Přihlášení do IS MU
Početní praktikum
logo fakulty
Početní praktikum

Autoři: Kurfürst, Petr

Recenzováno

Výuková publikace Početní praktikum představuje studijní materiál pro předměty PřF: F1422 Početní praktikum 1 a F2423 Početní praktikum 2, pokrývající veškerou přednášenou látku. Jednotlivé kapitoly vždy obsahují stručnou teorii a soubor příkladů s uvedeným výsledkem.

Matematika I. a II.
logo fakulty
Matematika I. a II.

Autoři: Přibylová, Lenka

Recenzováno

Výukový interaktivní text Matematika I. a II. obsahuje základy lineární algebry, analytické geometrie a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a dvou proměnných včetně jejich aplikací. Teorie je doplněna jednak řešenými příklady komentovanými "krok za krokem" a také množstvím interaktivních testů, které poslouží ke kontrole zvládnutí dané problematiky. Práce slouží jako textová opora v předmětu LF:BOMA0121p, BOMA0222p Matematika I. a II.

Geometrická interpretace algebraických výrazů
logo fakulty
Geometrická interpretace algebraických výrazů

Autoři: Blažková, Růžena

Recenzováno

Výuková publikace Geometrická interpretace algebraických výrazů (html verze) je věnována výuce některých prvků algebry na základní škole a ilustruje jednu z možností přístupu k výuce tohoto poměrně náročného tématu. Využívá se grafického znázornění, animací a manipulativních činností. Rozvíjí se komunikativní dovednosti žáků a studentů tak, že využívají komunikace prostřednictvím symbolických zápisů a komunikace prostřednictvím obrázků. Rovněž je poukázáno na souvislosti …více

Lineární algebra a geometrie I
logo fakulty
Lineární algebra a geometrie I

Autoři: Paseka, Jan - Zlatoš, Pavol

Video skriptum Lineární algebra a geometrie I je věnováno e-learningové podpoře výuky základního kurzu lineární algebry na Přírodovědecké fakultě MU (M1110, M1115) a Fakultě informatiky MU (M003). Je věnováno tématům Vektorové prostory, Operace s maticemi, Gaussova eliminace, Podprostory, Lineární nezávislost, Báze a dimenze, Souřadnice, Lineární zobrazení, Matice lineárního zobrazení, Soustavy lineárních rovnic, Afinní prostory, Determinanty, Vektorové prostory …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?