Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NCH201 Učitelství chemie pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-CH2_ Učitelství chemie pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie J. Marešzk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Marešk 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Bradováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika R. Pospíšilk 0/2/03 1P
7 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C D. Dvořákováz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4001Toxikologie P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.3 1P
PdF:FC4004Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.3 2P
PdF:FC4007Průmyslová chemie P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.3 3Z
PdF:FC4008Speciální chemické praktikum P. Sládekz 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC4009Industrial Chemistry P. Sládekz 0/1/0 4 hodiny.2 4-
PdF:FC4010Teorie chemické vazby P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 4Z
15 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4101Chemická informatika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.3 3P
PdF:FC4102Historie chemie P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.3 3P
PdF:FC4103Integrované přírodovědné pokusy P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.3 3P
PdF:FC4104Klíčové aspekty chemismu životních dějů P. Sládekzk 0/2/0 8 hodin.3 3P
PdF:FC4105Chemie a udržitelný rozvoj P. Sládekzk 0/2/0 8 hodin.3 3P
PdF:FC4106Chemie mikrosvěta P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4107Výzkum učitele chemie na ZŠ P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4108Integrovaná terénní výuka P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4110Bioorganická chemie P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4801Práce v chemické laboratoři P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC4802Práce v chemické didaktické laboratoři P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.5 2-
37 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5005Hygiena P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5007Nakládání s odpady P. Sládekk 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:FC6812Nanotechnologie P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Neudržitelný rozvoj lidstva 1 P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Neudržitelný rozvoj lidstva 2 P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4002Didaktika chemie 1 P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 1Z
PdF:FC4003Školní chemické pokusy 1 P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC4005Didaktika chemie 2 P. Sládekzk 0/2/0 8 hodin.3 2Z
PdF:FC4006Školní chemické pokusy 2 P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 2P
11 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 J. Nehybaz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi 1 P. Svojanovskýz 0/1/0 1x14 dní/90 minut.2 1P
PdF:CH6007Učitelská praxe 2 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:CH6008Učitelská praxe 3 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.2 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
14 kreditů

Další aplikace