MP310Zk Ústavní právo II

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. Čt 14:00–15:40 aula_Vinařská
Předpoklady
( NOW ( MP310Z Ústavní právo II sem ) || MP310Z Ústavní právo II sem || CM403Z Ústavní právo II - sem. || CM310Z Ústavní právo II sem || MP403Z Ústavní právo II sem ) && ( MP213Z Ústavní právo I || CM213Z Ústavní právo I || CM303Z Ústavní právo I || MP303Z Ústavní právo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu by studenti měli rozumět základům teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, právni regulac státní moci a její organizaci (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), základům vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců); studenti by měli být schopni interpretovat ustanovení ústavního pořádku či navazujících předpisů; měli by být schopni vytvořit odůvodněnou analýzu základních ústavněprávních problémů.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou po jeho absolvování schopni orientovat se v základních otázkách ústavního práva, jako jsou teorie ústavy, prameny ústavního práva České republiky a jejich vztah k mezinárodnímu právu a právu Evropské unie. Budou rozumět pravidlům výkladu ústavy a dalších pramenů ústavního práva. Budou se orientovat v organizaci státní moci České republiky a zásadách dělby moci. Státní organizaci budou schopni vyložit jak z hlediska státu, tak z hlediska vztahů k EU. Budou rozumět pravidlům vzájemných vztahů orgánů státní moci, jako jsou Parlament, prezident republiky, vláda, ministerstva, Ústavní soud a ostatní soudy a aplikovat základní procesní pravidla jejich činnosti. Budou schopni zpracovat ústavní stížnost na základě získaných znalostí z oblasti základních práv a svobod v Listině základních práv a svobod. Na základě získaných znalostí dokáží řešit otázky organizace a řízení voleb. Rozliší zvláštnosti moci veřejné a soukromé a veřejného a soukromého práva a způsobů uplatňování nároků z nich včetně dělby moci obecně a v Ústavě ČR zvláště a v návaznosti na to v podobě řešení kompetenčních sporů a podávání ústavních stížností. Rozliší formy moci státní a územně samosprávné a budou schopni aplikovat základní pravidla jejich činnosti.
Osnova
 • Listina základních práv a svobod
 • Pojem základního práva a svobody
 • Základní východiska Listiny - svoboda, rovnost, důstojnost, nediskriminace
 • Klasifikace základních práv a svobod
 • Jednotlivá základní práva a svobody
 • Státní moc v ČR
 • Ústavní koncepce státní moci. Dělba moci
 • . Státní moc a samospráva
 • Právní status státního orgánu
 • Parlamentarismus v ČR
 • Výkonná moc v Ústavě ČR
 • Hlava státu, vláda, ministerstva a jiné správní úřady
 • Ústavní základy státní služby
 • Ústavní soudnictví v ČR
 • Základní charakteristika obecného soudnictví
 • Státní zastupitelství
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Česká národní banka
 • Ústavní základy územní samosprávy
 • Jiné formy samosprávy.
Literatura
  povinná literatura
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011. 370 s. ISBN 978-80-904083-8-8. info
 • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011. 328 s. ISBN 978-80-904083-7-1. info
  neurčeno
 • Kosař, D., Antoš, M., Kühn, Z., Vyhnánek, L. Ústavní právo: Casebook. Wolters Kluwer CZ, 2014
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Další literatura a judikatura budou upřesněny při zahájení výuky. Sledujte studijní materiály předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.