Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠEDLBAUER, Josef, Martin SLAVÍK, Pavlína HEJSKOVÁ a Jan ČINČERA. Externalities still underrated in energy education. Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2024, neuveden, neuveden, s. 1-16. ISSN 0960-1481. doi:10.1016/j.renene.2024.120148.

  2023

  1. ČINČERA, Jan, Daphne GOLDMAN, Iris ALKAHER, Bruce JOHNSON a Michal MEDEK. Conclusion : Emerging Trends in Outdoor Environmental Education in the Post-COVID World. In Jan Činčera, Bruce Johnson, Daphne Goldman, Iris Alkaher, Michal Medek. Outdoor Environmental Education in the Contemporary World. Cham: Springer, 2023. s. 303-309. International Explorations in Outdoor and Environmental Education, vol. 12. ISBN 978-3-031-29256-9. doi:10.1007/978-3-031-29257-6_20.
  2. ČINČERA, Jan a Michal MEDEK. Field Ecology : Learning the Nature of Science in Outdoor Environmental Education. In Jan Činčera, Bruce Johnson, Daphne Goldman, Iris Alkaher, Michal Medek. Outdoor Environmental Education in the Contemporary World. Cham: Springer, 2023. s. 217-228. International Explorations in Outdoor and Environmental Education, vol. 12. ISBN 978-3-031-29256-9. doi:10.1007/978-3-031-29257-6_14.
  3. KROUFEK, Roman, Jan ČINČERA, Miloslav KOLENATÝ, Jan ZÁLEŠÁK a Bruce JOHNSON. “I had a spider in my mouth” : What makes students happy in outdoor environmental education programs. Evaluation and Program Planning. Oxford: Elsevier, 2023, roč. 99, August, s. 1-9. ISSN 0149-7189. doi:10.1016/j.evalprogplan.2023.102326.
  4. ČINČERA, Jan. Introduction. In Jan Činčera, Bruce Johnson, Daphne Goldman, Iris Alkaher, Michal Medek. Outdoor Environmental Education in the Contemporary World. Cham: Springer, 2023. s. 1-7. International Explorations in Outdoor and Environmental Education, vol. 12. ISBN 978-3-031-29256-9. doi:10.1007/978-3-031-29257-6_1.
  5. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Daphne GOLDMAN, Iris ALKAHER a Michal MEDEK. Outdoor Environmental Education in the Contemporary World. Cham: Springer, 2023. 313 s. International Explorations in Outdoor and Environmental Education, vol. 12. ISBN 978-3-031-29256-9. doi:10.1007/978-3-031-29257-6.
  6. JOHNSON, Bruce a Jan ČINČERA. Relationships between outdoor environmental education program characteristics and children’s environmental values and behaviors. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 23, č. 2, s. 184-201. ISSN 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2021.2001756.
  7. ČINČERA, Jan. Students, Teachers, and Mayors: The Question of Power over the Community-based Environmental and Sustainability Education Projects. In DGfE-BNE-Kommissionstagung 2023 – "Kontroversen und Debatten im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung", University of Education, Heidelberg. 2023.
  8. ČINČERA, Jan. The GLOBE Pulchra Program : Blurring the Boundaries Between Indoor and Outdoor, Science and Society, and Onsite and Online in the COVID World. In Jan Činčera, Bruce Johnson, Daphne Goldman, Iris Alkaher, Michal Medek. Outdoor Environmental Education in the Contemporary World. Cham: Springer, 2023. s. 295-301. International Explorations in Outdoor and Environmental Education, vol. 12. ISBN 978-3-031-29256-9. doi:10.1007/978-3-031-29257-6_19.
  9. ČINČERA, Jan, Roman KROUFEK a Franz X. BOGNER. The perceived effect of environmental and sustainability education on environmental literacy of Czech teenagers. Environmental Education Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 29, č. 9, s. 1276-1293. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2022.2107618.

  2022

  1. ČINČERA, Jan a Roman KROUFEK. Climate Change Attitudes and Pro-Environmental Behavior of Czech Teenagers. In SFE² GfÖ EEF - Joint meeting, International Conference on Ecological Sciences. 2022.
  2. ČINČERA, Jan. Environmental and Sustainability Education: The Question of Power. In Veřejná přednáška na Bayreuth University, Faculty for biology, chemistry and Earth Sciences. 2022.
  3. ČINČERA, Jan a Bruce JOHNSON. Strážci Země : Vztah mezi výukovými strategiemi a vzdělávacími dopady programu. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2022, roč. 17, č. 1, s. 1-12. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.636.
  4. BINKA, Bohuslav, Martin ČECH a Jan ČINČERA. The Oasis of Peace? Social Perception of Urban Parks from the City-Dwellers’ Perspectives. Sustainability. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 18, s. 1-15. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su141811460.
  5. HADJICHAMBIS, Andreas Ch., Pedro REIS, Marie-Christine KNIPPELS, Audrone TELESIENE, Daphne GOLDMAN, Demetra PARASKEVA-HADJICHAMBI, Jan ČINČERA a Kateřina JANČAŘÍKOVÁ. The 2nd International Conference of International Researchers of the Education for Environmental Citizenship 2022. Basel: MDPI, 2022. ISBN 978-3-0365-4071-9. doi:10.3390/books978-3-0365-4072-6.
  6. ČINČERA, Jan. Učení v přírodě, učení pro přírodu. In Amaltheia - konference o výchově přírodou. 2022.
  7. KOLENATÝ, Miloslav, Roman KROUFEK a Jan ČINČERA. What Triggers Climate Action : The Impact of a Climate Change Education Program on Students’ Climate Literacy and Their Willingness to Act. Sustainability. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 16, s. 1-20. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su141610365.
  8. ČINČERA, Jan a Bohuslav BINKA. 11th World Environmental Education Congress: Building Bridges in Times of Climate Urgency. 2022.

  2021

  1. ČINČERA, Jan, Roman KROUFEK a Franz BOGNER. Environmental Literacy of the Czech Teenagers: The Impact of Educational Strategies. Presentation. In European Conference on Educational Research. 2021.
  2. KROUFEK, Roman a Jan ČINČERA. Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2021. 44 s.
  3. ČINČERA, Jan a Roman KROUFEK. Metodika hodnocení environmentální gramotnosti žáků. 2021.
  4. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs : The Practice from the Perspective of Educational Research. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2021. 192 s. ISBN 978-80-210-9757-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9758-2021.
  5. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 194 s. ISBN 978-80-210-9758-2.
  6. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 194 s. ISBN 978-80-210-9757-5.
  7. ČINČERA, Jan, Zuzana GALLAYOVA, Simona KUCIAKOVA a Daphne GOLDMAN. Roots and Shoots : Building Bridges between Schools and Their Communities. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 22, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su132212543.
  8. ČINČERA, Jan, Roman KROUFEK, Kateřina MARKOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ a Petra ŠIMONOVÁ. The GLOBE program : what factors influence students’ and teachers’ satisfaction with science education. Research in Science & Technological Education. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 39, č. 2, s. 245-261. ISSN 0263-5143. doi:10.1080/02635143.2019.1687441.
  9. KROUFEK, Roman a Jan ČINČERA. Učení v reálném světě : zkušenosti s testováním modelu pro environmentální výchovu v přírodě. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 2, s. 119-132. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2021-2-119.
  10. ČINČERA, Jan, Jan ZÁLEŠÁK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Bruce JOHNSON. We love them anyway : outdoor environmental education programs from the accompanying teachers’ perspective. Journal of Outdoor and Environmental Education. London: Springer Nature, 2021, roč. 24, č. 3, s. 243-257. ISSN 2206-3110. doi:10.1007/s42322-021-00084-9.

  2020

  1. HADJICHAMBIS, Andreas Ch., Pedro REIS, Demetra PARASKEVA-HADJICHAMBI, Jan ČINČERA, Jelle BOEVE-DE PAUW, Niklas GERICKE a Marie Christine KNIPPELS. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. 261 s. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20249-1. doi:10.1007/978-3-030-20249-1.
  2. GOLDMAN, Daphne, Ralph HANSMANN, Jan ČINČERA, Vesela RADOVIĆ, Audronė TELEŠIENĖ, Aiste BALŽEKIENE a Jan VÁVRA. Education for Environmental Citizenship and Responsible Environmental Behaviour. In Andreas Ch. Hadjichambis, Pedro Reis, Demetra Paraskeva-Hadjichambi, Jan Činčera, Jelle Boeve-de Pauw, Niklas Gericke, Marie-Christine Knippels. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. s. 115-137. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20248-4. doi:10.1007/978-3-030-20249-1_8.
  3. ČINČERA, Jan, Petra ŠIMONOVÁ, Roman KROUFEK a Bruce JOHNSON. Empowerment in outdoor environmental education : who shapes the programs? Environmental Education Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2020, roč. 26, č. 12, s. 1690-1706. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2020.1814205.
  4. ČINČERA, Jan, Marta ROMERO-ARIZA, Mirjana ZABIC, Marianna KALAITZIDAKI a María DEL CONSUELO DÍEZ BEDMAR. Environmental Citizenship in Primary Formal Education. In Andreas Ch. Hadjichambis, Pedro Reis, Demetra Paraskeva-Hadjichambi, Jan Činčera, Jelle Boeve-de Pauw, Niklas Gericke, Marie-Christine Knippels. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. s. 163-177. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20248-4. doi:10.1007/978-3-030-20249-1_11.
  5. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ a Petra ŠIMONOVÁ. Frames in Outdoor Environmental Education Programs : What We Communicate and Why We Think It Matters. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114451.
  6. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON a Roman KROUFEK. Outdoor environmental education programme leaders’ theories of experiential learning. Cambridge Journal of Education. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2020, roč. 50, č. 6, s. 729-745. ISSN 0305-764X. doi:10.1080/0305764X.2020.1770693.
  7. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK a Petra ŠIMONOVÁ. Values Education in Outdoor Environmental Education Programs from the Perspective of Practitioners. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-12. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114700.

  2019

  1. ŠIMONOVÁ, Petra, Jan ČINČERA, Roman KROUFEK, Šárka KŘEPELKOVÁ a Andreas HADJICHAMBIS. Active Citizens : Evaluation of a Community-Based Education Program. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 3, s. 1-10. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11030663.
  2. KŘEPELKOVÁ, Šárka, Jan ČINČERA a Roman KROUFEK. Becoming a Global Citizen through Participation in the Global Storylines Program. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 15, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11154162.
  3. JOHNSON, Bruce a Jan ČINČERA. Development of the ecological concepts of energy flow and materials cycling in middle school students participating in earth education programs. Studies in Educational Evaluation. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 63, December, s. 94-101. ISSN 0191-491X. doi:10.1016/j.stueduc.2019.08.003.
  4. ČINČERA, Jan, Jelle BOEVE-DE PAUW, Daphne GOLDMAN a Petra ŠIMONOVÁ. Emancipatory or instrumental? Students' and teachers' perceptions of the implementation of the EcoSchool program. Environmental Education Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 25, č. 7, s. 1083-1104. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2018.1506911.
  5. ČINČERA, Jan, Grzegorz MIKUSINSKI, Bohuslav BINKA, Luis CALAFATE, Cristina CALHEIROS, Alexandra CARDOSO, Marcus HEDBLOM, Michael JONES, Alex KOUTSOURIS, Clara VASCONCELOS a Katarzyna IWINSKA. Managing Diversity : The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 20, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11205610.
  6. ČINČERA, Jan, Barbora VALEŠOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Petra ŠIMONOVÁ a Roman KROUFEK. Place-based education from three perspectives. Environmental Education Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2019, roč. 25, č. 10, s. 1510-1523. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2019.1651826.
  7. GRÚŇOVÁ, Markéta, Martha SANÉ, Jan ČINČERA, Roman KROUFEK a Pavla HEJCMANOVÁ. Reliability of the new environmental paradigm for analysing the environmental attitudes of Senegalese pupils in the context of conservation education projects. Environmental Education Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2019, roč. 25, č. 2, s. 211-221. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2018.1428942.

  2018

  1. ČINČERA, Jan, Petra BIBERHOFER, Bohuslav BINKA, Johan BOMAN, Lisa MINDT a Marco RIECKMANN. Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process : A Case Study from an International Knowledge Alliance Project. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 172, January, s. 4357-4366. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.05.051.
  2. ČINČERA, Jan, Michal MEDEK a Miroslav LUPAČ. Hodnocení kvality terénních programů digitální interpretace přírodního dědictví. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.560.
  3. CHABADA, Tomáš, Mikuláš ČERNÍK, Jan ČINČERA a Veronika CHVÁTALOVÁ. Local referendum about the relocation of the railway station. In Katarzyna Iwińska, Michael Jones, Magdalena Kraszewska. Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Warsaw: Collegium Civitas, 2018. s. 195-204, 20 s. ISBN 978-83-61067-78-8.
  4. ČINČERA, Jan, Jan SKALÍK a Bohuslav BINKA. One world in schools : an evaluation of the human rights education programme in the Republic of Georgia. Cambridge Journal of Education. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 48, č. 6, s. 769-786. ISSN 0305-764X. doi:10.1080/0305764X.2018.1427216.
  5. ČINČERA, Jan, Michal MEDEK a Miroslav LUPAČ. Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-8944-0.
  6. ČINČERA, Jan a Peter ASPENGREN. Sustainability and an educational perspective : roots in envronmental education. In Katarzyna Iwińska, Michael Jones, Magdalena Kraszewska. Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Warsaw: Collegium Civitas, 2018. s. 25-30. ISBN 978-83-61067-78-8.
  7. ČERNÍK, Mikuláš, Tomáš CHABADA, Jan ČINČERA a Veronika CHVÁTALOVÁ. Territorial ecological limits to the lignite surface mining in North Bohemia. In Katarzyna Iwińska, Michael Jones, Magdalena Kraszewska. Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Warsaw: Collegium Civitas, 2018. s. 163-180. ISBN 978-83-61067-78-8.
  8. WINKLEROVÁ, Karolína, Jan ČINČERA, Šárka KŘEPELKOVÁ a Roman KROUFEK. The GLOBE Program : Long-term memories of program-relevant experience. Journal of environmental education. Abingdon: Taylor & Francis, 2018, roč. 49, č. 5, s. 400-410. ISSN 0095-8964. doi:10.1080/00958964.2018.1466772.

  2017

  1. ČINČERA, Jan, Roman KROUFEK, Jan SKALÍK, Petra ŠIMONOVÁ, Lenka BROUKALOVÁ a Václav BROUKAL. Eco-School in kindergartens : the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research. Routledge, 2017, roč. 23, č. 7, s. 919-936. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2015.1076768.
  2. ŠVAJDA, Juraj a Jan ČINČERA. Evaluation of the attention capture and holding power of interpretive signs among visitors to a nature trail in the High Tatras National Park (Slovakia). Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 12, č. 2, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.549.
  3. ČINČERA, Jan a Petra ŠIMONOVÁ. „I am not a big man“ : Evaluation of the issue investigation program. Applied Environmental Education & Communication. Taylor & Francis, 2017, roč. 16, č. 2, s. 84-92. ISSN 1533-015X. doi:10.1080/1533015X.2017.1304297.
  4. ČINČERA, Jan, Michal MEDEK, Pavel ČINČERA, Miroslav LUPAČ a Irena TICHÁ. What science is about – development of the scientific understanding of secondary school students. Research in Science and Technological Education. Oxford: Routledge, 2017, roč. 35, č. 2, s. 183-194. ISSN 0263-5143. doi:10.1080/02635143.2017.1285760.

  2016

  1. ČINČERA, Jan a Filip HAVLÍČEK. Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 11, č. 2, s. 1-15. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.534.
  2. ŠIMONOVÁ, Petra a Jan ČINČERA. Do Environmental Education School Coordinators Have a Mission? Discourse and Communication for Sustainable Education. 2016, roč. 7/2016, č. 1, s. 23-36. ISSN 2255-7547. doi:10.1515/dcse-2016-0002.
  3. ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ a Lenka BROUKALOVÁ. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1. vyd. Brno: BEZK; Masarykova univerzita; Agentura Koniklec, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1.
  4. ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ a Lenka BROUKALOVÁ. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1.
  5. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
  6. ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Miroslav LUPAČ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan BARTOŠ. Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy. 2016.
  7. MEDEK, Michal, Jan ČINČERA, Jana GREGOROVÁ, Kateřina POŘÍZOVÁ a Martina LISKOVÁ. Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. 156 s. ISBN 978-80-210-8334-9.
  8. ČINČERA, Jan a Jakub HOLEC. Terénní výuka ve formálním vzdělávání. Envigogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 11, č. 2, s. 0-20, 20 s. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.533.
  9. SMOĽÁKOVÁ, Nikoleta, Juraj ŠVAJDA, Samuel KORÓNY a Jan ČINČERA. The Benefit of the GLOBE program for the Development of Inquiry Competence in the Czech and Slovak Contexts. International Journal of Environmental & Science Education. Haag: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11, č. 16, s. 9507-9519. ISSN 1306-3065.

  2015

  1. BROUKALOVÁ, Lenka, Václav BROUKAL, Jan ČINČERA a Zdeňka SOPŮŠKOVÁ. "Dva jsou víc než jeden" - evaluace programu organizace Čmelák - Společnost přátel přírody. Envigogika. Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 2, s. 1-30. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.468.
  2. ČINČERA, Jan. Evaluácia programov environmentálnej výchovy. In GALLAYOVÁ, Z.; DOVALOVÁ, H.; HIPŠ, J. Environmentálna výchova v súvislostiach. Zvolen: Technická univerzita vo Zvoleně; CEEV Živica, 2015. s. 177-194, 27 s. ISBN 978-80-228-2794-2.
  3. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON a Silvia KOVAČIKOVÁ. Evaluation of a Place-Based Environmental Education Program: From There to Here. Applied Environmental Education & Communication. 2015, roč. 14, č. 3, s. 178-186. ISSN 1533-015X. doi:10.1080/1533015X.2015.1067580.
  4. ČINČERA, Jan a Bruce JOHNSON. Examining the Relationship between Environmental Attitudes and Behaviour in Education Programmes. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 3, s. 97-111. ISSN 1214-813X.
  5. BINKA, Bohuslav, Jan ČINČERA a Martin ČERNÝ. Hodnoty v opravdovém světě. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-16. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.505.
  6. ČINČERA, Jan. Real World Learning: a critical analysis. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-12. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.473.
  7. ČINČERA, Jan. Využití modelu RWL pro evaluaci pobytového programu environmentální výchovy. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-15. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.499.

  2014

  1. ČINČERA, Jan. Environmentální výchova. Cesty a křižovatky. 1. vyd. Trenčín: Špirála, 2014. 51 s. ISBN 978-80-970970-2-8.
  2. ČINČERA, Jan. To think like a scientist: an experience from the Czech primary school inquiry-based learning programme. The New Educational Review. Toruň, 2014, roč. 35, č. 2, s. 118-130. ISSN 1732-6729.
  3. ČINČERA, Jan. Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in educatione. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, roč. 5, č. 1, s. 74-81. ISSN 1804-7106.

  2013

  1. ČINČERA, Jan a Bruce JOHNSON. Earthkeepers in the Czech Republic: Experience from the implementation process of an earth education programme. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 8, č. 4, s. 1-10. ISSN 1802-3061.
  2. ČINČERA, Jan a Jan KRAJHANZL. Eco-Schools: What factors influence pupils’ action competence for pro-environmental behavior? Journal of Cleaner Production. Butterworth-Heinemann, 2013, roč. 61, č. 25, s. 117-121. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2013.06.030.
  3. ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: efektivní strategie. 1. vyd. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-904141-0-5.
  4. ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6642-7.
  5. ČINČERA, Jan. Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy. 2013.
  6. ČINČERA, Jan. Metodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro dospělé účastníky. 2013.
  7. ČINČERA, Jan. Metodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. 2013.
  8. ČINČERA, Jan. Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 273 s. ISBN 978-80-210-6525-3.
  9. ČINČERA, Jan. Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 273 s. ISBN 978-80-210-6525-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 18:49