FF FBRSpJ Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb100Seminář k bakalářské diplomové práci J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bakalářská diplomová práce J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 1-
FF:RSb001Jazyková cvičení I T. Zaňkoz 0/4/05 1P
FF:RSb002Jazyková cvičení II T. Zaňkozk 0/4/05 2P
FF:RSb003Jazyková cvičení III T. Zaňkoz 0/4/05 3P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV T. Zaňkozk 0/4/05 4P
FF:RSb005Jazyková cvičení V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Jazyková cvičení VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu O. Bergerz 0/2/05 2P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 1P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 2P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Konverzace a písemný projev v ruštině I A. Agapovaz 0/2/05 5P
FF:RSb016Konverzace a písemný projev v ruštině II A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normativní mluvnice I – tvarosloví O. Bergerzk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normativní mluvnice II – syntax O. Bergerzk 1/1/05 4P
FF:RSb019Základy překladatelství J. Gazdaz 1/1/05 5P
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 3P
FF:RSb041Základy jazykovědy J. Gazdazk 1/1/05 3P
110 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: Literárně-historické semináře

Nutno získat 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb043Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století I. Pospíšilzk 1/1/05 4P
FF:RSb044Ruská literatura sentimentalismu a romantismu J. Dohnalzk 1/1/05 3P
FF:RSb045Ruská literatura od romantismu k moderně I. Pospíšilzk 1/1/05 6P
FF:RSb046Stříbrný věk ruské literatury J. Dohnalzk 1/1/05 5P
FF:RSb047Ruská literatura 20. století J. Šaurzk 1/1/05 4P
FF:RSb048Současná ruská literatura A. Agapovazk 1/1/05 6P
FF:RSb051Ruské umění a kultura J. Šaurzk 1/1/05 --
35 kreditů

Blok 2: Kurzy rozšiřující odborné dovednosti

Jedná se o kurzy, které rozvíjejí praktické dovednosti potřebné pro zpracování bakalářské práce.
Nutno získat 13 kreditů.
Doporučujeme vždy absolvovat kurz Základy práce s odborným textem. A dále pak dva kurzy dle předpokládaného zaměření bakalářské práce: pro témata literární či kulturně-historická RSb042, RSb050, JSB053; pro témata lingvistická jsou určeny kurzy RSb054, RSb027, JSB022. Toto dělení je doporučené a není striktně závazné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 4P
FF:JSB053Tvůrčí analýza literárního textu P. Stehlíkz 1/1/05 4P
FF:RSb027Překlad věcných textů E. Kudrjavceva Malenováz 0/2/05 5P
FF:RSb042Interpretace literárního textu J. Dohnalz 1/1/05 4P
FF:RSb050Dějiny Ruska (rozšiřující seminář) J. Šaurzk 1/1/05 4P
FF:RSb054Slovní zásoba ruštiny J. Gazdazk 1/1/05 4P
FF:SLAV_OT_01Základy psaní odborného textu pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 4P
33 kreditů

Blok 3: Rozšiřující kurzy - slavistika

Jedná se o kurzy rozšiřující znalosti studujících o širší slavistický kontext. Nutno získat alespoň 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB061Současné Srbsko P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Současné Slovinsko M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB063Současné Bulharsko P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB064Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB069Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Současná Bosna a Hercegovina: nejkomplikovanější země Evropy? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJS101bDějiny Ukrajiny I P. Kalinaz 2/0/05 --
FF:UJS102bDějiny Ukrajiny II P. Kalinazk 2/0/05 --
FF:UJS_01Klasická ruská hudba P. Kalinaz 2/0/04 --
60 kreditů

Volitelné předměty

Zcela volný výběr. Nutno získat 4 kredity. Ty je možné splnit absolvováním některého z předmětů z bloků povinně volitelných předmětů.