FF FNCJpV Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-CJ_ Český jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 1P
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě M. Zikovázk 2/0/05 1Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekzk 2/0/04+1 2Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerzk 2/0/04+1 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/04+1 2Z
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

min. 16 kreditů

Blok 1: literatura

min. 10 kreditů, z toho min. 3 kurzy z bloku A - profilující předměty

profilující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB203Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář Z. Urválkovázk 0/2/03+1 1P
FF:CJLB404Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář Z. Fišerzk 0/2/03+1 3P
16 kreditů
doplňující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBC155Redakční práce Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:CJLB306Projektový seminář z literatury 19. stol. pro magisterské studium Z. Urválkováz 0/2/02 --
FF:CJLB603Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář L. Novákovázk 0/2/04 --
FF:LMKB_a215Alkohol v kultuře - teorie a praxe P. Bubeníčekk 0/2/04 --
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a418Dívat se a vidět: tradice výtvarného umění P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a432Vybrané umělecké a myšlenkové směry v intermediálním pohledu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a435Literatura a hudba M. Fránekz 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a439Autobiographical Memory and Narrative P. Bubeníčekk 0/1/03 --
38 kreditů

Blok 2: jazyk

6 kreditů, z toho min. 1 kurz z bloku 2B

Blok 2A: čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
7 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJJ37Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) P. Kosekzk 2/0/05 --
9 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 --
FF:CJBB110Pragmatika II P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB112Analýza pasiva v češtině P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB166Time and Space in Language P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB175Chrématonyma v České republice J. Pleskalovák 2/0/03 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB192Existují věty bez podmětu? P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB40Vybrané problémy stylistiky M. Křístekz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB72Úvod do jazykové kultury M. Křístekz 0/2/04 --
FF:CJJ36Morphophonological explorations M. Zikovák 0/2/04 --
45 kreditů

Volitelné předměty

Určeno studentům, kteří své bakalářské studium českého jazyka a literatury absolvovali na jiné fakultě. Jejich absolvováním doplňují znalosti, 1. které jsou nezbytným předpokladem předmětů základních a profilujících, 2. které jsou nezbytné pro úspěšné složení státní závěrečné zkoušky.

Blok 1: literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýk 2/0/04 --
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2: jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Syntax češtiny – překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 kreditů