VLPM071 Právní aspekty v medicíně

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (přednášející)
Helena Malenová (pomocník)
Garance
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 27. 9. až St 3. 1. St 15:30–17:10 N01902
Předpoklady
VSSL051p Sociální lékařství - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Literatura
  • PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 79 s. ISBN 80-7013-409-7. info
  • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
  • KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnické právo. Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2004. 135 s. (Knihovnička Orac). ISBN 80-861-9989-4. info
  • KŘEPELKA, Filip. Právo zdravotnického výzkumu. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, sv. 281. ISBN 80-210-3605-2. info
  • Hervey, T.K. - McHale, J.V. Health Law and the European Union. 1.ed. Cambridge: Cambridge University Press. 469 p. ISBN: 0 521 60524 5
Informace učitele
Výuka probíhá ve středu od 15:30 hod. v posluchárně Ústavu soudního lékařství, Tvrdého 2a.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.