FF FBJBSpH Jihoslovanská a balkánská studia
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-JBS_ Jihoslovanská a balkánská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studijní plán bakalářského programu Jihoslovanská a balkánská studia je modelem ideálního doporučeného průchodu studiem. Posluchač musí absolvovat všechny uvedené části studijního plánu dle pokynů v jednotlivých částech tohoto plánu.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Posluchač musí během studia absolvovat všechny předměty společného univerzitního základu.

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Student hlavního studijního plánu (maior) programu Jihoslovanská a balkánská studia je povinen absolvovat všechny povinné předměty společného základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 1Z
FF:JSB101Úvod do problematiky jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/03 1Z
FF:JSB102Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2-
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 3P
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 5P
FF:JSB251Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku P. Stehlíkzk 1/1/03 2P
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 3Z
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 4P
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 3P
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 5P
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století I. P. Stehlíkzk 1/1/04 4P
FF:JSB352Etnická historie a současnost Balkánu V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:JSB353Jihoslovanské literatury 20. století II P. Stehlíkzk 1/1/03 5P
64 kreditů

Jazykové kurzy pro maior

Studenti hlavního plánu (maior) si ve 3. semestru vybírají kurz jednoho jihoslovanského jazyka, jehož 4 semestry absolvují. Znalost tohoto, označovaného jako první či primární, bude prověřována u státní závěrečné zkoušky.

Bulharština pro maior
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBbg210Bulharština pro začátečníky I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBbg220Bulharština pro začátečníky II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBbg310Bulharština pro mírně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBbg320Bulharština pro mírně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 kreditů
Chorvatština pro maior
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBhr210Chorvatština pro začátečníky I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 3-
FF:JSBhr220Chorvatština pro začátečníky II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 4-
FF:JSBhr310Chorvatština pro mírně pokročilé I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 5P
FF:JSBhr320Chorvatština pro mírně pokročilé II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 6P
14 kreditů
Makedonština pro maior
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBmk210Makedonština pro začátečníky I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBmk220Makedonština pro začátečníky II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBmk310Makedonština pro mírně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBmk320Makedonština pro mírně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 kreditů
Slovinština pro maior
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBsl210Slovinština pro začátečníky I M. Kosiz 0/2/03 3-
FF:JSBsl220Slovinština pro začátečníky II M. Kosizk 0/2/04 4-
FF:JSBsl310Slovinština pro mírně pokročilé I M. Kosiz 0/2/03 5P
FF:JSBsl320Slovinština pro mírně pokročilé II M. Kosizk 0/2/04 6P
14 kreditů
Srbština pro maior
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBsr210Srbština pro začátečníky I M. Pantićz 0/2/03 3-
FF:JSBsr220Srbština pro začátečníky II M. Pantićzk 0/2/04 4-
FF:JSBsr310Srbština pro mírně pokročilé I M. Pantićz 0/2/03 5P
FF:JSBsr320Srbština pro mírně pokročilé II M. Pantićzk 0/2/04 6P
14 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Jazykovědné předměty

Studenti hlavního studijního plánu (maior) musí během studia povinně absolvovat 1 předmět z bloku I.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB011Srbochorvatština: zrod, vývoj, rozpad P. Krejčízk 2/0/04 3P
FF:JSB021Lexikologie a lexikografie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/05 6P
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 4P
14 kreditů

Blok II: Historie a kulturní studia

Studenti hlavního studijního plánu (maior) musí povinně během studia absolvovat 2 předměty z bloku II.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB052Literatura a kultura pravoslavného Balkánu za národního obrození V. Štěpánekzk 1/1/04 3P
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:JSB057Dějiny a kultura Balkánu v osmanské době V. Štěpánekzk 1/1/04 2P
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 1P
FF:JSB066Kosovská otázka: od srbského a albánského národního obrození po současnost V. Štěpánekz 1/1/04 6P
FF:JSB067Východní otázka 1878–1918 a její současná rezidua V. Štěpánekz 1/1/04 4P
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 6P
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 kreditů

Blok III: Doplňující předměty

Studenti hlavního studijního plánu (maior) musí během svého studia absolvovat 1 předmět z bloku III.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB051Kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB053Tvůrčí analýza literárního textu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB058Dějiny a kultura Slovinců V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:JSB059Balkán v českých cestopisech V. Štěpánekk 1/1/04 --
FF:JSB060Mírotvorná antropologie V. Štěpánekz 0/0/04 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB074Problém zvaný Bosna P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB078Základy práce s odborným textem V. Štěpánekz 1/1/04 --
39 kreditů

Blok IV: Reálie a zeměvěda současných jihoslovanských států

Studenti hlavního plánu (maior) musí během studia absolvovat 1 předmět z bloku IV.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB061Současné Srbsko P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Současné Slovinsko M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB063Současné Bulharsko P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB064Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB069Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Současná Bosna a Hercegovina: nejkomplikovanější země Evropy? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
24 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Posluchač si předměty závěrečné práce zapisuje v semestru, v němž hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB997Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčíz 0/2/010 6P
FF:JSB998Bakalářská diplomová práce P. Krejčíz 0/2/0- 6P
10 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBma999Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KrejčíSZk 0/0/0- --
0 kreditů