PdF BRJ3Svp Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

 • Státní závěrečná zkouška má písemnou podobu a obsahuje okruhy zadání z lingvistiky, literatury, dějin a reálií Ruska, didaktiky ruštiny, vzor SZZ je k dispozici na webových stránkách katedry: https://rustina.ped.muni.cz/studium/okruhy-otazek-pro-szz (záložka Bakalářská SZZ_Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (platí od května 2022).

 • Součástí SZZ je obhajoba bakalářské práce a také zkouška z učitelské propedeutiky.
 • Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

 • BOUDOVÁ, Kateřina. Metodika práce s vybranými slovesy na příkladu učebnice Raduga po-novomu 1 [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/qe0pu/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Simona KORYČÁNKOVÁ.

 • DAŇHELOVÁ, Viola. Zdvořilostní výrazy v učebnicovém souboru ruského jazyka Raduga po-novomu (1. a 2. díl) [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-05-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gxzk7/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Janina KREJČÍ.

 • KONÍČKOVÁ, Anna. Ruská fonetická transkripce v učebnicích pro základní školy [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gphu7/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Anastasija SOKOLOVA.

 • KOVALSKÁ, Kristina. Frekventované syntaktické konstrukce v ruskojazyčném Twitteru se sportovní tematikou [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-05-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/a6hji/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Oxana TRUHLÁŘOVÁ.

 • LEJSAL, Ondřej. Problematika nácviku psací azbuky ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií (návrh tří metodických listů) [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/wa36v/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Simona KORYČÁNKOVÁ.

 • MLÁDKOVÁ, Pavlína. Způsoby vyjádření imperativu v ruštině a možnosti jejich překladu do češtiny [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/imc1u/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Anastasija SOKOLOVA.
 • Doporučený průchod studijním plánem

  Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PdF:RJ1000Fonologie ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
  PdF:RJ1001Klasická ruská literatura 1 O. Poddenezhnazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin.4 3P
  PdF:RJ1003Morfologie ruštiny 1 A. Sokolovaz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
  PdF:RJ1004Morfologie ruštiny 2 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4P
  PdF:RJ1006Praktická fonetika ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 1P
  PdF:RJ1007Praktická fonetika ruštiny 2 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
  PdF:RJ1014Ruská moderní literatura 1 O. Poddenezhnazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 4P
  PdF:RJ1016Stylistika ruštiny 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6P
  PdF:RJ1017Syntax ruštiny 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 5P
  PdF:RJ1019Úvod do studia ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1P
  PdF:RJ1061Praktická jazyková cvičení 2 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 2P
  PdF:RJ1062Praktická jazyková cvičení 3 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 3P
  PdF:RJ1063Praktická jazyková cvičení 4 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4P
  PdF:RJ1064Praktická jazyková cvičení 5 A. Sokolovak 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
  PdF:RJ1066Dějiny Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
  PdF:RJ1067Dějiny Ruska 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
  PdF:RJ1068Reálie Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
  PdF:RJ1069Reálie Ruska 2 O. Truhlářovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
  PdF:RJ1072Lexikologie ruštiny 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
  PdF:RJ1073E-zdroje ve výuce ruštiny O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
  PdF:RJ1074Praktická jazyková cvičení 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hod.2 1P
  PdF:RJ1080Praktická ruština 1 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
  55 kreditů

  Oborové didaktiky (5 kr.)

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PdF:RJ1020Základy didaktiky ruštiny 1 J. Krejčíz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4Z
  PdF:RJ1021Základy didaktiky ruštiny 2 J. Krejčík 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5Z
  5 kreditů