Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. FRÝZOVÁ, Iva a Kateřina GORČÍKOVÁ. Regionální princip jako integrující prvek ve výuce nejen přírodovědných předmětů. In (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech. 2017.
 2. 2016

 3. FRÝZOVÁ, Iva a Kateřina GORČÍKOVÁ. Regionální princip jako integrující téma v přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň. In Miroslav Prokša, Anna Drozdíková. Inovácie a trendy v prírodovednom vzdělavaní. 2016. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 47-52. ISBN 978-80-223-4175-2.
 4. FRÝZOVÁ, Iva a Kateřina GORČÍKOVÁ. Regionální princip jako integrující téma v přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň. In konference Inovácie a trendy v prírodovednom vzdělavaní. 2016.
 5. 2014

 6. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN a Kateřina MRÁZKOVÁ. Fieldwork in English. Brno: Katedra geografie PdF MU, 2014.
 7. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 116 s. ISBN 978-80-210-6798-1.
 8. KUBIATKO, Milan a Kateřina MRÁZKOVÁ. Vliv používaní geoinformačních systémů na vnímání zeměpisu. Journal of Technology and Information Education. 2014, roč. 6, č. 2, s. 108-113. ISSN 1803-537X.
 9. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.
 10. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.
 11. 2013

 12. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Aleš RUDA, Kateřina MRÁZKOVÁ a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Svět a krajina pohledem z výšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6263-4.
 13. MRÁZKOVÁ, Kateřina. Úroveň osvojení kartografických dovedností u žáků druhého stupně základních škol : vliv pohlaví a aktivního používání GIS. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 208-223. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9.
 14. 2012

 15. KUBIATKO, Milan, Tomáš JANKO a Kateřina MRÁZKOVÁ. Czech Student Attitudes towards Geography. Journal of Geography. 2012, roč. 111, č. 2, s. 67-75. ISSN 0022-1341. doi:10.1080/00221341.2011.594904.
 16. KUBIATKO, Milan, Kateřina MRÁZKOVÁ a Tomáš JANKO. Gender and Grade Level as Factors Influencing Perception of Geography. Review of International Geographical Education Online. 2012, roč. 2, č. 3, s. 289-302. ISSN 2146-0353.
 17. ZOUHAROVÁ, Dáša, Michal BARTOŠ, Václav CÍLEK, Bohumír DRAGOUN, Eduard HOFMANN, Pavel HOLÁNEK, Marie HORÁKOVÁ, Blažena HUŠKOVÁ, Petra ILKOVÁ, Simona JAKEŠOVÁ, Zdeňka JIČÍNSKÁ, Martin KŘÍŽ, Hana LIBROVÁ, Ivana MAJEROVÁ, Helena MARTINCOVÁ, Dagmar MARTINKOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Jitka PLHÁKOVÁ, Jan POHUNEK, Irena POŘÍZKOVÁ, Tomáš RŮŽIČKA, Milena RYCHNOVSKÁ, Jiří SVOBODA, David ŠROM, Zdenka ŠTEFANIDESOVÁ, Kamila TACHOVSKÁ, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN, Jiří VORLÍČEK a Zbyněk ZAVADIL. Regionální učebnice: metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. První vydání. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 92 s. ISBN 978-80-87604-13-7.
 18. KUBIATKO, Milan, Tomáš JANKO a Kateřina MRÁZKOVÁ. The influence of gender, grade level and favourite subject on Czech lower secondary school pupils perception of geography. International Research in Geographical and Environmental Education. 2012, roč. 21, č. 2, s. 109-122. ISSN 1038-2046. doi:10.1080/10382046.2012.672675.
 19. KUBIATKO, Milan a Kateřina MRÁZKOVÁ. The influence of ownership and using of pc on the attitudes toward geography. Problems of Education in the 21st Century. 2012, roč. 6, č. 50, s. 23-31. ISSN 1822-7864.
 20. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Eduard HOFMANN. The level of map skills development of elementary school pupils. In Hana Svobodvá. Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 188-194. ISBN 978-80-210-5799-9.
 21. 2011

 22. SVATOŇOVÁ, Hana, Hana SVOBODOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Kateřina MRÁZKOVÁ, Kateřina HÖNIGOVÁ, Eduard HOFMANN, Marta CHOCHOLÁČOVÁ, Jan TURINSKÝ, Aleš MARTÍNEK, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání. 2011.
 23. MRÁZKOVÁ, Kateřina. Kartografické dovednosti ve výuce zeměpisu: teoretický model a výsledky výzkumného šetření. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 195-207. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
 24. KUBIATKO, Milan, Kateřina MRÁZKOVÁ a Tomáš JANKO. Postoje žáků 2. stupně základních škol k vyučovacímu předmětu zeměpis. Pedagogika. 2011, roč. 61, č. 3, s. 257-270. ISSN 0031-3815.
 25. 2010

 26. SVATOŇOVÁ, Hana a Kateřina MRÁZKOVÁ. Geoinformation Technologies: New Opportunities in Geography Education ? In Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2010. s. 331 - 348. ISBN 978-961-253-051-8.
 27. MÍSAŘOVÁ, Darina, Kateřina MRÁZKOVÁ a Aleš RUDA. Interaktivní tabule jako nástroj pro osvojení kartografických dovedností žáků. 2010.
 28. RUDA, Aleš, Darina MÍSAŘOVÁ a Kateřina MRÁZKOVÁ. Kartografické dovednosti a interaktivní tabule ve výuce zeměpisu. In 50 let geografie na Přírodovědecká fakultě Univerzity Palackého. 1st. Olomouc: <I>Neuvedeno</I>, 2010. s. 679-685, 6 s. ISBN 978-8024-42-4.
 29. KUBIATKO, Milan, Kateřina MRÁZKOVÁ a Muhammet USAK. Postoje českých a tureckých vysokoškolských studentů k využívání ICT v přírodovědných předmětech. Paidagogos. 2010, roč. 11, č. 2, s. 1-12. ISSN 1213-3809.
 30. 2009

 31. FOLTÝNOVÁ, Darina a Kateřina MRÁZKOVÁ. Computer – Supported Geography Teaching Developing Pupils’ Self-Regulation. Vilnius, 2009.
 32. MRÁZKOVÁ, Kateřina. Geoinformační technologie jako nástroj pro osvojení kartografických dovedností. In Information and Communication Technology in Education : Ph.D. student's section. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, 2009. s. 122-133, 194 s. ISBN 978-80-7368-460-0.
 33. MRÁZKOVÁ, Kateřina, Hana SVATOŇOVÁ a Darina FOLTÝNOVÁ. GIS jako nástroj pro osvojení a rozvíjení kartografických dovedností. In 18. konference GIS ESRI v ČR. 2009.
 34. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Milan KUBIATKO. Implementace geoinformačních technologií do výuky zeměpisu na základních školách. E-Pedagogium. 2009, roč. 9, č. 4, s. 46-60. ISSN 1213-7758.
 35. FOLTÝNOVÁ, Darina a Kateřina MRÁZKOVÁ. Informační a komunikační technologie ve výuce zeměpisu na základní škole. In Geografické aspekty středoevropského prostoru 1. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 190 - 196. ISBN 978-80-210-4947-5.
 36. RUDA, Aleš, Darina FOLTÝNOVÁ a Kateřina MRÁZKOVÁ. Interaktivní tabule jako nástroj pro osvojení kartografických dovedností žáků. 2009.
 37. FOLTÝNOVÁ, Darina, Kateřina MRÁZKOVÁ a Aleš RUDA. Interaktivní výuka kartografie. In 18. kartografická konference. 2009.
 38. FOLTÝNOVÁ, Darina, Aleš RUDA a Kateřina MRÁZKOVÁ. Kartografické dovednosti a interaktivní tabule ve výuce zeměpisu. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
 39. 2008

 40. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 23:44