PřF GEOZH Geologie základní (hlavní)
Název anglicky: Principles of geology (major)
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-GEO Geologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G2061Pokročilá mineralogie Z. Lososzk 2/26 P PV
PřF:G2081Pokročilá paleontologie N. Dolákovázk 2/26 P PV
PřF:G4061Pokročilá historická geologie J. Kalvodazk 2/1/05 Z PV
PřF:G7021Diplomový seminář I J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:G7041Diplomová práce I R. Melicharz 0/02 P P
PřF:G7221Mikropaleontologie N. Dolákovázk 0/0/0 5 dnů.3 - PV
PřF:G7501Fyzikální geochemie J. Zemanzk 2/1/05 P PV
PřF:G8081Sedimentologie S. Nehybazk 2/1/05 Z PV
PřF:G8311Fyzika Země a geodynamika P. Špačekzk 2/1/05 P PV
PřF:G9651Analýza dat orientace v geologii R. Melicharzk 1/13 Z PV
42 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G4021Magmatická petrologie J. Leichmannzk 2/1/05 Z PV
PřF:G7301Metody stratigrafie O. Bábekzk 2/1/05 P PV
PřF:G7381Horninotvorné fosilie N. Dolákovázk 1/1/03 P PV
PřF:G7631Deformace v mikroměřítku P. Špačekzk 2/15 P PV
PřF:G8021Diplomový seminář II J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:G8031Diplomová práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/08 P P
PřF:G8041Diplomová práce II R. Melicharz 0/04 P P
PřF:G8141Pedologie R. Melicharzk 2/1/05 Z PV
PřF:G8461Seismologie a seismotektonika J. Havířzk 2/1/05 P PV
PřF:G9901Aplikovaná mineralogie M. Novákzk 2/2/06 Z PV
48 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G5091Pokročilá strukturní geologie R. Melicharzk 1/25 Z PV
PřF:G7521Petrofyzika F. Hroudazk 2/1/05 - PV
PřF:G8761Metody přepočtu chemických analýz pro geology R. Škodazk 1/13 P PV
PřF:G9021Diplomový seminář III J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:G9041Diplomová práce III R. Melicharz 0/08 P P
PřF:G9301Sedimentární pánve a naftová geologie S. Nehybazk 1/1/03 Z PV
PřF:G9381Paleoekologie Š. Hladilovázk 2/2/06 Z PV
PřF:G9801Metamorfní petrologie J. Kotkovázk 2/1/05 P PV
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 Z PV
42 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G6021Geologie Slovenska J. Hókzk 2/0/03 - PV
PřF:G7081Regionální geologie světa J. Leichmannzk 2/0/03 Z P
PřF:G7321Desková tektonika a orogeneze R. Melicharzk 1/25 Z PV
PřF:G7651Instrumentální metody v petrologii J. Leichmannzk 1/1/03 P PV
PřF:G7891Magnetická anizotropie hornin M. Chadimazk 1/1/03 - PV
PřF:G8601RTG difraktometrie J. Cempírekzk 1/1/03 P PV
PřF:GA021Diplomový seminář IV J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:GA041Diplomová práce IV - odevzdání R. Melicharz 0/016 P P
PřF:GA401Sedimentární petrologie T. Kumpanzk 2/1/05 P PV
43 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - PV
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 - PV
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 - PV
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 - PV
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 - PV
10 kreditů