FF FNCJpV Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-CJ_ Český jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: Tato šablona má pouze orientační charakter - pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu a příslušnou kontrolní šablonu.

Povinné předměty

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 1P
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě P. Karlíkzk 2/0/05 1Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekzk 2/0/04+1 2Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerzk 2/0/04+1 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/04+1 2Z
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

min. 16 kreditů

Blok 1: literatura

min. 10 kreditů, z toho min. 3 kurzy z bloku A - profilující předměty

profilující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB203Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář Z. Urválkovázk 0/2/03+1 1P
FF:CJLB404Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář Z. Fišerzk 0/2/03+1 3P
16 kreditů
doplňující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB600Kapitoly z dějin světové literatury I Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB601Kapitoly z dějin světové literatury II Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB603Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář L. Novákovázk 0/2/04 --
12 kreditů

Blok 2: jazyk

6 kreditů, z toho min. 1 kurz z bloku 2B

Blok 2A: čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Doležík 2/0/04 --
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
11 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBA52Historická slovotvorba a syntax - přednáška P. Kosekk 2/0/04 --
FF:CJJ37Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) P. Kosekzk 2/0/05 --
13 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB166Time and Space in Language P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB175Chrématonyma v České republice J. Pleskalovák 2/0/03 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB40Vybrané problémy stylistiky M. Křístekz 0/2/04 --
13 kreditů