MP615Z Správní právo I

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Brož (pomocník)
JUDr. Kamil Jelínek (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Šlesinger (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP313Z Úvod do studia VS - seminář || NOW ( MP313Z Úvod do studia VS - seminář ) || CM313Z Úvod do studia VS - seminář || MP313K Úvod do studia veřejné správy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty základními poznatky o výchozích otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
 • Vymezení správního práva, vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní věda, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, organizace veřejné správy, ústřední správní úřady, územně dekoncentrované orgány státní správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, organizace profesní a zájmové samosprávy, podíl občanů na veřejné správě, správní novotvorba a pravotvorba.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  doporučená literatura
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 510 stran. ISBN 9788075985644. info
 • HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Edited by Ondřej Horák. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xxxii, 454. ISBN 9788075981684. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241. info
  neurčeno
 • PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 2.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. učebnice č.535. ISBN 978-80-210-8517-6. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse ve výuce, samostudium. Interaktivní osnova Účast na přednáškách je nepovinná, leč doporučená. Výuka bude v případě nepříznivé epidemické situace konána distančně. Studenti budou s předstihem informováni.
Metody hodnocení
výuka v semestru je ukončována zápočtem, v návaznosti na účast a plnění úkolů v seminářích
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.