PdF BRJ3Svp Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: lingvistika, literatura, dějiny a reálie Ruska, didaktika ruštiny. Součástí SZZ je také zkouška z učitelské propedeutiky. Okruhy státní zkoušky z ruského jazyka, literatury, reálií, dějin Ruska a oborové didaktiky jsou k dispozici na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina/informace-pro-studenty/okruhy-otazek-pro-szz/okruhy-otazek-pro-bakalarskou-szz-pro-obor-lektorstvi-ciziho-jazyka-rusky-jazyk.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1000Fonologie ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
PdF:RJ1001Klasická ruská literatura 1 A. Sokolovazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin.4 3P
PdF:RJ1003Morfologie ruštiny 1 A. Sokolovaz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1004Morfologie ruštiny 2 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4P
PdF:RJ1006Praktická fonetika ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 1P
PdF:RJ1007Praktická fonetika ruštiny 2 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1014Ruská moderní literatura 1 A. Sokolovazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 4P
PdF:RJ1016Stylistika ruštiny 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6P
PdF:RJ1017Syntax ruštiny 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 5P
PdF:RJ1018Úvod do studia literatury 1 A. Sokolovak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
PdF:RJ1019Úvod do studia ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1P
PdF:RJ1061Praktická jazyková cvičení 2 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 2P
PdF:RJ1062Praktická jazyková cvičení 3 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 3P
PdF:RJ1063Praktická jazyková cvičení 4 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4P
PdF:RJ1064Praktická jazyková cvičení 5 O. Truhlářovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1066Dějiny Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ1067Dějiny Ruska 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1068Reálie Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1069Reálie Ruska 2 S. Koryčánkovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
PdF:RJ1072Lexikologie ruštiny 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1073E-zdroje ve výuce ruštiny A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1074Praktická jazyková cvičení 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hod.2 1P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1020Základy didaktiky ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4Z
PdF:RJ1021Základy didaktiky ruštiny 2 S. Koryčánkovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5Z
5 kreditů