VLOR7X1c Ortopedie a rehabilitace - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Bořek Crha (cvičící), prof. MUDr. Jan Poul, CSc. (zástupce)
MUDr. Jan Emmer (cvičící), prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Jan Kocanda (cvičící)
MUDr. Dušan Matejička (cvičící)
MUDr. Martin Prýmek (cvičící)
MUDr. Jakub Rapi (cvičící), doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Luděk Ryba, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Sklenský (cvičící)
MUDr. Miroslav Straka (cvičící)
doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vyskočil (cvičící)
Barbora Krausová (pomocník), MUDr. Lukáš Pazourek, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Kocanda
Dodavatelské pracoviště: I. ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), Ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (20,00 %)
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Předpokladem pro předmět ortopedie a rehabilitace je znalost anatomie a fysiologie pohybového aparátu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty, jak porozumět vyšetření ortopedického pacienta (anamnéza, objektivní vyšetření pohybového aparátu), měli by být schopni aplikovat zobrazovací metody a laboratorní testy vedoucí ke stanovení diagnózy, měli by být schopni rozlišovat mezi jinými podmínkami a navrhnout léčbu tohoto onemocnění. Student bude schopen zhodnotit prognózu stavu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- znát, jak vyšetřit ortopedického pacienta (historie, objektivní vyšetření pohybového aparátu
- použít zobrazovací metody a laboratorní testy ke stanovení diagnózy
- stanovit prognózu rekonvalescence
- rozlišovat mezi ostatními podmínkami a navrhnout léčbu tohoto onemocnění
Osnova
 • Výuka je rozdělena na teoretický výklad ve studijní místnosti a na prezentaci klinických případů u lůžka.
 • Klinické vyšetřovací metody: anamnéza (rodinná anamnéza, osobní anamnéza, nynější onemocnění, začátek potíží, jejich charakter, zhoršování stavu, dosavadní léčba, u úrazů způsob poranění, čas a okolnosti). Analýza bolesti. Snížení funkce v důsledku choroby, deformita, kontraktura, zhoršení chůze. - objektivní vyšetření: inspekce, palpace, perkuse, auskultace, funkční vyšetření (SFTR roviny, základní postoj). Vyšetření zad a trupu. Vyšetření horních končetin. Vyšetření dolních končetin.
 • pomocné vyšetřovací metody (RTG prostý snímek, projekce u jednotlivých kloubů, radiologické stress testy). Vyhodnocení rtg nálezů. Artrografie, fistulografie, myelografie, angiografie, CT počítačová tomografie, MRI, scintigrafie, ultrasonografie, kostní denzitometrie. Laboratorní testy, vyšetření punktátu, predikce růstu. Jednotlivé kapitoly:
 • Degenerativní onemocnění kloubů (osteoartróza primární, sekundární). Patologická anatomie a fyziologie. Klinické nálezy, rtg hodnocení (stupně podle Kelgren - Lawrence). Konzervativní léčba, operativní léčba.
 • Osové úchylky končetin (dolní končetina, kyčel). Statické deformity nohy. Deformity horní končetiny.
 • Aloplastiky. Kyčel (cementované, hybridní, necementované, povrchové náhrady, konzervativní implantáty, primární a revizní, tumorové náhrady). Materiály, způsoby fixace v kosti. Komplikace. Koleno (dělení, komplikace). Rameno (dělení, indikace), loket (dělení, indikace). Náhrady drobných kloubů rukou.
 • Kostní nádory. Stanovení diagnózy, pomocné vyšetřovací metody, probatorní biopsie. Staging a grading. Benigní a maligní muskuloskeletální nádory, nádorům podobné afekce. Léčba operativní, chemoterapie, radioterapie. Léčba kostních metastáz.
 • Záněty kostí a kloubů. Akutní osteomyelitis- symptomy, laboratorní testy, léčba. Chronická osteomyelitis- projevy, léčba. Akutní artritis – symptomy, laboratorní testy, léčba. Chronická artritis- léčba, prognóza. Granulomatózní záněty (tbc, aktinomykóza).
 • Deformity páteře. Skolióza (dělení, měření dle Cobba), vyšetřovací metody, léčba konzervativní, operativní. Kyfóza (dělení, léčba). Lordóza (dělení, léčba). Spondylolysis a spondylolisthesis (symptomy, dělení, léčba).
 • Bolesti zad ( vertebrogenní, viscerální). Lumbago, lumbalgie, lumboischialgický syndrom, syndrom spinální stenózy, failed back syndrom. M. Bechtěrev, cervikokranilní a cervikobrachiální syndrom.
 • Úrazy páteře (zlomeniny torakolumbální páteře, krční páteře, dělení). Léčba.
 • Vrozené vady (poruchy formace a diferenciace, zdvojení, gigantismus, hypoplázie, vrozená konstrikce, generalizované skeletální vady). Vývojová dysplázie kyčelního kloubu. Pes equinovarus congenitus, torticollis muscularis (diagnostika, léčení).
 • Získané vady v dětském věku (statické vady dolních končetin, poruchy epifýz a epifyzárního růstu). Aseptické kostní nekrózy. Coxa vara adolescentium.
 • Artroskopie (diagnostická, operační). Artroskopie kolena. Artroskopie ramena a dalších kloubů.
 • Entezopatie (syndrom tenisového lokte, syndrom bolestivého ramene, overuse syndromy).
 • Dětská mozková obrna. Klasifikace, klinické projevy. Léčba konzervativní a operační.
 • Osteopatie. Osteoporóza (dělení, symptomy, vyšetření, léčba). Osteomalacie, další osteopatie
 • Amputace a exartikulace (indikace, úrovně amputací na dolních i horních končetinách)
 • Protézy (části protézy, materiály, prvovybavení, definitivní protéza, rehabilitace). Protézy dolních a horních končetin. Ortézy horních a dolních končetin a trupové ortézy.
 • Rehabilitace v ortopedii (typy, léčebná tělesná výchova, rehabilitační postupy v ortopedii).
Literatura
  povinná literatura
 • Janíček, P. Ortopedie,. 2. vydání , 2012, ISBN 978-80-210-4429-6
 • Trauma and Orthopaedics at a Glance. Henry Wilmott, May 2015, ISBN 978-1-118-80253-3
 • Rozkydal, Z., Chaloupka, R.: Vyšetřovací metody v ortopedii, 978-80-210-5902-3, 2012
  doporučená literatura
 • SOLOMON, Louis, David WARWICK a Selvadurai NAYAGAM. Apley's system of orthopaedics and fractures. Edited by A. Graham Apley. 9th ed. London: Hodder Arnold, 2010. xvii, 974. ISBN 9780340942086. info
Výukové metody
Výuka je rozdělena na teoretický výklad a prezentaci kasuistik ve studijní místnosti a dále na prezentaci jednotlivých pacientů na lůžkových odděleních s důrazem na použití vyšetřovacích metod, určení diagnózy a diferenciální diagnózy, stanovení léčebného postupu a následků ev. komplikací nemoci.
Metody hodnocení
Studenti jsou zkoušeni z tohoto předmětu v 6. ročníku v rámci státní rigorózní zkoušky z chirurgie. Vyžaduje se znalost skript Janíček, P.: Ortopedie, Rozkydal, Z., Chaloupka, R.: Vyšetřovací metody v ortopedii a Power Pointové prezentace na IS z předmětu.
Informace učitele
Časový harmonogram: pondělí až pátek, 7,30 - 12,20 hod. přestávky v 10,00-10,20 hod. Ve čtvrtek jde skupina od FN u sv. Anny do FDN Brno Černopolní ul., ve středu se skupiny z FN Bohunice a z FN u sv. Anny prostřídají.
Témata: Po- vyšetřovací metody, degenerativní onemocnění kloubů, osteoartróza Út- náhrady kloubní, tumory, záněty Stř- spondylochirurgie, bolesti zad, deformity páteře ČT- dětská ortopedie Pá.- entesopathie, artroskopie, statické deformity nohou, osteopatie.
Seznam pomůcek: bílý plášť, přezůvky.
Výuková místnost poskytuje možnost převlečení a přezutí.
Speciální požadavky: 0

Anotace povinné literatury

Ortopedie, Janíček, P.
Skripta zahrnují všechny základní kapitoly předmětu Ortopedie a rehabilitace vyučované ve 4. ročníku všeobecného směru LF MU v Brně. Znalosti z těchto skript jsou vyžadovány u státní rigorózní zkoušky z chirurgie v 6. ročníku. Zahrnují kapitoly: Degenerativní onemocnění kloubů (osteoartróza primární, sekundární). Osové úchylky končetin (dolní končetina, kyčel). Statické deformity nohy. Deformity horní končetiny. Aloplastiky. Kyčel (cementované, hybridní, necementované). Koleno (dělení, komplikace). Rameno (dělení, indikace), loket (dělení, indikace). Kostní nádory. Stanovení diagnózy, vyšetřovací metody, probatorní biopsie. Staging a grading. Benigní a maligní nádory, nádorům podobné afekce. Záněty kostí a kloubů. Akutní osteomyelitis- symptomy, laboratorní testy, léčba. Chronická osteomyelitis- projevy, léčba. Akutní artritis – symptomy, laboratorní testy, léčba. Chronická artritis- léčba, prognóza. Granulomatózní záněty (tbc, aktinomykóza). Deformity páteře. Skolióza (dělení, měření dle Cobba), léčba konzervativní, operativní. Kyfóza (dělení, léčba). Lordóza (dělení, léčba). Bolesti zad (vertebrogenní, viscerální). Lumbago, lumbalgie, lumboischialgický syndrom, syndrom spinální stenózy, failed back syndrom. cervikokranilní a cervikobrachiální syndrom. Vrozené vady (poruchy formace a diferenciace, zdvojení, gigantismus, hypoplázie, vrozená konstrikce, generalizované skeletální vady). Vývojová dysplázie kyčelního kloubu. Pes equinovarus congenitus, torticollis muscularis (diagnostika, léčení). Získané vady v dětském věku (statické vady dolních končetin, poruchy epifýz a epifyzárního růstu). Aseptické kostní nekrózy. Coxa vara adolescentium. Artroskopie (diagnostická, operační). Artroskopie kolena. Artroskopie ramena a dalších kloubů. Entezopatie (syndrom tenisového lokte, syndrom bolestivého ramene, overuse syndromy). Dětská mozková obrna. Klasifikace, klinické projevy. Léčba konzervativní a operační. Osteopatie. Osteoporóza (dělení, symptomy, vyšetření, léčba). Osteomalacie, další osteopatie. Amputace a exartikulace (indikace, úrovně amputací na dolních i horních končetinách). Protézy (části protézy, materiály, prvovybavení, definitivní protéza, rehabilitace). Protézy dolních a horních končetin. Ortézy horních a dolních končetin a trupové ortézy. Rehabilitace v ortopedii (typy, léčebná tělesná výchova, rehabilitační postupy v ortopedii).

Trauma and Orthopaedics at a Glance. Henry Wilmott, May
The publication is compulsory textbook in Orthopaedics for student in the 4th school year of general medecine if Medical faculty in Brno. It involves basic science, adult orthopaedics, upper and lower limb, pediatric ortopaedics and trauma. The book rescribes: Clinical methods – history and examinations, radiological examinations, laboratory methods. Topics: Degenerative diseases (osteoarthrosis, pathological anatomy, clinical symptoms and findings, radiological examination). Conservative and operative treatment. • Malalignment of extremities (coxa valga, coxa vara, anteverta, genua vara, valga). Static deformities of foot (flat foot, talipes calcaneus, equinovarus, excavatus). Artificial joints. Hip arthroplasty (materials, bone cement, types, procedures, physioterapy after the operation, complications). Knee arthroplasty. Musculoskeletal tumors. Methods of examination, biopsy. Staging and grading. Benign and malignant tumors. Operative treatment, chemotherapy, radiotherapy. Bone and joint infections. Acute osteomyelitis (symptoms, examination, treatment). Chronic osteomyelitis. Acute arthritis (symptoms, examination, treatment). Chronic arthritis. TB osteomyelitis and arthritis, actinomycosis). Deformities of the spine. Scoliosis (types, Cobb measurement, methods of examination), conservative and operative treatment. Kyphosis (types, treatment). Lordosis (types, treatment). Low back pain (types, sciatica, spinal stenosis, failed back surgery syndrom etc.). Ancylosing spondylitis. Pain in cervical spine. Injury of the spine (fractures of thoracolumbar spine, fractures of cervical spine). Conservative and operative management. Congenital diseases (types, symptoms, management). Developmental dislocation of the hip joint (types, symptoms, management, consequences). Club foot deformity, torticollis muscularis etc. Static deformities in the childhood. Epiphyseal disorders. Avascular necrosis (Perthes disease, tibia vara Blount, Kőhler disease etc.). Slipped upper femoral epiphysis. • Arthroscopy (diagnostic, operative). Arthroscopy of the knee point (meniscal tear, chondral lesions, ligament injury, reconstruction of ligaments tec.) Arthroscopy of the shoulder. Entesopathy (tennis elbow, ulnar epicondylitis, de Quervain disease, trigger fingers, painful shoulder (types, impingement syndrom, frozen shoulder etc.). Overuse syndrom. • Osteopathies. Osteoporosis, (types, postmenopausal, senile, secondary osteoporosis)., Symptoms, methods of examination, osteomalacia (symptoms, ,management). Other metabolic bone disease. • Amputation and disarticulation. Procedures in lower and upper extremities. Application of the prosthesis (materials, parts of prosthesis, hydraulic joints etc.). Ortheses of the trunc and of the upper and lower extremities. Rehabilitation in orthopaedics (physioterapy, ergotherapy, physical therapy).

Vyšetřovací metody v ortopedii, Rozkydal, Z., Chaloupka, R.
Skripta popisují jednotlivé metody při vyšetření nemocného v ortopedii. Zahrnují anamnézu, objektivní vyšetření- aspekce, palpace, perkuse, auskultace, měření délky a obvodů končetiny, funkční vyšetření, dále postup při vyšetření páteře, horní a dolní končetiny, pánve, hrudníku, krku. Popisují pomocné vyšetřovací metody- rtg, artrografie, fistulografie, angiografie, ultrasonografie, CT, MRI, scintigrafie, densitometrie, biopsie, laboratorní vyšetření, vyšetření kloubního punktátu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet bude udělen po absolvování blokové stáže a po splnění písemného testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLOR7X1c