EN

PrF:MP113Zk Teorie práva - Informace o předmětu

MP113Zk Teorie práva

Právnická fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející), prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (zástupce)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (přednášející)
JUDr. Roman Vaněk, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (cvičící), JUDr. Roman Vaněk, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící), JUDr. Libor Hanuš, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. Út 13:30–15:00 140, Út 15:05–16:35 136
Předpoklady
( NOW ( MP113Z Teorie práva sem ) || MP113Z Teorie práva sem ) && ( NOW ( MP115Z Teorie práva cvičení ) || MP115Z Teorie práva cvičení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Poskytnout výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů a naučit praktickým dovednostem při práci s právními předpisy. K tomu slouží základní soubor přednášek zaměřený na základní právní pojmy, systém práva a interpretační postupy a formy realizace práva. Semináře sledují praktické osvojení si návyků při práci s formálními a obsahovými stránkami právních norem, při jejich interpretaci a praktickém uplatnění na konkrétní případ.
Osnova
  • Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy. Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva. Stěžejní metodologické přístupy k právu. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty, legitimita práva.
Literatura
  • VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 387 s. ISBN 8073571161. info
  • HARVÁNEK, Jaromír, Jana DOSTÁLOVÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ, Martina URBANOVÁ, Roman VANĚK, Miloš VEČEŘA, Ota WEINBERGER a Iveta FERDUSOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 2. oprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 342 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 341. ISBN 80-210-3509-9. info
  • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 106 + CD. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 2. ISBN 80-210-3514-5. info
  • GERLOCH, Aleš, Jiří ČAPEK a Jiří BOGUSZAK. Teorie práva [Boguszak, 2003]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 323 s. ISBN 80-86395-74-X. info
  • GERLOCH, Aleš. Teorie práva [Gerloch, 2001]. 2. rozšířené vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2001. 299 s. ISBN 80-86473-04-X. info
  • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247. ISBN 3406401775. info
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.