Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BŘEZINA, Adam, Ana-Marija ŽAGAR, Veronika FALTUSOVÁ, Přemysl LUBAL, Pavel KRÁSENSKÝ a Marta FARKOVÁ. Automation of argentometric titrations. In Libuše Trnková. XX. Workshop of biophysical chemists and electrochemists. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 44-45. ISBN 978-80-210-9655-4.
 2. KRATOCHVILOVÁ, Markéta, Lubomír PROKEŠ a Marta FARKOVÁ. Determination of nitrogen in bones using Kjeldahl method. In Libuše Trnková. XX. Workshop of biophysical chemists and electrochemists. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 54-55. ISBN 978-80-210-9655-4.
 3. BUGDOLOVÁ, Sandra, Přemysl LUBAL a Marta FARKOVÁ. Influence of ethanol on the ITP determination of organic acids in beverages. In Libuše Trnková. XX. Workshop of biophysical chemists and electrochemists. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 46-47. ISBN 978-80-210-9655-4.
 4. 2019

 5. ŠIŠKOVÁ, Martina, Matěj PASTUCHA, Marta FARKOVÁ, Přemysl LUBAL a Zdeněk FARKA. Ampérometrický biosenzor pre rýchle stanovenie albumínu v moči. In 22. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie Cena Karla Štulíka 2019. 2019. ISSN 2336-7202.
 6. VACULÍKOVÁ, Anna, Marta FARKOVÁ a Přemysl LUBAL. Application of CD spectroscopy in analytical chemistry. In Libuše Trnková. XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2019. s. 61. ISBN 978-80-210-9309-6.
 7. KUČERA, Matěj, Jiří VOLÁNEK, Pavel KRÁSENSKÝ, Přemysl LUBAL, Zdeněk FARKA a Marta FARKOVÁ. Development of instrumentation for coulometric titrations. In Libuše Trnková. XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 48-49. ISBN 978-80-210-9309-6.
 8. BUGDOLOVÁ, Sandra, Michaela BAHELKOVÁ, Přemysl LUBAL a Marta FARKOVÁ. ITP analysis of sweet beverages and beers. In Libuše Trnková. XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2019. s. 38. ISBN 978-80-210-9309-6.
 9. 2018

 10. ZIMA, Lukáš, Marta FARKOVÁ a Přemysl LUBAL. IC studium retenčního chování aniontů. In Jiří Barek, Vlastimil Vyskočil. Cena Karla Štulíka 2018. 2018. s. 301-303. ISSN 2336-7202.
 11. ZIMA, Lukáš, Marta FARKOVÁ, Zdeněk FARKA a Přemysl LUBAL. Study of retention behavior of anions by ion chromatography. In Libuše Trnková. XVIII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 72-73. ISBN 978-80-210-9029-3.
 12. TRNKOVÁ, Libuše, Peter BARATH, Jan HRBÁČ, Lubomír PROKEŠ, Iveta TŘÍSKOVÁ, Tomáš SLANINA, Martin KONHEFR, Zdeněk FARKA, Matěj PASTUCHA, Lukáš ZIMA a Marta FARKOVÁ. XII. Summer School of Electrochemistry. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 64 s. ISBN 978-80-210-9028-6.
 13. 2016

 14. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Michaela SABOVÁ, Petr ŠVÉDA, Lucie HÝŽOVÁ a Marta FARKOVÁ. Farmakokinetická interakce metamfetaminu s etanolem v preklinickém experimentu. In 66. Česko-slovenské farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 15. 2014

 16. BARTOŠKOVÁ, Marie, Blanka PELIKÁNOVÁ, Přemysl LUBAL a Marta FARKOVÁ. CITP anion analysis of beverages. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 125-127. ISBN 978-80-904959-2-0.
 17. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Jan JUŘICA. Farmakokinetické interakce metamfetaminu a alkoholu. In 56. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014.
 18. ROZMAN, Tomáš, Zdeněk FARKA, Jan HAVLIŠ, Přemysl LUBAL a Marta FARKOVÁ. Use of artificial neural networks for optimization of biogenic amines derivatization. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 377-380. ISBN 978-80-904959-2-0.
 19. 2013

 20. BARTOŠKOVÁ, Marie, Marta FARKOVÁ a Přemysl LUBAL. STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, s2, s. S219-S221, 3 s. ISSN 0009-2770.
 21. 2012

 22. SABOVÁ, Michaela, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Biotransformation of alcohol is increased by systemic administration of methamphetamine. In (2012). Abstracts from the 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Stockholm, Sweden, 3–7 June 2012. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 15, pp 1-271. doi:10.1017/S1461145712000508. 2012. ISSN 1469-5111. doi:10.1017/S1461145712000508.
 23. FARKOVÁ, Marta, Blanka VRBKOVÁ a Helena ZAVADILOVÁ. Metody chemického výzkumu – praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 170 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5783-8.
 24. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Systémová premedikace metamfetaminem zrychluje metabolismus ethanolu u potkana. In 62, Farmakologické dni. 2012. ISBN 978-80-8143-020-6.
 25. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. SYSTÉMOVÉ PODANIE METAMFETAMÍNU ZVYŠUJE BIOTRANSFORMÁCIU PERORÁLNE PODÁVANÉHO ETANOLU. Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Tribun EU, 2012, roč. 2, 31.5.2012, s. 20, 1-26.
 26. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of methamphetamine on biotransformation of ethanol: pilot study. Acta Facultatis Pharmaceuticae Univesitatis Comenianae. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-71. ISSN 0301-2298. doi:10.2478/v10219-012-0026-4.
 27. 2011

 28. FARKOVÁ, Marta. Instrumentální analytická chemie – praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 167 s. ISBN 978-80-210-5534-6.
 29. 2010

 30. KRISTOVÁ, Petra, Blanka HÉGROVÁ, Přemysl LUBAL, Marta FARKOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. CHROMATOGRAPHIC STUDY OF PROTONATION OF PURINE DERIVATES. In Trnkova, L. X. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 76-78. ISBN 978-80-7375-396-2.
 31. PILAŘOVÁ, Iveta, Sylvie HOLUBOVÁ, Marta FARKOVÁ, Přemysl LUBAL a Libuše TRNKOVÁ. Potenciometrická studie fyziologicky významných derivátů adeninu. In XXX. moderní elektrochemické metody - sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, Ústí nad Labem, 2010. 4 s. ISBN 978-80-254-6710-7.
 32. HOLUBOVÁ, Sylvie, Přemysl LUBAL, Marta FARKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Blanka HÉGROVÁ a Petra KRISTOVÁ. Spectroscopic study of protonation of cytosine-containing oligonucleotides. In Sborníi 14. česko - slovenské spektroskopické konference. Pardubice: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2010. 100 s. ISBN 978-80-7395-282-2.
 33. 2009

 34. KRUZLICOVA, Dasa, Jan MOCÁK, Branko BALLA, Jan PETKA, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Classification of Slovak white wines using artificial neural networks and discriminant techniques. Food Chemistry. 2008 Elsevier Ltd, 2009, roč. 112, č. 4, 7 s. ISSN 0308-8146.
 35. HÉGROVÁ, Blanka, Marta FARKOVÁ, Simona MACUCHOVÁ, Josef HAVEL a Jan PREISLER. Investigation of relationships between barley stress peptides and beer gushing using SDS-PAGE and MS screening. Journal of Separation Science. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2009, roč. 32, č. 22, s. 1-7. ISSN 1615-9306.
 36. KRISTOVÁ, Petra, Blanka HÉGROVÁ, Marta FARKOVÁ, Jan PREISLER, Přemysl LUBAL a Libuše TRNKOVÁ. Purine derivates - separation and characterization by selected methods. In IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2009. vyd. Brno: MZLU, Brno, 2009. s. 49-50. ISBN 978-80-7375-309-2.
 37. ONOFREJOVÁ, Lucia, Marta FARKOVÁ a Jan PREISLER. Quantification of Fructo-Oligosaccharides Based on the Evaluation of Oligomer Ratios using an Artificial Neural Network. Analytica Chimica Acta. AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2009, roč. 638, č. 2, s. 191–197. ISSN 0003-2670.
 38. VOJTYLOVÁ, Terézia, Dana DOSPIVOVÁ, Olga TŘÍSKOVÁ, Iveta PILAŘOVÁ, Přemysl LUBAL, Marta FARKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a Petr TÁBORSKÝ. Spectroscopic study of protonation of oligonucleotides containing adenine and cytosine. Chem. Papers. 2009, roč. 63, č. 6, s. 731-737. ISSN 0366-6352.
 39. DOSPIVOVÁ, Dana, Přemysl LUBAL, Libuše TRNKOVÁ, Marta FARKOVÁ a Zdeněk TRÁVNÍČEK. STUDIUM ACIDOBAZICKÝCH A KOMPLEXOTVORNÝCH ROVNOVÁH DERIVÁTŮ 6-BENZYLAMINOPURINU. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2.
 40. DOSPIVOVÁ, Dana, Přemysl LUBAL, Marta FARKOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. TERMODYNAMICKÉ STUDIUM INTERAKCÍ FYZIOLOGICKY VÝZNAMNÝCH DERIVÁTŮ PURINU. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2009, roč. 103, Symposium, s. s156-s159, 4 s. ISSN 0009-2770.
 41. 2008

 42. HÉGROVÁ, Blanka, Marta FARKOVÁ, Simona MACUCHOVÁ, Josef HAVEL a Jan PREISLER. Application of polyacrylamide GE and MS for antifungal proteins in the barley and malt caryopsis. In CECE 2008, 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis. Institute of Analytical Chemisty AS CR: Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. s. 53-54. ISBN 978-80-254-3194-8.
 43. VOJTYLOVÁ, Terézia, Dana DOSPIVOVÁ, Olga TŘÍSKOVÁ, Iveta PILAŘOVÁ, Přemysl LUBAL, Marta FARKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a Petr TÁBORSKÝ. Spectroscopic study of protonation of oligonucleotides containing adenine and cytosine. In XIXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: Book of Abstracts. Častá-Papiernička: Slovenská Spektroskopická Společnost, 2008. s. 107-107. ISBN 978-80-223-2557-8.
 44. MACH, Samuel, Marta FARKOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. STUDY OF BASE SEQUENCES IN OLIGODEOXYNUCLEOTIDE NONAMERS BY ELECTROCHEMICAL AND CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 112-112. ISSN 0009-2770.
 45. MACH, Samuel, Marta FARKOVÁ, Miroslava BITTOVÁ, Jiří PAZOUREK a Libuše TRNKOVÁ. STUDY OF OLIGONUCLEOTIDE STRUCTURE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-67. ISBN 978-80-210-4525-5.
 46. 2007

 47. KRYŠTOFOVÁ, Olga, Pavlína ŠOBROVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Ondřej ZÍTKA, Miroslava BEKLOVÁ, Marta FARKOVÁ, Přemysl LUBAL, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. A determination of metallothionein at various birds' species using adsorptive transfer stripping technique coupled with differential pulse voltammetry -- Brdicka reaction. In EUROanalysis XIV. Belgie: EUROanalysis XIV. 2007, Antwerp, Belgium (CZ), 2007. s. 836-836.
 48. LUBAL, Přemysl a Marta FARKOVÁ. Application of artificial neural networks in speciation analysis. In Utilizing of Bio-Electrochemical and Mathematical Methods in Biological Research. Kerala: Research Signpost, 2007. s. 35-49. BIOLOGICAL SCIENCES 37/661 (2). ISBN 81-308-0163-9.
 49. ONOFREJOVÁ, Lucia, Marta FARKOVÁ a Jan PREISLER. Quantitative MALDI MS analysis of food oligosaccharides using artificial neural networks. In 7th International Conference Vitamins, Nutrition and Diagnostics. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 18-20. ISBN 978-80-7194-937-4.
 50. 2005

 51. PAZOUREK, Jiří, Dagmar GAJDOŠOVÁ, Miroslava SPANILÁ, Marta FARKOVÁ, Klára NOVOTNÁ a Josef HAVEL. Analysis of polyphenols in wines: correlation between total polyphenolic content and antioxidant potential from photometric measurements. Prediction of cultivars and vintage from capillary zone electrophoresis fingerprints using artificial neural network. Journal of Chromatography A. Elsevier B.V., 2005, roč. 1081, č. 1, s. 48-54. ISSN 0021-9673.
 52. GAJDOŠOVÁ, Dagmar, Marta FARKOVÁ, Josef HAVEL, Zdeněk MÁČKA, Ondřej KOMÁREK a Pavel PROŠEK. Characterization of humic substances from King George Island in Antarctica by fluorescence spectroscopy using Kohonen artificial neural networks. In Chemometrics VII - International chemometrics conference VII. 2005. ISBN 963-7067-12-4.
 53. SPANILÁ, Miroslava, Jiří PAZOUREK, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Optimization of solid-phase extraction using artificial neural networks in combination with experimental design for determination of resveratrol by capillary zone electrophoresis in wines. J. Chromatogr. A. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier Science, 2005, roč. 1084, č. 1, s. 180-185. ISSN 0021-9606.
 54. 2004

 55. TOPINKOVÁ, Jana, Libuše TRNKOVÁ, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Description of binary system by artificial neural networks. In Sborník příspěvků IV.pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita v Brně, 2004. s. 39-39. ISBN 80-210-3319-3.
 56. FARKOVÁ, Marta, Přemysl LUBAL a Josef HAVEL. Prediction of equilibrium constants in aqueous solution. I. The extrapolation of equilibrium constants to zero ionic strength using PLS, artificial neural networks, and genetic "soft" modelling. Chemical Papers. Bratislava: Slovak Academic Press, 2004, roč. 58, č. 5, s. 299-305. ISSN 0366-6352.
 57. 2002

 58. LUBAL, Přemysl, Josef HAVEL a Marta FARKOVÁ. ANN Prediction of Equilibrium Constants in Aqueous Solutions. In Book of Abstracts of International Chemometric Conference CHEMOMETRICS VI. Brno: Masaryk University Press, 2002. s. P15, 1 s. ISBN 80-210-2918-8.
 59. LUBAL, Přemysl, Josef HAVEL a Marta FARKOVÁ. ANN Prediction of Migration Behaviour of Metal Complexes in Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstracts of International Chemometric Conference Chemometrics VI. Brno: Masaryk University Press, 2002. s. P14, 1 s. ISBN 80-210-2918-8.
 60. BOCAZ-BENEVENTI, Gaston, Rosa LATORRE, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Artificial neural networks for quantification in unresolved capillary electrophoresis peaks. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2002, roč. 452, č. 1, s. 47-63. ISSN 0003-2670.
 61. HAVEL, Josef a Marta FARKOVÁ. CAPILLARY ELECTROPHORESIS CHIRAL SEPARATION MODELLING WITH THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In CHIRANAL 2002. 1. vyd. Olomouc: ALGA PRESS, 2002. s. 65. ISBN 80-86238-24-5.
 62. HAVEL, Josef, Přemysl LUBAL a Marta FARKOVÁ. Evaluation of chemical equilibria with the use of artificial neural networks. POLYHEDRON. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2002, roč. 21, 14-15, s. 1375-1384. ISSN 0277-5387.
 63. HAVEL, Josef, Přemysl LUBAL a Marta FARKOVÁ. Evaluation of Chemical Equilibrium Data with the Use of Artificial Neural Networks. Polyhedron. Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2002, roč. 21, 14-15, s. 1375-1384. ISSN 0277-5387.
 64. DOHNAL, Vlastimil, Hua LI, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Quantitative Analysis of Chiral Compounds from Unresolved Peaks in Capillary Electrophoresis using Multivariate Calibration with Experimental Design and Artificial Neural Networks. Chirality. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002, roč. 14, č. 6, s. 509-518. ISSN 0899-0042.
 65. MARŠÁLEK, Petr, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Quantitative MALDI TOFMS Analysis of Amino Acids Applying Soft Modeling Methods. Chemical Papers. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 56, č. 3, s. 188-193. ISSN 0366-6352.
 66. MUZIKÁŘ, Martin, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. SOFT MODELLING OF ELECTROPHORETIC MOBILITIES AND PREDICTION OF ANIONS RESOLUTION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In CHEMOMETRICS VI. I. Brno: Masaryk University Press, 2002. s. P17, 1 s. ISBN 80-210-2918-8.
 67. FARKOVÁ, Marta a Josef HAVEL. Umělé neuronové sítě (ANN) v chemii. Kvantitativní analýza z nerozlišených píků v kapilární elektroforéze s použitím vícerozměrné kalibrace kombinací plánování pokusů a ANN. In Program přednášek 17. Chemometrického dne. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 8.
 68. FARKOVÁ, Marta a Josef HAVEL. UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V ANALYTICKÉ CHEMII. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 464-465. ISSN 0009-2770.
 69. 2001

 70. CUKROWSKI, Ignacy, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Evaluation of Equilibria with a Use of Artificial Neural Networks (ANN) II.ANN and Experimental Design as a Tool in Electrochemical Data Evaluation for Fully Dynamic (Labile) Metal Complexes. 2001. Electroanalysis 2001, 13, No. 4.
 71. CUKROWSKI, Ignacy, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Evaluation of Equilibria with Use of Artificial Neural Networks (ANN). II. ANN and Experimental Design as a Tool in Electrochemical Data Evaluation for Fully Dynamic (Labile) Metal Complexes. Electroanalysis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2001, roč. 13, č. 4, s. 295-308. ISSN 1040-0397.
 72. 1999

 73. FARKOVÁ, Marta. Aplikace umělých neuronových sítí v chemii. Brno: Paido-edice pedagogické literatury, Brno, 1999. 3 s. 6. ISBN 80-85931-80-X.
 74. DOHNAL, Vlastimil, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Prediction of chiral separations using combination of experimental designs and artificial neural networks. Chirality. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999, roč. 11, č. 8, s. 616-621. ISSN 0899-0042.
 75. FARKOVÁ, Marta, Eladia María PEŇA-MÉNDEZ a Josef HAVEL. Use of artificial neural networks in capillary zone electrophoresis. J. Chromatogr. A. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier Science, 1999, roč. 848, 1-2, s. 365-374. ISSN 0021-9606.
 76. 1998

 77. MUSILOVÁ, Emilie, Břetislava ČERNÁ a Marta FARKOVÁ. XXXV. chemická olympiáda ČR 1998-99, kategorie D. Autorské řešení a hodnocení škoního kola, kontrolní testy. Praha: IDM MŠMT, 1998. 12 s. ISBN 80-86033-37-8.
 78. MUSILOVÁ, Emilie, Břetislava ČERNÁ a Marta FARKOVÁ. XXXV. chemická olympiáda ČR 1998-99, kategorie D. Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola. Praha: IDM MŠMT, 1998. 19 s. ISBN 80-86033-33-3.
 79. 1996

 80. ČERNÁ, Břetislava, Emilie MUSILOVÁ a Marta FARKOVÁ. Školní kolo CHO ČR. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-22-2.
 81. MUSILOVÁ, Emilie, Břetislava ČERNÁ a Marta FARKOVÁ. Školní kolo CHO ČR. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-22-2.
 82. MUSILOVÁ, Emilie, Břetislava ČERNÁ a Marta FARKOVÁ. Školní kolo CHO ČR, kategorie D pro školní rok 1996-97. Brno: katedra chemie PdF MU, 1996. 4 s. ISBN 80-85931-22-2.
 83. MUSILOVÁ, Emilie, Břetislava ČERNÁ a Marta FARKOVÁ. XXXIII. chemická olympiáda ČR 1996-97, kategorie D. Autorské řešení a hodnocení školního kola, kontrolní testy. Praha: IDM MŠMT, 1996. 20 s. ISBN 80-86033-08-2.
 84. MUSILOVÁ, Emilie, Břetislava ČERNÁ a Marta FARKOVÁ. XXXIII. chemická olympiáda ČR 1996-97, kategorie D. Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola. Praha: IDM MŠMT, 1996. 22 s. ISBN 80-86033-02-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2022 03:38