PdF BOV3Shp Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Civics and Basics of Social Studies for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-OV3S Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp001Dějiny filozofie 1 E. Vonkováz 1/0/01 1P
PdF:OVp002Seminář k dějinám filozofie 1 E. Vonkováz 0/1/01 1P
PdF:OVp003Dějiny kultury B. Vackovázk 1/0/03 1P
PdF:OVp004Základy státovědy M. Goňcovázk 1/0/03 1P
PdF:OVp005Seminář k základům státovědy M. Goňcováz 0/1/01 1P
PdF:OVp006Dějiny etiky 1 S. Lesňákz 1/0/01 2P
PdF:OVp007Seminář k dějinám etiky 1 S. Lesňákz 0/1/01 2P
PdF:OVp008Dějiny filozofie 2 E. Vonkovázk 1/0/03 2P
PdF:OVp009Seminář k dějinám filozofie 2 E. Vonkováz 0/1/01 2P
PdF:OVp010Ekologie člověka P. Jemelkak 1/0/02 2P
PdF:OVp011Dějiny etiky 2 S. Lesňákzk 1/0/03 3Z
PdF:OVp012Seminář k dějinám etiky 2 S. Lesňákz 0/1/01 3P
PdF:OVp013Dějiny filozofie 3 P. Jemelkaz 2/0/02 3P
PdF:OVp014Dějiny politických teorií 1 M. Goňcovázk 1/0/03 3P
PdF:OVp016Dějiny filozofie 4 P. Jemelkazk 1/0/03 4Z
PdF:OVp017Dějiny politických teorií 2 M. Goňcovázk 1/0/03 4Z
PdF:OVp018Seminář k dějinám polit. teorií 2 M. Goňcováz 0/2/02 4P
PdF:OVp021Evropská integrace a desintegrace M. Goňcovázk 1/0/03 5P
PdF:OVp022Seminář k evropské integraci a desintegraci M. Goňcováz 0/1/01 5P
PdF:OVp023Ekonomie pro pedagogy 1 P. Mariničz 0/2/02 5P
PdF:OVp024Sociologie 1 B. Vackovázk 1/0/03 5P
PdF:OVp025Seminář k sociologii 1 B. Vackováz 0/1/01 5P
PdF:OVp026Ekonomie pro pedagogy 2 P. Mariničk 0/2/02 6P
PdF:OVp027Sociologie 2 B. Vackováz 0/2/02 6P
PdF:OVp028Úvod do religionistiky S. Lesňákz 2/0/02 6P
PdF:OVp037Využití ICT ve výuce OV a ZSV S. Novákz 0/2/02 5P
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si během bakalářského studia zapíše předměty v hodnotě 3 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp034Vybrané etické problémy S. Lesňákz 0/2/02 --
PdF:OVp036Masová média a komunikace B. Vackováz 0/2/01 --
PdF:OVp040Komunální politika S. Novákz 0/1/01 --
4 kredity

Volitelné předměty (6 kr.)

Student si během bakalářského studia zapíše volitelné předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp029Kultura a historie Slovenska S. Lesňákz 0/2/02 --
PdF:OVp038Sociologické čtení B. Vackováz 0/2/02 --
PdF:OVp039Přeshraniční exkursní vyučování S. Novákz 0/2/02 --
PdF:OVp041Výběrový seminář v anglickém jazyce 1 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp042Výběrový seminář v anglickém jazyce 2 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp043Výběrový seminář v anglickém jazyce 3 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp044Výběrový seminář v anglickém jazyce 4 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp045Výběrový seminář v anglickém jazyce 5 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp046Výběrový seminář v anglickém jazyce 6 S. Lesňákz 0/2/04 --
30 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp015Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 R. Štěrbaz 0/1/02 3Z
PdF:OVp020Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 R. Štěrbazk 0/1/03 4Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OV_BPBakalářská práce R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:OV_BPdBakalářská práce - Dokončení R. Štěrbaz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:OV_BPpBakalářská práce - Projekt R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
8 kreditů