PdF NCH2cp Učitelství chemie pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-CH2 Učitelství chemie pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4001Toxikologie D. Vičarzk 2/0/0 8 hodin.3 1P
PdF:FC4004Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.3 2P
PdF:FC4007Průmyslová chemie H. Cídlovák 2/0/0 8 hodin.2 3Z
PdF:FC4008Speciální chemické praktikum J. Šiborz 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC4009Industrial Chemistry H. Cídlováz 0/1/0 4 hodiny.2 4-
PdF:FC4010Teorie chemické vazby P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 4Z
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4101Chemie a archeologie L. Prokešzk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4102Historie chemie H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4103Integrované přírodovědné pokusy I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.3 3P
PdF:FC4104Klíčové aspekty chemismu životních dějů P. Ptáčekzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4105Chemie a udržitelný rozvoj J. Šiborzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4106Instrumentální metody ve škole J. Horskák 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4107Výzkum učitele chemie na ZŠ H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4108Integrovaná terénní výuka I. Pluckovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4110Bioorganická chemie J. Šibork 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4801Práce v chemické laboratoři J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC4802Práce v chemické didaktické laboratoři J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 2-
41 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5005Hygiena J. Šiborzk 2/0/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5007Nakládání s odpady J. Šibork 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:FC6812Nanotechnologie P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Neudržitelný rozvoj lidstva 1 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Neudržitelný rozvoj lidstva 2 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4002Didaktika chemie 1 H. Cídlovák 3/0/0 12 hodin.3 1Z
PdF:FC4003Školní chemické pokusy 1 I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC4005Didaktika chemie 2 H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 2Z
PdF:FC4006Školní chemické pokusy 2 I. Pluckováz 0/0/2 8 hodin.2 2P
10 kreditů

Praxe (14 kr.)

Předmět SZ6041 studenti absolvují dvakrát (v 1. a 2. semestru) a získají celkem 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:CH6007Učitelská praxe 2 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:CH6008Učitelská praxe 3 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů