FF FDSLpJ Slovanské literatury
Název anglicky: Slavonic Literatures
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-SL_ Slovanské literatury

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 5x2 hodiny.10 --
FF:SLOLT01Teorie a dějiny slovanských literatur I. Pospíšilzk 0/0/010 1-
FF:SLOLP01Obecná metodologie J. Dohnalz 0/0/05 2-
FF:SLOLP02Doktorský seminář J. Dohnalz 0/0/0 3x během studia.5*3 1-
FF:SLOLP03Specializační seminář I. Pospíšilz 0/0/0 3x během studia.5*3 2-
FF:SLOLP04Publikace odborné studie J. Dohnalz 0/0/0 2x během studia.10*2 --
FF:SLOLP05Recenze v odborném periodiku J. Dohnalz 0/0/010 --
FF:SLOLP06Vystoupení na zahraniční konferenci I. Pospíšilz 0/0/015 --
FF:SLOLP07Vystoupení na konferenci v ČR/SR I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP08Zahraniční studijní stáž I I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP09Grantový projekt I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP10Výuka odborného předmětu I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP11Teze disertační práce I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:SLOLP12Disertační práce I. Pospíšilz 0/0/025 --
170 kreditů

Povinně volitelné předměty

Teoretické předměty

Minimálně 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLOLT02Slovanské literární areály I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:SLOLT03Podoby ruského románu I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:SLOLT04Slovanské literatury po roce 1989 I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT02Literárněvědná teorie a metodologie I. Pospíšilzk 0/0/015 --
60 kreditů

Jazyková kompetence

Student volí dvě ze tří možností: 1) angličtina, 2) němčina a 3) jiný slovanský jazyk (tj. odlišný od jazyka literatury jeho specializace a mateřského jazyka).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:SLOLJDalší slovanský jazyk pro doktorské studium J. Gazdazk 0/0/05 --
15 kreditů

Výběrové předměty

Minimálně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLOLV01Publikace odborné studie (zahraniční) I. Pospíšilz 0/0/015 --
FF:SLOLV02Publikace odborné studie (domácí) I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLV03Příspěvek na konferenci J. Dohnalz 0/0/05 --
FF:SLOLV04Recenzní činnost J. Dohnalz 0/0/05 --
FF:SLOLV05Popularizační publikační a přednáškové aktivity I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:SLOLV06Zahraniční studijní stáž II I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLV07Odborná monografie I. Pospíšilz 0/0/025 --
FF:SLOLV08Grantová činnost I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLV09Další činnost v oboru I. Pospíšilz 0/0/05 --
90 kreditů