FF FBJBSpJ Jihoslovanská a balkánská studia
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-JBS_ Jihoslovanská a balkánská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Posluchač musí během studia absolvovat všechny předměty společného univerzitního základu.

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Posluchač si předměty závěrečné práce zapisuje v semestru, v němž hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB997Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčíz 0/2/010 6P
FF:JSB998Bakalářská diplomová práce P. Krejčíz 0/2/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Student jednooborového studijního plánu (kompletus) programu Jihoslovanská a balkánská studia je povinen absolvovat všechny povinné předměty společného základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 1Z
FF:JSB101Úvod do problematiky jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/03 1Z
FF:JSB102Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2-
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 3P
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 5P
FF:JSB251Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku P. Stehlíkzk 1/1/03 2P
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 3Z
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 4P
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 3P
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 5P
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století I. P. Stehlíkzk 1/1/04 4P
FF:JSB352Etnická historie a současnost Balkánu V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 1Z
FF:JSB353Jihoslovanské literatury 20. století II P. Stehlíkzk 1/1/03 5P
64 kreditů

Jazykové kurzy pro kompletus

Studenti jednooborového plánu (kompletus) si ve 3. semestru vybírají kurz jednoho jihoslovanského jazyka, jehož 4 semestry absolvují. Znalost tohoto jazyka bude prověřována u státní závěrečné zkoušky.

Bulharština pro kompletus
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBbg210Bulharština pro začátečníky I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBbg220Bulharština pro začátečníky II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBbg310Bulharština pro mírně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBbg320Bulharština pro mírně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 kreditů
Chorvatština pro kompletus
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBhr210Chorvatština pro začátečníky I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 3-
FF:JSBhr220Chorvatština pro začátečníky II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 4-
FF:JSBhr310Chorvatština pro mírně pokročilé I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 5P
FF:JSBhr320Chorvatština pro mírně pokročilé II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 6P
14 kreditů
Makedonština pro kompletus
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBmk210Makedonština pro začátečníky I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBmk220Makedonština pro začátečníky II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBmk310Makedonština pro mírně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBmk320Makedonština pro mírně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 kreditů
Slovinština pro kompletus
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBsl210Slovinština pro začátečníky I M. Kosiz 0/2/03 3-
FF:JSBsl220Slovinština pro začátečníky II M. Kosizk 0/2/04 4-
FF:JSBsl310Slovinština pro mírně pokročilé I M. Kosiz 0/2/03 5P
FF:JSBsl320Slovinština pro mírně pokročilé II M. Kosizk 0/2/04 6P
14 kreditů
Srbština pro kompletus
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBsr210Srbština pro začátečníky I M. Pantićz 0/2/03 3-
FF:JSBsr220Srbština pro začátečníky II M. Pantićzk 0/2/04 4-
FF:JSBsr310Srbština pro mírně pokročilé I M. Pantićz 0/2/03 5P
FF:JSBsr320Srbština pro mírně pokročilé II M. Pantićzk 0/2/04 6P
14 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Jazykovědné předměty

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí během studia povinně absolvovat 2 předměty z bloku I.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB011Srbochorvatština: zrod, vývoj, rozpad P. Krejčízk 2/0/04 3P
FF:JSB021Lexikologie a lexikografie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/05 6P
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 4P
14 kreditů

Blok II: Historie a kulturní studia

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí povinně během studia absolvovat 4 předměty z bloku II.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB052Literatura a kultura pravoslavného Balkánu za národního obrození V. Štěpánekzk 1/1/04 3P
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:JSB057Dějiny a kultura Balkánu v osmanské době V. Štěpánekzk 1/1/04 2P
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 1P
FF:JSB066Kosovská otázka: od srbského a albánského národního obrození po současnost V. Štěpánekz 1/1/04 6P
FF:JSB067Východní otázka 1878–1918 a její současná rezidua V. Štěpánekz 1/1/04 4P
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 6P
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 kreditů

Blok III: Doplňující předměty

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí během svého studia absolvovat 4 předměty z bloku III.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB051Kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB053Tvůrčí analýza literárního textu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB058Dějiny a kultura Slovinců V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:JSB059Balkán v českých cestopisech V. Štěpánekk 1/1/04 --
FF:JSB060Mírotvorná antropologie V. Štěpánekz 0/0/04 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB074Problém zvaný Bosna P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB078Základy práce s odborným textem V. Štěpánekz 1/1/04 --
39 kreditů

Blok IV: Reálie a zeměvěda současných jihoslovanských států

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí během studia absolvovat 3 předměty z bloku IV.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB061Současné Srbsko P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Současné Slovinsko M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB063Současné Bulharsko P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB064Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB069Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Současná Bosna a Hercegovina: nejkomplikovanější země Evropy? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
24 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBko999Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KrejčíSZk 0/0/0- --
0 kreditů