Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KNOZ, Tomáš. Česko-lichtenštejnská komise historiků, spolupředseda. Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2021 - 2022.
 2. KNOZ, Tomáš. Česko-německá komise historiků, člen. 2021 - 2022.
 3. KNOZ, Tomáš. Člen Rady Národního akreditačního úřadu. 2021 - 2022.
 4. KNOZ, Tomáš. Egzekucja na Rynku Staromiejskim w Pradze w 1621 roku. Kara z nienawiści czy z miłości? In Człowiek w niewoli uczuć Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. 2021.
 5. KNOZ, Tomáš. Karl de Ältere von Žerotín in Böhmischen Ständeaufstand (1618-1620) : Politische Aktivitäten und Korrespondenzstrategien des Anführers der mährischen Stände. In Bůžek, Václav. Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete. 1. vyd. Münster (Germany): Aschendorff Verlag, 2021. s. 175-200. Není uvedeno. ISBN 978-3-402-24761-7.
 6. KROUPA, Jiří, Tomáš KNOZ, Lenka VRLÍKOVÁ, Petra LEXOVÁ, Kateřina SVATOŠOVÁ, Anna VÁCLAVÍKOVÁ, Anna JAEGEROVÁ, Klára DOLEŽALOVÁ a Katarína KRAVČÍKOVÁ. Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění), konference, Brno, 3. 6. 2021. 2021.
 7. KROUPA, Jiří, Tomáš KNOZ, Petra LEXOVÁ, Lenka VRLÍKOVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Klára DOLEŽALOVÁ, Anna JAEGEROVÁ, Anna VÁCLAVÍKOVÁ a Kateřina SVATOŠOVÁ. Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění), navazující workshop, Brno, 4. 6. 2021. 2021.
 8. KNOZ, Tomáš. Natáčení dokumentárního filmu Martin Fruwein. 2021.
 9. KNOZ, Tomáš. Oborová rada Historie (FF Univerzita Pardubice). 2021 - 2022.
 10. KNOZ, Tomáš. Oborová rada Světové dějiny (FF UK Praha). 2021 - 2022.
 11. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Časopis Matice moravské (Brno). Časopis Matice moravské, 2021 - 2022.
 12. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Folia historica bohemica (Praha). 2021 - 2022.
 13. KNOZ, Tomáš. Udělení pamětní medaile Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2021.
 14. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Český časopis historický (Praha)m člen. Vědecká rada Český časopis historický (Praha), 2021 - 2022.
 15. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské university, člen. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské university, 2021 - 2022.
 16. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty Karlovy univerzity, člen. Vědecká rada Filozofické fakulty Karlovy univerzity, 2021 - 2022.
 17. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty MU. Vědecká rada Filozofické fakulty MU, 2021 - 2021.
 18. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Moravské zemské knihovny. Vědecká rada Moravské zemské knihovny, 2021 - 2022.
 19. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod. Vědecká rada Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod, 2021 - 2022.
 20. 2020

 21. KNOZ, Tomáš. Biala góra w historii ziem czeskich. 2020.
 22. GEIGER, Peter, Tomáš KNOZ, Eliška FUČÍKOVÁ, Ondřej HORÁK, Catherine HOREL, Johann KRÄFTNER, Thomas WINKELBAUER a Jan ŽUPANIČ. Czech-Liechtenstein Relations Past and Present. A Summary Report by the Czech-Liechtenstein Commission of Historians. Vaduz: HVFL, 2020. 252 s. ISBN 978-3-906393-90-2.
 23. KNOZ, Tomáš. Der Böhmische Aufstand 1618–1620 als europäische Krise. Jahrbuch des Vereins für Geschichte des Fürstentums Liechtenstein. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2020, roč. 119, č. 1, s. 121-143. ISSN 0258-1426.
 24. JAKUBEC, Ondřej a Tomáš KNOZ. Epitafy a sepukrálie raného novověku. Vizuálně-textová média a sociální prostor jejich komunikace. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 261-289. Obraz / Komunikace / Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 25. BOROVSKÝ, Tomáš, Tomáš KNOZ a Jiří LACH. Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 509 s. Obraz / komunikace / jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 26. KNOZ, Tomáš, Tomáš BOROVSKÝ a Jiří LACH. Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 510 s. Obraz / Komunikace / Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 27. KNOZ, Tomáš. Liechtenstein in European history. Ad honorem Peter Geiger. Studia Historica Brunensia. Brno: Masaryk University Press, 2020, roč. 67, č. 2, s. 5-16. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2020-2-1.
 28. KNOZ, Tomáš. Neklidné století Jana Amose Komenského. In Stolárová, Lenka; Vlnas, Vít. Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět. 1. vyd. Ústí nad Labem - Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta umění a designu, Moravské zemské muzeum, 2020. s. 14-33. Není uvedeno. ISBN 978-80-7028-543-5.
 29. KNOZ, Tomáš. Oborová rada a předseda oborové komise Historie – obecné dějiny (FF MU Brno), předseda. Oborová rada a předseda oborové komise Historie – obecné dějiny (FF MU Brno), 2020 - 2020.
 30. KNOZ, Tomáš. Oborová rada Světové dějiny (FF UK Praha), člen. Oborová rada Světové dějiny (FF UK Praha), 2020 - 2020.
 31. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Acta Comeniana (Praha), člen. Acta Comeniana, 2020 - 2020. ISSN 0231-5955.
 32. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Časopis Matice moravské (Brno), člen. Časopis Matice Moravské, 2020 - 2020. ISSN 0323-052X.
 33. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Folia historica bohemica (Praha), člen. Folia historica bohemica, 2020 - 2020. ISSN 0231-7494.
 34. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Res historica (Lublin, Polsko). Res Historica, 2020 - 2020.
 35. KNOZ, Tomáš. Reprezentace a místa paměti. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 173-194. Obraz / Komunikace / Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 36. KNOZ, Tomáš. Rola Kościoła w morawskich dobrach magnackich w okresie przed bitwą na Białej Górze oraz w latach dwudziestych i trzydziestych XVII wieku. Między reformacją Žerotínów a kontrreformacją Liechtensteinów. In Iwańczak, Wojciech; Januszek-Sieradzka, Agnieszka; Smołucha, Janusz (red.). KOŚCIOŁ W SPOŁECZEŃSTWIE W CZECHACH I W POLSCE W ŚREDNIOWIECZU I W EPOCE NOWOŻYTNEJ. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2020. s. 161-202. Mimo edice. ISBN 978-83-7614-466-5.
 37. KNOZ, Tomáš a Ondřej JAKUBEC. Stavebník a stavitel : Zámek jako místo reprezentace a místo paměti. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 229-260. Obraz / Komunikace / Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 38. KNOZ, Tomáš. Stříbrná medaile Masarykovy univerzity. Rektor Masarykovy univerzity, 2020.
 39. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Český časopis historický (Praha), člen. Vědecká rada Český časopis historický (Praha), 2020 - 2020.
 40. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské university. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2020 - 2020.
 41. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty Karlovy univerzity. 2020 - 2020.
 42. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty MU. Vědecká rada Filozofické fakulty MU, 2020 - 2020.
 43. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Moravské zemské knihovny. Vědecká rada Moravské zemské knihovny, 2020 - 2020.
 44. 2019

 45. KNOZ, Tomáš. Fürstentum Liechtenstein in der europäischen Geschichte. 2019.
 46. KNOZ, Tomáš. Geschichte als Argument. Das Phänomen des Weißen Berges in der tschechischen Nations- und Staatsbildung. In 1919 - Europa nach dem großen Krieg. 2019.
 47. KNOZ, Tomáš. Meč moravského hejtmana Jana z Rottalu. In Hrdlička, Josef; Král, Pavel; Smíšek, Rostislav. Symbolické jednání v kultuře raného novověku : věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2019. s. 243-265. Vlastivědná knihovna moravská. ISBN 978-80-7422-666-3.
 48. KNOZ, Tomáš. Mezinárodní vědecká rada Studia Historica Gedanensia (Gdańsk), člen. Studia Historica Gedanensia, 2019 - 2021.
 49. KNOZ, Tomáš. Mezinárodní vědecká rada Studia Historica Gedanensia (Gdańsk), člen. Studia Historica Gedanensia, 2019 - 2019.
 50. KNOZ, Tomáš. Oborová rada a předseda oborové komise Historie – obecné dějiny (FF MU Brno), předseda. Oborová rada a předseda oborové komise Historie – obecné dějiny (FF MU Brno), 2019 - 2019.
 51. KNOZ, Tomáš. Oborová rada Světové dějiny (FF UK Praha), člen. 2019 - 2019.
 52. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Acta Comeniana (Praha), člen. Acta Comeniana, 2019 - 2019. ISSN 0231-5955.
 53. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Časopis Matice moravské (Brno), člen. Časopis Matice Moravské, 2019 - 2019. ISSN 0323-052X.
 54. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Folia historica bohemica (Praha), člen. Folia historica bohemica, 2019 - 2019. ISSN 0231-7494.
 55. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Res historica (Lublin, Polsko). Res Historica, 2019 - 2019.
 56. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Český časopis historický (Praha), člen. Vědecká rada Český časopis historický (Praha), 2019 - 2019.
 57. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské university. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2019 - 2019.
 58. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Vědecká rada Filozofické fakulty Karlovy univerzity, 2019 - 2019.
 59. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty MU. 2019 - 2019.
 60. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Moravské zemské knihovny. Vědecká rada Moravské zemské knihovny, 2019 - 2019.
 61. 2018

 62. KNOZ, Tomáš. Akademický senát Filozofické fakulty MU - místopředseda. 2018 - 2018.
 63. KNOZ, Tomáš. Die Integration des landfremden Adels in die frühneuzeitliche mährische Adelsgesellschaft : Rechtsnorm und symbolische Form. Neues Archiv für sächsische Geschichte. Neustadt an der Aisch: PH. C. W. SCHMIDT, 2018, roč. 88, č. 2, s. 235-259. ISSN 0944-8195.
 64. KNOZ, Tomáš, Miroslava KUNDRATOVÁ a Jan DVOŘÁK. Holešov v době třicetileté války a po jejím skončení. In Fišer, Zdeněk. Holešov : město ve spirálách času. 1. vyd. Holešov: Muzejní a vlastivědná společnost V Brně pro Městský úřad Holešov., 2018. s. 75-122. ISBN 978-80-7275-106-8.
 65. KNOZ, Tomáš. Kobieta w kulturze wizualnej morawskich pałaców renesansowych. In Iwańczak, Wojciech; Januszek-Sieradzka, Agnieszka; Smołucha, Janusz. Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018. s. 241-282. ISBN 978-83-7614-374-3.
 66. KNOZ, Tomáš. Nový věk, Složitá renesance, Renesanční umění, Třicetiletá válka, Evropa doby baroka, barokní umění. In Jan Dvrořák. Dvořák, Jan (ed.): Starší dějiny pro střední školy. Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Didaktis., 2018. s. 92-97, 140-143, 146-149, 183-1. ISBN 978-80-7358-293-7.
 67. KNOZ, Tomáš. Raný novověk Josefa Války. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AVČR, v.v.i., 2018, roč. 33, č. 1, s. 274-287. ISSN 0231-7494.
 68. KNOZ, Tomáš. Redakční rada Časopis Matice moravské (Brno). Časopis Matice moravské (Brno), 2018 - 2018. ISSN 0323-052X.
 69. KNOZ, Tomáš. Text und Bild. Möglichkeiten und Grenzen der historisch-kunsthistorischen transdisziplinären Forschung. 2018.
 70. KNOZ, Tomáš. Tschechischer Geschichtstag in Fürstentum Liechtenstein. 2018.
 71. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Český časopis historický (Praha). Vědecká rada Český časopis historický (Praha), 2018 - 2018.
 72. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity - člen. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské university, 2018 - 2018.
 73. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Filozofické fakulty MU - člen. Vědecká rada FF MU, 2018 - 2018.
 74. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Moravské zemské knihovny člen. 2018 - 2018.
 75. KNOZ, Tomáš. Vědecká rada Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod. 2018 - 2018.
 76. KNOZ, Tomáš a Ondřej NEUBAUER. Videorecenze: Kde jest, ó smrti, osten tvůj?: renesanční epitafy... (NLN, 2015). 2018.
 77. KNOZ, Tomáš a Ondřej NEUBAUER. Videorecenze: Krajina jako dílo: barokní krajinou od Mikulova po Znojmo (2016). 2018.
 78. KNOZ, Tomáš. 1618 České povstání jako evropská krize. In Libor, Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 103-123. Mimo edice. ISBN 978-80-7422-640-3.
 79. 2017

 80. KNOZ, Tomáš. Člen - Vědecká rada Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod. Vědecká rada Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod, 2017.
 81. KNOZ, Tomáš. Člen - Oborová rada dějiny umění (FF MU Brno). Oborová rada dějiny umění (FF MU Brno), 2017.
 82. KNOZ, Tomáš. Člen - Oborová rada Světové dějiny (FF UK Praha). Oborová rada Světové dějiny (FF UK Praha), 2017.
 83. KNOZ, Tomáš. Člen - Redakční rada Acta Comeniana (Praha). Acta Comeniana, 2017. ISSN 0231-5955.
 84. KNOZ, Tomáš. Člen - Redakční rada Časopis Matice moravské (Brno). Časopis Matice moravské, 2017. ISSN 0323-052X.
 85. KNOZ, Tomáš. Člen - Redakční rada Folia historica bohemica (Praha). Folia historica bohemica, 2017. ISSN 0231-7494.
 86. KNOZ, Tomáš. Člen - Redakční rada Res historica (Lublin, Polsko). Res historica, 2017. ISSN 2082-6060.
 87. KNOZ, Tomáš. Člen - Vědecká rada Český časopis historický (Praha). Vědecká rada Český časopis historický (Praha), 2017.
 88. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské university. Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017 - 2017.
 89. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Filozofické fakulty MU. Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017 - 2017.
 90. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Moravské zemské knihovny. Vědecká rada Moravské zemské knihovny, 2017.
 91. KNOZ, Tomáš. Dějiny Lichtenštejnů a Česko-lichtenštejnská komise historiků. In Přednáška pro pracovníky Moravského zemského archivu. 2017.
 92. KNOZ, Tomáš. Die Rolle Karls I. von Liechtenstein bei den Konfiskationen nach der Schlacht am Weissen Berg. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 123-171. ISSN 1803-7429.
 93. KNOZ, Tomáš. Genderové aspekty ženských reprezentací. 2017.
 94. KNOZ, Tomáš a Markéta PEŘESTÁ. Haus und Fürstentum Liechtenstein. Auswahlbibliographie. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 319-405. ISSN 1803-7429.
 95. KNOZ, Tomáš. Hranice v Komenského kraji a v Komenského době. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod, 2017, roč. 47, 97-98, s. 279-312. ISSN 0323-2220.
 96. KNOZ, Tomáš. Karel starší ze Žerotína na Dřevohosticích. 2017.
 97. KNOZ, Tomáš. KSIĄŻĘTA ZIĘBICKO-OLEŚNICCY W OKRESIE PRZED BIAŁĄ GÓRĄ A SZLACHTA MORAWSKA. PODSTAWOWE TEZY W PROBLEMATYCE TRANSGRANICZNEJ INTEGRACJI ARYSTOKRACJI W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWEJ. In Mrozowicz, Wojciech. Czeska historia Śląska. Zeszczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego. Oleśnica: Umiwersytet Wroclawski, 2017. s. 239-270. Książki Naukowe i Specjalistyczne. ISBN 978-83-64534-14-0.
 98. KNOZ, Tomáš. KSIĄŻĘTA ZIĘBICKO-OLEŚNICCY W OKRESIE PRZED BIAŁĄ GÓRĄ A SZLACHTA MORAWSKA. PODSTAWOWE TEZY W PROBLEMATYCE TRANSGRANICZNEJ INTEGRACJI ARYSTOKRACJI W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWEJ. In Czeska historia Śląska. Zeszczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego. 2017.
 99. KNOZ, Tomáš. KULTURNÍ FENOMÉNY VE STŘEDOEVROPSKÝCH DĚJINÁCH : OBRAZ, KOMUNIKACE, JEDNÁNÍ. 2017.
 100. KNOZ, Tomáš. Kulturní fenomény ve středoevropských dějinách II. 2017.
 101. KNOZ, Tomáš. Moravský renesanční zámek a Bučovice. In Škola staré hudby na zámku v Bučovicích. 2017.
 102. KNOZ, Tomáš. Náměšť nad Oslavou. In Konečný, Michal. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Vydání první. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2017. s. 521-549. ISBN 978-80-210-8781-1.
 103. KNOZ, Tomáš. Oborová rada a předseda oborové komise Historie – obecné dějiny (FF MU Brno). Historie – obecné dějiny (FF MU Brno, 2017.
 104. KNOZ, Tomáš. Pernštejnové na Litomyšli. In Kroupa, Jiří. Litomyšl. Zámecké návrší. 1. vydání. Praha: Foibos Books, 2017. s. 21-29. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8.
 105. KNOZ, Tomáš. Předseda sbírkotvorné komise Muzeum Boskovicka (Boskovice). Sbírkotvorná komise Muzeum Boskovicka (Boskovice), 2017.
 106. KNOZ, Tomáš. Renesanční šlechta a její raně novověká sídla. In Konečný, Michal. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Vydání první. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2017. s. 13-49. ISBN 978-80-210-8781-1.
 107. KNOZ, Tomáš. Role Karla z Lichtenštejna v procesu pobělohorských konfiskací. In Hostovská přednáška na Ústavu svatových dějin FF MU. 2017.
 108. KNOZ, Tomáš. „S pomocí boží dosti márně se mám”. Nemoc a smrt Karla staršího ze Žerotína. In Akce k výročí přenesení ostatků Karla staršího ze Žerotína do Bludova. 2017.
 109. KNOZ, Tomáš. The Pernštejns in Litomyšl. In KROUPA, Jiří. Litomyšl : The Chateau Mount. 1. vyd. Praha: Foibos Books, 2017. s. 21-28. UNESCO Heritage. ISBN 978-80-88258-02-5.
 110. KNOZ, Tomáš. Thomas Winkelbauer und die Erforschung der Geschichte des Fürstenhauses Liechtenstein. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 7-15. ISSN 1803-7429.
 111. KNOZ, Tomáš. Žerotínové – tři motivy z Velkého Meziříčí. In Přednáška pořádaná v rámci syklu Muzejního centra Valašské Meziříčí. 2017.
 112. 2016

 113. KNOZ, Tomáš. Člen Oborové rady a předseda oborové komise Historie – obecné dějiny (FF MU Brno). 2016 - 2016.
 114. KNOZ, Tomáš. Člen Redakční rada Res historica (Lublin, Polsko). 2016 - 2016. ISSN 2082-6060.
 115. KNOZ, Tomáš. Člen Redakční rady Acta Comeniana (Praha). Akademie věd ČR, 2016.
 116. KNOZ, Tomáš. Člen redakční rady Časopisu Matice moravské. Časopis Matice moravské, 2016.
 117. KNOZ, Tomáš. Člen redakční rady Českého časopisu historického. 2016.
 118. KNOZ, Tomáš. Člen Redakční rady Folia historica bohemica (Praha). Folia Historica Bohemica, 2016. ISSN 0231-7494.
 119. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské university. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské university, 2016.
 120. KNOZ, Tomáš. Člen vědecké rady Moravské zemské knihovny. Vědecká rady Moravská zemské knihovny, 2016.
 121. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod. 2016.
 122. KNOZ, Tomáš. Dvě vojenská tažení Karla staršího ze Žerotína. Morava kolem roku 1600 mezi Západem a Východem. In Ciesielski, Tomasz; Iwańczak, Wojciech. Czechy i Polska miedzy Wschódem i Zachódem – średniowiecze i wczesna epocha nowozytna. 1. vyd. Warszawa PL – Bellerive-sur-Allier FR: Wydawnictwo DiG Warszawa (PL) and La Rama Bellerive-sur-Allier (FR), 2016. s. 237-265. ISBN 978-83-7181-945-2.
 123. KNOZ, Tomáš. Elity i masy w procesie konfiskat po Bialej Górze. In Januszek-Sieradzka, Agnieszka; Gmiterek, Henryk; Iwańczak, Wojciech; Kras, Pawel. Elity i masy w spolczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowožytnych. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, 2016. s. 403-430. ISBN 978-83-8061-250-1.
 124. KNOZ, Tomáš. Hranice v Komenského kraji a v Komenského době. In Hranice. 2016.
 125. KNOZ, Tomáš. Kobieta w kulturza wizualnej morawskich palacow renesansowych. In Žena v Čechách a v Polsku. 2016.
 126. KNOZ, Tomáš. Moravský renesanční zámek mezi praktickou funkcí a symbolickou řečí. 2016.
 127. KNOZ, Tomáš. Phenomän Liechtenstein. Aufstieg des Fürstenhauses. 2016.
 128. KNOZ, Tomáš. Předseda Česko-lichtenštejnské komise historiků. Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2016.
 129. KNOZ, Tomáš. Předseda Sbírkotvorné komise Muzeum regionu Boskovice (Boskovice). Sbírkotvorné komise Muzeum regionu Boskovice (Boskovice), 2016.
 130. KNOZ, Tomáš. Rada naukowa Studia Historica Gedanensia (Gdańsk). Studia Historica Gedanensia, 2016. ISSN 2081-3309.
 131. KNOZ, Tomáš. Slask: dialo sztuki jako srodek reprezentacji. 2016.
 132. KNOZ, Tomáš. Westeuropa und Mitteleuropa -Text und Bild. 2016.
 133. KNOZ, Tomáš. Zámek v Račicích mezi renesančním dvořanem a romantickým podnikatelem. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, roč. 38, č. 5, s. 30-31.
 134. 2015

 135. KNOZ, Tomáš. Člen Oborové rady a předseda oborové komise Historie – obecné dějiny (FF MU Brno). Oborová komise Historie - Obecné dějiny (FF MU Brno), 2015.
 136. KNOZ, Tomáš. Člen oborové rady pro dějiny umění (FF MU Brno). Oborová rada pro dějiny umění, 2015.
 137. KNOZ, Tomáš. Člen Redakční rada Res historica (Lublin, Polsko). Res historica, 2015. ISSN 2082-6060.
 138. KNOZ, Tomáš. Člen Redakční rady Acta Comeniana (Praha). Acta Comeniana, 2015. ISSN 0231-5955.
 139. KNOZ, Tomáš. Člen redakční rady Časopisu Matice moravské. Matice moravská, 2015.
 140. KNOZ, Tomáš. Člen Redakční rady Folia historica bohemica (Praha). Folia Historica Bohemica, 2015. ISSN 0231-7494.
 141. KNOZ, Tomáš. Člen Vdecké rady Muzea Jana Amose Koenského Uherský Brod. 2015.
 142. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské university. 2015.
 143. KNOZ, Tomáš. Člen vědecké rady Moravské zemské knihovny. Vědecká rada Moravské zemské knihovny, 2015.
 144. KNOZ, Tomáš a Vojtěch DRAŠNAR. Konstrukce obrazu Lichtenštejnského knížecího domu v moravské památkové péči. In Knoz, Tomáš. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2015. s. 95-132. ISBN 978-80-87709-12-2.
 145. KNOZ, Tomáš. Kralice w czasach Žerotinów i kralickie centrum wydawnicze braci czeskich. In Malkus, Marta; Szymańska, Kamila. Reformacja i tolerancja. Jedność w róznorodności. Wspólistnienie róžnych wyznań na ziemi Wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-ślaskim. 1. vyd. Wschówa - Leszno: Stowarzyszenie Czas A.R.T. - Muzeum Okregowe Leszno, 2015. s. 225-246. ISBN 978-83-63363-20-8.
 146. KNOZ, Tomáš. Les confiscations dans les pays de la couronne de Boheme (dans la monarchie Habsbourg) apres 1620. Politique, justice, religion, finances. In Giannini, Massimo Carlo. Fiscalita e religione nell’Europa cattolica. Idee, linquaggi e pratiche (secoli XIV-XIX). 1. vyd. Roma: Viella, 2015. s. 217-234. Libri di Viella 202. ISBN 978-88-6728-436-8.
 147. KNOZ, Tomáš. Lichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy, propaganda. In Časopis Matice moravské. 134, 2015. Supplementum 7. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2015. 148 s. ISBN 978-80-87709-12-2.
 148. KNOZ, Tomáš. Předseda Česko-lichtenštejnské komise historiků. 2015.
 149. KNOZ, Tomáš. Předseda Sbírkotvorné komise Muzeum regionu Boskovice (Boskovice). Sbírkotvorná komise Muzea regionu Boskovice, 2015.
 150. KNOZ, Tomáš. Rada naukowa Studia Historica Gedanensia (Gdańsk). Studia Historica Gedanensia, 2015. ISSN 2081-3309.
 151. KNOZ, Tomáš. Renesanční arkáda na zámku v Rosicích. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, 2015, roč. 16, č. 1, s. 31-43. ISSN 1214-5327.
 152. KNOZ, Tomáš. Žerotínové na Náměšti. In Projekt "450 Zámek Náměšť" (Národní památkový ústav). 2015.
 153. 2014

 154. KNOZ, Tomáš. Culture, Politics, and Law in the Lives of Charles of Žerotín the Elder and the Moravian Nobility. In Palmitessa, James R. Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship. 1. vyd. Leiden – Boston: Brill, 2014. s. 217-247. ISBN 978-90-04-27757-1.
 155. KNOZ, Tomáš, Peter GEIGER, Eliška FUČÍKOVÁ, Ondřej HORÁK, Catherine HOREL, Johann KRÄFTNER, Thomas WINKELBAUER a Jan ŽUPANIČ. Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků. Matice moravská, Brno 2014. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2014. 243 s. Disputationes Moravicae ; 5. ISBN 978-80-87709-05-4.
 156. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice. Vědecká rada Filozovické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014.
 157. KNOZ, Tomáš. Člen vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rada Moravské zemské knihovny v Brně, 2014.
 158. KNOZ, Tomáš. Das Žerotín’sche Mähren – ein „anderes Konzept“ des Majestätsbriefs. In Hausenblasová, Jaroslava; Mikulec, Jiří; Thomsen, Martina. Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolf II. von 1609. 1. vyd. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014. s. 103-116. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa ; Bd. 46. ISBN 978-3-515-10609-2.
 159. KNOZ, Tomáš. Der Aufsteig des Hauses Liechtenstein und seine Erinnerungsorte. In Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku: Cyklus přednášek Lichtenštejnové a Lednicko-valtický areál UNESCO. 2014.
 160. KNOZ, Tomáš. Die Konstruktion des Bildes des Hauses Liechtenstein in der mährischen Denkmalpflege. In Worhshop: Die Liechtenstein: Konstruktion des Bildes, Stereotype, propaganda. Česko-lichtenštejnská komise historiků. Centre for Cross-Discipinary Research. Masarykova univerzita. 2014.
 161. KNOZ, Tomáš. Die Liechtenstein: Konstruktion des Bildes, Stereotype, Propaganda. 2014.
 162. KNOZ, Tomáš. Die Liechtensteinischen Schlossresidenzen im Kontext der mährisch-österreichischen Renaissance und des Manierismus. In Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission. Die Liechtenstein und die Kunst. 1. vyd. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für Fürstentum Liechtenstein, 2014. s. 87-136. ISBN 978-3-906393-72-8.
 163. KNOZ, Tomáš. Elity i masy w procesie konfiskaty po Białej Górze. In Konference: Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych. Janowiec nad Wislą, Polsko, UNiwersyret Lublin. 2014.
 164. KNOZ, Tomáš. Erinnerungsorte und die Konstruktion des historischen Bildes der Liechtenstein. Zu Ergebnissen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. In Konference: Die Fürsten Liechtenstein als Mezäne. Wilfersdorf, Austria. 2014.
 165. KNOZ, Tomáš, Peter GEIGER, Eliška FUČÍKOVÁ, Ondřej HORÁK, Catherine HOREL, Johann KRÄFTNER, Thomas WINKELBAUER a Jan ŽUPANIČ. Liechtensteinisch-Tschechische Beziehungen in Geschischte und Gegenwart. Synthesebericht der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. 1. vyd. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für Fürstentum Liechtenstein, 2014. 244 s. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission ; 8. ISBN 978-3-906393-73-5.
 166. KNOZ, Tomáš. Lichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy, propaganda. 2014.
 167. KNOZ, Tomáš. Lichtenštejnská zámecká sídla v kontextu moravsko-rakouské renesance a manýrismu. Zámek Rabensburg. In Geiger, Peter; Knoz, Tomáš. Lichtenštejnové a umění. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2014. s. 83-125. ISBN 978-80-87709-01-6.
 168. KNOZ, Tomáš. Vzestup rodu Lichtenštejnů. In Měěstské muzeum a gLichtensštejnové a Moravský Krumlovalerie Moravský Krumlov. Přednášková řada:. 2014.
 169. 2013

 170. KNOZ, Tomáš. Centrum edycijne Braci czeskich w Kralichach. In Konferencja Reformacja na Ziemi wschowskiej, Wschowa - Leszno. 2013.
 171. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013.
 172. KNOZ, Tomáš. Člen Vědecké rady Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Všdecká radaMuzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2013.
 173. KNOZ, Tomáš. Die Integration des landfremden Adels in die mährische Adelslandschaft der Frühen Neuzeit. In Konference Die Adel in Sachsen und Böhmen. 2013.
 174. KNOZ, Tomáš. Erinnerungskultur in der Gestaltung der mährischen Renaissanceschlösser (1550-1650). Grenzüberschreitungen von Zeit, Raum, Konfession, stand und künstlerischen Ausdruck. In Walter Schmitz - Jens Stüben - Matthias Weber. Adel in Schlesien. band 3: Adel in Schlesien und Mitteleuropa. Literatur und Kultur von der Frühen Neuzeit. 1. vyd. München: Oldenbourg, 2013. s. 123-156. ISBN 978-3-486-71854-6.
 175. KNOZ, Tomáš. Fürstenhaus Liechtenstein, Staat Liechtenstein un tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. 2013.
 176. KNOZ, Tomáš. Gross Bittesch: Die Zierotiner Reformation und die Werdenberger Rekatholisierung. In Haugwitz-El Kalak, Johanna. Die Herrschaft Namiest im wandel der Zeiten. Ein Spegelbild europäischer Geschichte. 1. Aufl. Telč: Národní památkový ústav, 2013. s. 48-58. ISBN 978-80-904240-8-1.
 177. KNOZ, Tomáš. Kralice v době Žerotínů a a zdejší ediční centrum českých bratří. In MOravské zemské muzeum, Za kralickou do Kralic. 2013.
 178. KNOZ, Tomáš. Kralice v době Žerotínů a zdejší ediční centrum českých bratří. In Mitáček, Jiří. Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 15-27. ISBN 978-80-7028-409-4.
 179. KNOZ, Tomáš. Liechtenstein, Dietrichstein, Wallenstein - drei Wege zum Erfolg. In Vařeka, Marek; Zářický, Aleš. Liechtenstein, Dietrichstein, wallenstein - three paths to success. 1. Ausg. Ostrava - Vaduz: Univerzita Ostrava - Liechtensteinisches Lndesmuseum, 2013. s. 119-146. Documenta Liechtensteiniana. Series nova. Monographica ; Tomus 1. ISBN 978-80-7464-382-8.
 180. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ a Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů. Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
 181. KNOZ, Tomáš. Politik na odpočinku. Politické kontakty, postoje a činy Karla staršího ze Žerotína ve třicátých letech 17. století. Studia Comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 2013, roč. 43, 89-90, s. 153-172. ISSN 0323-2220.
 182. KNOZ, Tomáš. Spolupředseda Česko-lichtenštejnské komise historiků. Česko-lichtenštejnské komise historiků, 2013.
 183. 2012

 184. KNOZ, Tomáš. Erinnerungsorte der Liechtenstein. Einleitende Thesen. In Knoz, Tomáš; Geiger Peter. Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern. 1. vyd. Vaduz: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission / Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2012. s. 11-31. ISBN 978-3-906393-60-5.
 185. KNOZ, Tomáš. Místa lichtenštejnské paměti. Úvodní teze. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Místa lichtenštejnské paměti (Časopis Matice moravské 131/ 2012, Supplementum 3). Brno: Matice moravská, 2012. s. 23-45. ISBN 978-80-86488-95-0.
 186. KNOZ, Tomáš. Prezentacja zwaciezcy na ziemiach czeskich we wczesnych czasach nowozytnych. Miedzy slowem i obrazem. In Iwańczak, Wojciech; Karczewski, Dariusz. Zwyciezcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowozytnych Czech i Polski. 1. vyd. Krakow: Ksiegarnia Akademicka, 2012. s. 253-270. ISBN 978-83-7638-073-5.
 187. KNOZ, Tomáš. Zierotin. In Paravicini, Werner; Hirschbiegel, Jan; Orlowska, Anna Paulina; Wettlaufer, Jörg. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich : Grafen und Herren. 1. vyd. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2012. s. 1740-1766. Residenzenforschung Band 15.IV. ; Teilband 2. ISBN 978-3-7995-4525-9.
 188. KNOZ, Tomáš. Zierotin. In Werner Paravicini - Jan Hirschbiegel - Anna Paulina Orlowska - Jörg Wettlaufer. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Teilband 2. 1. vyd. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2012. s. 1740-1766, 26 s. Residenzenforschung 15. IV. ISBN 978-3-7995-4525-9.
 189. 2011

 190. KNOZ, Tomáš. Co je šlechta (v raném novověku)? In Knoz, Tomáš - Dvořák, Jan. Šlechta v proměnách věků. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura, 2011. s. 275-288. ISBN 978-80-86488-71-4.
 191. KNOZ, Tomáš a Jan DVOŘÁK. Šlechta v proměnách věků. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. 360 s. ISBN 978-80-86488-71-4.
 192. 2010

 193. KNOZ, Tomáš. Die Integration des Adels Schlesisches Herkunft in die Gesellschaft Mährens in der Frühen Neuzeit. In Harasimowicz, Jan - Weber Matthias (Edd.): Adel in Schlesien. Band 1: Herrschaft - Kultur - Selbsdarstellung.. Scriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 36. 1. vyd. München: Oldenbourg Verlag, 2010. s. 263-292, 29 s. ISBN 978-3-486-58877-4.
 194. KNOZ, Tomáš. Dietrichstein contra Žerotín. Osobní pře jako předzvěst obecného konfliktu. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském, 2010, roč. 39, 1-2, s. 25-49, 24 s. ISSN 0323-2220.
 195. BUZEK, Václav, Tomáš ČERNUŠÁK, Ronald ASCH, Heinz NOFLATSCHER, Ivo CERMAN, Thomas WINKELBAUER, Stephan EHRENPREIS, Anton SCHINDLING, Luc DUERLOO, Jan Paul NIEDERKORN, Pavel MAREK, Markus JEITLER, Pavel KRÁL, Dalibor JANIŠ, Tomáš KNOZ, Géza PÁLFFY, Zdeněk VYBÍRAL, Josef HRDLIČKA, Tomáš STERNECK, Bohumil JIROUŠEK a Wolfgang HÄUSLER. Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611). České Budějovice, 2010. 544 s. Opera Historica 14. ISBN 978-80-7394-211-3.
 196. KNOZ, Tomáš. Kralické "velké století". In Kralice nad Oslavou. 1. vyd. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010. s. 113-152, 39 s. ISBN 978-80-86785-17-2.
 197. KNOZ, Tomáš. Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias. In Bůžek, Václav et all.: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v ČEských Budějovicích, 2010. s. 331-362, 31 s. Opera Historica 14. ISBN 978-80-7394-211-3.
 198. KNOZ, Tomáš. Obraz króla Wladyslawa IV na zamku w Straznicy. Mozliwość i ograniczenia wspolpracy i przyzni morawsko-polskiej w okresie wojny trzydziestoletniej. In Wojciech Iwanczak - Janusz Smolucha (edd.): Wspolnoty male i duze w spolczenstwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych. 1. vyd. Krakow: Ksiegarnia akademicka, 2010. s. 431-452, 21 s. ISBN 978-83-7188-769-7.
 199. KNOZ, Tomáš. Žerotínovy glosy k moravskému zemskému zřízení z roku 1562. In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 107–154, 47 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
 200. 2009

 201. KNOZ, Tomáš. Historická témata Josefa Války. In Josef Válka. Myšlení a obraz v dějinách kultury ...studie, eseje, reflexe... 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 334-352, 18 s. Mimo edice. ISBN 978-80-86488-56-1.
 202. KROUPA, Jiří a Tomáš KNOZ. Josef Válka, Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. První. Brno: Matice moravská, 2009. 367 s. ISBN 978-80-86488-56-1.
 203. KNOZ, Tomáš. Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Vyšehrad 2008, 2009. 366 s. Velké postavy českýcgh dějin. ISBN 978-80-7021-956-0.
 204. KNOZ, Tomáš. Moravská emigrace po roce 1620. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2009, roč. 127/2008, č. 2, s. 397-424, 27 s. ISSN 0323-052X.
 205. KNOZ, Tomáš. Třicetiletá válka a její stín. Úpadek, protireformace a obnova (spolu s Bronislavem Chocholáčem). In Miroslav Plaček (ed.): Hodonín. Dějiny města do roku 1948. 1. vyd. Hodonín: Městský úrad Hodonín, 2009. s. 178-229, 51 s. Dějiny města. ISBN 978-80-254-2100-0.
 206. KNOZ, Tomáš. Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké moravy. In Kilián, Jan (ed.): Trpké býti zdá se. Víno a vinařství v včeských zemích ve středověku a v raném novověku. Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce 2.-4. dubna 20O8. 1. vyd. Mělník: Regionální muzeum Mělník, 2009. s. 165-184, 19 s. ISBN 978-80-903899-6-0.
 207. 2008

 208. KNOZ, Tomáš. Člen rady Historického ústavu Akademie věd České republiky. Rada Historického ústavu České republiky, 2008.
 209. KNOZ, Tomáš. Člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2008.
 210. DVOŘÁK, Jan a Tomáš KNOZ. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek II. 1. vyd. Brno, Pardubice, Praha, Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2008. 472 s. ISBN 978-80-904069-1-9.
 211. KNOZ, Tomáš. Mezi Rosicemi a Vratislaví. K současnému stavu výzkumu knihovny Karla staršího ze Žerotína ve Vratislavi. In TUROWSKA, Malgorzata. Jiří Milkulec - Miloslav Polívka (edd.): Per saecula ad tempora nostra. 1. vyd. Praha 2007: Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2008. s. 266-476, 11 s.
 212. KNOZ, Tomáš. Morava a Dietrichstein - země a osobnost. In Emil Kordiovský - Miroslav Svoboda (edd.): kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské symposium. 1. vyd. Brno 2007: Vlastivědná a muzejní společnost, 2008. s. 7-26. ISBN 80-86931-22-6.
 213. KNOZ, Tomáš. Šlechtická paměť v uměleckém ztvárnění moravských renesančních zámků. In Václav Bůžek - PavelKkrál (edd.): Paměť urozenosti. 1. vyd. Praha 2007: nakladatelství Lidových novin, 2008. s. 23-36, 13 s. ne. ISBN 978-807106-928-7.
 214. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Tomáš KNOZ. Třicetiletá válka a její stín. In Hodonín. Dějiny města do roku 1948. 1. vyd. Hodonín: Město Hodonín, 2008. s. 178-229. Hodonín. Dějiny města do roku 1948. ISBN 978-80-254-2100-0.
 215. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Tomáš KNOZ. Vláda erbu ostrve a reformace. In Hodonín. Dějiny města do roku 1948. 1. vyd. Hodonín: Město Hodonín, 2008. s. 129-177. Hodonín. Dějiny města do roku 1948. ISBN 978-80-254-2100-0.
 216. KNOZ, Tomáš. Vláda erbu ostrve a reformace. Od pánů z Lipé před Bílou horu (spolu s Bronislavem Chocholáčem). In Miloslav Plaček (ed.): Hodonín. Dějiny města do roku 1948. 1. vyd. Hodonín: Městský úrad Hodonín, 2008. s. 129-177, 38 s. Dějiny města. ISBN 978-80-254-2100-0.
 217. 2007

 218. KNOZ, Tomáš. Die mährische Emigration nach 1620. In Rudolf Leeb - Susanne C. Pils - Thomas Winkelbauer (edd.): Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie. 1. vyd. Wien - München: Böhlau Verlag, 2007. s. 247-262, 15 s. ISBN 3-7029-0546-4.
 219. KNOZ, Tomáš. Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty. 1. vyd. Brno: Matice moravská - Masarykova univerzita 2006, 2007. 996 s. Knižnice MM 19 - Spisy Masarykovy univ. FF 361. ISBN 80-86488-34-9.
 220. 2006

 221. KNOZ, Tomáš. Člen oborové rady č. 8 Grantové agentury Akademie věd České republiky. 2006.
 222. KNOZ, Tomáš. Die Konfiskationen nach 1620 in (erb)länderübergreifender Perspektive. Thesen zu Wirkungen, Aspekten und Prinzipien des Konfiskationsprozesses. In Petr Maťa - Thomas Winkelbauer (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismus. 1. vyd. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006. s. 99-131, 32 s. ISBN 3-515-08766-4.
 223. KNOZ, Tomáš. Einheit und Nachbarschaft. Österreich und Mähren als gemeinsamer Kulturraum. In Tomáš Knoz: Tschechen und österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien - Brno: Janineum - Matice moravská, 2006. s. 77-87. ISBN 3-901194-14-2.
 224. KNOZ, Tomáš. IX. sjezd českých historiků sekce intedisciplinarity. 2006.
 225. KNOZ, Tomáš. Konfessionelle Pluralität und religiöse Konflikte im Umkreis Karls d. Ä. von Žerotín in den zwanziger und dreissiger Jahren des 17. Jahrhunderts. In Joachim Bahlcke - Karen Lambrecht - Hans-Christian Maner (edd.): Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. 1. vyd. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GMBH, 2006. s. 459-476, 17 s. ISBN 3-86583-081-1.
 226. KNOZ, Tomáš. Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien - Brno: Janineum - Matice moravská, 2006. 344 s. ISBN 3-901194-14-2.
 227. KNOZ, Tomáš. Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien - Brno: Janineum - Matice moravská, 2006. 344 s. ISBN 3-901194-14-2.
 228. KNOZ, Tomáš. XXIX. Mikulovské symposium. Kardinál Dietrichstein a jeho doba. 2006.
 229. FIALA, Petr. Zwei Länder ohne Meer. Tschechisch-österreichische Beziehungen im Vereinten Europa. In KNOZ, Tomáš. Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vydání. Wien,Brno: Kirchliches Institut Janineum, Matice Moravská, 2006. s. 327-338. Svazek 1. ISBN 3-901194-14-2.
 230. 2005

 231. KNOZ, Tomáš. Barokní Morava mezi Čechií a Vídní. Šlechtici a jejich sídla. Umělci a jejich díla. In Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek - Vít Vlnas (edd.): Barokní Praha Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. 1. vyd. Praha 2004: Národní galerie v Praze - Archiv hlavního města Prahy, 2005. s. 349-362, 13 s. ISBN 80-86197-59-X.
 232. KNOZ, Tomáš. Člen oborové rady Grantové agentury AV ČR, oborová rada č. 8. Grantová agentura AV ČR, 2005.
 233. KNOZ, Tomáš. Grablegen und Grabkapellen des mährischen Adels von der Renaissance bis zum Barock. Thesen zur Problematik. In Mark Hengerer (ed.): Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit,. 1. vyd. Konstanz 2005: Universität Konstanz, 2005. s. 449-482, 33 s. ISBN 3-412-16-804-1.
 234. KNOZ, Tomáš. Ludvík Raduit a Karel Ludvík Raduit de Souches a jejich jevišovická knihovna. Úvod do problematiky. In Mitáček, Jiří (ed.): Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1. vyd. Brno 2005: Moravské zemské muzeum, 2005. s. 57-72, 15 s. ISBN 80-7028-259-2.
 235. KNOZ, Tomáš. Political Culture in the Period of the Estates Rebellion, the Post-White Mountain Confiscations and the Thirty Years War. In Halina Manikowska Jaroslav Pánek Martin Holý (edd.): Political Culture in Central Europe (10th-20th Century). Prague 2005, pp. 283-297. 1. vyd. Praha 2005: Historický ústav AVR, 2005. s. 283-297, 23 s. ISBN 80-7286-073-9.
 236. 2004

 237. KNOZ, Tomáš. Die Gedenkbucher der Kaiserlichen Hofkammer im 17. und 18. Jahrhundert. In Winkelbauer - Scheutz - Pauser (edd.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16. - 18. Jahrhundert. 1. vyd. Wien - Munchen: Bohlau Verlag, 2004. s. 153-161, 8 s. ISBN 3-7029-0477-8.
 238. KNOZ, Tomáš. Moravská barokní šlechta. In Morava v době baroka. 1. vyd. Brno: Moravské muzeum v Brně, 2004. s. 47-56. ISBN 80-7028-214-2.
 239. KNOZ, Tomáš. Todten-Gerüßt. Dobrá smrt ctnostného šlechtice v pohřebních kázáních Dona Florentia Schillinga. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. C 49, 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno., 2004. s. 119-134. ISBN 80-210-3358-4.
 240. 2003

 241. KNOZ, Tomáš. Geografické, duchovní a ekonomické souvislosti Žerotínova pobytu ve Vratislavi. In Taraljo-Lipowska, Z. - Malicki, J. (edd.): Wroclaw w Czechach, Czesi w Wroclawiu. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclaw, 2003. s. 305-313. ISBN 83-89247-61-5.
 242. KNOZ, Tomáš. Höfische und lokale Künstler im Dienste Johann Baptist von Verdenberg. In Bůžek, V. - Král, P. (edd.): Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (Opera historica 10.). 1. vyd. České Budějovice: Univerzita České Budějovice, 2003. s. 469-491. ISBN 80-7040-627-5.
 243. KNOZ, Tomáš. "Lidé na okraji" v moravské legislativě předbělohorské doby. In T. Dvořák - R. Vlček - L. Vykoupil (edd.): Milý Bore ... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 295-302. ISBN 80-86488-12-8.
 244. KNOZ, Tomáš. Středověký původ moravské šlechty v Zrcadle Bartoloměje Paprockého. In Borovský, T. - Jan, L. - Wihoda, M. (edd.): Ad vitam et honorem. 1. vyd. Brno: Matice moravská., 2003. s. 149-166, 17 s. ISBN 80-86-488-13-6.
 245. KNOZ, Tomáš. Zum Wandel des mährisch-österreichischen Kulturraumes. Schloss Rosice in der Frühen Neuzeit. In Kowalska, Zofia (ed.): Aus der Geschichte Geschichte Österreichs in Mitteleuropa. !. Wien: Janineum Wien, 2003. s. 37-75, 48 s.
 246. 2002

 247. KNOZ, Tomáš. Finanční aspekty pobělohorských konfiskací. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2002, roč. 100, č. 4, s. 774-814. ISSN 0862-6111.
 248. KNOZ, Tomáš. Natus Moravus, linguae Bohemus. Nation, State, Language and Culture in Early Modern Moravia. Historica. Series Nova. Praha: Historický ústav AVČR, 2002, roč. 9, č. 1, s. 41-59, 18 s. ISSN 1210-8499.
 249. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Tomáš KNOZ. Století válek. In Pajer, Jiří (ed.): Strážnice. Kapitoly z dějin města. 1. vyd. Strážnice: Městský úřad Strážnice., 2002. s. 191-210. Dějiny Strážnice.
 250. KNOZ, Tomáš. Zpráva o služební cestě. Cesta lobkovického úředníka Samuela Horáce Rožďalovského z Roku 1648. In Chocholáč, B. - Malíř, J. (edd.): Pocta Janu Janákovi. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 321-344, 23 s. ISBN 80-86-48807-1.
 251. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Tomáš KNOZ. Žerotínské století. In Strážnice. Kapitoly z dějin města. 1. vyd. Strážnice: Městský úřad Strážnice., 2002. s. 107-146. Dějiny Strážnice.
 252. KNOZ, Tomáš. Žerotínské století. In BRONISLAV CHOCHOLÁČ. Pajer, Jiří (ed.): Strážnice. Dějiny města. 1. vyd. Strážnice: Městský úřad Strážnice., 2002. s. 107-146, 39 s. Dějiny Strážnice. ISBN 80-900300-7-5.
 253. 2001

 254. KNOZ, Tomáš. Die Konfiskationen in Mähren nach 1620 als politischer und juristischer Process. Fruhneuzeit-Info. Wien: Institut für Erforschung der Frühen Neuzeit, 2001, roč. 12, č. 1, s. 40-52, 12 s. ISSN 0940-4007.
 255. KNOZ, Tomáš. Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře : osoby, příběhy, struktury. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 474 s. : i. ISBN 80-210-2685-5.
 256. KNOZ, Tomáš. Pobělohorské konfiskace na Moravě. In Knoz T. (ed.): Morava v době renesance a reformace. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2001. s. 46-58, 12 s. ISBN 80-7028-170-7.
 257. KNOZ, Tomáš. Renesanční zámky na Moravě. In Knoz, Tomáš (ed.): Morava v době renesance a reformace. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2001. s. 46-58. ISBN 80-7028-170-7.
 258. 2000

 259. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš KNOZ, Libor VYKOUPIL a Libor JAN. Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2000. 260 s. Disputationes Moravicae. ISBN 80-86488-01-2.
 260. KNOZ, Tomáš. Moravští poddaní Františka Matějka (Úvod). In MATĚJEK, František. Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2000. s. 5-6. Knižnice matice moravsjé. ISBN 80-902304-5-8.
 261. KNOZ, Tomáš. Panství Brandýs nad Orlicí kolem roku 1625. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 6-11. ISSN 0418-5129.
 262. KNOZ, Tomáš. Zamyšlení nad rekonstrukcí Schwanzova domu na náměstí Svobody v Brně. Architekt. Praha: Obec architektů, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 24. ISSN 0862-7010.
 263. 1999

 264. KNOZ, Tomáš. Hostýn je hora a les. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1999, roč. 118/1999, č. 1, s. 149-170. ISSN 0323-052X.
 265. KNOZ, Tomáš. Itálie. In Právní dějiny. 2, Státy západní Evropy a USA. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 174-260. ISBN 80-7239-028-7.
 266. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Tomáš KNOZ. Josef Válka, Nový Mars Moravicus. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 377-384. ISBN 80-902304-6-6.
 267. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ, Marta KADLECOVÁ a Tomáš KNOZ. Právní dějiny 2. Státy západní Evropy a USA. / Karel Schelle, Ladislav Vojáček a kolektiv. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 697 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, svazek 227. ISBN 80-210-2073-3.
 268. KNOZ, Tomáš. Rezidence a dvůr Karla st. ze Žerotína. In Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. s. 409-439. Opera historica 7. ISBN 80-7040-331-4.
 269. KNOZ, Tomáš. Svatý Ivo a Uzdravující Spravedlnost. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 137-154. ISBN 80-902304-6-6.
 270. 1998

 271. KNOZ, Tomáš. Karel starší ze Žerotína. Stavebník a jeho stavitelé. Cour d´honneur. 1998, roč. 1998, č. 1, s. 19-23.
 272. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK, Tomáš KNOZ a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. / Karel Schelle, Eduard Vlček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 430 s. ISBN 80-210-1916-6.
 273. KNOZ, Tomáš. Rakousko. In Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplňek, 1998. s. 142-167. ISBN 80-210-1885-2.
 274. KNOZ, Tomáš. Zemřel Jan Skutil (8.8.1934-12.2.1998). Zpravodaj Historického klubu. Praha: Historický klub, 1998, roč. 9, č. 1, s. 42. ISSN 0862-8513.
 275. 1997

 276. KNOZ, Tomáš. Historický klub: Morava a Praha, politika a apolitičnost. Zpravodaj historického klubu. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 51-52. ISSN 0862-8513.
 277. KNOZ, Tomáš. Jubileum profesora Jana Janáka. Zpravodaj historického klubu. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 20-21. ISSN 0862-8513.
 278. KNOZ, Tomáš. Karel st. ze Žerotína - subjektivní anamnéza. Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské muzeum, 1997, roč. 82, s. 209-258. ISSN 0521-2359.
 279. KNOZ, Tomáš. S pomocí Boží dosti mírně se mám. Zdraví a nemoci Karla st. ze Žerotína. Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské muzeum, 1997, roč. 82, s. 183-199. ISSN 0521-2359.
 280. KNOZ, Tomáš. Správní a hospodářská reforma na náměšťském panství po roce 1628. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 137-145. ISSN 0323-052X.
 281. KNOZ, Tomáš. Za Jaroslavem Kudrnou. Právněhistorické studie. 1997, roč. 1997.
 282. KNOZ, Tomáš. Zemřel František Matějek. Zpravodaj historického klubu. 1997, roč. 1997, č. 2, s. 45-46. ISSN 0862-8513.
 283. 1996

 284. KNOZ, Tomáš. František Kusák, počátky odbojové organizace Obrana národa v Brně a konstituování její zdravotnické složky. Forum Brunense. 1996, roč. 1995-96, s. 79-96. ISSN 8090-1969.
 285. KNOZ, Tomáš. Renesance a manýrismus na zámku v Rosicích. 1. vyd. Rosice: Správa zámku, 1996. 158 s.
 286. 1995

 287. KNOZ, Tomáš. Model společenské struktury v moravské předbělohorské legislativě. In Morava na prahu nové doby. 1. vyd. Přerov: Muzeum Komenského, 1995. s. 55-61.
 288. 1993

 289. KNOZ, Tomáš. K osudům moravských hradů, zámků a tvrzí v pobělohorských konfiskacích. Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské muzeum, 1993, roč. 1993, č. 77, s. 249-263. ISSN 0521-2359.
 290. KNOZ, Tomáš. Kriminální delikt v Kamenici na Třebíčsku v 17. století. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, roč. 1992, č. 3, s. 372-374. ISSN 0323-2581.
 291. KNOZ, Tomáš. Poddaný v právních normativních pramenech předbělohorské Moravy. Časopis Matice Moravské. 1993, roč. 1992, č. 1, s. 31-48. ISSN 0320-052X.
 292. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Tomáš KNOZ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK a Michaela ŽIDLICKÁ. Postavení brněnské právněhistorické vědy mezi světovými válkami. In Brno 1243 - 1993. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity Brněnská věda a umění meziválečného období (1918 - 1939) v evropském kontextu konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22. - 25. září 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 144 - 148. ISBN 80-210-0737-0.
 293. KNOZ, Tomáš. Přehled hlavní publikační činnosti Bohumila Baxy. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalism. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 213-216. u. ISBN 80-210-0619-6.
 294. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ a Tomáš KNOZ. Život a dílo prof. JUDr. Bohumila Baxy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 11 s. Právnické sešity č. 34. ISBN 80-210-0654-4.
 295. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK a Tomáš KNOZ. Život a dílo prof. JUDr. Jiřího Cvetlera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 9 s. Právnické sešity č. 36. ISBN 80-210-0675-7.
 296. 1992

 297. SCHELLE, Karel a Tomáš KNOZ. Bibliografie prof. JUDr. Jiřího Cvetlera. In Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. s. 56 - 58. ISBN 80-210-0499-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 08:18