Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Metodika tanečně expresivního přístupu - primitivní exprese. In Müller, Oldřich. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. s. 153-168. ISBN 978-80-244-5664-5.
 2. BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Predictors of Mental Health in Adolescence : The Role of Personality, Dispositional Optimism, and Social Support. SAGE Open. London: SAGE Publications, 2020, roč. 10, č. 2, s. 1-8. ISSN 2158-2440. doi:10.1177/2158244020917963.
 3. HARVÁNKOVÁ, Klára, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Ilona ŠTOROVÁ, Michaela KOSTELNÍKOVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Markéta PETROVOVÁ a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Profesní seniorita® - skripta pro online výuku. 2020.
 4. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapeutický tanec a jeho možnosti využití v inkluzivním vzdělávání. In Kružíková, Lenka. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 180-198. ISBN 978-80-244-5665-2.
 5. HLAĎO, Petr, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Klára HARVÁNKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav GOTTFRIED, Karel REČKA, Markéta PETROVOVÁ, Bohumil POKORNÝ a Ilona ŠTOROVÁ. Work Ability among Upper-Secondary School Teachers : Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. Molecular Diversity Preservation International, 2020, roč. 17, č. 24, s. 9185-9207. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249185.
 6. 2019

 7. VALENTA, Milan, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Hana KASÍKOVÁ, Josef VALENTA, Dana NOVOTNÁ a Michal RŮŽIČKA. Arts Education in Inclusive Classroom. 2019.
 8. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Pohybová exprese jako nástroj inkluzivního uměleckého vzdělávání. 2019.
 9. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Pohybová exprese jako nástroj inkluzivního uměleckého vzdělávání II. 2019.
 10. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Karolína ŠPAČKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Petr KVĚTON. Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 271-278. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035.
 11. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Kristýna BROŽKOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Petr KVĚTON. Sense of coherence, positive mental health and selected personality characteristics in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. první. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 295-302. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.038.
 12. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapeutickým tancem k radosti z pospolitosti. In Setkání na Valáškově gruntě, 18. – 20. 10. 2019, Olomouc. 2019.
 13. 2018

 14. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. One health behaviour or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management. 2018, roč. 2018, č. 12, s. 23-30. ISSN 1179-1578. doi:10.2147/PRBM.S173692.
 15. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 16. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 480. ISBN 978-80-210-8952-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 17. 2017

 18. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus v kontextu chování souvisejícího se zdravím. In Konference Preventívna medicína III, Slovenská lékarska komora, Bratislava, 15. 2. 2017. 2017.
 19. ŠINDELÁŘOVÁ, Kristýna a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Physical activity as a factor of health-related behavior in Czech adults. In Laborda, Jesus Garcia. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Kyrenia: Science Park Research, Organization and Counseling, 2017. s. 21-31. ISSN 2547-8818.
 20. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Kristýna ŠINDELÁŘOVÁ. Physical activity as a factor of health-related behavior in Czech adults. In 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 26.-28. 10. 2017, Lisbon. 2017.
 21. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Resocializační program pro psychotické pacienty. 2017.
 22. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Tancevalnaja terapija i terapevtičeskij taněc. In Valenta, Milan; Polínek, Martin Dominik; Müller, Oldřich; Dosedlová, Jaroslava; Kantor, Jiří; Svoboda, Pavel; Kopytin, Aleksandr Ivanovič; Vačkov, Igor Viktorovič. Ekspressivnaja terapija v specialnoj pedagogike. Sankt-Peterburg: Obrazovatelnyje projekty, 2017. s. 239 - 267. Proteatr. ISBN 978-5-98368-124-8.
 23. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Životní poledne ve střední dospělosti. Duha. Brno, 2017, roč. 31, č. 3, s. 2 - 5. ISSN 1804-4255.
 24. 2016

 25. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Kern LAURENCE. Association of Health-Related Behavior and Optimism with Mental Health among Czech and French university students. In Rostoharjevi dnevi, 2.-3.12.2016, Ljubljana. 2016.
 26. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 598-605. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62.
 27. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Dispositional Optimism and Defensive Pessimism as Predictors of Health-related Behaviour in Czech Adults. In 8th European Conference on Positive Psychology in Angers, 28. 6.-1. 7. 2016, Angers, France. 2016.
 28. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Health Supportive Behavior in Adults : Prevention in Dental Care and Its Correlates. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2016, roč. 6, č. 3, s. 41-47. ISSN 2156-9053. doi:10.18848/2156-8960/CGP.
 29. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 1167-1175. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137.
 30. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Veronika DACEROVÁ. Health-Related Behaviour of Czech Adolescents. In Minas, Melis. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 1146-1152. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.130.
 31. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 32. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 33. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK a Helena KLIMUSOVÁ. Nadějné vyhlídky : optimismus a jeho vztah k naději. In Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 13-34. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2.
 34. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a efekt nadmernej sebadôvery vo finančnom rozhodování. 2016.
 35. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Optimismus v kontextu chování souvisejícího se zdravím. In Konference k 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU v Brně. 2016.
 36. VARGOVÁ, Eva, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Martin ŠMÍRA. Optimizmus a sociálna opora seniorov vo vzťahu k ich správaniu súvisiacemu so zdravím. In Millová, Katarína; Slezáčková, Alena; Humpolíček, Pavel; Svoboda, Mojmír. Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy (sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 372-378. ISBN 978-80-210-8298-4.
 37. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Pečují čeští optimisté o své zdraví aktivněji? Hlavní výstupy dekády výzkumů vztahu mezi optimismem a chováním souvisejícím se zdravím. In Možnosti a hranice psychologie. 34. Psychologické dny v Olomouci, 7. 9. 2016, Olomouc. 2016.
 38. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45.
 39. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti. Československá Psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2016, roč. 60, č. 4, s. 414-429. ISSN 0009-062X.
 40. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Resocializační program pro psychotické pacienty. 2016.
 41. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. s. 155-162. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6.
 42. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Who are those healthy behaved? The analysis of the relationship between personality and health-related behavior. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 140-148. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.15.
 43. 2015

 44. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Health Supportive Behavior in Adults: Prevention in Dental Care and Its Correlates. In Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11-14 June 2015. 2015.
 45. BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Health Supportive Behaviour in Adolescents: Prevention in Dental Care and Its Correlates. In Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11-14 June 2015. 2015.
 46. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In 3rd International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Istanbul, 13-17 October 2015. 2015.
 47. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Veronika DACEROVÁ. Health-Related Behaviour of Czech Adolescents. In 3rd International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Istanbul, 13-17 October 2015. 2015.
 48. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Intimita v partnerských vztazích a rodinném systému. In Friedlová, Martina; Lečbych, Martin (eds.). Sympozium rodinné resilience : sborník příspěvků. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 119-130. ISBN 978-80-244-4601-1.
 49. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. s. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278.
 50. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Primitivní exprese jako terapeutický tanec. In Martina Friedlová, Martin Lečbych. Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 207-217. ISBN 978-80-244-4599-1.
 51. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Rituál v terapeutickém tanci. In Mezinárodní konference Společný prostor 2015 v Olomouci. 2015.
 52. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Charakteristic and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In International Psychological Applications Conference and Trends, Ljubljana, 2-4 May 2015. 2015.
 53. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl a chování související se zdravím dospělých a seniorů v ČR. In Sociální procesy a osobnost 2015, Brno, 9.-11.9.2015. 2015.
 54. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Helena KLIMUSOVÁ. ŽIVOTNÍ STYL A CHOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVÍM V PRŮBĚHU ŽIVOTA. In Týden humanitních věd 2015 FF MU. 2015.
 55. 2014

 56. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Klára KOUTNÍKOVÁ. Azylové bydlení z hlediska příjemců a poskytovatelů sociálních služeb. Annales psychologici. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 16-27. ISSN 2336-4939.
 57. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Cvičení, tanec nebo psychoterapie? In Friedlová, Martina; Lečbych, Martin. Společný prostor/ Common Space 2014. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 16-27. ISBN 978-80-244-4411-6.
 58. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Katarína MIKITOVÁ. How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style? In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands, 2014. 2014.
 59. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Intimita v partnerských vztazích a rodinném systému. In mezinárodní sympózium Rodinná resilience v Olomouci. 2014.
 60. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Helena BEZDĚKOVÁ. Já v pohybu a pohyb ve mně. 2014.
 61. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Jak souvisí optimismus nebo pesimismus s naším zdravím? Brno: Český rozhlas Brno, 2014. Rendez-vous.
 62. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Jaká je současná produktivní populace? In Juračková, Lenka; Mika, Jiří. Knihovny současnosti 14. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014. s. 120-128. ISBN 978-80-86249-71-1.
 63. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Je dobré vychovávat děti k optimismu? A je to vůbec možné? In Hornáčková, Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 141-148. ISBN 978-80-7435-390-1.
 64. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Je dobré vychovávat děti k optimismu? A je to vůbec možné? 2014. ISBN 978-80-7435-390-1.
 65. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Je dobré žít pod vlivem kognitivní iluze optimismu? In Quo vadis, psychologie? Aktuální trendy v psychologii. Konference ČASP 2014, Brno. 2014.
 66. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Mají somaticky orientované psychoterapie společný jmenovatel? In konference Společný prostor 2014 v Olomouci. 2014.
 67. MORAVEC, Pavel a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Mužská společenství v ČR a jejich vliv na osobní pohodu. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 35-44. ISSN 2336-4939.
 68. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students and Adults. In ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus, 22-25 October 2014. 2014.
 69. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Primitivní exprese jako forma terapeutického tance. In Půlrok expresivních terapií; cyklus workshopů v rámci projektu TERA v Olomouci. 2014.
 70. KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. s. 154-160. ISBN 978-80-86174-21-1.
 71. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Helena BEZDĚKOVÁ. Radost. 2014.
 72. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Rodinné mapy Virginie Satirové. In Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědeckého týmu pro studium současné rodiny na UHK. 2014.
 73. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Role rituálu v dějinách lidstva a v současnosti. In Cyklus přednášek pořádaných Moravskou zemskou knihovnou. 2014.
 74. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Tanec jako cesta ke změně. Praha: Portál, s.r.o., 2014. s. 58 - 60. Psychologie dnes. ISSN 1212-9607.
 75. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Týmová spolupráce v prostředí knihoven. In Vzdělávací akce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. 2014.
 76. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Využití pohybové terapie pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2014.
 77. 2013

 78. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health Beliefs and Health Behaviours in Czech University Students. In 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, 16th -20th July 2013. 2013.
 79. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology. Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755.
 80. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 2, s. 19-24. ISSN 1805-6393.
 81. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 82. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 1-104. ISBN 978-80-263-0386-2.
 83. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-82. ISBN 978-80-263-0386-2.
 84. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Osobnost a chování související se zdravím. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 15-48. ISBN 978-80-263-0386-2.
 85. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Primitive Expression as a Therapeutic Dance. In Autoestima Flamenca, Sevilla, Spain. 2013.
 86. KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 83-101. ISBN 978-80-263-0386-2.
 87. KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Sociální procesy a osobnost, Třešť, 23.-25. září 2013. 2013.
 88. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Tanečně-pohybová terapie. Aktualizované páté vydání. Praha: Nakladatelství Parta, 2013. s. 154 - 160, 6 s. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. ISBN 978-80-7320-187-6.
 89. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Jiří KANTOR. Tanečně-pohybová terapie a muzikoterapie. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 3 - 48, 45 s. ISBN 978-80-244-3682-1.
 90. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 49-68. ISBN 978-80-263-0386-2.
 91. 2012

 92. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 65-72. ISSN 1805-6393.
 93. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví. In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012.
 94. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Helena BEZDĚKOVÁ. Rok ženy. 2012.
 95. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 199-204. ISBN 978-80-88910-40-4.
 96. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3711-9.
 97. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Helena BEZDĚKOVÁ. Zahřátí na těle i na duši. 2012.
 98. 2011

 99. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students. In 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Crete, September 20 – 24, 2011. 2011.
 100. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Helena BEZDĚKOVÁ. Jarní ladění. 2011.
 101. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Metody a techniky - využití taneční terapie pro prevenci negativních dopadů výlučnosti. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2011. 20 s. v rámci projektu Nadané dítě.eu.
 102. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students. In Second World Congress on Positive Psychology, July 23 – 26, 2011. 2011.
 103. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimismus a chování vztahující se ke zdraví. In Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A. Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. s. 65-69. ISBN 978-80-263-0029-8.
 104. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Monika ROŠKOVÁ. Optimismus, explanační styl a osobnostní preference. In mezinárodní konference Kondášův den 2011, 16. 5. 2011, FF MU, Brno. 2011.
 105. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Využití taneční terapie pro prevenci negativních dopadů výlučnosti. In Nadané dítě.eu; Hradec Králové. 2011.
 106. 2010

 107. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Co je a co není psychoterapie? Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2010, I, č. 1, s. 7-13. ISSN 0862-1985.
 108. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Health-supportive Behavior and Life Style of University Students. In 5th European Conference on Positive Psychology. 2010.
 109. MILLOVÁ, Katarína a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Optimism And Coping Strategies In High School Students (poster). In Symposium Positive Psychology. 2010.
 110. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a zdraví. SPFFBU Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, LVIII, P 14, s. 123-130. ISSN 1211-3522.
 111. 2009

 112. BINAROVÁ, Monika a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Životní spokojenost ve vztahu k fyzické atraktivitě. SPFFBU Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 57, P 13, s. 61-72. ISSN 1211-3522.
 113. 2008

 114. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ a Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 115. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 117-142. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 116. 2007

 117. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti. In Wellness, zdraví a životní styl. Praha: FTVS Univerzity Karlovy, 2007. s. 27 - 40. Fialová Ludmila (ed.). ISBN 978-80-86317-54-0.
 118. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248. ISBN 978-960-6672-26-2.
 119. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60. ISBN 978-80-969628-4-6.
 120. 2006

 121. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Stanislava KUČEROVÁ. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, P 10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 21 - 31, 10 s. ISBN 80-210-4144-7.
 122. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Zdraví a fyzická aktivita vysokoškolských studentů. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 93-94, 97 s. ISBN 80-86633-58-6.
 123. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů. In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. s. 124 - 131, 425 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
 124. 2005

 125. BLATNÝ, Marek, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Vladimír KEBZA a Iva ŠOLCOVÁ. Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno: Vydavatelství MSD, 2005. 109 s. Masarykova univerzita, svazek č.1. ISBN 80-86633-35-7.
 126. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Taneční terapie. In Oldřich Muller (ed.).Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 200 - 222. UP, svazek č. 1. ISBN 80-244-1075-3.
 127. 2004

 128. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22. ISSN 0887-0446.
 129. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, roč. 46, č. 2, s. 97 - 104. ISSN 0039-3320.
 130. 2003

 131. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Objektivní a subjektivní faktory štěstí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická P7. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 55 - 62. ISBN 80-210-3130-1.
 132. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím. In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV, 2003. s. 68-75. ISBN 80-88982-75-8.
 133. POSPĚCHOVÁ, Tereza a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Vybrané komponenty sociální kompetence ve vztahu k ostatním osobnostním charakteristikám. Človek a spoločnosť. Košice: SAV Košice, 2003, roč. 6, č. 4, s. 18 - 29. ISSN 1335-3608.
 134. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 19-30. ISBN 80-86633-09-8.
 135. 2002

 136. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Kateřina RERYCHOVÁ. Jsou naši vysokoškoláci ve výhledech do budoucnosti nerealističtí optimisté? In Sociálne procesy a osobnosť 2002. 1. vydání. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV a Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2002. s. 38 - 47. ISBN 80-967621-7-6.
 137. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 103 - 112. ISBN 80-210-2832-7.
 138. 2001

 139. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Jak se studuje (psychologie) v belgické Lovani? Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové, 2001, roč. 12, č. 2, s. 80-83. ISSN 0862-8971.
 140. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. "Sdělená bolest-poloviční bolest?" Sociální sdílení emocí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 2001. s. 49-54. ISBN 80-210-2588-3.
 141. 2000

 142. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 2000. s. 99-111. ISBN 80-210-2516-6.
 143. 1999

 144. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 103 s. ISBN 80-210-2100-4.
 145. 1998

 146. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie v Paříži. Konfrontace : časopis pro psychoterapii (MDO). Hradec Králové: Aldis, 1998, roč. 9, č. 2, s. 22-29. ISSN 0862-8971.
 147. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 57-62. ISSN 1211-3522.
 148. 1997

 149. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Tanec v kulturní historii a jeho význam pro soudobou psychoterapii. 1997. 138 s., [5.
 150. 1996

 151. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Reportáž o "aktivním sebeosvobozování". Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1996, roč. 1996, č. 20, s. 110-112. ISSN 1211-4669.
 152. 1995

 153. SVOBODA, Mojmír a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Hypnosugestivní ataraxie ve stomatologické praxi. LKS (Časopis České stomatologické komory. 1995, č. 9, s. 25-27.
 154. 1994

 155. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Mojmír SVOBODA. Hypnosugestivní ataraxie v běžné stomatologické praxi. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7891.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 13:10