová, Jana

Výukový materiál Mikroskopické vyšetření moče slouží jako pomůcka při rozpoznávání jednotlivých elementů, které se v moči nacházejí. Publikace obsahuje zobrazení močových elementů včetně krátké charakteristiky, a to ve třech variantách: mikroskopický nález barveného sedimentu, mikroskopický nález nativního sedimentu a nálezy z přístroje FUS-2000 (Dirui) a iQ 200 (Iris). Dále jsou také uvedeny speciální případy popisující zajímavé či obtížně rozlišitelné částice …více

Základy fyzikální chemie
logo fakulty
Základy fyzikální chemie

Autoři: Kubáček, Pavel - Michaličková, Zdena

Výuková publikace Základy fyzikální chemie je úvodem do základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, chemické termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností. Hypertext je členěn do 12 témat pro jednosemestrovou výuku v rozsahu 2 hodin přednášky týdně. (No flashing lights, jde o zábavu jiného typu…). Výuková pomůcka je primárně určena pro PřF: C4660 …více

Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I
logo fakulty
Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I

Autoři: Literák, Jaromír

Sbírka Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I pokrývá témata probíraná v první polovině úvodní přednášky z organické chemie – názvosloví organických sloučenin, polarita vazeb a rezonance, stereochemie a konformační chování molekul, reakce alkanů, alkenů, alkynů a aromatických uhlovodíků. Každá kapitola začíná krátkým úvodem k tématu. Sbírka také obsahuje řešení všech příkladů. Řešení příkladů by mělo vést k pochopení základních pravidel chování a reaktivity organických …více

Analytická chemie - odměrná analýza
logo fakulty
Analytická chemie - odměrná analýza

Autoři: Jančář, Luděk

Cílem výukové publikace Analytická chemie - odměrná analýza je znázornit studentům chemie na základě animací a videozáznamů průběh titračních metod používaných v odměrné analýze. Publikace také ukazuje vizuální a potenciometrickou indikaci bodu ekvivalence a základní metody jeho určení (metoda tří rovnoběžek, oskulačních kružnic, Granova metoda, metoda první a druhé derivace aj.). Učební pomůcka je využívána především v předmětech PdF: CH2BP_4P1P Analytická chemie …více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin
logo fakulty
Chemické názvosloví anorganických sloučenin

Autoři: Cídlová, Hana - Musilová, Emilie

Cílem publikace Chemické názvosloví anorganických sloučenin je didakticky zpřístupnit a zpřehlednit budoucím učitelům chemie nomenklaturní principy aplikovatelné u těch sloučenin, s nimiž se s největší pravděpodobností setkají ve své pedagogické praxi, neboť dobré zvládnutí chemického názvosloví je základem pro další studium všech chemických disciplin. Vzhledem k obrovskému množství chemických sloučenin a současným změnám probíhajícím v názvosloví organických sloučenin …více

Molekulové orbitaly homonukleárních diatomických molekul prvků druhé periody
logo fakulty
Molekulové orbitaly homonukleárních diatomických molekul prvků druhé periody

Autoři: Kubáček, Pavel - Hájek, Radek

Molekulové orbitaly homonukleárních diatomických molekul prvků druhé periody jsou základním východiskem pro pochopení chemické vazby v rámci kvantové teorie. Smyslem pomůcky je vizualizace MO pomocí kvalitní počítačové grafiky na základě přesných výpočtů ve formalismu hustotního funkcionálu. Z výchozích diagramů pro jednotlivé molekuly je možné přecházet ke statickému 3D zobrazení MO ve vyšším rozlišení nebo do interaktivního 3D zobrazení ve formátu VRML. Pomůcka je využívána v předmětech C1021 (Obecná …více

Biochemie
logo fakulty
Biochemie

Autoři: Ptáček, Petr

Učební text Biochemie poskytuje studentům potřebné znalosti a kompetence v následujících oblastech: složení a stavba živé hmoty a organizace buněk; rozdělení základních skupin biomolekul (aminokyseliny a bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny, lipidy a membrány); základní metabolické dráhy; vzájemné biochemické vztahy metabolismu; regulační principy organismu; principy energetiky biochemických reakcí, metabolického odbourávání biomolekul …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?