Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Vyhledávání publikací a kurzů

Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče
logo fakulty
Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče

Autoři: Skotáková, Alena - Šeráková, Hana - Válková, Hana - Maleňáková, Šárka - Valkounová, Eva

Recenzováno

Anotace
Multimediílní publikace Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče klade důraz především na deskripci zkušeností z inkluzivních volnočasových pohybových aktivit na ZŠ. Obsahuje stručná teoretická východiska a dále se zaměřuje na pohybové kroužky, jejich obsah, konkrétní práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Učebnice je určena především pro studenty FSpS a PdF, ale je vhodná také pro širokou odbornou veřejnost – učitele, trenéry, vychovatele a v neposlední

…více

Základy práva vysokých škol
logo fakulty
Základy práva vysokých škol

Autoři: Kudrová, Veronika - Smrčka, Jiří

Recenzováno

Publikace Základy práva vysokých škol slouží jako multimediální výuková pomůcka k předmětu Právo vysokých škol (MV706K), jehož zavedení mezi předměty vyučované Právnickou fakultou Masarykovy univerzity bylo v roce 2012 podpořeno Fondem rozvoje vysokých škol (pod č. projektu FRVS/1810/2012). Publikace nezpracovává celou šíři problematiky, nýbrž poskytuje základní přehled o materii stěžejních oblastí vysokoškolského práva vycházející ze současné právní úpravy …více

Dějiny ekonomického myšlení
logo fakulty
Dějiny ekonomického myšlení

Autoři: Fuchs, Kamil - Lisý, Ján

Recenzováno

Učební text Dějiny ekonomického myšlení je zpracován jako základní učební pomůcka k předmětu Dějiny ekonomického myšlení I. Obsahově pokrývá vývoj ekonomického myšlení do vzniku ekonomie (antické ekonomické názory, kanonisté, merkantilismus), přes formování východisek klasické politické ekonomie (fyziokraté, Hume) k položení základů ekonomie jako vědy (A. Smith). V další části je popisován vývoj klasické politické ekonomie v 19. století a základní souvislosti …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?