Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

PrF OBCP08 Civilní právo procesní (neaktivní)
Název anglicky: Procedural Civil Law
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF OBCP_ Civilní právo a civilní právo procesní

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1OBC2Úvod do soukromého práva I. J. Hurdíkz 0/0/02 1-
PrF:DO1OBC3Právo hmotné a právo procesní P. Lavickýz 0/0/04 1-
PrF:DO1OBCP1Civilní právo procesní I. P. Lavickýz 0/0/04 1-
PrF:DO2OBC2Úvod do soukromého práva II. J. Hurdíkz 0/0/02 2-
PrF:DO2OBCP1Civilní právo procesní II. P. Lavickýz 0/0/04 2-
PrF:DO3OBCP1Civilní právo procesní III. P. Lavickýz 0/0/04 3-
PrF:DO4OBCP1Civilní právo procesní IV. P. Lavickýz 0/0/04 4-
PrF:DO5OBCP1Civilní právo procesní V. P. Lavickýz 0/0/04 5-
PrF:DO6OBCP1Civilní právo procesní VI. P. Lavickýz 0/0/04 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
210 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO2PVPCP1Exekuční právo I. P. Lavickýz 0/0/03 2-
PrF:DO2PVPCP2Nesporná řízení I. P. Lavickýz 0/0/03 2-
PrF:DO3PVPCP1Exekuční právo II. P. Lavickýz 0/0/03 3-
PrF:DO3PVPCP2Nesporná řízení II. P. Lavickýz 0/0/03 3-
PrF:DO4PVPCP3Insolvenční právo I. P. Lavickýz 0/0/03 4-
PrF:DO4PVPCP4Srovnávací civilní právo procesní I. E. Dobrovolnáz 0/0/03 4-
PrF:DO5PVPCP3Insolvenční právo II. P. Lavickýz 0/0/03 5-
PrF:DO5PVPCP4Srovnávací civilní právo procesní II. E. Dobrovolnáz 0/0/03 5-
PrF:DO6PVPCP4Srovnávací civilní právo procesní III. E. Dobrovolnáz 0/0/03 6-
27 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity