Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. RACLAVSKÝ, Jiří. Belief Attitudes, Fine-Grained Hyperintensionality and Type-Theoretic Logic. 1. vyd. London: College Publications, 2020. 243 s. Studies in Logic 88. ISBN 978-1-84890-334-0.
 2. RACLAVSKÝ, Jiří. Inevitable restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In 10th European Congress of Analytical Philosophy (ECAP10). 2020.
 3. RACLAVSKÝ, Jiří. Inevitable restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In 10th European Congress of Analytical Philosophy (ECAP10). 2020.
 4. RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ a Jiří DUŠEK. Po stopách Kurta Gödela. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2020.
 5. RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020.
 6. 2019

 7. RACLAVSKÝ, Jiří a Ivo PEZLAR. Explicitní/implicitní přesvědčení a derivační systémy. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2019, roč. 67, č. 1, s. 89-120. ISSN 0015-1831.
 8. RACLAVSKÝ, Jiří. Limitation of logical space puts restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In Studia Logica - Trends in Logic 19. 2019.
 9. RACLAVSKÝ, Jiří. Limitation of logical space puts restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In Studia Logica - Trends in Logic 19. 2019.
 10. RACLAVSKÝ, Jiří. Type Theory, Reducibility and Epistemic Paradoxes. In Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology (CLMPST). 2019.
 11. RACLAVSKÝ, Jiří. Type Theory, Reducibility and Epistemic Paradoxes. In Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology (CLMPST). 2019.
 12. RACLAVSKÝ, Jiří. Základy logiky přesvědčení. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. 195 s. (edice filosofie). ISBN 978-80-7465-362-9.
 13. 2018

 14. RACLAVSKÝ, Jiří. Existential Import and Relations of Categorical and Modal Categorical Statements. Logic and Logical Philosophy. Torun: Nicolaus Copernicus University Scientific Publishing House, 2018, roč. 27, č. 3, s. 271-300. ISSN 1425-3305. doi:10.12775/LLP.2017.026.
 15. RACLAVSKÝ, Jiří. Existential Import, Partiality, and Squares of Opposition. In 6th Congress on the Square of Opposition (SQUARE 2018). 2018.
 16. RACLAVSKÝ, Jiří. Logic for 2D Conception of Inference. In Non-Classical Logic. Theory and Applications (NCL9). 2018.
 17. RACLAVSKÝ, Jiří. Logic for 2D Conception of Inference. In Non-Classical Logic. Theory and Applications (NCL9). 2018.
 18. RACLAVSKÝ, Jiří. The Rule of Substitution and Hyperintensional Contexts. In 6th Congress of Universal Logic (UNILOG6). 2018.
 19. RACLAVSKÝ, Jiří. The Rule of Substitution and Hyperintensional Contexts. In 6th Congress of Universal Logic (UNILOG6). 2018.
 20. RACLAVSKÝ, Jiří. The typing approach to Church-Fitch's knowability paradox and its revenge form. Prolegomena: Journal of Philosophy. Zagreb, Chorvatsko: University of Zagreb – Croatian Studies, 2018, roč. 17, č. 1, s. 31-49. ISSN 1333-4395. doi:10.26362/20180202.
 21. 2017

 22. RACLAVSKÝ, Jiří. Abstract and Concrete Individuals and Projection. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2017, roč. 24, Supplementary Issue, s. 74-88. ISSN 1335-0668.
 23. RACLAVSKÝ, Jiří. D-Conception of Inference (with an Examination ofParadoxical Reasoning). In Cognition and Language 2017. 2017.
 24. RACLAVSKÝ, Jiří a Ivo PEZLAR. Derivable Belief and Hyperintensional Algorithmic Semantics. In European Congress of Analytical Philosophy ECAP9. 2017.
 25. RACLAVSKÝ, Jiří. Model jazyka v synchronním a diachronním smyslu. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2017, roč. 72, č. 2, s. 140-153. ISSN 0046-385X.
 26. RACLAVSKÝ, Jiří. Partiality of Propositions and Existential Import of Modal / Non-Modal Categorical Statements. In Non-classical Modal and Predicate Logics (NCMPL 2017). 2017.
 27. RACLAVSKÝ, Jiří. Russellian typing knowledge and Fitch's paradox of knowability. In Beziau, Jean-Yves; Costa-Leite, Alexandre; Loffredo D’Ottaviano, Itala M. Aftermath of the Logical Paradise. Colecao CLE 41. Campinas: CLE/Unicamp, 2017. s. 401-423. ISBN 978-85-86497-36-0.
 28. RACLAVSKÝ, Jiří. The Modal Argument against Nominal Description Theory. Kriterion - Journal of Philosophy. Salzburg, 2017, roč. 31, č. 1, s. 77-100. ISSN 1019-8288.
 29. RACLAVSKÝ, Jiří. Two Standard and Two Modal Squares of Opposition. In Beziau, Jean-Yves; Basti, Gianfranco. The Square of Opposition: A Cornerstone of Thought. 1. vyd. Cham, Switzerland: Birkhäuser-Springer, 2017. s. 119-142. ISBN 978-3-319-45062-9. doi:10.1007/978-3-319-45062-9.
 30. 2016

 31. RACLAVSKÝ, Jiří. Deduction in Ramified Partial Type Theory: Focus on Derivation with Typing Judgements. In XXI. Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics. 2016.
 32. RACLAVSKÝ, Jiří. Explicit, Implicit and Derivable Belief in Hyperintensional Algorithmic Semantics. In 8th SEFA. 2016.
 33. RACLAVSKÝ, Jiří. Explicit Substitution in Hyperintensional Contexts. In Non-Classical Logic. Theory and Applications (NCL'16). 2016.
 34. RACLAVSKÝ, Jiří. Explicitní a implicitní přesvědčení v hyperintenzionálním rámci. In Jednota filozofická, Olomouc, 24. 2. 2016. 2016.
 35. 2015

 36. RACLAVSKÝ, Jiří. Logic as Universal Language and Quantification over Orders and Types within Type Theory. In 5th International Congress of Universal Logic 2015 (Unilog 2015), 25-30 June 2015, Istanbul, Turkey. 2015.
 37. RACLAVSKÝ, Jiří. Nominal Description Theory and Modal Argument. In International Conference on Philosophy of Language and Linguistics (PhilLang2015), 14-16 May 2015, University of Lodz, Poland. 2015.
 38. RACLAVSKÝ, Jiří. The Explication of EXPLICATION. In 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 3.-8. August, 2015, Helsinki. 2015.
 39. RACLAVSKÝ, Jiří, Petr KUCHYŇKA a Ivo PEZLAR. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 322 s. ISBN 978-80-210-7973-1.
 40. RACLAVSKÝ, Jiří, Petr KUCHYŇKA a Ivo PEZLAR. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 312 s. ISBN 978-80-210-7973-1.
 41. RACLAVSKÝ, Jiří. Truth. In Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 2015.
 42. RACLAVSKÝ, Jiří. Truth (An Explication In Transparent Intensional Logic). In Logic Café, Vienna University. 2015.
 43. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3.
 44. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3.
 45. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4.
 46. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4.
 47. 2014

 48. RACLAVSKÝ, Jiří. A Revenge Form of Fitch's Knowability Paradox for Russellian Typing Knowledge. In workshop "Knowledge, Scepticism and Modality", Padova, Italy, 24 February 2014. 2014.
 49. RACLAVSKÝ, Jiří. A Backward Look on Miller's Linguistic-Dependence Argument against (Tichý's) Verisimilitude Counting. In Theory, Evidence and Scientific Realism (Bratislava, SR). 2014.
 50. RACLAVSKÝ, Jiří. A Model of Language in a Synchronic and Diachronic Sense. In Stalmaszczyk, Piotr. Lodź Studies in English and General Linguistic 2: Issues in Philosophy of Language and Linguistic. 1. vyd. Łodź: Łodź University Press, 2014. s. 109-123. ISBN 978-83-7969-402-0.
 51. RACLAVSKÝ, Jiří. Beta-reduction and parciality. In Computational Logic, FI MU (Brno). 2014.
 52. RACLAVSKÝ, Jiří. Beta-redukce v (Tichého) parciálním lambda-kalkulu. 2014.
 53. RACLAVSKÝ, Jiří. Constructional vs. Denotational Conception of Aboutness. Organon F : international journal of analytic philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2014, roč. 21, č. 2, s. 219-236. ISSN 1335-0668.
 54. RACLAVSKÝ, Jiří. Dva standardní a dva modální logické čtverce. In Seminář Pavel Tichý, Plzeň, 30. 10. 2014. 2014.
 55. RACLAVSKÝ, Jiří. Explicating the Notion of Truth Within Transparent Intensional Logic. In Ciuni, R.; Wansing, H.; Willkomen, C. Recent Trends in Philosophical Logic. 1. vyd. New York, Dordrecht. London, Heidelberg: Springer, 2014. s. 167-177. ISBN 978-3-319-06079-8. doi:10.1007/978-3-319-06080-4_12.
 56. RACLAVSKÝ, Jiří. Fitch’s Knowability Paradox and Russellian Typing Knowledge. 2014.
 57. RACLAVSKÝ, Jiří. Mstivá forma Fitchova paradoxu a její odmítnutí v rámci typování znalosti. Organon F : international journal of analytic philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2014, roč. 21, Supplementary issue, s. 138-154. ISSN 1335-0668.
 58. RACLAVSKÝ, Jiří. Mstivá forma Fitchova paradoxu poznatelnosti. In workshop Logic Café Brno 2014 (Brno). 2014.
 59. RACLAVSKÝ, Jiří. Notes on beta-reduction within Tichý's partial ramified type theory. In 9th Scandinavian Logic Symposium, Tampere, 25-27 August 2014. 2014.
 60. RACLAVSKÝ, Jiří. On Interaction of Semantics and Deduction in Transparent Intensional Logic (Is Tichý's Logic a Logic?). Logic and Logical Philosophy. Toruň: Nicolaus Copernicus University Scientific Publishing House, 2014, roč. 23, č. 1, s. 57-68. ISSN 1425-3305. doi:10.12775/LLP.2013.035.
 61. RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6791-2.
 62. RACLAVSKÝ, Jiří. Pravda jako důkaz: epistemologické pojetí pravdivosti. In XVIII. symposium slovensko-české analytické filozofie (Praha). 2014.
 63. RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic Square of Hyperintensional Semantics, Logic and Identity Statements. In 4th World Congress Square of Opposition 2014, PUL, Vatican, 5-9 May 2014. 2014.
 64. RACLAVSKÝ, Jiří. The Barber Paradox: On its Paradoxicality and its Relationship to Russell's Paradox. Prolegomena: Journal of Philosophy. Zagreb, Chorvatsko: University of Zagreb – Croatian Studies, 2014, roč. 13, č. 2, s. 269-278. ISSN 1333-4395.
 65. RACLAVSKÝ, Jiří. Tichý's Possible Worlds. Organon F : international journal of analytic philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2014, roč. 21, č. 4, s. 471-491. ISSN 1335-0668.
 66. 2013

 67. RACLAVSKÝ, Jiří. An Introduction to Transparent Intensional Logic. 2013.
 68. RACLAVSKÝ, Jiří. Co jsou Russellovy propoziční funkce. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2013, roč. 61, Mimořádné číslo 2, s. 109-146. ISSN 0015-1831.
 69. RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace a dedukce: od jednoduché k rozvětvené teorii typů. Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013, roč. 20, č. Supplementary Issue 2, s. 37-53. ISSN 1335-0668.
 70. RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace a logika. In Normy a hodnoty ve vědě. 2013.
 71. RACLAVSKÝ, Jiří. Fitch's Paradox of Knowability and Theory of Types. 2013.
 72. RACLAVSKÝ, Jiří. Fitch's Paradox of Knowability, Typing Knowledge and Ramified Theory of Types. In 4th World Congress and School on Universal Logic. 2013.
 73. RACLAVSKÝ, Jiří. Fitchův paradox poznatelnosti a rozvětvená teorie typů. Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013, roč. 20, č. Supplementary Issue 1, s. 144-165. ISSN 1335-0668.
 74. RACLAVSKÝ, Jiří. H, Field: Saving Truth from Paradox. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2013. 4 s. Organon F vol. 20, no. 2, 262-265.
 75. RACLAVSKÝ, Jiří. Language in a Synchronic / Diachronic Sense and Some Philosophical Puzzles. In PhiLang2013, Lodz, 9.-11. května 2013. 2013.
 76. RACLAVSKÝ, Jiří. Logika a (pravdivostní) hodnoty. In Normy a hodnoty ve vědě. 2013.
 77. RACLAVSKÝ, Jiří. Odmítnutí mstivé formy Fitchova paradoxu pro Russellovské typování znalosti. In XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, Trenčianské Teplice, 11.-13. september 2013. 2013.
 78. RACLAVSKÝ, Jiří. Partiality and Tichý's logic. In Epsilon meets lambda, Ostrava, 22.-24. června 2013. 2013.
 79. RACLAVSKÝ, Jiří. The Revenge of Fitch’s Knowability Paradox for Typing Approach and the Alleged Self-Refutation of Ramified Type Theory. In Congress on Logic and Philosophy of Science CLPS13, Belgium, 16-18 September 2013. 2013.
 80. RACLAVSKÝ, Jiří. Tichýan (Im)Possible Worlds. In Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible. 2013.
 81. RACLAVSKÝ, Jiří. Truth. In Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2013. s. 117-120. ISSN 0015-1831.
 82. 2012

 83. RACLAVSKÝ, Jiří. Dedukce a logická analýza v Tichého logice. In Systémy dedukcie : od intenzionálnej logiky k hyperintenzionálnej logike. 2012.
 84. RACLAVSKÝ, Jiří. Douglas Patterson (ed.): New Essays on Tarski and Philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012.
 85. RACLAVSKÝ, Jiří. Důkazový asistent HOL a jeho logika. In Organon VI. Jak nejlépe učit dedukci v úvodních kurzech logiky? 2012. ISBN 978-80-7043-864-0.
 86. RACLAVSKÝ, Jiří. Důkazový asistent HOL a jeho logika. In Organon VIII. Calculemus. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012. s. 83-91. ISBN 978-80-261-0145-1.
 87. RACLAVSKÝ, Jiří. Epistemologické paradoxy poznatelnosti a typování znalosti. In XVI. konference čs. analytické filozofie. 2012.
 88. RACLAVSKÝ, Jiří. Is Transparent Intensional Logic a Logic? In Non-classical logic. Theory and applications. 2012.
 89. RACLAVSKÝ, Jiří. Je paradox holiče paradoxem obdobným Russellově paradoxu? In Univerzita Komenského. 2012.
 90. RACLAVSKÝ, Jiří. Je Tichého logika logikou? (O vztahu logické analýzy a dedukce). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012, roč. 60, č. 2, s. 245-254. ISSN 0015-1831.
 91. RACLAVSKÝ, Jiří. Jsou Russellovy propoziční funkce Tichého konstrukcemi? In Bertrand Russell. 2012.
 92. RACLAVSKÝ, Jiří. Kontextualismus vs. minimalismus a metodologické principy. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 1, s. 227-238. ISSN 1335-0668.
 93. RACLAVSKÝ, Jiří. Kontingentnost existence intencionálních entit. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 2, s. 227-237. ISSN 1335-0668.
 94. RACLAVSKÝ, Jiří. Leon Horsten : the Tarskian turn. Deflationism and axiomatic truth. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2012.
 95. RACLAVSKÝ, Jiří. On the Czech Logic in the 20th Century. In Schumann, Andrew. Logic in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Lanham (USA): University Press of America, 2012. s. 229-243. History, Science, and Discourse. ISBN 978-0-7618-5891-1.
 96. RACLAVSKÝ, Jiří. Rigidity of General Terms as Rigidity of Descriptions. In SIFA 2012 "The Answers of Philosophy", Alghero, 12-15 September 2012. 2012.
 97. RACLAVSKÝ, Jiří. Russell’s Propositional Functions from the Viewpoint of Tichý’s Type Theory. In Séminaire PhilMath, Institut d’histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST, Paris 1). 2012.
 98. RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic paradoxes and transparent intensional logic. In Peliš Michal; Punčochář Vít. The Logica Yearbook 2011. 1. vyd. London: College Publications, 2012. s. 239-252. ISBN 978-1-84890-071-4.
 99. RACLAVSKÝ, Jiří. Truth : An Explication in Transparent Intensional Logic. In Trends in Logic XI "Advances in Philosophical Logic" (Studia Logica International Conference), Bochum, 3-5 June 2012. 2012.
 100. RACLAVSKÝ, Jiří. Základy explikace sémantických pojmů. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 4, s. 488-505. ISSN 1335-0668.
 101. 2011

 102. RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Conceptual and Derivation Systems. Logic and logical philosophy. Torun, Poland: Nicholas Copernicus University Press, 2011, roč. 20, č. 1-2, s. 159-174. ISSN 1425-3305.
 103. RACLAVSKÝ, Jiří. Holá individua a tři teze. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2011, roč. 18, č. 4, s. 509-514. ISSN 1335-0668.
 104. RACLAVSKÝ, Jiří. Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. 240 s. ISBN 978-80-7182-289-9.
 105. RACLAVSKÝ, Jiří. Je paradox holiče paradoxem? Pro-Fil. Brno: FF MU, 2011, roč. 11, č. 2, s. 3-10. ISSN 1212-9097.
 106. RACLAVSKÝ, Jiří. Kontextualismus vs. minimalismus a metodologické principy zkoumání významu. In XV. čs. sympósium analytické filozofie (Vrútky, Slovensko). 2011.
 107. RACLAVSKÝ, Jiří. Language In (Post)Analytic Tradition – Reflections & Prospects (Introduction). Human Affairs. Nizozemí: Versita-Springer, 2011, roč. 21, č. 3, s. 237-238. ISSN 1210-3055.
 108. RACLAVSKÝ, Jiří. Paradoxes of Denotation and Reference. In Seventh European Congress of Analytical Philosophy (ECAP7). 2011.
 109. RACLAVSKÝ, Jiří. Rigidita predikátů. In Univerzita Komenského. 2011.
 110. RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic Concept of Existential Presupposition. Human Affairs. Nizozemí: Versita-Springer, 2011, roč. 21, č. 3, s. 249-261. ISSN 1210-3055.
 111. RACLAVSKÝ, Jiří. Sémantika jmen ve fikci: obhajoba a rozvinutí Tichého koncepce. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2011, roč. 18, č. 1, s. 72-83. ISSN 1335-0668.
 112. RACLAVSKÝ, Jiří. Transparent intensional logic: an introduction. In Theory of imperatives lectures. 2011.
 113. RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Transparent intensional logic as an action logic and deontic logic. In Theory of imperatives lectures. 2011.
 114. 2010

 115. RACLAVSKÝ, Jiří. Co obnáší kontingentní existence individuí? Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 17, č. 3, s. 374-387. ISSN 1335-0668.
 116. RACLAVSKÝ, Jiří. Is Logico-Semantical Analysis of Natural Language a Translation? In Philosophy of Language and Linguistics Volume I: The Formal Turn. 1. vyd. Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2010. s. 229-243, 14 s. mimo edice. ISBN 978-3-86838-070-5.
 117. RACLAVSKÝ, Jiří. O různých pojmech holosti. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 17, č. 2, s. 227-232. ISSN 1335-0668.
 118. RACLAVSKÝ, Jiří. On Partiality and Tichý's Transparent Intensional Logic. Hungarian Philosophical Review. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 2010, roč. 54, č. 4, s. 120-128. ISSN 0025-0090.
 119. RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Tichý's Transparent Intensional Logic and Conceptual/Derivation Systems. In Logic in Cognitive Sciences. 2010.
 120. 2009

 121. RACLAVSKÝ, Jiří. A Novel Solution to Grelling's Heterological Paradox. In Reflections and Projections - GAP 7. 2009.
 122. RACLAVSKÝ, Jiří a Marián ZOUHAR. Empty Proper Names: Semantic and Epistemological Issues. In Reference and Non-existence. 2009.
 123. RACLAVSKÝ, Jiří. Individua v myšlence-propozici: Tichého přístup. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2009, roč. 64, č. 7, s. 669-679. ISSN 0046-385X.
 124. RACLAVSKÝ, Jiří. Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. 396 s. mimo edice. ISBN 978-80-7182-277-6.
 125. RACLAVSKÝ, Jiří. K ryzím individuátorům. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 3, s. 400-405. ISSN 1335-0668.
 126. RACLAVSKÝ, Jiří. Kategorické výroky a sylogismy z pohledu Tichého Transparentní intenzionální logiky. In Odkud a jak brát stále nové příklady? Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2009. s. 85-101. mimo edice. ISBN 978-80-7043-864-0.
 127. RACLAVSKÝ, Jiří. Lhářský paradox, význam a pravdivost. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2009, roč. 57, č. 3, s. 325-351. ISSN 0015-1831.
 128. RACLAVSKÝ, Jiří. Pojem pravdivosti v lhářských paradoxech: Tichého řešení. In Poznanie a prawda. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersystetu Rzeskowskiego, 2009. s. 363-379. ISBN 978-83-7338-502-3.
 129. RACLAVSKÝ, Jiří. Pravda a paradox: úvod do problematiky. Pro-Fil. Brno, 2009, roč. 10, č. 2, s. 13-22. ISSN 1212-9097.
 130. RACLAVSKÝ, Jiří. Projikování a abstraktní vs. konkrétní individua. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2009, roč. 6, č. 2, s. 234-246. ISSN 1214-8407.
 131. RACLAVSKÝ, Jiří. Ryzí individuátory: oprava definice. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 2, s. 247-249. ISSN 1335-0668.
 132. RACLAVSKÝ, Jiří. Řešení Grellingova heterologického paradoxu. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 5, s. 134-148. ISSN 1335-0668.
 133. RACLAVSKÝ, Jiří. Structured Language Meanings and Structured Possible Worlds. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2009, roč. 17, č. 1, s. 349-356. ISSN 1022-3398.
 134. RACLAVSKÝ, Jiří. Zobecněné kvantifikátory z pohledu Transparentní intenzionální logiky. In Odkud a jak brát stále nové příklady? Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2009. s. 103-116. mimo edice. ISBN 978-80-7043-864-0.
 135. 2008

 136. RACLAVSKÝ, Jiří. Conceptual Dependence of Verisimilitude Vindicated. A Farewell to Miller's Argument. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 369-382. ISSN 1335-0668.
 137. RACLAVSKÝ, Jiří, Ludmila DOSTÁLOVÁ, Karel ŠEBELA, Marie DUŽÍ a Jaroslav LANG. Elektronická databáze příkladů z logiky. In Václav Řehout. Pedagogický software 2008. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Publishing, 2008. s. 147-149. ISBN 80-85645-59-9.
 138. RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace druhů pravdivosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2008, B 55, č. 1, s. 89-99. ISSN 0231-7664.
 139. RACLAVSKÝ, Jiří. Filosofie Pavla Tichého: základní myšlenková témata a jejich souvislosti. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Bratislava: Iris, 2008. s. 166-172. ISBN 978-80-89256-18-1.
 140. RACLAVSKÝ, Jiří. Holá individua nejsou bez vlastností. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 5, s. 158-178. ISSN 1335-0668.
 141. RACLAVSKÝ, Jiří. Introduction to Pavel Tichý's Philosophy and Logic. In Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008. s. 43-50. 264. ISBN 978-80-7182-264-6.
 142. RACLAVSKÝ, Jiří. Miller's and Taliga's Fallacies about Verisimilitude Counting. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 4, s. 477-484. ISSN 1335-0668.
 143. RACLAVSKÝ, Jiří. Modalization, Serialization and Intervalization. Acta Musicologica. Brno: Český hudební fond, 2008, roč. 5, č. 2, s. 1-11, 12 s. ISSN 1214-5955.
 144. RACLAVSKÝ, Jiří. On the Definitions of the Basic Kinds of Properties. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 1, s. 80-83. ISSN 1335-0668.
 145. RACLAVSKÝ, Jiří. Ondřej S. Nečas: Růžový slon v domě a jiné logičnosti. Universitas. Brno: MU, 2008, roč. 41, č. 4, s. 82-83. ISSN 1212-8139.
 146. RACLAVSKÝ, Jiří. Ontologická existence uměleckého díla a teoretická explikace. In Literatura a filozofie. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2008. s. 143-153. mimo edice. ISBN 978-80-210-4546-0.
 147. RACLAVSKÝ, Jiří. Rebecca Goldsteinová: Neúplnost. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008, roč. 56, č. 1, s. 133-138. ISSN 0015-1831.
 148. RACLAVSKÝ, Jiří. Reformulating Tichý's Conception of Bare Individuals. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 2, s. 143-167. ISSN 1335-0668.
 149. RACLAVSKÝ, Jiří. Rethinking the Modal Argument against Nominal Description Theory. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2008, roč. 16, č. 1, s. 271-278. ISSN 1022-3398.
 150. RACLAVSKÝ, Jiří. Russell's Propositional Functions Viewed as Tichý's Constructions. In Perspectives on Russell. 2008.
 151. RACLAVSKÝ, Jiří. Ryzí individuátory a holá individua. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 4, s. 493-507. ISSN 1335-0668.
 152. RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic Solution to Simmons' Paradox. In Sixth European Congress of Analytic Philosophy Volume of Abstracts. 2008.
 153. 2007

 154. RACLAVSKÝ, Jiří. Against Kolář's Criticism of Tichý's Bare Individuals. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2007, roč. 8, č. 2, s. 1-11. ISSN 1212-9097.
 155. RACLAVSKÝ, Jiří. Conceptual Dependence of Verisimilitude (Against Miller's Translation Invariance Demand). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, roč. 14, č. 3, s. 334-353. ISSN 1335-0668.
 156. RACLAVSKÝ, Jiří. Defining Basic Kinds of Properties. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, roč. 14, č. 5, s. 69-107. ISSN 1335-0668.
 157. RACLAVSKÝ, Jiří. Jazyk coby kód a logická analýza. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2007, roč. 55, č. 1, s. 95-105. ISSN 0015-1831.
 158. RACLAVSKÝ, Jiří. Ontologie hudebního díla: platonismus vs. "platonismus". Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, roč. 14, č. 2, s. 208-231, 23 s. ISSN 1335-0668.
 159. RACLAVSKÝ, Jiří. Paradox lháře a jeho řešení. In Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofia - nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2007. s. 179-207. mimo edice. ISBN 978-80-7007-268-4.
 160. RACLAVSKÝ, Jiří. Prázdné možné světy a individua v limbu neexistují. Pro-Fil. Brno, 2007, roč. 8, č. 1, s. 1-18. ISSN 1212-9097.
 161. KUCHYŇKA, Petr a Jiří RACLAVSKÝ. Proč selhala deontická logika? (Cesty z jejích paradoxů). In Etika ve vědě, věda v etice. 2007.
 162. RACLAVSKÝ, Jiří. The Procedural Conception of Language and Fact. In Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, 2007. s. 137-146. ISBN 978-80-8083-461-6.
 163. RACLAVSKÝ, Jiří. Zpětný pohled na "prázdné možné světy". Pro-Fil. Brno, 2007, roč. 10, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-9097.
 164. 2006

 165. RACLAVSKÝ, Jiří. Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, 2006, roč. 67, č. 1, s. 27-35. ISSN 0037-7031.
 166. RACLAVSKÝ, Jiří. Co je sémantika. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2006, roč. 54, č. 2, s. 267-280. ISSN 0015-1831.
 167. RACLAVSKÝ, Jiří. K problémům nalézání. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2006, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097.
 168. RACLAVSKÝ, Jiří. K Zouharově deskripční teorii významu vlastních jmen. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 2, s. 207-217. ISSN 1335-0668.
 169. RACLAVSKÝ, Jiří. Nalézání po hledání coby vědění kdo. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2006, roč. 7, č. 1, s. 1-16. ISSN 1212-9097.
 170. RACLAVSKÝ, Jiří. Petr Kolář: Pravda a fakt. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 1, s. 127-132. ISSN 1335-0668.
 171. RACLAVSKÝ, Jiří. Počítačové zpracování přirozeného jazyka a Transparentní intenzionální logika. In Organon V. (Kolik logiky za nás mohou učit počítače?). Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 127-135. ISBN 80-7308-140-7.
 172. RACLAVSKÝ, Jiří. Složení přirozeného jazyka z hlediska Transparentní intenzionální logiky. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR, 2006, roč. 13, č. 5, s. 78-98. ISSN 1335-0668.
 173. RACLAVSKÝ, Jiří. Type Indicators. Pro-Fil. 2006, roč. 7, č. 2, s. 1-18. ISSN 1212-9097.
 174. RACLAVSKÝ, Jiří. Znovu o hledání a nalézání. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 1, s. 79-100. ISSN 1335-0668.
 175. RACLAVSKÝ, Jiří. Zrevidování pojmu jazykového faktu (Definice pojmového faktu). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 4, s. 524-534. ISSN 1335-0668.
 176. 2005

 177. RACLAVSKÝ, Jiří. Argumenty proti nominální deskripční teorii. Pro-Fil. 2005, roč. 6, č. 1, s. 1-30. ISSN 1212-9097.
 178. RACLAVSKÝ, Jiří. Duží's De dicto and De re: A Critical Review. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2005, roč. 6, č. 2, s. 1-22. ISSN 1212-9097.
 179. RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace pojmu tónové skupiny v teorii množin. Acta Musicologica. Brno: Český hudební fond, 2005, roč. 2, č. 2, s. 1-20. ISSN 1214-5955.
 180. RACLAVSKÝ, Jiří. Charakter logické analýzy přirozeného jazyka. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 53, č. 6, s. 927-937. ISSN 0015-1831.
 181. RACLAVSKÝ, Jiří. Marián Zouhar: Podoby referencie. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2005, roč. 12, č. 1, s. 112-116. ISSN 1335-0668.
 182. RACLAVSKÝ, Jiří. Nalézání jako pojmový postoj. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2005, roč. 12, č. 2, s. 141-167. ISSN 1335-0668.
 183. RACLAVSKÝ, Jiří. Nalézání jako pojmový postoj II - pasívum a nenalézání. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2005, roč. 12, č. 3, s. 260-277. ISSN 1335-0668.
 184. RACLAVSKÝ, Jiří. Protipříklady proti kauzální teorii vlastních jmen. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 2005, roč. 53, č. 5, s. 669-690. ISSN 0015-1831.
 185. RACLAVSKÝ, Jiří. Sémantika vlastních jmen s historickou referencí. In Jazyk - logika - věda. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2005. s. 113-149. mimo edice. ISBN 80-7007-212-1.
 186. RACLAVSKÝ, Jiří. Znovu k argumentům proti nominální deskripční teorii. Pro-Fil. Brno, 2005, roč. 6, č. 2, s. 1-3. ISSN 1212-9097.
 187. 2004

 188. RACLAVSKÝ, Jiří. Hledání jako pojmový postoj. In Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004. s. 90-119. ISBN 80-967225-1-4.
 189. RACLAVSKÝ, Jiří. Nietzsche bez Nietzscha? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 2004, roč. 52, č. 3, s. 480-482. ISSN 0015-1831.
 190. RACLAVSKÝ, Jiří. O vlivu světa 3 na svět 2 (na příkladu hudby a vědecké teorie). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004, roč. 11, č. 3, s. 272-277. ISSN 1335-0668.
 191. RACLAVSKÝ, Jiří. Pojmové postoje z hlediska logiky. SPFFBU. Brno: MU, 2004, B 51, č. 1, s. 73-86. ISSN 0231-7664.
 192. RACLAVSKÝ, Jiří. Stochastická hudba Iannise Xenakise. Vesmír. Praha: Vesmír, 2004, roč. 83, č. 7, s. 404-408. ISSN 1214-4029.
 193. 2003

 194. RACLAVSKÝ, Jiří. Executions vs. Constructions. In Logica et Methodologica (Anaphora, Logic and Natural Language). 7. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 63-72. ISBN 80-223-1871-X.
 195. RACLAVSKÝ, Jiří. Some Arguments for the Use of the Notion of Construction. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2003, B 50, č. 1, s. 61-67, 8 s. ISSN 0231-7664.
 196. 2002

 197. RACLAVSKÝ, Jiří. Frege a vlastní jména. Pro-Fil. Brno, 2002, roč. 3, č. 2, s. 1-14, 15 s. ISSN 1212-9097.
 198. RACLAVSKÝ, Jiří. Individua na odpočinku - několik komentářů. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 2, s. 299-304. ISSN 0015-1831.
 199. RACLAVSKÝ, Jiří. Mysl a počítače. Universitas. Brno: MU, 2002, roč. 35, č. 1, s. 7-11. ISSN 1212-8139.
 200. 2001

 201. RACLAVSKÝ, Jiří. Bokr, Svatek: Základy logiky a argumentace. Pro-Fil. Brno, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-4. ISSN 1212-9097.
 202. RACLAVSKÝ, Jiří. Co je a k čemu je logika. Pro-Fil. Brno: MU, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5, 6 s. ISSN 1212-9097.
 203. RACLAVSKÝ, Jiří. Knapp, Gerloch: Logika v právním myšlení. Pro-Fil. Brno, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9097.
 204. RACLAVSKÝ, Jiří. Mandellová: Logické hádanky a jak je řešit. Pro-Fil. Brno, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-9097.
 205. RACLAVSKÝ, Jiří. Teorie vlastních jmen Bertranda Russella. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2001, B 46, č. 1, s. 93-107. ISSN 0231-7664.
 206. 2000

 207. RACLAVSKÝ, Jiří. Denotace a reference v hudbě. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2000, roč. 6, Príloha, s. 93-100. ISSN 1335-0668.
 208. RACLAVSKÝ, Jiří. Existence jako vlastnost. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-26, 27 s. ISSN 1212-9097.
 209. RACLAVSKÝ, Jiří. Formulace Leibnizova zákona identity v TIL. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 4, s. 1-9, 10 s. ISSN 1212-9097.
 210. RACLAVSKÝ, Jiří. Gahérova Logika pre každého. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 3, s. 1-2. ISSN 1212-9097.
 211. RACLAVSKÝ, Jiří. Modality identity a případ Venuše. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 4, s. 1-20, 21 s. ISSN 1212-9097.
 212. RACLAVSKÝ, Jiří. Model skladby na základě pojmu funkce. In Ambiguity and Music. Bratislava: Seminar Mathematics and Music, 2000. s. 122-129. ISBN 80-968374-0-0.
 213. RACLAVSKÝ, Jiří. "Nemožné" možné světy. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 6, s. 1035-1036. ISSN 0015-1831.
 214. RACLAVSKÝ, Jiří. Ontologické důkazy analyticky. Religio. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2000, roč. 8, č. 2, s. 169-181. ISSN 1210-3640.
 215. RACLAVSKÝ, Jiří. Potřebnost konstrukcí pro logickou analýzu přirozeného jazyka. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-12, 13 s. ISSN 1212-9097.
 216. RACLAVSKÝ, Jiří. Tichý's Five modes of forming constructions. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2000, B 46, č. 1, s. 75-81. ISSN 0231-7664.
 217. RACLAVSKÝ, Jiří. Výrazy a pojmy v diskuzi. Universitas. Brno: Universitas, 2000, roč. 33, č. 4, s. 18-20. ISSN 1212-8139.
 218. 1999

 219. RACLAVSKÝ, Jiří. Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 1999, B 46, č. 1, s. 75-87, 12 s. ISSN 0231-7664.
 220. 1996

 221. RACLAVSKÝ, Jiří. Pavel Tichý - nástin života a díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 1996, roč. 46, č. 1, s. 87-93, 6 s. ISSN 0231-7664.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 5. 2021 14:36