FF FNSLAVpSPS Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů. (Platí pro imatrikulační ročník 2021 a pozdější.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 kreditů
Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 15 kreditů. Nabídka předmětů může být průběžně doplňována o další vhodné slavistické kurzy, které budou realizovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV14Překladatelský workshop: právní texty a terminologie R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Polonistický literární webinář R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJN307Vybrané problémy polské literatury a kultury 20. a 21. století R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJV007Polskie kino po 1989 roku R. Madeckiz 0/2/03 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
57 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se studentům započítají i kredity za povinně volitelné předměty (ze společného základu i specializace) získané nad rámec předepsaných povinností.

Specializační část (40 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV06Současná polština 1: jazykový seminář R. Madeckiz 0/3/03 1P
FF:PJ_SLAV07Nejnovější polská literatura a kultura R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV08Současná polština 2: jazykový seminář R. Madeckizk 0/3/04 2P
FF:PJ_SLAV09Teorie a praxe překladu a tlumočení R. Buchtováz 1/1/04 2P
FF:PJ_SLAV10Současná polština 3: jazykový seminář R. Madeckiz 0/3/03 3P
FF:PJ_SLAV11Historická mluvnice a dialektologie polštiny R. Madeckizk 1/1/05 3P
FF:PJ_SLAV12Současná polština 4: jazykový seminář R. Madeckizk 0/3/05 4P
FF:PJ_SLAV13Česko-polské literární a kulturní vztahy R. Buchtovázk 1/1/05 4P
34 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 6 kreditů. Nabídka předmětů může být průběžně doplňována o další vhodné polonistické kurzy, které budou realizovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJVM01Samostatná četba a práce s polským textem R. Madeckiz 0/0/0 konzultace + závěr. kontrola.3 --
FF:PJVM02Workshop tutorování a tvorby e-learningového kurzu R. Madeckiz 0/1/0 + konzultace.5 --
FF:PJVM03Odborná exkurze v Polsku R. Buchtováz 0/0/0 5 dní.4 --
FF:PJVM04Konwersacje w języku polskim dla magistrantów M. Przybylskiz 0/1/01 --
FF:PJV003SchulzFest R. Madeckiz 0/0/0 příprava festivalu (15–20 hodin).3 --
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV024Refren kolczastego drutu: o literatuře holocaustu a koncentračních táborů R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV027Překladatelský projekt M. Przybylskiz 0/1/0 + soustavná individuální/týmová práce.4 --
FF:RSn094Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům V. Bočekzk 1/1/05 --
FF:RSn100Literární text a antropologická hlediska J. Dohnalzk 1/1/05 --
38 kreditů