FF FBRSpJ Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb100Seminář k bakalářské diplomové práci J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bakalářská diplomová práce J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I S. Špačkováz 0/4/05 1P
FF:RSb002Jazyková cvičení II S. Špačkovázk 0/4/05 2P
FF:RSb003Jazyková cvičení III S. Špačkováz 0/4/05 3P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV S. Špačkovázk 0/4/05 4P
FF:RSb005Jazyková cvičení V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Jazyková cvičení VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu S. Špačkováz 0/2/05 2P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 1P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 2P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Konverzace a písemný projev v ruštině I A. Agapovaz 0/2/05 5P
FF:RSb016Konverzace a písemný projev v ruštině II A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normativní mluvnice I – tvarosloví O. Bergerzk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normativní mluvnice II – syntax O. Bergerzk 1/1/05 4P
FF:RSb019Základy překladatelství J. Gazdaz 1/1/05 5P
FF:RSb054Slovní zásoba ruštiny J. Gazdazk 1/1/05 6P
100 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: Rusistické kurzy

Nutno získat 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb050Specifika ruského historického vývoje J. Šaurzk 1/1/05 3P
FF:RSb051Ruské umění a kultura J. Šaurzk 1/1/05 4P
FF:RSb052Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.–21. století P. Zolinazk 1/1/05 4P
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 4P
FF:UJS_01Klasická ruská hudba P. Kalinaz 2/0/04 6P
23 kreditů

Blok 2: Slavistické kurzy

Nutno získat 19 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB101Úvod do problematiky jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/03 --
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 --
FF:UJ_60bDomácí a zahraniční politika nezávislé Ukrajiny P. Kalinaz 2/0/05 --
FF:UJS206bDuchovní a materiální kultura Ukrajinců P. Kalinaz 2/0/05 --
40 kreditů

Volitelné předměty