Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KAPOUNOVÁ, Zlata, Halina MATĚJOVÁ a Małgorzata LEBEDA. Dietní systém ve Spojených státech amerických. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2021, roč. 76, č. 2, s. 28-30. ISSN 1211-846X.
 2. JANČEKOVÁ, Kamila a Zlata KAPOUNOVÁ. FENS Summer School 2020. Výživa a potraviny. 2021, roč. 76, č. 1, s. 26-27. ISSN 1211-846X.
 3. KRÁĽOVÁ, Jana a Zlata KAPOUNOVÁ. Role výživy v prevenci a léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 9, č. 4. ISSN 1805-4684.
 4. 2019

 5. KAPOUNOVÁ, Zlata a Victoria Hazelette HAWK. An assessment of nutrition education - review of general medicine curriculum at medical faculty of Masaryk University. In International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity Annual Meeting. 2019. ISBN 978-1-7324011-1-2.
 6. KAPOUNOVÁ, Zlata, Anna PACKOVÁ, Jana PETROVÁ, Jana SPÁČILOVÁ, Alena STROSSEROVÁ a Sylva ŠMÍDOVÁ. Diety ve školních jídelnách 2 - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. 1. vydání. Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o., 2019. 264 s. ISBN 978-80-7496-429-9.
 7. HAWK, Victoria Hazelette, Haldeman LAUREN, Veronika SPÁČILOVÁ, Eliška LAGOVÁ, Michaela PODBORSKÁ a Zlata KAPOUNOVÁ. Perceptions of nutrition education and the role of dietitians at a medical school in the Czech Republic: preliminary results. In EFAD Conference 2019. 2019.
 8. SAIBERTOVÁ, Simona a Zlata KAPOUNOVÁ. Podávání sippingu v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 4, s. 53-54. ISSN 1211-846X.
 9. SAIBERTOVÁ, Simona, Zlata KAPOUNOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. SIPPING – Inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice. 2019. 98 s.
 10. ORLOVSKÁ, Katarína a Zlata KAPOUNOVÁ. Sipping v kuchyni aneb využití sippingu při přípravě pokrmů. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 6, s. 85-87. ISSN 1211-846X.
 11. JANČEKOVÁ, Kamila, Zlata KAPOUNOVÁ a Markéta HAŠOVÁ. Vitamin B12 u těhotných a kojících žen s veganským způsobem stravování. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 1, s. 11-14. ISSN 1211-846X.
 12. KAPOUNOVÁ, Zlata, Victoria Hazelette HAWK a Halina MATĚJOVÁ. Výživa v osnovách programu Všeobecného lékařství na LF MU Brno - kvalitativní výzkum. In Ostravské dny léčebné výživy. 2019.
 13. 2018

 14. KAPOUNOVÁ, Zlata. Spánkem proti obezitě? Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2018, roč. 73, č. 2, s. 30-33. ISSN 1211-846X.
 15. 2017

 16. KAPOUNOVÁ, Zlata, Anna PACKOVÁ, Jana PETROVÁ, Jana SPÁČILOVÁ, Alena STROSSEROVÁ a Sylva ŠMÍDOVÁ. Diety ve školních jídelnách - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-328-5.
 17. 2015

 18. KAPOUNOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Short sleep duration in relation to body weight and blood pressure among Czech adults. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies and International Society of Applied Preventive Medicine in Vienna, 2015, roč. 6, 1-2, s. 7-14. ISSN 1804-1868.
 19. 2014

 20. KAPOUNOVÁ, Zlata a Halina MATĚJOVÁ. Snídaňové cereálie ve stravě (nejen) u dětí I.- zdravá snídaně nebo sladká pochoutka? Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2014, roč. 69, č. 2, s. 30-32. ISSN 1211-846X.
 21. KAPOUNOVÁ, Zlata a Halina MATĚJOVÁ. Snídaňové cereálie ve stravě (nejen) dětí II - postoj spotřebitelů. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2014, roč. 69, č. 3, s. 78-79. ISSN 1211-846X.
 22. 2012

 23. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Tomáš ZDRAŽIL, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2012, roč. 57, č. 1, s. 10-16. ISSN 1802-6281.
 24. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Tomáš ZDRAŽIL. Nedostatek spánku a riziko obezity. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
 25. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Současné poznatky o vztahu spánku a obezity. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2012, roč. 151, č. 6, s. 279-285. ISSN 0008-7335.
 26. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL a Anna VAŠKŮ. Variability in CNR1 locus influences protein intake and smoking status in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2012, roč. 15, č. 4, s. 163-170. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830512Y.0000000001.
 27. 2011

 28. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Adipsin (Complement Factor D) As a New Biomarker of Body Fat Distribution in Extremely Obese Central-European Population. In Body Fat: Composition, Measurements and Reduction Procedures. 1. vyd. New York: Novapublishers, 2011. s. 14-27, 13 s. Body Fat: Composition, Measurements and Reduction. ISBN 978-1-61324-332-9.
 29. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Martin FOREJT. Závislost mezi délkou spánku a krevním tlakem u dospělé populace. Profese online. Olomouc: Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, 2011, roč. 4, č. 2, s. 11-16. ISSN 1803-4330.
 30. 2010

 31. VAŠKOVÁ, Pavla, Jana PETROVÁ, Sylva ŠTAJNOCHROVÁ a Zlata PISKÁČKOVÁ. Biopotraviny. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010, 6/2010, 20 s. ISSN 1803-8840.
 32. ŠTAJNOCHROVÁ, Sylva, Zlata PISKÁČKOVÁ, Jana PETROVÁ a Pavla VAŠKOVÁ. Jak sestavit zdravý jídelníček, nedostatky v praxi a tipy pro nápravu. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010, roč. 2009, 5/2010, s. 29-40. ISSN 1803-8840.
 33. ŠTAJNOCHROVÁ, Sylva, Zlata PISKÁČKOVÁ, Jana PETROVÁ a Pavla VAŠKOVÁ. Jak sestavit zdravý jídelníček, nedostatky v praxi a tipy pro nápravu. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010, roč. 2009, 4/2010, s. 3-21, 18 s. ISSN 1803-8840.
 34. MARTYKÁNOVÁ, Lucie a Zlata PISKÁČKOVÁ. Orthorexie a bigorexie - méně známé formy poruch příjmu potravy. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2010, roč. 65, č. 1, 2 s. ISSN 1211-846X.
 35. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2010, roč. 13, č. 2, s. 77-81. ISSN 1211-9326.
 36. PISKÁČKOVÁ, Zlata. The association between sleep duration and body weight in adult. In SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 399-406. ISBN 978-80-210-5398-4.
 37. PETROVÁ, Jana, Pavla VAŠKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ a Sylva ŠTAJNOCHROVÁ. Vegetariánství. Stravování ve školních jídelnách. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2010, roč. 07/2010, prosinec, s. 1-22. ISSN 1803-8840.
 38. PISKÁČKOVÁ, Zlata. Vztah mezi délkou spánku a tělesnou hmotností u dospělých. In 6. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 39. 2009

 40. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 207-213. ISSN 1555-8932.
 41. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotypes-by-nutrient associations of common polymorphisms in obesity-related genes within the Czech population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 209. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 252-252.
 42. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Méně známé formy PPP. In 5. Mezinárodní konference škola a zdraví pro 21. století. 2009.
 43. RISTICMEDIC, Danijela, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lee HOOPER, Jiří RUPRICH, Amélie CASGRAIN, Kate ASHTON, Mirjana PAVLOVIC a Maria GLIBETIC. Methods of assessment of iodine status in humans: a systematic review. American Journal of Clinical Nutrition. Bethesda: American Society for Nutrition, 2009, roč. 89, č. 6, s. 2052S-2069s, 18 s. ISSN 0002-9165.
 44. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Halina MATĚJOVÁ. Tři oříšky pro Popelku...a nebo čtyři? Výživa a potraviny. Praha: výživaservis s.r.o, 2009, roč. 64, č. 4, s. 92-95. ISSN 1211-846X.
 45. 2008

 46. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. The relationship between leptin plasma levels and blood pressure in extremely obese Czech individuals. In Central European Congress on Obesity ( CECON 2008) : from nutrition to metabolic syndrome. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity, 2008. s. 81-81. ISBN 978-80-254-2733-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 10:09