Přihlášení do IS MU
Matematika I. a II.
logo fakulty
Matematika I. a II.

Autoři: Přibylová, Lenka

Recenzováno

Výukový interaktivní text Matematika I. a II. obsahuje základy lineární algebry, analytické geometrie a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a dvou proměnných včetně jejich aplikací. Teorie je doplněna jednak řešenými příklady komentovanými "krok za krokem" a také množstvím interaktivních testů, které poslouží ke kontrole zvládnutí dané problematiky. Práce slouží jako textová opora v předmětu LF:BOMA0121p, BOMA0222p Matematika I. a II.

Geometrická interpretace algebraických výrazů
logo fakulty
Geometrická interpretace algebraických výrazů

Autoři: Blažková, Růžena

Recenzováno

Výuková publikace Geometrická interpretace algebraických výrazů (html verze) je věnována výuce některých prvků algebry na základní škole a ilustruje jednu z možností přístupu k výuce tohoto poměrně náročného tématu. Využívá se grafického znázornění, animací a manipulativních činností. Rozvíjí se komunikativní dovednosti žáků a studentů tak, že využívají komunikace prostřednictvím symbolických zápisů a komunikace prostřednictvím obrázků. Rovněž je poukázáno na souvislosti …více

Zajímavá geometrie pro každého
logo fakulty
Zajímavá geometrie pro každého

Autoři: Blažková, Růžena

Recenzováno

V publikaci Zajímavá geometrie pro každého jsou prezentovány zajímavé vlastnosti geometrických útvarů prostřednictvím animací, úlohy k rozvoji geometrické představivosti, některé konstrukce omezenými prostředky. Jsou zde uvedeny příklady na výpočet obsahů geometrických útvarů bez složitého počítání, ale pomocí vtipného rozdělení těchto útvarů na jiné. Výuková publikace je zejména určena pro předměty PedF: Didaktika matematiky 2 a 3 (ZS1MP_PDM2, ZS1MK_PDM2, …více

Lineární algebra a geometrie I
logo fakulty
Lineární algebra a geometrie I

Autoři: Paseka, Jan - Zlatoš, Pavol

Video skriptum Lineární algebra a geometrie I je věnováno e-learningové podpoře výuky základního kurzu lineární algebry na Přírodovědecké fakultě MU (M1110, M1115) a Fakultě informatiky MU (M003). Je věnováno tématům Vektorové prostory, Operace s maticemi, Gaussova eliminace, Podprostory, Lineární nezávislost, Báze a dimenze, Souřadnice, Lineární zobrazení, Matice lineárního zobrazení, Soustavy lineárních rovnic, Afinní prostory, Determinanty, Vektorové prostory …více

Úvod do speciální kontaktologie
logo fakulty
Úvod do speciální kontaktologie

Autoři: Petrová, Sylvie - Synek, Svatopluk

Aplikace speciálních kontaktních čoček tvoří nástavbu základních aplikačních znalostí a zkušeností. Cílem výukové publikace Úvod do speciální kontaktologie je navázat na znalosti studentů z předmětu Kontaktní čočky I - III, rozšířit je a zaměřit pozornost na podrobnější mapování předního segmentu oka s následným výběrem nejvhodnější geometrie kontaktní čočky. Publikace je určena studentům Optometrie pro výuku předmětu MPOK071 - Speciální kontaktologie, může …více

Rovinné řezy mnohostěnů
logo fakulty
Rovinné řezy mnohostěnů

Autoři: Francová, Marta - Vaňurová, Milena

Recenzováno

Publikace Rovinné řezy mnohostěnů je určena studentům učitelství 1. stupně ZŠ a může být užitečnou pomůckou i pro studenty učitelství matematiky na 2. stupni ZŠ. Obsahuje řešené úlohy na určení rovinných řezů mnohostěnů s názornými interaktivními animacemi konstrukcí, jejich zápisy a slovní komentáře. K samostatnému procvičení konstrukcí slouží zásobárna úloh s výsledky řešení. Publikace je doplněna přehledem základních pojmů a poznámkami a doporučeními …více

Diferenciální geometrie křivek a ploch
logo fakulty
Diferenciální geometrie křivek a ploch

Autoři: Kolář, Ivan - Pospíšilová, Lenka

Recenzováno

Elektronické skriptum Diferenciální geometrie křivek a ploch je věnováno problematice křivek a ploch v trojrozměrném euklidovském prostoru z pohledu diferenciální geometrie a je určeno především studentům odborné matematiky a učitelské deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě MU (předmět M4190 Diferenciální geometrie křivek a ploch). Samotný text skripta má dvě části: I. Přednášky (autor I. Kolář), II. Cvičení (autorka L. Pospíšilová), přičemž v druhé části …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?