Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠALKOVÁ KRÁĽOVÁ, Jana, Petr KOLÁŘ, Zlata KAPOUNOVÁ, Petr VESELÝ a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Lifestyle factors associated with age-related macular degeneration: Case-control study. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY. ENGLAND: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2024, roč. 2024, č. 1, s. 18-22. ISSN 1120-6721. doi:10.1177/11206721241229310.

  2023

  1. ZELENKOVÁ, Veronika, Martin KROBOT, Victoria Hazelette HAWK, Zlata KAPOUNOVÁ, Anna BARTOŠKOVÁ a Kamila JANČEKOVÁ. Development and validation of food and nutrition literacy survey. In 16th European Public Health Conference 2023. 2023. ISSN 1101-1262. doi:10.1093/eurpub/ckad160.1677.
  2. ŠALKOVÁ KRÁĽOVÁ, Jana, Petr KOLÁŘ, Zlata KAPOUNOVÁ, Petr VESELÝ a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Dietary habits and dietary nutrient intake in patients with age-related macular degeneration: A case-control study. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. CZECH REPUBLIC: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2023, roč. 31, č. 2, s. 140-143. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a7617.
  3. KAPOUNOVÁ, Zlata a Halina MATĚJOVÁ. Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování - část 5. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. Praha: Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o., 2023, roč. 78, č. 1, s. 13-15. ISSN 1211-846X.
  4. KAPOUNOVÁ, Zlata. Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování - část 6. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. Praha: Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o., 2023, roč. 78, č. 2, s. 5. ISSN 1211-846X.
  5. MATĚJOVÁ, Halina, Denisa PONIŠTOVÁ a Zlata KAPOUNOVÁ. Mýty o mléce a mléčných výrobcích. Brno: Mendelova univerzita, 2023. s. 176-179. ISBN 978-80-7509-917-4.
  6. PAPEŽOVÁ, Klára, Zlata KAPOUNOVÁ, Veronika ZELENKOVÁ a Abanoub RIAD. Nutritional Health Knowledge and Literacy among Pregnant Women in the Czech Republic: Analytical Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2023, roč. 20, č. 5, s. 1-19. ISSN 1661-7827. doi:10.3390/ijerph20053931.

  2022

  1. KAPOUNOVÁ, Zlata. Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování - část 1. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. Praha: Společnost pro výživu, z. s., 2022, roč. 77, č. 2, s. 12-15. ISSN 1211-846X.
  2. KAPOUNOVÁ, Zlata. Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování - část 2. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. 2022, roč. 77, č. 3, s. 5-6. ISSN 1211-846X.
  3. KAPOUNOVÁ, Zlata. Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování - část 3. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. Praha: Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o., 2022, roč. 77, č. 4, s. 8-9. ISSN 1211-846X.
  4. KAPOUNOVÁ, Zlata. Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování - část 4. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. Praha: Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o., 2022, roč. 77, č. 5, s. 15. ISSN 1211-846X.
  5. JANČEKOVÁ, Kamila, Martin KROBOT, Zlata KAPOUNOVÁ, Veronika SPÁČILOVÁ, Eliška SELINGER, Anna OUŘADOVÁ a Jan GOJDA. Hodnocení nutriční a potravinové gramotnosti. Hygiena. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2022, roč. 67, č. 3, s. 107-113. ISSN 1802-6281. doi:10.21101/hygiena.a1817.
  6. KAPOUNOVÁ, Zlata. Nová ESPEN doporučení pro nemocniční stravu. In XXXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP. 2022. ISBN 978-80-7177-045-9.
  7. KROBOT, Martin, Veronika SPÁČILOVÁ, Kamila JANČEKOVÁ a Zlata KAPOUNOVÁ. Nutrition care process in documentation of nutrition care among patients of outpatient dietetics counselling office. In Evidence implementation in clinical practice. 2022.
  8. HAWK, Victoria H., Zlata KAPOUNOVÁ, Martin KROBOT, Veronika SPÁČILOVÁ, Eliška LAGOVÁ, Michaela PODBORSKÁ a Lauren HALDEMAN. Student and faculty perceptions of nutrition education in medical school. Clinical Nutrition ESPEN. Amsterdam: Elseiver, 2022, roč. 47, February 2022, s. 351-357. ISSN 2405-4577. doi:10.1016/j.clnesp.2021.11.011.
  9. KAPOUNOVÁ, Zlata. Zpráva z EFAD: 33. valné shromáždění Evropské federace asociací nutričních terapeutů (EFAD). Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. Praha: Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o., 2022, roč. 77, č. 6, s. 20. ISSN 1211-846X.

  2021

  1. KROBOT, Martin, Victoria Hazelette HAWK, Veronika SPÁČILOVÁ a Zlata KAPOUNOVÁ. A historical perspective and opportunities for dietetics education, practice and professional organizations in the Czech Republic. Profese online. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 14, č. 1, s. 9-18. ISSN 1803-4330. doi:10.5507/pol.2021.001.
  2. KROBOT, Martin, Kamila JANČEKOVÁ, Zlata KAPOUNOVÁ, Veronika SPÁČILOVÁ a Victoria Hazelette HAWK. Acceptance of Dietitians and Their Job Satisfaction in Acute Care Settings in Czech Republic: Preliminary Results. In 13th European Congress of Dietetics, 26-30 October 2021. 2021. ISSN 0250-6807. doi:10.1159/000519655.
  3. KAPOUNOVÁ, Zlata, Halina MATĚJOVÁ a Małgorzata LEBEDA. Dietní systém ve Spojených státech amerických. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2021, roč. 76, č. 2, s. 28-30. ISSN 1211-846X.
  4. JANČEKOVÁ, Kamila a Zlata KAPOUNOVÁ. FENS Summer School 2020. Výživa a potraviny. 2021, roč. 76, č. 1, s. 26-27. ISSN 1211-846X.
  5. KAPOUNOVÁ, Zlata, Victoria Hazelette HAWK, Martin KROBOT, Veronika SPÁČILOVÁ, Eliška LAGOVÁ, Michaela PODBORSKÁ a Lauren HALDEMAN. Hodnocení výuky výživy na Lékařské fakultě MU v kontextu doporučení ESPEN. In XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP. 2021. ISBN 978-80-7177-031-2.
  6. HAWK, Victoria Hazelette, Zlata KAPOUNOVÁ, Martin KROBOT, Veronika SPÁČILOVÁ a Lauren HALDEMAN. Perceptions of Nutrition Education and the Role of Dietitians at a Medical School in the Czech Republic. In Food & Nutrition Conference & Expo 2021. 2021. ISSN 2212-2672. doi:10.1016/j.jand.2021.08.066.
  7. KROBOT, Martin, Kamila JANČEKOVÁ, Zlata KAPOUNOVÁ, Veronika SPÁČILOVÁ a Victoria Hazelette HAWK. Problémy nutriční péče očima nutričních terapeutů: předběžné výsledky kvalitativního výzkumu. In XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP. 2021. ISBN 978-80-7177-031-2.
  8. KRÁĽOVÁ, Jana, Zlata KAPOUNOVÁ a Petr VESELÝ. Správnou výživou k prevenci a zpomalení progrese VPMD. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.
  9. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Zlata KAPOUNOVÁ, Julie DOBROVOLNÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Irena HALUZOVÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina HORTOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Kamila JANČEKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Petr LOKAJ, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jakub PECL, Tomáš PRUŠA, Ondřej RYBNÍČEK, Kateřina SLABÁ, Veronika SUCHODOLOVÁ, Jiří ŠTARHA, Jiří TŮMA, Milan URÍK, Ondřej ZVĚŘINA a Denisa BEZDĚKOVÁ. Výživa dětí. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, 2021. 248 s. ISBN 978-80-210-9846-6.

  2020

  1. KRÁĽOVÁ, Jana a Zlata KAPOUNOVÁ. Role výživy v prevenci a léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 4. ISSN 1805-4684.

  2019

  1. KAPOUNOVÁ, Zlata a Victoria Hazelette HAWK. An assessment of nutrition education - review of general medicine curriculum at medical faculty of Masaryk University. In International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity Annual Meeting. 2019. ISBN 978-1-7324011-1-2.
  2. KAPOUNOVÁ, Zlata, Anna PACKOVÁ, Jana PETROVÁ, Jana SPÁČILOVÁ, Alena STROSSEROVÁ a Sylva ŠMÍDOVÁ. Diety ve školních jídelnách 2 - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. 1. vydání. Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o., 2019. 264 s. ISBN 978-80-7496-429-9.
  3. HAWK, Victoria Hazelette, Haldeman LAUREN, Veronika SPÁČILOVÁ, Eliška LAGOVÁ, Michaela PODBORSKÁ a Zlata KAPOUNOVÁ. Perceptions of nutrition education and the role of dietitians at a medical school in the Czech Republic: preliminary results. In EFAD Conference 2019. 2019.
  4. SAIBERTOVÁ, Simona a Zlata KAPOUNOVÁ. Podávání sippingu v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 4, s. 53-54. ISSN 1211-846X.
  5. SAIBERTOVÁ, Simona, Zlata KAPOUNOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. SIPPING – Inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice. 2019. 98 s.
  6. ORLOVSKÁ, Katarína a Zlata KAPOUNOVÁ. Sipping v kuchyni aneb využití sippingu při přípravě pokrmů. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 6, s. 85-87. ISSN 1211-846X.
  7. JANČEKOVÁ, Kamila, Zlata KAPOUNOVÁ a Markéta HAŠOVÁ. Vitamin B12 u těhotných a kojících žen s veganským způsobem stravování. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 1, s. 11-14. ISSN 1211-846X.
  8. KAPOUNOVÁ, Zlata, Victoria Hazelette HAWK a Halina MATĚJOVÁ. Výživa v osnovách programu Všeobecného lékařství na LF MU Brno - kvalitativní výzkum. In Ostravské dny léčebné výživy. 2019.

  2018

  1. KAPOUNOVÁ, Zlata. Spánkem proti obezitě? Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2018, roč. 73, č. 2, s. 30-33. ISSN 1211-846X.

  2017

  1. KAPOUNOVÁ, Zlata, Anna PACKOVÁ, Jana PETROVÁ, Jana SPÁČILOVÁ, Alena STROSSEROVÁ a Sylva ŠMÍDOVÁ. Diety ve školních jídelnách - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-328-5.

  2015

  1. KAPOUNOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Short sleep duration in relation to body weight and blood pressure among Czech adults. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies and International Society of Applied Preventive Medicine in Vienna, 2015, roč. 6, 1-2, s. 7-14. ISSN 1804-1868.

  2014

  1. KAPOUNOVÁ, Zlata a Halina MATĚJOVÁ. Snídaňové cereálie ve stravě (nejen) u dětí I.- zdravá snídaně nebo sladká pochoutka? Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2014, roč. 69, č. 2, s. 30-32. ISSN 1211-846X.
  2. KAPOUNOVÁ, Zlata a Halina MATĚJOVÁ. Snídaňové cereálie ve stravě (nejen) dětí II - postoj spotřebitelů. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2014, roč. 69, č. 3, s. 78-79. ISSN 1211-846X.

  2012

  1. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Tomáš ZDRAŽIL, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2012, roč. 57, č. 1, s. 10-16. ISSN 1802-6281.
  2. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Tomáš ZDRAŽIL. Nedostatek spánku a riziko obezity. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
  3. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Současné poznatky o vztahu spánku a obezity. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2012, roč. 151, č. 6, s. 279-285. ISSN 0008-7335.
  4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL a Anna VAŠKŮ. Variability in CNR1 locus influences protein intake and smoking status in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2012, roč. 15, č. 4, s. 163-170. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830512Y.0000000001.

  2011

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Adipsin (Complement Factor D) As a New Biomarker of Body Fat Distribution in Extremely Obese Central-European Population. In Body Fat: Composition, Measurements and Reduction Procedures. 1. vyd. New York: Novapublishers, 2011. s. 14-27, 13 s. Body Fat: Composition, Measurements and Reduction. ISBN 978-1-61324-332-9.
  2. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Martin FOREJT. Závislost mezi délkou spánku a krevním tlakem u dospělé populace. Profese online. Olomouc: Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, 2011, roč. 4, č. 2, s. 11-16. ISSN 1803-4330.

  2010

  1. VAŠKOVÁ, Pavla, Jana PETROVÁ, Sylva ŠTAJNOCHROVÁ a Zlata PISKÁČKOVÁ. Biopotraviny. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010, 6/2010, 20 s. ISSN 1803-8840.
  2. ŠTAJNOCHROVÁ, Sylva, Zlata PISKÁČKOVÁ, Jana PETROVÁ a Pavla VAŠKOVÁ. Jak sestavit zdravý jídelníček, nedostatky v praxi a tipy pro nápravu. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010, roč. 2009, 5/2010, s. 29-40. ISSN 1803-8840.
  3. ŠTAJNOCHROVÁ, Sylva, Zlata PISKÁČKOVÁ, Jana PETROVÁ a Pavla VAŠKOVÁ. Jak sestavit zdravý jídelníček, nedostatky v praxi a tipy pro nápravu. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010, roč. 2009, 4/2010, s. 3-21, 18 s. ISSN 1803-8840.
  4. MARTYKÁNOVÁ, Lucie a Zlata PISKÁČKOVÁ. Orthorexie a bigorexie - méně známé formy poruch příjmu potravy. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2010, roč. 65, č. 1, 2 s. ISSN 1211-846X.
  5. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2010, roč. 13, č. 2, s. 77-81. ISSN 1211-9326.
  6. PISKÁČKOVÁ, Zlata. The association between sleep duration and body weight in adult. In SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 399-406. ISBN 978-80-210-5398-4.
  7. PETROVÁ, Jana, Pavla VAŠKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ a Sylva ŠTAJNOCHROVÁ. Vegetariánství. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2010, roč. 07/2010, prosinec, s. 1-22. ISSN 1803-8840.
  8. PISKÁČKOVÁ, Zlata. Vztah mezi délkou spánku a tělesnou hmotností u dospělých. In 6. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.

  2009

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 207-213. ISSN 1555-8932.
  2. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotypes-by-nutrient associations of common polymorphisms in obesity-related genes within the Czech population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 209. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 252-252.
  3. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Méně známé formy PPP. In 5. Mezinárodní konference škola a zdraví pro 21. století. 2009.
  4. RISTICMEDIC, Danijela, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lee HOOPER, Jiří RUPRICH, Amélie CASGRAIN, Kate ASHTON, Mirjana PAVLOVIC a Maria GLIBETIC. Methods of assessment of iodine status in humans: a systematic review. American Journal of Clinical Nutrition. Bethesda: American Society for Nutrition, 2009, roč. 89, č. 6, s. 2052S-2069s, 18 s. ISSN 0002-9165.
  5. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Halina MATĚJOVÁ. Tři oříšky pro Popelku...a nebo čtyři? Výživa a potraviny. Praha: výživaservis s.r.o, 2009, roč. 64, č. 4, s. 92-95. ISSN 1211-846X.

  2008

  1. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. The relationship between leptin plasma levels and blood pressure in extremely obese Czech individuals. In Central European Congress on Obesity ( CECON 2008) : from nutrition to metabolic syndrome. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity, 2008. s. 81-81. ISBN 978-80-254-2733-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 12:36