Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PŘIBYL, Roman, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Lucia ŠVANDOVÁ, Přemysl ŠŤASTNÝ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Alumina ceramic tapes doped by various dopants and their effect on properties of coplanar dielectric barrier discharge. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
 2. JAMAATI KENARI, Ali, Jianyu FENG, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ a Dušan KOVÁČIK. Comparative study of the different cold atmospheric-pressure plasma sources' effects on the surface modification of thermally sensitive BOPP film. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
 3. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Lukaš OBŠEL a Dušan KOVÁČIK. High quality UV digital printing on various materials with plasma enhanced surface. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
 4. KOVÁČIK, Dušan, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jana SVOBODOVÁ, Miroslav MALÝ, Lenka MYNÁŘOVÁ a Mirko ČERNÁK. In-line plasma pre- and post-treatment as parts of technology for manufacturing of nanofiber-based filters with the improved performance properties. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
 5. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Michal PAZDERKA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ, Lenka SMÍLKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Optimization of plasma-activated media generation for decontamination of thermally sensitive materials. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
 6. ŠVANDOVÁ, Lucia, Michal PAZDERKA, Roman PŘIBYL, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Properties of Cr-doped Al2O3 as a dielectric barrier layer. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
 7. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Souhrnná zpráva - Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem (FV40114). Brno: Neuveden, 2022. 34 s. Souhrnná zpráva k ukončení projektu FV40114.
 8. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Jaromír HAŠANA, Miroslav ZEMÁNEK, Dušan KOVÁČIK, Lukáš OBŠEL, Donna IVY FRANTIK a Zdeněk PŘASLIČKA. Zařízení pro plazmovou modifikaci velkoplošného rovinného substrátu před potiskem. 2022.
 9. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ a David PAVLIŇÁK. Zařízení pro výrobu nanovláken a mikrovláken upravených nízkoteplotním plazmatem. 2022.
 10. 2021

 11. KRUMPOLEC, Richard, Jianyu FENG, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Tina TOLKE, Oliver BEIER a Andreas PFUCH. Atmospheric reducing plasma modification of PTFE for adhesion improvement. In EURADH 2021, 13th European Adhesion Conference. 2021.
 12. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Tomáš HOMOLA, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Ali JAMAATI KENARI, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Atmospheric-pressure plasma treatment of ultra-thin flexible glass for deposition of conductive layers. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 13. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Petra ŠRÁMKOVÁ, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR a Dušan KOVÁČIK. BOPP foil surface treatment by ambient air volume and coplanar dielectric barrier discharge in roll-to-roll configuration. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 14. JAMAATI KENARI, Ali, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR a Dušan KOVÁČIK. Comparative study for investigation of BOPP foil surface treatment by different atmospheric-pressure plasma sources. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 15. GALMIZ, Oleksandr, Jakub KELAR, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jana SVOBODOVA, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD) plasma treatment as a part of technology for manufacturing of nanofiber-based filters. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 2021. ISBN 978-80-88365-00-6.
 16. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR a Dušan KOVÁČIK. Changes in Surface Characteristics of BOPP Foil after Treatment by Ambient Air Plasma Generated by Coplanar and Volume Dielectric Barrier Discharge. Polymers. MDPI, 2021, roč. 13, č. 23, s. 4173-4184. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym13234173.
 17. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of flexible ultra-thin glass by non-thermal atmospheric-pressure plasma. In NANOCON 2020: 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 305-310. ISBN 978-80-87294-98-7. doi:10.37904/nanocon.2020.3717.
 18. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Measurements of the nanofibers adhesion to the carrier substrates. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 19. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Bacterial Biofilm Decontamination. Molecules. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 4, s. "910", 13 s. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26040910.
 20. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Nanofibers layer deposited on the hydrophobic fiberglass mesh and polypropylene non-woven textile for air filters production with the enhanced properties due to potential implementation of plasma technology to the manufacturing process. 2021.
 21. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Nanofibers layer deposited on the polypropylene non-woven textile for water filters production with the enhanced properties due to potential implementation of plasma technology to the manufacturing process. 2021.
 22. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Plasma activation of various industrially used materials for UV-digital printing applications. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 23. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal PAZDERKA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ, Lenka SMÍLKOVÁ, Jaromír HAŠANA a Jakub KELAR. Priebeh mikrobiologických testov a výsledky dekontaminácie v aktívnej plynnej atmosfére s obsahom ozónu a peroxidu vodíka v plynnej fáze. Brno: Neuveden, 2021. 9 s. Souhrnná výzkumná zpráva z projektu TJ04000329.
 24. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Roman PŘIBYL, David LEBEDA a Kristýna VALOVÁ. Protokol o ověření technologie pro Plazmatem asistovanou úpravu nanovláken pro filtrační účely. 2021.
 25. PAZDERKA, Michal, Roman PŘIBYL, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Tomáš PLŠEK, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Robust current peak detection method for dielectric barrier discharges. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2021, roč. 54, č. 9, s. "095206-1"-"095206-11", 11 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abc916.
 26. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Roll-to-roll cleaning and activation of ultra-thin flexible glass using atmospheric-pressure plasma in ambient air. In NANOCON 2021 - 13th International Conference on Nanomaterials – Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 148-153. ISBN 978-80-88365-00-6. doi:10.37904/nanocon.2021.4344.
 27. PAZDERKA, Michal, Lucia ŠVANDOVÁ, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Selection of special dielectric substrates for electrostatic voltage measurement. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 28. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jana SVOBODOVA a Jakub ONDRACEK. Study of the effect of plasma on the efficiency of nanofiber filters. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2021. 2021. ISBN 978-80-88365-00-6.
 29. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Lukáš OBŠEL, Zdeněk PŘASLIČKA a Donna FRANTÍK. Technologie zvýšení adheze barev velkoplošného UV digitálního tisku ke kovovým substrátům s polymerní vrstvou aktivací atmosférickým plazmatem. 2021.
 30. GALMIZ, Oleksandr, Michal FLEISCHER, David PAVLIŇÁK, Jakub KELAR, Jana SVOBODOVA, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. TECHNOLOGY FOR NANOFIBER’S SUBSTRATES ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TREATMENT. In 8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop. 2021.
 31. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Pavel KOSÍK, Jana SVOBODOVÁ a Jakub ONDRÁČEK. The effect of plasma on the efficiency of nanofiber filters. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 32. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Verified technology for the optimized plasma treatment of fiberglass and polyester meshes to enhance the adhesion of electrospun nanofibers. 2021.
 33. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Verified technology for the optimized plasma treatment of non-woven substrate to enhance the adhesion of electrospun nanofibers. 2021.
 34. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Výzkumná zpráva z třetí etapy řešení projektu FV40114 - Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem (PE-Al). Brno: Neuveden, 2021. 22 s. Souhrnná výzkumná zpráva 2 z projektu FV40114.
 35. 2020

 36. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Adhesive Properties of Silicone-Coated Release Liner Paper Enhanced by Atmospheric Pressure Plasma Pre- and Post-Treatment. Coatings. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-13. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings10111102.
 37. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 Conference Proceedings. 1st Edition. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. s. 298-303. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8769.
 38. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Richard KRUMPOLEC, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)-based coatings designed for biomedical applications. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-13. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-66423-w.
 39. KELAR, Jakub, Roman PŘIBYL, Michal PAZDERKA, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Change of fundamental properties of dielectric barrier discharge due to the alumina-based barrier layer composition. Vacuum. Oxford: Pergamon Press, 2020, roč. 174, APR 2020, s. 1-5. ISSN 0042-207X. doi:10.1016/j.vacuum.2020.109180.
 40. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Michal PAZDERKA a Jaromír HAŠANA. Inovace předmětu Výboje v plynech (F3180)-Generace klouzavého obloukového výboje a demonstrace vlivu napájení. 2020.
 41. PŘIBYL, Roman, P. STASTNY, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, M. TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Properties of MgAl2O4 doped alumina barrier layers for dielectric barrier discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2020, roč. 53, č. 50, s. 1-11. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abb0ba.
 42. VAŠINA, Petr, Jiří SOPOUŠEK, Vojtěch KUNDRÁT, David PAVLIŇÁK, Jakub KELAR a Zuzana JAYASUNDERA. Přírodovědecká fakulta MU proti COVID-19: výroba nanovlákenných filtrů do dobrovolnicky šitých roušek. In MUNI Sci Aktuálně. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2020. 5 s.
 43. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ a Jakub KELAR. Sada vzorků plazmatem upravených nanovláken pro filtrační účely. 2020.
 44. KRUMPOLEC, Richard, Jana JURMANOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Selective Plasma Etching of Polymer-Metal Mesh Foil in Large-Area Hydrogen Atmospheric Pressure Plasma. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 20, s. 1-11. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10207356.
 45. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Lukáš OBŠEL, Zdeněk PŘASLIČKA a Donna FRANTÍK. Technologie zvýšení adheze barev velkoplošného UV digitálního tisku ke skleněným a polymerním substrátům aktivací atmosférickým plazmatem. 2020.
 46. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Tomáš PLŠEK, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Slavomír SIHELNÍK a Miroslav ZEMÁNEK. Výzkumná zpráva z první etapy řešení projektu FV40114 - Zlepšení adheze UV digitálního tisku na povrchu velkoplošného skla s využitím atmosférického plazmatu. Brno: Neuveden, 2020. 16 s. Souhrnná výzkumná zpráva 1 z projektu FV40114.
 47. 2019

 48. ZEMÁNEK, Miroslav, Dušan KOVÁČIK, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Tomáš HOMOLA a Mirko ČERNÁK. A unique atmospheric-pressure plasma technology for low-cost industrial surface treatments of materials. In S.G.E. Servizi Grafici Editoriali. International Conference on Heating by Electromagnetic Sources HES-19, Induction, Dielectric and Microwaves, Conduction & Electromagnetic Processing. Padua, Italy: S.G.E. Servizi Grafici Editoriali, 2019. s. 519-524. ISBN 978-88-89884-35-5.
 49. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019.
 50. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 16th - 18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. 2019. ISBN 978-80-87294-94-9.
 51. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SLAVÍČEK, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a Lenka PETRŽELOVÁ. Atmospheric pressure plasma treatment of wheat seeds in ambient air. In XXXIV ICPIG & ICRP-10. Sapporo: Neuveden, 2019. s. 1-2. ISBN 978-4-900986-19-0.
 52. BEIER, Oliver, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Cleaning and activation of float glasses by areal atmospheric pressure plasmas – a treatment procedure prior to coating. In 14. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 6. Kolloquium Dünne Schichten in der Optik. 14th. Jena, Germany: MEOX Projektmanagement GbR, 2019. ISBN 978-3-00-062102-4.
 53. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric plasma treatment of poly(2-oxazoline) thin films by diffuse coplanar surface barrier discharge. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 54. STIBOREK, Marek, Masoud SHEKARGOFTAR, Jakub KELAR, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Cold Plasma: way to improve repeatability of metal analysis in sub-microliter volumes? In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. 2019.
 55. NEČASOVÁ, Barbora, Pavel LIŠKA, Jakub KELAR a Jiří ŠLANHOF. Comparison of Adhesive Properties of Polyurethane Adhesive System and Wood-plastic Composites with Different Polymers after Mechanical, Chemical and Physical Surface Treatment. Polymers. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 3, s. 1-17. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11030397.
 56. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Decontamination Effect of the Novel Water Vapor Plasma Generator Prototype on Staphylococcal and Pseudomonas Aeruginosa Biofilms. In 28th Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.
 57. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Decontamination effect of the novel water vapor plasma generator prototype on staphylococcal biofilm. In 6th European Congress on Biofilms (Eurobiofilms 2019). 2019.
 58. GALMIZ, Oleksandr, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. AIP Advances. New York: American Institute of Physics, 2019, roč. 9, č. 10, s. "105013-1"-"105013-7", 7 s. ISSN 2158-3226. doi:10.1063/1.5124149.
 59. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. EFFECT OF COLD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA GENERATED BY DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE ON POLY(2-OXAZOLINE) THIN FILMS. In NANOCON2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. s. 505-510. ISBN 978-80-87294-89-5.
 60. TRUNEC, Martin, Šťastný PŘEMYSL, Jakub KELAR a Michal PAZDERKA. Effect of plasma treatment of polymeric tape carriers on wetting behaviour of aqueous ceramic tape casting slurry. Ceramics International. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 45, č. 7, s. 9381-9385. ISSN 0272-8842. doi:10.1016/j.ceramint.2018.08.053.
 61. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Michal FLEISCHER, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL, Lenka PETRŽELOVÁ a Milan SMÉKAL. Effect of plasma treatment on seeds before coating with agrochemicals and its influence on seeds dustiness. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 62. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a Lenka PETRŽELOVÁ. Effect of various types of surface dielectric barrier discharge on seeds of maize and pea. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 63. ZEMÁNEK, Miroslav, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Michal PAZDERKA, Premyslav STASTNY, Jozef KÚDELČÍK, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Electrical properties of alumina-based ceramic barrier layers for dielectric barrier discharge. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2019, roč. 28, č. 7, s. 075001-075008. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ab28fa.
 64. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Fast large-area precleaning and activation of float soda-lime glass using non-thermal plasma at atmospheric pressure. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 65. KELAR, Jakub, Michal PAZDERKA, Roman PŘIBYL, Přemysl ŠŤASTNÝ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Flexible Ceramic Substrates for Use as Dielectric Barrier Layer. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 66. ZEMÁNEK, Miroslav, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Roman PŘIBYL, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER a Mirko ČERNÁK. HV Generators for DCSBD Discharges and Their Properties. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 67. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Hydrophilic poly(2-oxazoline) coatings on PTFE surface promoting cell adhesion prepared by “cold” atmospheric pressure plasma. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
 68. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Hydrophilic Poly(2-Oxazoline) Coatings Prepared By Non-Equilibrium “Cold” Atmospheric Pressure Plasma. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 69. KELAR, Jakub, Roman PŘIBYL, Michal PAZDERKA, Přemysl ŠŤASTNÝ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Influence of dielectric barrier composition on electrical properties of coplanar dielectric barrier discharge. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
 70. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of float glass by atmospheric pressure plasma as a pre-treatment phase of functional glass manufacturing process. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 71. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Jana JURMANOVÁ, Ondřej ČERVINKA, Tomáš HOMOLA, Tina TÖLKE, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-temperature hydrogen plasma for large-area surface modification of materials. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2019.
 72. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Zdeňka DOUBKOVÁ, Tatiana KOLÁŘOVÁ a Miroslav ZEMÁNEK. Low-temperature plasma technology for nano-structuring and etching of large-area polymeric substrates. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
 73. DOUBKOVÁ, Zdeňka, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC a Miroslav ZEMÁNEK. MODIFICATION OF VARIOUS POLYMER SURFACES USING ATMOSPHERIC PRESSURE REDUCING PLASMA. In NANOCON2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. s. 688-693. ISBN 978-80-87294-89-5.
 74. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Decontamination. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019.
 75. KRUMPOLEC, Richard, Michal PAZDERKA, Zdeňka DOUBKOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Ověřená technologie redukční atmosférické plazmy pro modifikaci flexibilních materiálů. 2019.
 76. VOJTA, Lumír, Jakub KELAR, Slavomír SIHELNÍK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK a Miroslav ZEMÁNEK. Plazmové zařízení pro precizní kontinuální ošetření povrchu velkoplošného skla s možností In-line integrace do výrobní linky. 2019.
 77. SLAVÍČEK, Pavel, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Michal PAZDERKA, Michal FLEISCHER, Tomáš SAUL, Lumír VOJTA, Jan PRÁŠIL a Václav PRÁŠIL. Plazmový zdroj pro předúpravu osiva před mořením. 2019.
 78. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Porovnání metod kvantifikace biofilmu: Start of Growth Time (SGT) a kvantifikace pomocí CFU. In Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
 79. SLAVÍČEK, Pavel, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Lumír VOJTA, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a David PETRŽELA. Projektová dokumentace k zařízení na měření prašnosti mořeného osiva. 2019.
 80. PAZDERKA, Michal, Miroslav ZEMÁNEK, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. RC-Probe and Peaks Suppression in DBD Voltage Measurements. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 81. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Zdeňka DOUBKOVÁ a Miroslav ZEMÁNEK. Reducing Atmospheric Plasma for Plasma Modification of Materials. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 82. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Scientific report on biofilm decontamination efficiency of plasma-activated water vapour and steam using Multi-hollow surface dielectric barrier discharge. 2019. 4 s.
 83. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR a Michal FLEISCHER. Souhrnná výzkumná zpráva zabývající se použitím plazmového zdroje na předúpravu osiva. Brno: MU, 2019. 14 s.
 84. TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Zdeňka DOUBKOVÁ a Richard KRUMPOLEC. STRUCTURING OF POLYMETHYLMETHACRYLATE SUBSTRATES BY REDUCING PLASMA. In V. Medvecká. J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. 22nd Symposium on Applications of Plasma Processes (SAPP XXII) and the 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Book of Contributed Papers. Bratislava, Slovakia: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2019. s. 269-272. ISBN 978-80-8147-089-9.
 85. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Richard KRUMPOLEC. Symmetrical and asymmetrical multi-hollow surface dielectric barrier discharge configurations and their fundamental parameters. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 86. DOUBKOVÁ, Zdeňka, Jakub KELAR, Tatiana KOLÁŘOVÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Richard KRUMPOLEC. Wettability Changes and Surface Structuring of Polyethylene Terephthalate in H2/N2 Atmospheric Pressure Plasma. In Abstracts of NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 16th - 18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. 2019. ISBN 978-80-87294-94-9.
 87. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Jaromír HAŠANA, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro generování plazmatem aktivované páry nebo aerosolu použitím proudícího plynu s podstatným podílem vodních par. 2019.
 88. 2018

 89. SHEKARGOFTAR, Masoud, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Jana JURMANOVÁ a Tomáš HOMOLA. A Comparison of the Effects of Ambient Air Plasma Generated by Volume and by Coplanar DBDs on the Surfaces of PP/Al/PET Laminated Foil. IEEE Transactions on Plasma Science. IEEE, 2018, roč. 46, č. 10, s. 3653-3661. ISSN 0093-3813. doi:10.1109/TPS.2018.2861085.
 90. KELAR, Jakub, Masoud SHEKARGOFTAR, Richard KRUMPOLEC a Tomáš HOMOLA. Activation of polycarbonate (PC) surfaces by atmospheric pressure plasma in ambient air. Polymer Testing. 2018, roč. 67, May 2018, s. 428-434. ISSN 0142-9418. doi:10.1016/j.polymertesting.2018.03.027.
 91. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. Materials Today Communications. Elsevier Science, 2018, roč. 16, September 2018, s. 330-338. ISSN 2352-4928. doi:10.1016/j.mtcomm.2018.07.010.
 92. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Jan PRÁŠIL, Milan SMÉKAL, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of agricultural seeds of cucumber (Cucumis sativus L.) and pepper (Capsicum annuum L.) with effect on reduction of diseases and germination improvement. Plasma Processes and Polymers. Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-9. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201700076.
 93. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-pressure plasma technology for surface treatment of materials. In CEITEC PhD & Postdoc Retreat, Telč, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-8943-3.
 94. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Oliver BEIER, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-pressure plasma treatment of float glass as surface cleaning and activation procedure prior to coating. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
 95. STIBOREK, Marek, Jan PREISLER, Masoud SHEKARGOFTAR, Viktor KANICKÝ a Jakub KELAR. Cold Plasma: the Way to Improve the Repeatability of SALD ICP-MS Analysis. Hungarian Journal of Industry and Chemistry. Veszprém (HUN): University of Pannonia, Editorial Office, 2018, roč. 46, č. 1, s. 19-22. ISSN 0133-0276. doi:10.1515/hjic-2018-0005.
 96. KELAR, Jakub, Miroslav ZEMÁNEK, Michal PAZDERKA a Mirko ČERNÁK. DEVELOPMENT OF ADVANCED DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE WITH FLEXIBLE CERAMIC BARRIER LAYER. In ICOPS 2018, 45th IEEE International Conference on Plasma Science. Denver (US), 24.06.2018-28.06.2018. 2018.
 97. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect Of Cold Atmospheric Pressure Plasma Generated By Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge On Poly(2-Oxazoline) Thin Films. In NANOCON 2018 - Proceedings of 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - Research & Application, 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 98. PREISLER, Jan, Marek STIBOREK, Masoud SHEKARGOFTAR, Viktor KANICKÝ a Jakub KELAR. Improving SALD ICP MS Repeatibility Using Cold Plasma Treatment of Substrate. In XXII International Mass Spectrometry Conference. 2018. ISBN 978-88-907388-5-2.
 99. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Industrial Corona Pre- and Post-treatment for Enhanced Silicone Coating of Paper used as Release Liner. In 9th International Conference on Nanomaterials - Reseach & Application (NANOCON). Brno: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. s. 271-276. ISBN 978-80-87294-81-9.
 100. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jana JURMANOVÁ, Mirko ČERNÁK, Tomáš HOMOLA a Dušan KOVÁČIK. Large area roll-to-roll processing of flexible polymers by atmospheric pressure hydrogen plasma. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Germany. 2018.
 101. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Large area roll-to-roll processing of flexible substrates by atmospheric pressure reduction plasma. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
 102. TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR DECONTAMINATION OF BACTERIAL BIOFILM. In ICOPS 2018, 45th IEEE International Conference on Plasma Science. Denver (US), 24.06.2018-28.06.2018. 2018.
 103. ČERNÁK, Mirko, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Lukáš VACEK, Jakub KELAR a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DISCHARGE FOR BACTERIAL DECONTAMINATION. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
 104. DOUBKOVÁ, Zdeňka, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC a Miroslav ZEMÁNEK. Modification of Various Polymer Surfaces Using Reduction Plasma at Atmospheric Pressure. In NANOCON 2018 - Proceedings of 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - Research & Application. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 105. KELAR, Jakub, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC a Miroslav ZEMÁNEK. NANOSTRACTURING OF P OLYMETHYL METHACRYLA TE SURFACE WITH USE OF HIGLY ETCHING PLASMA. PLASTKO 2018 Sborník příspěvků z konference, ISBN13: 978-80-7454-727-0. 2018.
 106. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Jan PRÁŠIL, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of vegetable seeds with surface dielectric barrier discharge in ambient air at atmospheric pressure. In 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NON-THERMAL/THERMAL PLASMA POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY & SUSTAINABLE ENERGY (ISNTP), Padova, Italy. 2018. ISBN 978-88-6938-129-4.
 107. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata TUČEKOVÁ a Jakub KELAR. Roll-to-roll surface etching of polymers using hydrogen plasma at atmospheric pressure. In NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. Ostrava, Czech Republic: TANGER Ltd., 2018. s. 283-288. ISBN 978-80-87294-81-9.
 108. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Ruční zařízení pro povrchovou úpravu pevných, neporézních, rovinných materiálů ze skupiny sklo, kovy, polymery, plazmatem povrchového DBD výboje vedeného s vysokou přesností v efektivní vzdálenosti od substrátu. 2018.
 109. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Zlata TUČEKOVÁ a Jakub KELAR. Souhrnná výzkumná zpráva popisující měření prašnosti osiva ošetřovaného plazmatem. Brno: MU, 2018. 12 s.
 110. ZEMÁNEK, Miroslav, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Michal PAZDERKA, Přemysl ŠŤASTNÝ a Mirko ČERNÁK. STUDY OF THE ELECTRICAL BEHAVIOR OF THE SPECIAL CERAMIC BARRIER LAYER FOR DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE. In NANOCON 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 111. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Michal PAZDERKA a Dušan KOVÁČIK. Technická dokumentace řešení reaktoru pro redukční plazmovou úpravu materiálů. 2018.
 112. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Technologie vedení DCSBD výbojové jednotky nad rovinným velkoplošným sklem v přesně definované vzdálenosti určené třemi kontaktními body. 2018.
 113. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Unique atmospheric-pressure plasma technology for low-cost industrial surface treatments of materials. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
 114. VACEK, Lukáš, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Využití metody Start of Growth Time (SGT) pro high throughput kvantifikaci biofilmu. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
 115. SLAVÍČEK, Pavel, Miroslav ZEMÁNEK, Jaromír HAŠANA, Jakub KELAR, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Zlata TUČEKOVÁ, Lumír VOJTA, Václav PRÁŠIL a David PETRŽELA. Zařízení na měření prašnosti mořeného osiva. 2018.
 116. HOMOLA, Tomáš, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro plazmovou úpravu povrchů substrátů. 2018.
 117. ZEMÁNEK, Miroslav, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Jakub KELAR. Zařízení pro vytvoření dielektrického bariérového výboje. 2018.
 118. STIBOREK, Marek, Masoud SHEKARGOFTAR, Viktor KANICKÝ, Jakub KELAR a Jan PREISLER. Zlepšení opakovatelnosti SALD ICP MS analýzy pomocí substrátu ošetřeného studeným plazmatem. In 19. Škola hmotnostní spektrometrie. 2018. ISBN 978-80-88195-07-8.
 119. 2017

 120. KRUMPOLEC, Richard, Tomáš HOMOLA, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. A Multihollow microplasma discharge for remote plasma atmospheric pressure surface treatments. 2017.
 121. HOMOLA, Tomáš, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Petr SYNEK, Tomáš HODER a Mirko ČERNÁK. An Array of Micro-hollow Surface Dielectric Barrier Discharges for Large-Area Atmospheric-Pressure Surface Treatments. Plasma Chemistry Plasma Processing. New York: Springer, 2017, roč. 37, č. 4, s. 1149-1163. ISSN 0272-4324. doi:10.1007/s11090-017-9792-z.
 122. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SLAVÍČEK, Andrej BUČEK a Mirko ČERNÁK. Areal homogeneity verification of plasma generated by diffuse coplanar surface barrier discharge in ambient air at atmospheric pressure. Contributions to Plasma Physics. WEINHEIM, GERMANY: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017, roč. 57, č. 4, s. 182-189. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201600093.
 123. KOVÁČIK, Dušan, Tomáš HOMOLA, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure dielectric barrier discharges for a large variety of surface processes. In Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2017), Korea. 2017.
 124. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Jan PRÁŠIL, Milan SMÉKAL, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of agricultural seeds with effect on wettability and surface chemical changes. In Proceedings of the XXXIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG). Estoril, Portugal, 2017.
 125. STIBOREK, Marek, Jan PREISLER, Masoud SHEKARGOFTAR, Viktor KANICKÝ a Jakub KELAR. Cold plasma: The way to improve the SALD ICP MS analysis repeatibility. In András Guttman, Herbert Lindner, Gábor Járvás, László Hajba, Brigitta Mészáros. CECE 2017 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 1st. Veszprém, Hungary: MTA-PE Translational Glycomics Research Group, Research Institute for Biomolecular and Chemical Engineering, University of Pannonia Egyetem u. 10, H-8200 Veszprém, Hungary, 2017. s. 143-147, 167 s. ISBN 978-963-396-103-2.
 126. TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 127. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Effect of plasma pre-treatment and post-treatment on the adhesive properties of silicone coated release liner paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 128. CHLUPOVÁ, Silvie, Jakub KELAR a Pavel SLAVÍČEK. CHANGING THE SURFACE PROPERTIES OF ABS PLASTIC BY PLASMA. Plasma Physics and Technology. 2017, roč. 4, č. 1, s. 32-35. ISSN 2336-2626. doi:10.14311/ppt.2017.1.32.
 129. KELAR, Jakub, Masoud SHEKARGOFTAR, Mirko ČERNÁK a Tomáš HOMOLA. Low-temperature plasma processing of inkjet printed TiO2 photoanodes. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 130. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata TUČEKOVÁ a Jakub KELAR. Roll-to-roll surface etching of polymers using hydrogen plasma at atmospheric pressure. In 9th International Conference on Nanomaterials - NANOCON 2017. 2017. ISBN 978-80-87294-78-9.
 131. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Pavel SLAVÍČEK, Silvie CHLUPOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of natural leather using diffuse ambient air plasma. International Journal of Adhesion and Adhesives. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 77, September, s. 198-203. ISSN 0143-7496. doi:10.1016/j.ijadhadh.2017.05.004.
 132. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Technologie bezkontaktního vedení DCSBD výbojové jednotky v přesné vzdálenosti od rovinného skla. 2017.
 133. SHEKARGOFTAR, Masoud, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Petr DZIK a Tomáš HOMOLA. Two steps roll-to-roll plasma processing to optimize inkjet printed TiO2 photoanode for flexible electronics. 2017.
 134. 2016

 135. PAVLIŇÁK, David, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Jaroslav HNILICA, Vít KUDRLE, Milan ALBERTI a Oleksandr GALMIZ. Application of Plasma Treatment in the Nanofibers Processing. In Hakone XV: International Symposium of High Pressure low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 320-323. ISBN 978-80-210-8318-9.
 136. HOMOLA, Tomáš, Petr DZIK, Michal VESELÝ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Martin WEITER. Fast and Low-Temperature (70 °C) Mineralization of Inkjet Printed Mesoporous TiO2 Photoanodes Using Ambient Air Plasma. ACS Applied Materials & Interfaces. USA: ACS Publications, 2016, roč. 8, č. 49, s. 33562-33571. ISSN 1944-8244. doi:10.1021/acsami.6b09556.
 137. BOK, Jan, Ondřej LALINSKÝ, Martin HANUŠ, Jakub KELAR, Zuzana ONDERIŠINOVÁ a Miroslav KUČERA. GAGG:Ce single crystalline films: New perspective scintillators for electron detection in SEM. Ultramicroscopy. 2016, roč. 163, April, s. 1-5. ISSN 0304-3991. doi:10.1016/j.ultramic.2016.01.003.
 138. KRUMPOLEC, Richard, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Tomáš HOMOLA, Jan ČECH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-temperature hydrogen plasma for large-area surface modification (reduction and etching) of materials. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2016. ISBN 978-961-94716-0-9.
 139. KELAR, Jakub, Tomáš HOMOLA, Richard KRUMPOLEC, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. Plasma modification of polycarbonate surface by athmospheric pressure plasma sources. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure low Temperature Plasma Chemistry. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. s. 301-304. ISBN 978-80-210-8317-2.
 140. BEIER, Oliver, Max RAMM, Birgit BLECHSCHMIDT, Jakub KELAR a Andreas PFUCH. Plasma modification of polyester fabrics with ultra hydrophobic and oleophobic properties for improved lamination. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. HAKONE XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. s. 274-278. ISBN 978-80-210-8317-2.
 141. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Pavel SLAVÍČEK, Silvie CHLUPOVÁ, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Martin ZVONAŘ a Mirko ČERNÁK. PLASMA TREATMENT OF NATURAL LEATHER WITH DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN AMBIENT AIR. In HAKONE XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 330-333. ISBN 978-80-210-8318-9.
 142. NEČASOVÁ, Barbora, Pavel LIŠKA a Jakub KELAR. Study on Surface Treatments of Modified Wood Plastic Composite (WPC) to Improve Adhesion. 2016. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.861.96.
 143. SLAVÍČEK, Pavel, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ a Jakub KELAR. Vakuová fyzika 1. 1. vyd. Brno: Munipress, 2016. 104 s. ISBN 978-80-210-8473-5.
 144. 2015

 145. KELAR, Jakub, Jan ČECH a Pavel SLAVÍČEK. Energy efficiency of planar discharge for industrial applications. Acta Polytechnica. ČVUT, 2015, roč. 55, č. 2, s. 109-112. ISSN 1210-2709. doi:10.14311/AP.2015.55.0109.
 146. SLAVÍČEK, Pavel, Jakub KELAR a Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ. Time-resolved OES of dielectric barrier discharge. In Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-6), Bressanone. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 147. KELAR, Jakub, Tomáš HOMOLA, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Treatment of flexible surfaces using diffuse coplanar surface barrier discharge. In 17. Fachtagung fur Plasmatechnologie. 2015.
 148. 2014

 149. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK a Jakub KELAR. Optical emission spectroscopy of DCSBD plasma. In HAKONE XIV, Zinnowitz Germany. 2014. s. 197-201.
 150. 2013

 151. SLAVÍČEK, Pavel, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ a Jakub KELAR. Diagnostics of planar discharge - DCSBD. In 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 152. KELAR, Jakub, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ a Pavel SLAVÍČEK. Diagnostics of planar discharge for industrial applications. In V. Aubrecht, M. Bartlová. XX Symposium on Physics of Switching Arc: Invited Lectures and Contributed Papers. Brno (Czech Republic): Brno University of Technology, Physics, 2013. s. 207-210. ISBN 978-80-214-4753-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2022 07:26