Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBVHpJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_37aDiplomový seminář bakalářský V. Maňasz 0/215 6P
FF:VH_37cProjekt diplomové práce V. Maňasz 0/2/05 5P
FF:VH_38aBakalářská diplomová práce V. Maňasz 0/0/0- 6P
FF:VH_39Bakalářská (souborná) zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- 6-
20 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/04 3Z
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/04 4Z
FF:US_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/04 3Z
FF:VH_01aÚvod do hudební vědy V. Maňaszk 1/0/03 1Z
FF:VH_02aProseminář I. V. Maňasz 0/2/02 1Z
FF:VH_02bProseminář II. V. Maňasz 0/2/02 2Z
FF:VH_04Hudební nauka V. Maňask 0/2/02 1Z
FF:VH_05aHarmonie I. V. Maňask 1/1/02 2Z
FF:VH_05bHarmonie II. V. Maňaszk 1/1/04 3Z
FF:VH_06Kontrapunkt V. Maňaszk 1/1/03+1 3Z
FF:VH_07Hudební akustika V. Maňask 1/1/03 4Z
FF:VH_08Intonace V. Maňask 0/1/01 2Z
FF:VH_09Sluchová analýza V. Maňask 0/1/01 1Z
FF:VH_11aPomocné vědy historické a paleografie pro muzikology V. Maňask 1/1/02 3P
FF:VH_22Hudební formy V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:VH_23a -- 0/0- 5P
FF:VH_23b -- 0/0- 6P
FF:VH_24aHudební paleografie I. V. Maňasz 1/1/02 3P
FF:VH_24bHudební paleografie II. V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:VH_735Úvod do organologie P. Kalinak 1/1/03 3P
FF:VH_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňaszk 1/1/03+1 1P
FF:VH_801bDějiny hudby: do nástupu novověku - seminární práce V. Maňask 0/2/0- 1-
FF:VH_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňaszk 1/1/03+1 2P
FF:VH_802bDějiny hudby: do nástupu novověku - seminární práce V. Maňask 0/2/0- 2-
FF:VH_803a -zk 0/0- 3P
FF:VH_803b -z 0/0- 3-
FF:VH_804aDějiny hudby: klasicismus A V. Maňaszk 1/1/04+1 4P
FF:VH_804bDějiny hudby: klasicismus B V. Maňasz 0/2/02 4-
FF:VH_805aDějiny hudby: 19. století A V. Maňaszk 1/1/03+1 5P
FF:VH_805bDějiny hudby: 19. století - seminární práce V. Maňask 0/2/0- 5-
FF:VH_806aDějiny hudby: 20. století A V. Maňaszk 1/1/03+1 6P
FF:VH_806bDějiny hudby: 20. století - seminární práce V. Maňask 0/2/0- 6-
FF:VH_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století V. Maňaszk 1/1/03+1 3P
FF:VH_807aHudba v českých dějinách - seminární práce V. Maňask 0/2/0- 3-
FF:VH_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) V. Maňaszk 1/1/03+1 4P
FF:VH_808aHudba v českých dějinách II - seminární práce V. Maňask 0/2/0- 4-
FF:VH_810aKulturní přehled I. V. Maňasz 0/0/01 1-
FF:VH_810bKulturní přehled II. V. Maňasz 0/0/01 2-
84 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

V průběhu bakalářského studia je nutno absolvovat dva dvousemestrální semináře, z toho jeden ze starší hudby a jeden z novější hudby (nebo lexikografický). Dohromady je tedy nutné získat nejméně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_700aHudebně lexikografický seminář I. V. Maňasz 0/2/03 3-
FF:VH_700b -- 0/0- 4-
FF:VH_750a -- 0/0- 5-
FF:VH_750b -- 0/0- 6-
FF:VH_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 3-
FF:VH_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 4-
FF:VH_93a -- 0/0- 5-
FF:VH_93b -- 0/0- 6-
FF:VH_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. V. Maňasz 0/2/03 3-
FF:VH_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. V. Maňasz 0/2/03 4-
FF:VH_98a -- 0/0- 5-
FF:VH_98b -- 0/0- 6-
15 kreditů

Blok 2

Během bakalářského studia je nutné absolvovat nejméně dva předměty z nabídky (zapisovat lze stejný předmět vícekrát), tedy nejméně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_15aCollegium musicum - smíšený sbor V. Maňask 0/2/03 --
FF:VH_15bCollegium musicum - mužský sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_15cCollegium musicum - orchestr V. Maňask 0/2/04 --
FF:VH_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/03 --
FF:VH_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology V. Maňask 0/2/04 --
18 kreditů

Blok 3

Z oborové nabídky povinně-volitelných předmětů je nutné získat nejméně 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_105aMuzikologická exkurze pro 1. ročník V. Maňasz 0/0/02 --
FF:VH_105bMuzikologická exkurze V. Maňasz 0/0/02 --
FF:VH_49 -- 0/0- --
FF:VH_62 -- 0/0- --
FF:VH_702a -- 0/0- --
FF:VH_702b -- 0/0- --
FF:VH_704a -- 0/0- --
FF:VH_704b -- 0/0- --
FF:VH_707 -- 0/0- --
FF:VH_719aÚvod do studia world music I. V. Maňask 2/0/03 --
FF:VH_719bÚvod do studia world music II. V. Maňask 2/0/03 --
FF:VH_732Operní dramaturgie V. Maňask 1/13 --
FF:VH_741a -- 0/0- --
FF:VH_741b -- 0/0- --
FF:VH_742 -- 0/0- --
FF:VH_749Hudba a liturgie V. Maňask 2/0/03 --
FF:VH_99Mimořádné kredity V. Maňasz 0/0/03 --
19 kreditů

Blok 4

Z nabídky příbuzných oborů je nutné získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM025Elektroakustická hudba J. Horákovázk 1/14 --
FF:IM111Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IMJ08Metodika výuky hudebně teoretických disciplín I P. Macekz 0/21 --
FF:SHK09Poslechový seminář I. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK11Poslechový seminář II. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK13Poslechový seminář III. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SHK15Poslechový seminář IV. -z 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:UEV_15Hudební didaktika I. J. Špačekz 1/1/03 --
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky D. Koudelkovák 0/2/04 --
FF:US_132a -- 0/0- --
FF:US_132b -- 0/0- --
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_60a -- 0/0- --
FF:US_60b -- 0/0- --
44 kreditů

Další aplikace