FF FNSLAVpSPS Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Polská studia v programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty společného základu programu i specializace a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část

Student musí absolvovat všechny předepsané předměty a splnit podmínky dané u povinně volitelných předmětů. Další 3 kredity získá absolvováním volitelných předmětů, které si zcela libovolně zvolí z nabídky celé FF, případně i jiných fakult MU.

Příprava diplomové práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01PProjekt magisterské diplomové práce V. Štěpánekz 0/0/0 konzultace.1 2P
FF:SLAV01SSeminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/09 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury P. Pilchz 1/1/05 2P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je třeba splnit všechny tematické bloky a současně získat min. 37 kreditů za všechny povinně volitelné předměty.

Blok A: Areál

Je třeba absolvovat min. 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 2P
20 kreditů
Blok B: Vztahy a politika

Je třeba absolvovat min. 1 předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 3P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
19 kreditů
Blok C: Jazykověda a překladatelství

Je třeba absolvovat min. 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV66Základy tlumočnictví pro slavisty E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV18Problematika překladu českých reálií R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn069Vlastní jména v překladu J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:SLAV09Simultánní tlumočení E. Krejčováz 0/2/03 --
28 kreditů
Blok D: Literatura a kultura

Je třeba absolvovat min. 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury (Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert) R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:UJS_05Ukrajinská literatura po roce 2000 K. Kuzněcovaz 2/0/04 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV16Cesta do hlubin cyrilometodějské mise na Velké Moravě E. Krejčováz 1/1/04 --
36 kreditů
Blok E: Film

Je třeba absolvovat min. 1 předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV60Mezi ideologií a subverzí: jugoslávský film 60. let P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV17Sociální problémy a konflikty v polském filmu po roce 1989 R. Madeckiz 1/2/05 --
FF:UJ_55Ukrajinský film K. Kuzněcovaz 3/0/04 --
14 kreditů

Specializační část

Student musí absolvovat všechny předepsané předměty a splnit podmínky dané u povinně volitelných předmětů.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV06Současná polština 1: jazykový seminář R. Madeckiz 0/3/03 1P
FF:PJ_SLAV07Nejnovější polská literatura a kultura R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV08Současná polština 2: jazykový seminář R. Madeckizk 0/3/04 2P
FF:PJ_SLAV09Teorie a praxe překladu a tlumočení R. Buchtováz 1/1/04 2P
FF:PJ_SLAV10Současná polština 3: jazykový seminář R. Madeckiz 0/3/03 3P
FF:PJ_SLAV11Historická mluvnice a dialektologie polštiny R. Madeckizk 1/1/05 3P
FF:PJ_SLAV12Současná polština 4: jazykový seminář R. Madeckizk 0/3/04 4P
FF:PJ_SLAV13Česko-polské literární a kulturní vztahy R. Buchtovázk 1/1/05 4P
33 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 7 kreditů. Nabídka předmětů může být průběžně doplňována o další vhodné polonistické kurzy, které budou realizovány.

Předměty PJV025 a SLAV08 se vzájemně vylučují, tzn. během studia lze absolvovat pouze jeden z nich.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJVM01Samostatná četba a práce s polským textem R. Madeckiz 0/0/0 konzultace + závěr. kontrola.3 --
FF:PJVM02Tutorování a tvorba e-learningového kurzu R. Madeckiz 0/2/05 --
FF:PJVM03Odborná exkurze v Polsku R. Buchtováz 0/0/0 5 dní.4 --
FF:PJVM04Konwersacje w języku polskim dla magistrantów M. Przybylskiz 0/2/01 --
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV024Refren kolczastego drutu: o literatuře holocaustu a koncentračních táborů R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV025Polonistické kulturní a vzdělávací akce R. Madeckiz 0/0/0 bloková výuka a jednorázové akce.2 --
FF:PJV027Překladatelský projekt M. Przybylskiz 0/1/0 + soustavná individuální/týmová práce.4 --
FF:PJV037Kapitoly z dějin polského divadla R. Buchtovázk 0/2/03 --
FF:PJV038Základy tlumočnictví II R. Madeckiz 0/2/03 --
FF:PJV039Kafka a Schulz – (ne)ztraceno v překladu R. Madeckiz 1/1/0 + příprava kulturní akce.3 --
FF:PJ_SLAV16Literární workshop: polská literatura od roku 1956 do současnosti R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:SLAV08 -- 0/0- --
44 kreditů