Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. VIZVÁRY, Pavla. Copyright Literacy of Cultural Heritage Workers in the Czech Republic with a Focus on Librarians. In Kurbanoğlu, Serap; Špiranec, Sonja; Ünal, Yurdagül; Boustany, Joumana; Kos, Denis. Information Literacy in a Post-Truth Era. Cham: Springer, 2022. s. 179-188. ISBN 978-3-030-99884-4. doi:10.1007/978-3-030-99885-1_16.
  2. ZADRAŽILOVÁ, Iva a Pavla VIZVÁRY. Digital Literacy Competencies and Interests of Elderly People. In Kurbanoğlu, Serap; Špiranec, Sonja; Ünal, Yurdagül; Boustany, Joumana Kos, Denis. Information Literacy in a Post-Truth Era. Cham: Springer, 2022. s. 137-146. ISBN 978-3-030-99884-4. doi:10.1007/978-3-030-99885-1_12.
  3. VIZVÁRY, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. Information Literacy of University Students and Its Improvement by a Campus-Wide Course: A Comparison of Czech Private and Public University. In Kurbanoğlu, Serap; Špiranec, Sonja; Ünal, Yurdagül; Boustany, Joumana; Kos, Denis. Information Literacy in a Post-Truth Era. Cham: Springer, 2022. s. 354-363. ISBN 978-3-030-99884-4. doi:10.1007/978-3-030-99885-1_30.
  4. VIZVÁRY, Pavla. PhDr. Martin Krčál, Dis. In Duha. Brno, 2022. ISSN 1804-4255.

  2021

  1. VIZVÁRY, Pavla. Copyright Literacy of Cultural Heritage Workers in the Czech Republic with a Focus on Librarians. In European Conference on Information Literacy 2021. 2021.
  2. VIZVÁRY, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. Digital Literacy Competencies and Interests of Elderly People. In European Conference on Information Literacy 2021. 2021.
  3. VIZVÁRY, Pavla. editor. Relevant Tomorrow, 2021. ISSN 2669-2899.
  4. VIZVÁRY, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. Information Literacy of University Students and its Improvement by a Campus-Wide Course Comparison of Czech Private and Public University. In European Conference on Information Literacy 2021. 2021.
  5. VIZVÁRY, Pavla. Ohlédnutí za ECIL2021. In Bibliotheca academica 2021. 2021.
  6. ČEGAN, Jakub, Tomáš KACVINSKÝ, Zdeněk VYDRA, Martin LEBEDA, Jakub Bartolomej KOŠUTH, Petr VELAN, Milan ČERMÁK, Andrej TOMČI, Ivo NUTÁR, Martin LAŠTOVIČKA, Natálie VELECKÁ, Pavla VIZVÁRY, Vojtěch HAMERSKÝ, Daniel KOUŘIL, Ondřej BUDAY, Martin KOTLÍK, Vladimír ROHEL, Jiří SÝKORA, Michal ZVÁNOVEC, Filip GRÉGR a Petr SLAVÍK. Virtualizované prostředí pro trénink CSIRT týmu. 2021.

  2020

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Hrátky s čertem: lekce autorskoprávní gramotnosti na VŠ. In Národní seminář informačního vzdělávání 2020. 2020.
  2. FRYŠ, Jakub a Pavla KOVÁŘOVÁ. Testování funkcí citačních manažerů : komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero. Proinflow. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 12, č. 1, s. 29-60. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2020-1-3.
  3. VIZVÁRY, Pavla. Učíme informační bezpečnost(i). In Festival bezpečného internetu 2020. 2020.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. 6 let týmových úkolů ve VIKMA10 a pořád nemám dost. In Open Space konference. 2020.

  2019

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Martin KRČÁL. Budoucnost knihoven. In Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019. 33. ISSN 1804-4255.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Copyright Literacy of LIS Students in the Czech Republic. In Kurbanoğlu, Serap; Špiranec, Sonja; Ünal, Yurdagül; Boustany, Joumana; Huotari, Maija Leena; Grassian, Esther; Mizrachi, Diane; Roy, Loriene. Information Literacy in Everyday Life. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 585-593. ISBN 978-3-030-13471-6. doi:10.1007/978-3-030-13472-3_55.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 261 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 489. ISBN 978-80-210-9270-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9271-2019.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 261 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 489. ISBN 978-80-210-9270-9.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 261 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 489. ISBN 978-80-210-9271-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9271-2019.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Literacy of Masaryk University Students and Evaluation of Campus-Wide Course. In Kurbanoğlu, Serap; Špiranec, Sonja; Ünal, Yurdagül; Boustany, Joumana; Huotari, Maija Leena; Grassian, Esther; Mizrachi, Diane; Roy, Loriene. Information Literacy in Everyday Life. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 399-408. ISBN 978-3-030-13471-6. doi:10.1007/978-3-030-13472-3_38.
  7. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Připravujeme copyright asistenty? In Seminář IVIG: SPRÁVNĚ PRÁVNĚ o copyrightu a plagiátorství. 2019.

  2018

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Co teď s GDPR? Brno: Moravská zemská knihovna, 2018.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Copyright Literacy of LIS Students in the Czech Republic. In European Conference on Information Literacy 2018. 2018.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla, Nikola HÁLOVÁ a Tereza POJEZNÁ. Informační gramotnost studentů Masarykovy univerzity a změny vlivem online Kurzu práce s informacemi. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 68-99. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-5.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Literacy of Masaryk University Students and Evaluation of Campus-wide Course. In European Conference on Information Literacy 2018. 2018.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Safety Education of Primary School Children in Libraries. In KURBANOĞLU, Serap, Joumana BOUSTANY, Sonja ŠPIRANEC, Esther GRASSIAN, Diane MIZRACHI a Loriene ROY. Information Literacy in the Workplace. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 693-702. ISBN 978-3-319-74333-2. doi:10.1007/978-3-319-74334-9_71.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách. 2018.
  7. KRČÁL, Martin, Pavla KOVÁŘOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ a Klára MASAŘOVÁ. Knihovnické fondy, procesy a služby. Edited by Martin Krčál - Pavla Kovářová. 1. vyd. Brno: Citace.com, 2018. 124 s. Knihovnictví a informační vědy, sv. 1. ISBN 978-80-88071-03-7.
  8. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Koncepce vzdělávání o informační bezpečnosti pro žáky ZŠ - jak to vzniklo a co teď knihovníci s tím? In Národní seminář informačního vzdělávání 2018. 2018.
  9. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Národní seminář informačního vzdělávání 2018. 2018.
  10. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Ochrana a bezpečí na internetu v knihovnách. 2018.
  11. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Právní základ pro knihovníkyse zaměřením na e-prostředí. 2018.
  12. ČERNÝ, Michal a Pavla KOVÁŘOVÁ. Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch. 1. vyd. Brno: Flow, 2018. 229 s. ISBN 978-80-88123-22-4.

  2017

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla, Nikola HÁLOVÁ a Tereza POJEZNÁ. Information literacy of students at the Masaryk University and its development by the Course of work with information. In Information interactions 2017. 2017.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla, Nikola HÁLOVÁ a Tereza POJEZNÁ. Information literacy of students at the Masaryk University and its development by the Course of work with information. In Information interactions 2017. 2017.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Safety Education of Primary School Children in Libraries. In The European Conference on Information Literacy (ECIL) 2017. 2017.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Safety Education of Primary School Children in Libraries. In The European Conference on Information Literacy (ECIL) 2017. 2017. ISBN 978-2-9561952-0-7.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách. In Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách. 2017.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Národní seminář informačního vzdělávání 2017. 2017.
  7. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Národní seminář informačního vzdělávání 2017 – co vám ještě může nabídnout? In Duha. 2017. ISSN 1804-4255.
  8. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Občanská informační gramotnost. In Nové obzory ve vyhledávání na internetu. 2017.
  9. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Právo v kontextu knihovnické práce. In Gabriela Obstová. Knihovník v knihovně pro děti. Knihovna Jiřího Mahena, 2017. 7 s.
  10. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. Standard mediální a informační gramotnosti. 2017.
  11. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. Standard mediální a informační gramotnosti. In Národní seminář informačního vzdělávání 2017. 2017.

  2016

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Bezpečnost dětí na internetu: seminář pro rodiče. 2016.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Education of primary school pupils about information safety. In Information interactions 2016, 26.-27. 10. 2016, Bratislava. 2016.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Literacy Education and Needs of Teaching Librarians: The Situation in the Czech Republic in Comparison with the Visegrad Four. In ECIL 2016. 2016. ISBN 978-80-270-0530-7.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information literacy education and the educational needs of teaching librarians. In ECIL 2016. 2016.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Literacy Education and the Educational Needs of Teaching Librarians : The Czech Republic in Comparison with the Other Visegrad Four Countries. In KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene; ÇAKMAK, Tolga. Information Literacy : Key to an Inclusive Society. Cham: Springer International Publishing, 2016. s. 644-654. ISBN 978-3-319-52161-9. doi:10.1007/978-3-319-52162-6_63.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information literacy education in V4 with focus on the Czech Republic. In NASIV 2016. 2016.
  7. KOVÁŘOVÁ, Pavla, Lenka HEGROVÁ a Klára KAŠPAROVÁ. Koncepce informačního vzdělávání na živo. In NASIV 2016, 6.-9. 6. 2016, Brno. 2016.
  8. ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2.
  9. ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2.
  10. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Od frontální výuky k převrácené třídě : zkušenosti z výuky předmětu Informační bezpečnost na KISK FF MU. In Seminář IVIG 2016, 22. 9. 2016, Praha. 2016.
  11. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Seminář ochrana a bezpečnost na internetu. In Seminář MZK, 15. 11. 2016, Brno. 2016.
  12. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Typy dotykových zařízení a zaklady jejich ovládání a nastavení. Brno, 2016.
  13. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Úvod do bezpečné online komunikace pro seniory. In Seminář Městské knihovny Třinec. 2016.
  14. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Vyhledávání a hodnocení výukových mobilních aplikací. Brno, 2016.
  15. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Základy práce s dotykovými zařízeními pro seniory. In Seminář Městské knihovny Třinec. 2016.
  16. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Gabriela ŠIMKOVÁ. Zjišťování přínosů informačního vzdělávání. In Workshop IVIG. 2016.

  2015

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Bezpečnost na internetu. Brno: INTERES, 2015.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Hledání výukových aplikací. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 19-27. ISBN 978-80-88123-02-6.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Hodnocení efektivity výukové aplikace. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 29-36. ISBN 978-80-88123-02-6.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Chytré hodinky ve výuce. Brno: INTERES, 2015.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. IT in Small Czech Schools and the Development of Teachers’ Competences. In Kurbanoğlu, Serap; Boustany, Joumana; Špiranec, Sonja; Grassian, Esther; Mizrachi, Diane. Information Literacy : Moving Toward Sustainability. Neuveden (Švýcarsko): Springer International Publishing, 2015. s. 169-178. ISBN 978-3-319-28196-4. doi:10.1007/978-3-319-28197-1_18.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Jak pracovat s tabletem s Androidem. Brno: INTERES, 2015.
  7. KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ. Kompetence absolventů oborových vysokých škol: jak se mohou knihovny podílet na vzdělávání knihovníků? 2015.
  8. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Ochrana a bezpečí na internetu v knihovnách. In Rekvalifikační kurz MZK 2015. 2015.
  9. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Profil Škola21 projektu INTERES. Brno: INTERES, 2015.
  10. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Šest pohledů na informační bezpečnost ve vzdělávání v knihovnách. In Národní seminář informačního vzdělávání 2015. 2015.

  2014

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Autorství podle zákona. In Mgr. Jiří Poláček (SVIK ÚZ ESF MU), učo 3518. Akademické psaní pro ESF MU. Brno, 2014. 7 s.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. České knihovny a IT vzdělávání. In Dny webinářového vzdělávání 2014. 2014.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Evidence - based learning approach in evaluation of information literacy education. In ECIL 2014. 2014.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Gabriela ŠIMKOVÁ. Evidence-Based Learning Approach in Evaluation of Information Literacy Education. In Kurbanoglu, S.; Spiranec, S.; Grassian, E.; Mizrachi, D.; Catts, R. Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Switzerland: Springer, 2014. s. 560-569. ISBN 978-3-319-14135-0. doi:10.1007/978-3-319-14136-7_59.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Gabriela ŠIMKOVÁ. Evidence-Based Learning Approach in Evaluation of Information Literacy Education. In ECIL 2014. 2014. ISBN 978-953-175-525-2.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost. In Seminář CEINVE pro knihovnu FF MU. 2014.
  7. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Kdo je za monitorem? In Seminář informační vzdělávání uživatelů. 2014.
  8. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Mezi žraloky. In Knihovny současnosti 2014. 2014.
  9. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Osobní bezpečnost na internetu. In Seminář pro knihovníky Moravskoslezského kraje. 2014.
  10. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory. In Lenka Juračková, Jiří Mika. Knihovny současnosti 2014: sborník z 22. konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014. s. 216-226. ISBN 978-80-86249-71-1.
  11. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Seminář ochrana a bezpečí na internetu v knihovnách. In Rekvalifikační kurz MZK 2014. 2014.
  12. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Six Views on Education about Information Safety in Libraries. In ECIL 2014. 2014.
  13. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Six Views on Information Safety Education in Libraries. In Kurbanoglu, S.; Spiranec, S.; Grassian, E.; Mizrachi, D.; Catts, R. Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Switzerland: Springer, 2014. s. 703-712. ISBN 978-3-319-14135-0. doi:10.1007/978-3-319-14136-7_73.
  14. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Six Views on Information Safety Education in Libraries. In ECIL 2014. 2014. ISBN 978-953-175-525-2.
  15. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Specializace technologie ve vzdělávání a webinářové dny KISKu. In Dny webinářového vzdělávání 2014. 2014.

  2013

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Bezpečnost dětí na internetu v knihovnách. In (Ne)bezpečný internet. 2013.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Diplomová práce v souladu se zákonem s důrazem na plagiátorství. 2013.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Information Literacy as the Prevention of a Misuse of Digital Footprints. In European Conference on Information Literacy (ECIL). 2013.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Legislativní rámec služeb NTK. In Efektivní informační služby NTK. 2013.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Lesson of safe communication for 4th to 5th grade of primary school in the Municipal Library Polička. In Cyberspace, Brno, 22-23 November 2013. 2013.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Ochrana a bezpečí na internetu v knihovnách. In Rekvalifikační kurz MZK. 2013.
  7. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. The Influence of Technological Changes on the Definition of Information Literacy. In Serap Kurbanoglu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sonja Špiranec. Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. Neuveden: Springer, 2013. s. 118-125. ISBN 978-3-319-03918-3. doi:10.1007/978-3-319-03919-0_14.

  2012

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Bezpečnost na internetu ve vzdělávání veřejnými knihovnami. In Seminář o informační bezpečnosti MZK. 2012.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Chování uživatele jako základní pilíř ICT bezpečí. In PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Pavla Gajdošíková. Knihovny současnosti 2012. Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v Pardubicích. 1. vyd. Ostrava, 2012. s. 59-69, 252 s. ISBN 978-80-86249-65-0.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. KUK na informační bezpečnost. In Přednáška CEINVE. 2012.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Lekce informační bezpečnosti v knihovnách. In Seminář NAKLIV. 2012.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Městská knihovna v Praze a informační bezpečnost. In Školení zaměstnanců MKP o informační bezpečnosti. 2012.
  6. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Martin KRČÁL. O nové podobě projektu Citace.com s Martinem Krčálem. Praha: IKAROS, o.s., 2012.
  7. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Ochrana soukromí na internetu z hlediska informačního vzdělávání. In Kovářová, Pavla. Trendy v informačním vzdělávání. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. s. 71-83. ISBN 978-80-87500-18-7.
  8. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Potenciál knihoven pro vzdělávání o informační bezpečnosti. Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2012. ISSN 1213-8231.
  9. KOVÁŘOVÁ, Pavla, Martin HÁJEK, Lenka KVAPILOVÁ, Lucie MÁJKOVÁ, Lenka MATUŠKOVÁ, Radek MEZULÁNÍK a Hana SLOUPENSKÁ. Vzdělávání k informační bezpečnosti v českých knihovnách. ProInflow. Brno, 2012, roč. 4, č. 2, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 1804-2406.
  10. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Vzdělávání k internetové bezpečnosti v knihovnách. In Hana Marešová. Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání: 7.-8. listopadu 2012: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci: sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 54-66. ISBN 978-80-244-3362-2.

  2011

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Case Study: Attitudes of Children's Departments of Czech Libraries to the Information Safety. In EU Kids Online 2011. 2011.
  2. KOVÁŘOVÁ, Pavla. České knihovny a bezpečnost dětí na internetu. In Informační gramotnost 2011. 2011.
  3. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Ochrana soukromí na internetu. In Informační gramotnost 2011. 2011.
  4. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Ochrana soukromí na internetu. In NAKLIV 2011. 2011.
  5. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Vulnerabilities of Institutional Repositories. In Petra Pejšová. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011: 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury. Praha: Národní technická knihovna, 2011. ISSN 1803-6015.

  2010

  1. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1804-2406.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2023 03:49