Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Vyhledávání publikací a kurzů

Spirální stabilizace
logo fakulty
Spirální stabilizace

Autoři: Straková, Taťána - Malá, Alexandra

Metodická publikace Spirální stabilizace se věnuje metodě od autora MUDr. Richarda Smíška. Jedná se o kompenzační cvičení, které je zaměřeno na léčbu a prevenci bolestí zad a dalších problémů pohybového aparátu. Cílem textu je objasnění teoretických základů této metody, ale hlavně předložení uceleného metodického návodu na vedení skupinových cvičení. Výuková pomůcka je určena studentům předmětu FSpS: p929 Tělesná výchova - SM systém a FSpS: c929 Tělesná …více

Genotoxicita a karcinogeneze
logo fakulty
Genotoxicita a karcinogeneze

Autoři: Hofmanová, Jiřina

Výuková publikace Genotoxicita a karcinogeneze poskytuje základní znalosti o buněčných a molekulárních mechanizmech vzniku a rozvoje nádorových onemocnění. Jsou vysvětlovány genetické a epigenetické příčiny vzniku nádorů a rozvoje metastáz i úloha faktorů životního prostředí. Důraz je kladen zejména na vliv lipidových složek výživy a mechanizmů jejich působení. Pozornost je věnována rovněž možnostem prevence nádorů, diagnostickým metodám a terapii. Výuková …více

Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách
logo fakulty
Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách

Autoři: Kubíková, Zdeňka - Černá, Libuše

Cílem publikace Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách je doplnit scházející, tolik potřebné informace ke vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy o právního povědomí se zřetelem na prevenci úrazů a bezpečnost prováděných činností při pohybových aktivitách ve školách a školských zařízeních. Výuková publikace je především určena pro FSpS:bp008 a bk008 První pomoc.

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?