FF FNLJpV Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a intepretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále:

  • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47 (povinné předměty)
  • S. Propertius I 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11 (povinné předměty)
  • Albius Tibullus I 1, 3, 10; II 2; IV 7, 9, 11 (povinné předměty)
  • C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109 (povinné předměty)
  • C. Plinius Caecilius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97 (povinné předměty)
  • Cornelius Tacitus. Annales I 1-74; II 5-26, 59-75; III 52-55; IV 32-33; 37-38, 67; VI 46-51; XII 64-69; XIV 1-16; XV 48-67 (státní magisterská zkouška)
  • Q. Horatius Flaccus. Carmina I 1-3, 8-11, 14, 22, 24, 37; II 3, 7, 10,14; III 1-3, 8, 9, 13, 30; IV 3, 5, 7; Satirae I, 9; II 6; Epistulae I 2, 10; De arte poetica (Ad Pisones) (povinné předměty, státní magisterská zkouška)
  • T. Maccius Plautus. 1 komedie, která se čte během výuky (povinné předměty)

Četba v překladu:

Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Anthologia Palatina (výběr); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti); Kléméns Alexandrijský / Órigenés / Basileios: jedno dílo dle vlastního výběru;

Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Statius: 12. kniha eposu Thebais (v anglickém překladu), ze sbírky Silvae to, co je v Stiebitzově výboru Římská lyrika; Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);

Augustinus: Vyznání, O boží obci; Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Dětmar z Merseburku: Kronika, přel. B. Neškudla. Praha, Argo 2008; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Zlatá legenda (ca. 100 stran); Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (kniha 1, s. 49-119); Helena Businská: Renesanční poezie. Praha: Academia, 1975; Apoštol míru J. A. Komenský (ca. 200 stran); Kosmova kronika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ151Archaická latina D. Urbanovázk 1/1/04 1P
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ255Samostatná četba (Seneca a Plinius Secundus) J. Mikulovák 0/0/02 2P
FF:LJ258Samostatná četba elegických básníků D. Urbanováz 0/0/02 2P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 3P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti musí splnit všechny bloky povinně volitelných předmětů.

Interpretační seminář

Studenti musí absolvovat alespoň jeden interpretační seminář.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2P
8 kreditů

Ostatní předměty

Studenti si vybírají předměty podle svého zájmu tak, aby získali alespoň 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMB29 -- 0/0- --
FF:LJ158Latinská lingvistika D. Urbanovák 1/1/04 --
FF:LJ159Latina jako jazyk odborného textu I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ160Latina jako jazyk odborného textu II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ262Latinský překladatelský seminář D. Urbanovák 1/1/04 --
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 2-
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 --
FF:RLS027Úvod do Nového zákona V. Černuškovák 2/0/04 --
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
54 kreditů