FF FBVHpJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

V plánovaném posledním semestru bakalářského studia student zapisuje předměty HV_37a, HV_38a a HV_39. V semestru předcházejícím pak předmět Projekt diplomové práce HV_37c.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_37aDiplomový seminář bakalářský I V. Maňasz 0/2/05 6P
FF:HV_37bDiplomový seminář bakalářský II V. Maňasz 0/2/05 --
FF:HV_37cProjekt diplomové práce V. Maňasz 0/0/0- 5P
FF:HV_38aBakalářská diplomová práce V. Maňasz 0/0/0- 6P
FF:HV_39Bakalářská (souborná) zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Povinné předměty si studenti zapisují v doporučeném pořadí dle jednotlivých semestrů. Předměty 1. a 2. semestru představují prerekvizitu pro zápis předmětů v dalších semestrech. Předměty z dějin hudby s příslušnými semináři (HV_803a-HV_808 a HV_803b-HV_808a), Hudební akustika (HV_07) a Úvod do organologie (HV_735) se vypisují s dvouletou periodicitou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I P. Ševčíkk 1/1/04 3P
FF:LJ602Latina pro nelatináře II P. Ševčíkzk 1/1/04 4P
FF:HV_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 1/0/03 1Z
FF:HV_02aProseminář I. P. Macekz 0/2/02 1Z
FF:HV_02bProseminář II. P. Macekz 0/2/02 2Z
FF:HV_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/2/02 1Z
FF:HV_05aHarmonie I. J. Perutkovák 1/1/02 2Z
FF:HV_05bHarmonie II. J. Perutkovázk 1/1/04 3Z
FF:HV_06Kontrapunkt M. Štědroňk 1/1/03 2Z
FF:HV_07Hudební akustika P. Kalinak 1/1/03 3Z
FF:HV_08Intonace J. Perutkovák 0/1/01 1Z
FF:HV_09Sluchová analýza J. Perutkovák 0/1/01 2Z
FF:HV_11aPomocné vědy historické a paleografie pro muzikology V. Maňask 1/1/02 2P
FF:HV_22Hudební formy M. Flašarzk 1/1/04 4P
FF:HV_23aHudební analýza I J. Perutkovázk 1/1/03 5P
FF:HV_23bHudební analýza II M. Štědroňzk 1/1/03 6P
FF:HV_24aHudební paleografie I. V. Maňasz 1/1/02 3P
FF:HV_24bHudební paleografie II. V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:HV_735Úvod do organologie P. Kalinak 1/1/03 3P
FF:HV_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 2/0/04 1P
FF:HV_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňaszk 1/1/04 1P
FF:HV_801bDějiny hudby: do nástupu novověku - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 1-
FF:HV_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňaszk 1/1/04 2P
FF:HV_802bDějiny hudby: renesance a rané baroko - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 2-
FF:HV_803aDějiny hudby: baroko A J. Perutkovázk 1/1/03+1 3P
FF:HV_803bDějiny hudby: baroko B J. Perutkováz 0/0/0- 3-
FF:HV_804aDějiny hudby: klasicismus A J. Perutkovázk 1/1/03+1 4P
FF:HV_804bDějiny hudby: klasicismus B J. Perutkováz 0/0/0- 4-
FF:HV_805aDějiny hudby: 19. století A J. Zahrádkazk 1/1/04 5P
FF:HV_805bDějiny hudby: 19. století - seminární práce M. Flašark 0/2/01 5-
FF:HV_806aDějiny hudby: 20. století A M. Flašark 1/1/03 6P
FF:HV_806bDějiny hudby: 20. století - poslechový seminář M. Flašark 0/2/0- 6-
FF:HV_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 1/1/04 3P
FF:HV_807aHudba v českých dějinách - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 3-
FF:HV_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) J. Zahrádkazk 1/1/03+1 4P
FF:HV_808aHudba v českých dějinách II - poslechový seminář M. Flašark 0/2/01 4-
FF:HV_810aKulturní přehled I. J. Perutkováz 0/0/01 1-
FF:HV_810bKulturní přehled II. J. Zahrádkaz 0/0/01 2-
94 kreditů

Povinně volitelné předměty

V rámci bloku 1 studenti vybírají z každoroční nabídky dvousemestrálních seminářů, v rámci bakalářského studia je nutné absolvovat nejméně dva, po jednom ze starší a novější problematiky.
V rámci bloku 2 studenti zapisují některý z nabízených kurzů předmětu Collegium musicum: během bakalářského studia je nutné absolvovat nejméně dva (zapisovat lze stejný předmět vícekrát).
V rámci bloku 3 studenti vybírají z aktuální nabídky povinně-volitelných předmětů oboru hudební věda.
V rámci bloku 4 studenti vybírají z aktuální nabídky povinně-volitelných předmětů příbuzných oborů.

Blok 1

V průběhu bakalářského studia je nutno absolvovat dva dvousemestrální semináře, z toho jeden ze starší hudby a jeden z novější hudby (nebo lexikografický). Dohromady je tedy nutné získat nejméně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_700aHudebně lexikografický seminář I. P. Macekz 0/2/03 3-
FF:HV_700bHudebně lexikografický seminář II. P. Macekz 0/2/03 4-
FF:HV_750aSeminář hudební topografie I. V. Maňasz 0/2/03 5-
FF:HV_750bSeminář hudební topografie II. V. Maňasz 0/2/03 6-
FF:HV_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 3-
FF:HV_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 4-
FF:HV_782aSeminář starší hudební kultury v českých zemích před rokem 1630 V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_782bSeminář starší hudební kultury v českých zemích před rokem 1630 II V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_93aSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" I. J. Perutkováz 0/2/03 5-
FF:HV_93bSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. J. Perutkováz 0/2/03 6-
FF:HV_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. L. Spurnýz 0/2/03 3-
FF:HV_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. L. Spurnýz 0/2/03 4-
FF:HV_98aSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I. J. Zahrádkaz 0/2/03 5-
FF:HV_98bSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" II. J. Zahrádkaz 0/2/03 6-
42 kreditů

Blok 2

Během bakalářského studia je nutné absolvovat nejméně dva předměty z nabídky (zapisovat lze stejný předmět vícekrát), tedy nejméně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
20 kreditů

Blok 3

Z oborové nabídky povinně-volitelných předmětů je nutné získat nejméně 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_105aMuzikologická exkurze pro 1. ročník P. Macekz 0/0/02 --
FF:HV_49Ruská opera 19.a 20. století M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_616Podoby současné a aplikované muzikologie V. Maňask 1/1/05 --
FF:HV_617Hudba a interpretace J. Perutkovák 1/1/05 --
FF:HV_618Hudební expresionismus J. Perutkovák 2/0/03 --
FF:HV_62Opera - syntéza žánrů M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_628Proměny sonátové formy 18. - 20. století J. Perutkovák 1/1/03 --
FF:HV_629Hudba v kontextu udržitelné společnosti J. Perutkovák 1/1/03 --
FF:HV_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_704aVokální praktikum - od chorálu k renesanci I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_704bVokální praktikum - od chorálu k renesanci II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_707Od opery k musicalu M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_719aÚvod do studia world music I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_719bÚvod do studia world music II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/13 --
FF:HV_741aTeorie a dějiny populární hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_741bTeorie a dějiny populární hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_742Edice hudby 17. a 18. století - cvičení J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_749Hudba a liturgie V. Maňask 2/0/03 --
FF:HV_783Fin amor - Minne. Milostné zpěvy francouzských a německých dvorů 12. - 14. století V. Maňask 1/1/03 --
FF:HV_99Mimořádné kredity P. Macekz 0/0/03 --
FF:UEV_26Práce s Orffovými nástroji a didaktika hudebních činností J. Špačekk 0/1/02 --
FF:VH_727Úvod do studia gregoriánského chorálu V. Maňask 1/1/06 --
FF:VH_782Fin amor - Minne". Milostné zpěvy francouzských a německých dvorů 12. - 14. století V. Maňask 2/03 --
80 kreditů

Blok 4

Z nabídky příbuzných oborů je nutné získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 --
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_132aKulturní historie pro uměnovědná studia I. M. Štědroňzk 2/0/04 --
FF:SUS_132bKulturní historie pro uměnovědná studia II. M. Štědroňzk 2/0/04 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:SUS_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. M. Štědroňk 2/0/03 --
39 kreditů