VLVL9X64c Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Otakar Bednařík (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (přednášející)
MUDr. Milan Navrátil (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Dastych (cvičící)
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Drápalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Dundáčková (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Kučerová (cvičící)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Létalová (cvičící)
Mgr. Tomáš Loja, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
MUDr. Helena Mrlianová (cvičící)
MUDr. Hana Nechutová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Prokešová (cvičící)
MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
MUDr. Marie Přecechtělová (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Rázga, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Řádková (cvičící)
MUDr. Viera Sandecká, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Starý (cvičící)
MUDr. Oldřich Stibůrek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
MUDr. Marie Tichá (cvičící)
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (cvičící)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X64c/09: Po 6. 5. až Pá 10. 5. každý pracovní den 8:30–13:20 N14190, Po 13. 5. až Pá 17. 5. každý pracovní den 8:30–13:20 N15190
VLVL9X64c/10: Po 22. 4. až Pá 26. 4. každý pracovní den 8:30–13:20 N14190, Po 29. 4. až Pá 3. 5. každý pracovní den 8:30–13:20 N15190
VLVL9X64c/11: Po 8. 4. až Pá 12. 4. každý pracovní den 8:30–13:20 N14190, Po 15. 4. až Pá 19. 4. každý pracovní den 8:30–13:20 N15190
VLVL9X64c/12: Po 25. 3. až Pá 29. 3. každý pracovní den 8:30–13:20 N14190, Út 2. 4. až Pá 5. 4. každý pracovní den 8:30–13:20 N15190
VLVL9X64c/15: Po 11. 3. až Pá 15. 3. každý pracovní den 8:30–13:20 N14190, Po 18. 3. až Pá 22. 3. každý pracovní den 8:30–13:20 N15190
VLVL9X64c/16: Po 25. 2. až Pá 1. 3. každý pracovní den 8:30–13:20 N14190, Po 4. 3. až Pá 8. 3. každý pracovní den 8:30–13:20 N15190
VLVL9X64c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && ( VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && ( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu - = bloku IV. stáží vnitřního lékařství jsou porozuměním učení gastroenterologie v průběhu stáží na Intergní gastroenterologické klinikce a porozumění učení hematologie v průběhu stáží na Interní hematoonkologické klinice. Studenti by měli v průběhu stáží získat znalosti a praktické dovednosti pro diagnostiku a léčbu těchto nemocí.
Osnova
 • Bloková stáž č. IV. na Interní hematoonkologické klinice obsahuje semináře o níže uvedených nemocech a následovně jsou jednotlivé probírané nosologické jednotky demonstrovány na konkrétních pacientech.

  Obsah seminářů:
  1.Maligní lymfoproliferativní nemoci: maligní nehodgkinské lymfomy, Hodgkinova choroba a monoklonální gamapatie. Histologická klasifikace. Klinický průběh.2.Anémie Základní rozdělení. Dif. dg. hypochromní anémie a anémie chronických nemocí. Hemolytické anémie. 3.Leukémie Akutní a chronické leukémie, myeloproliferativní syndrom.Koagulopatie Získané koagulopatie, trombotická diatéza doprovázející maligní choroby, disseminovaná intravaskulární koagulopatie. Vrozené koagulopatie.Podpůrná, paliativní léčba Dlouhodobé nitrožilní katetry, léčba sepse, materiální a organizační podmínky pro transplantaci krvetvorné tkáně. Bloková stáž na Interní gastroenterologické klinice obsahuje stáže a praktickou výuku o všech chorobách trávicího traktu.

  Základní osnova pro výuku (všech!!!) nosologických jednotek v klinice
  • epidemiologie
  • patogeneze
  • patofyziologie
  • patologie
  • klinika
  • diagnóza (patognomické nálezy!)
  • diferenciální diagnostika
  • terapie
  • prognóza
  • posudková hlediska
  Tato osnova též slouží studentům obecně ke strukturovanému popisu chorob.
  Veškeré „skills“, kde nelze předpokládat, že bude k dispozici demonstrace z reálného života, vhodné je ilustrovat ze záznamů.

  Všeobecně: WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfatické tkáně, znát základní principy. První základní seznámení se s problematikou komplexněji v rámci patologie, zde nutno položit základy kompatibilní s klinikou a dalšími předměty! Stručně, principiální věci (jako komplexní definice nozologické jednotky, nejen obraz patologicko-anatomický).

  1. Myeloproliferativní nemoci
  Chronická myeloidní leukémie, pravá polycytémie, esenciální trombocytémie, primární myelofibróza a diferenciální diagnostika chorob způsobujících hypereozinofilii, mastocytózy

  Akcent
  Vliv zvýšeného počtu leukocytů anebo erytrocytů na reologické vlastnosti krve, diferenciální diagnóza splenomegalie obecně, trombóza a krvácení u myeloproliferací, principy léčby – vývoj léčebných postupů od nespecifické léčby cytostatiky po cílenou léčbu. Ph chromosom jako prototyp onkogenní transformace a tyrozinkinázové inhibitory jako prototyp moderní léčby v onkologii.

  Links
  Biofyzika: viskozita krve a její složky.

  Principy strojového vyšetření krevního obrazu

  Histologie a embryologie + patologická anatomie: morfologie kostní dřeně a periferní krve, histologický obraz myeloproliferací.

  Fyziologie: krvetvorba

  Patofyziologie: krvácení a trombózy u myeloproliferativních stavů, funkce bcr/abl tyrozinové kinázy jako prototyp, model maligní transformace.
  Patofyziologie hypereosinofilií a poškození orgánů při hypereozinofilním syndromu.

  Genetika, Biologie: patognomické změny související s myeloproliferativními chorobami - charakteristická translokace u chronické myeloidní leukémie, funkce tyrozinové kinázy brc/abl a možnost její inhibice. Změny v oblasti Janusovy kinázy (JAK2) a patofyziologický význam této mutace. Význam genetiky pro diferenciální diagnózu eozinofilie.
  Molekulárně biologické vyšetření - polymerázová řetězová reakce.

  Farmakologie: interferon, hydroxyurea, imatinib a další blokátory tyrozinové kinázy brc/abl jako model moderní protinádorové terapie. Antitrombotické léky.

  Imunologie: interferony

  Chirurgie: splenektomie – klasická a endoskopická, komplikace.

  Interna: příznaky trombóz v atypických lokalizacích (trombóza lienální žíly, portální žíly. Dlouhodobá vakcinace po splenektomii. Diferenciální diagnóza splenomegalie.
  diferenciální diagnóza anémie, leukocytopenie, trombocytopenie, leukocytózy, trombocytózy, polyglobulie.

  Oftalmologie: trombóza venae centralis retinae, krvácení do sítnice.

  Skills
  Splenomegalie, principy vyšetření krevního obrazu, vidět odběr kostní dřeně pro cytologické a histologické vyšetření (trepanobiopsie), vidět cytogenetické vyšetření, klasický karyotyp i FISH se zaměřením na Ph chromosom.

  2. Myelodysplastické syndromy a akutní leukemie
  2.1. Myelodysplastické syndromy (primární, sekundární)
  Akcent
  Nález v periferním krevním obraze, nález v kostní dřeni, základní prognostické faktory.
  Diferenciální diagnóza anémie. Léčebné postupy. Symptomatická léčba. Indikace substituce trombocytů a erytrocytů. Indikace hemopoetických faktorů. Indikace transplantace kostní dřeně. Význam cytogenetického vyšetření.

  Links
  Histologie a embryologie: složení periferní krve člověka. Erytrocyty, leukocyty a trombocyty. Diferenciální bílý obraz krevní. Mikroskopická stavba kostní dřeně. Prenatální a postnatální hemopoeza.

  Fyziologie: krvetvorba

  Patologická anatomie: morfologické obrazy v kostní dřeni při myelodysplastickém syndromu, inefektivní hemopoeza.

  Farmakologie: hemopoetické růstové faktory, léky ze skupiny imunomodulatory drugs, thalidomid, lenalidomid.

  Patologická fyziologie: inefektivní hemopoeza.

  Genetika, Biologie: obecně význam genetických změn pro vývoj a prognózu myelodysplastického syndromu.

  Interna: diferenciální diagnóza anémie, leukocytopenie, trombocytopenie, leukocytózy, trombocytózy, polyglobulie.

  Skills
  Vidět pacienta, probrat anamnézu a patognomické nálezy.
  Principy vyšetření krevního obrazu, vidět odběr kostní dřeně pro cytologické a histologické vyšetření (trepanobiopsie)

  2.2. Akutní myeloidní leukémie a akutní lymfoblastická leukémie)
  Akcent
  Nález v periferním krevním obraze, nález v kostní dřeni, biochemické a reologické změny související s leukémií. Symptomy nemoci, diagnostika a diferenciální diagnostika. Principy léčby, léčba s kurativním cílem, léčba s paliativním cílem, role transplantace kostní dřeně.
  Rozlišení myeloblastické a lymfoblastické leukemie.
  Význam neutropenie pro rizikovost infekčních komplikací, stratifikace neutropenie, tzv. febrilní neutropenie.

  Links
  Biofyzika: viskozita krve a její složky.
  Principy strojového vyšetření krevního obrazu a flowcytometrie

  Fyziologie: krvetvorba, základní CD znaky mladých vývojových forem krvetvorných buněk, kmenové buňky obecně

  Biologie a Genetika: cytogenetické vyšetření, molekulárně biologické vyšetření - polymerázová řetězová reakce. Kmenové buňky obecně.

  Patologická anatomie: morfologické nálezy v kostní dřeni

  Patofyziologie: hyperviskozita krve, leukostáza a její důsledky

  Farmakologie: antracykliny, cytosin-arabinosid, kortikoidy, vincristin, metotrexat, asparagináza, cyklofosfamid. hematopoetické růstové faktory, antibiotika, antimykotika,

  Imunologie: význam nespecifické imunity, granulocyty Stomatologie: mukositida dutiny ústní jako nežádoucí účinek chemoterapie, krvácení z dásní a gingivitida i jako projev základního onemocnění.

  Intenzivní medicína: sepse a septický šok, kanylové infekce

  Mikrobiologie a Infekční lékařství: oportunní infekce, herpetické viry, povrchové a hluboké mykotické infekce (kandidóza, aspergilóza), moderní diagnostika a terapie (respektovat mezinárodní doporučení a klasifikace!!!!), Pneumocystis jirovecii

  Lékařská psychologie: vliv maligní nemoci na psychiku člověka a celou jeho rodinu, sdělení diagnózy nemocnému.

  Interna: diferenciální diagnóza anémie, leukocytopenie, trombocytopenie, leukocytózy, trombocytózy, polyglobulie.

  Skills
  Vidět pacienta s akutní leukémií a probrat patognomické nálezy.
  Vidět krvácení z trombocytopenie a koagulapatie.
  Principy vyšetření krevního obrazu, vidět odběr kostní dřeně pro cytologické a histologické vyšetření (trepanobiopsie)

  2.3. Akutní promyelocytární leukémie
  Akcent
  Vliv této formy leukémie na hemostázu, léčba. Diagnostika diseminované intravaskulární koagulace.

  Links
  Patofyziologie, Biologie: specifika tohoto typu maligní transformace jako modelu malignizaci buňky. Význam. tzv. diferenciační léčby.
  Diseminovaná intravaskulární koagulace.

  Farmakologie: retinoidy.

  Genetika: cytogenetické změny u této nemoci.

  Intenzivní medicína: Diseminovaná intravaskulární koagulace.

  Skills
  Vidět nemocného s typickými nálezy a s typickými komplikacemi léčby retinoidy.

  2.4. Transplantace krvetvorných buněk
  Akcent
  Autologní versus alogenní transplantace, dárce příbuzný versus nepříbuzný, kostní dřeň versus periferní kmenové buňky. Principy, léčebný mechanismus, základní typy komplikací (krvácivé, infekční, imunologické, toxické).

  Oportunní infekce: herpetické viry, povrchové a hluboké mykotické infekce (kandidóza, aspergilóza), moderní diagnostika a terapie (respektovat mezinárodní doporučení!!!!), Pneumocystis jirovecii

  Links
  Fyziologie, Biologie: krvetvorba, kmenové buňky obecně

  Imunologie: HLA systém, cytokiny, sepse, zánětlivá odpověď.

  Patofyziologie: Definice sepse a septického šoku a jejich patofyziologie jako základ pro léčebný postup,

  Farmakologie: hematopoetické růstové faktory, baktericidní antibiotika, antimykotika

  Imunologie: základní principy imunitní odpovědi

  Intenzivní medicína: sepse a septický šok, kanylové infekce

  Biochemie: monitorování zánětlivé odpovědi rychle dostupnými markery (CRP, procalcitonin)

  Mikrobiologie: akutní diagnostika závažných, život ohrožujících bakteriálních a mykotických infekcí, techniky odběru, zpracování vzorků, interpretace výsledků. Citlivosti k antimikrobiální léčbě. Rezistence na antibiotika. Opatření při výskytu závažných rezistentních mikroorganismů.
  Oportunní infekce, herpetické viry, povrchové a hluboké mykotické infekce (kandidóza, aspergilóza), moderní diagnostika a terapie (respektovat mezinárodní doporučení a klasifikace!!!!), Pneumocystis jirovecii

  Skills
  Vidět odběr různých typů transplantátů, vidět nemocného po transplantaci s typickými komplikacemi infekčního (, febrilní neutropenie, aspergilóza) i neinfekčního charakteru (mukositida, VOD, akutní a chronická GvHD).

  3. Maligní lymfomy

  Akcent
  Lymfomy Hodgkinova typu a ne-Hodgkinovy lymfomy
  Příznaky při intratorakálním či intraabdominálním postižení, syndrom horní duté žíly, příznaky při primárně extranodálním ložisku. Definice tzv. B-symptomů, histologická klasifikace lymfomů, dělení lymfomů z hlediska míry agresivity.
  Diferenciálně diagnostický postup při nálezu jednoznačně zvětšené uzliny.
  Klinická stadia maligních lymfomů
  Charakteristika základních nosologických jednotek ze skupiny nehodgkinských lymfomů: folikulární lymfom, MALT lymfomy, mantle cell lymfom, difúzní velkobuněčný B-lymfom, Burtkittův lymfom, lymfoblastický lymfom, kožní T lymfomy, periferní T lymfom. Lymfomy spjaté s imunodeficiencemi.
  Základní typy Hodgkinova lymfomu

  Cíle léčby, léčebné postupy, indikace vysokodávkované chemoterapie s autologní transplantací. Syndrom akutní lýzy tumoru, patofyziologie, prevence, léčba.
  Dlouhodobé komplikace léčby lymfomů a jejich předcházení (zvl. sterilita)

  Links
  Lékařská fyzika: Základy radioterapie, zdroje záření, účinky záření na buňku, jednotky pro vyjadřování dávky záření, základní informace o frakcionaci záření. Principy vyšetření RTG, CT, MR, UZ a PET.

  Biologie a Patologická fyziologie: základní principy nádorové transformace buňky, apoptóza a její ovlivnění nepřiklad při overexpresi genu a proteinu bcl-2. Buněčný cyklus a jeho regulace. Onkogeny: c-myc. Vliv cyklů (cyklinu D1) na buněčnou proliferaci u mantle cell lymfomu.
  Syndrom akutní lýzy tumoru, patofyziologie.
  Vliv záření na fyziologickou a maligní tkáň, rozdíly v radiosenzitivitě různých tkání.

  Patologie: základní histologická klasifikace lymfomů (viz výše kterých), podmínky pro optimální odběr lymfatické uzliny pro histologické vyšetření.

  Farmakologie: rituximab, antracykliny, alkylační cytostatika, vincristin, kortikoidy, leukocytární růstové faktory.

  Genetika, Biologie: typické translokace u Burkittova lymfomu, folikulárního lymfomu a mantle cell lymfomu. Význam těchto genetických abnormalit pro maligní transformaci buňky.

  Imunologie: vývoj lymfocytů T a B řady, maligní transformace v různých vývojových stádií. Sekundární iatrogenní imunodeficity.

  Diagnostické zobrazovací metody: RTG, CT, MR, sonografie, PET, PET-CT, scintigrafie skeletu, principy těchto metod a jejich provedení.

  Radiační onkologie: základní principy radioterapie, vedlejší účinky radioterapie

  Chirurgie: možnosti diagnostické a terapeutické laparoskopie, laparotomie, torakoskopie, torakotomie, mediastinoskopie, splenektomie, odběry tkáně z CNS.

  Vnitřní lékařství: diferenciální diagnostika lymfadenopatií

  Neurologie: nádory (lymfomy) CNS, příznaky nitrolební hypertenze, lumbální punkce

  Oční lékařství: vyšetření očního pozadí před lumbální punkcí.

  Dermatovenerologie: kožní lymfomy.

  Psychiatrie: organické psychosyndromy u pacientů s tumory CNS.

  Gynekologie, andrologie: Chemoterapií a radioterapií indukovaná sterilita, možnosti prevence a léčby.

  Skills
  Vidět pacienta se všemi základními typy lymfomů, patognomické klinické a laboratorní nálezy, sternální punkce, trepanobiopsie kostní dřeně, nálezy CT, PET-CT.

  3a. Chronická lymfatická leukémie a vlasatobuněčná leukémie

  Akcent
  Vliv uvedených nemocí na imunitu a na incidenci autoimunitních komplikací. Patognomické a charakteristické nálezy při imunologickém vyšetření a v krevním obraze. Základní prognostické faktory (cytogenetika, mutační status imunoglobulinového řetězce a další).

  Links
  Biofyzika: principy strojového vyšetření krevního obrazu. Flowcytometrie

  Fyziologie, Imunologie: normální krvetvorba, vývoj B buněk, CD znaky, subpopulace lymfocytů, význam flowcytometrie, hypogamaglobulinémie, vznik genu pro imunoglobulinové řetězce

  Histologie: morfologie v periferní krvi a kostní dřeni.

  Biologie: nádorová transformace buňky, apoptóza, P53

  Patologie: cytologický a histologický obraz

  Farmakologie: kortikoidy, cyklofosfamid, chlorambucil, fludarabin, 2-chlordeoxyadenosin, koncentráty imunoglobulinů, erytropoetin, hemopoetické růstové faktory.
  Monoklonální protilátky, chimerické a humanizované, rituximab, alemtuzumab. Imunologie: maligní nemoci způsobující hypogamaglobulinémii (chronická lymfatická leukémie, mnohočetný myelom)

  Interna: diferenciální diagnostika lymfadenopatie, splenomagalie a hepatomegalie.

  Skills
  Vidět pacienta, patognomické klinické a laboratorní nálezy, sternální punkce, trepanobiopsie kostní dřeně.
  Principy vyšetření krevního obrazu, vidět odběr kostní dřeně pro cytologické a histologické vyšetření (trepanobiopsie)

  4. Monoklonální gamapatie
  4.1. Monoklonální gamapatie nejistého významu (MGUS)

  Akcent
  Stanovení diagnózy, prognostický význam, vyšetření prováděná při záchytu monoklonální gamapatie. Sledování pacientů s MGUS.

  Links
  Biochemie: elektroforéza, metoda stanovení monoklonálního imunoglobulinu a volných lehkých řetězců v moči a v krvi, stanovení polyklonálních imunoglobulinů.

  Patofyziologie: stavy vedoucí k monoklonálního anebo polyklonálnímu zmnožení imunoglobulinů, možné formy poškození organismu monoklonálním imunoglobulinem.

  Skills
  Vidět abnormální biochemické nálezy u pacienta.

  4.2. Mnohočetný myelom

  Akcent
  Klinické příznaky z oblasti skeletu, ledvin, nervů, kůže, vliv monoklonální gamapatie na hemostázu, patofyziologie poškození organismu monoklonálním imunoglobulinem, patofyziologie osteolýzy a možnosti její inhibice.
  Základní vyšetření pro stanovení diagnózy.
  Diferenciální diagnostický postup při nálezu patologické fraktury obratle nejasné etiologie.
  Léčebné postupy protinádorové léčby, léčebné postupy při nálezu patologické fraktury anebo velkého ložiska osteolýzy v nosném skeletu. Sledování nemocných. Prognóza

  Links
  Biofyzika: viskozita plazmy a její měření.
  Mechanismus sedimentace erytrocytů.
  Základy radioterapie, zdroje záření, účinky záření na buňku, jednotky pro vyjadřování dávky záření, základní informace o frakcionaci záření. Principy vyšetření CT, MR, UZ a PET.

  Imunologie: diferenciální diagnóza hypogamaglobulinémie, vývoj B lymfocytu, tvorba imunoglobulinové molekuly

  Patofyziologie: vliv změn hladiny kalcia na fyziologické funkce, projevy a vznik nádorové hyperkalcemie, projevy hypokalcemie, reologické problémy, hyperviskozita, patofyziologie nádorem způsobené osteolýzy, denzita kostní tkáně a patologické stavy vedoucí ke snížení kostní denzity. Patofyziologie poškození tkání monoklonálním imunoglobulinem.

  Zobrazovací metody: RTG, CT a MR obrazy této nemoci.

  Biochemie: metody stanovení monoklonálního imunoglobulinu, funkce ledvin, měření clearance kreatininu, proteinurie.

  Farmakologie: bisfosfonáty, osteonekróza čelisti, alkylační cytostatika, thalidomid, revlimid, bortezomib, kortikoidy

  Ortopedie: léčba patologické fraktury končetin a páteře. Indikace preventivní fixace u hrozící patologické fraktury.

  Neurologie: kompresivní nervové syndromy, jejich příznaky, diagnostika a léčba tumorem způsobeného kompresivního syndromu.

  Stomatologie: osteonekróza čelisti jako komplikace terapie bisfosfonáty, osteoradionekróza jako komplikace radioterapie orofaciální oblasti.

  Vnitřní lékařství: diferenciální diagnostika vysoké sedimentace erytrocytů. Akutní a chronické selhání ledvin, diferenciální diagnostika těchto stavů

  Skills
  Vidět pacienta, patologické nálezy a obrazovou dokumentaci

  4.3. AL-amyloidóza (amyloidóza z lehkých řetězců) a neamyloidová depozita lehkých řetězců

  Akcent
  Patofyziologie vzniku AL-amyloidových a neamyloidových depozit, klinické příznaky, diagnostika, léčba a prognóza. Projevy amyloidózy v oblasti hlavy a krku, v oblasti hrudníku a v břišních orgánech.

  Links
  Patofyziologie: amyloid a bílkoviny, které mohou vést k jeho tvorbě.

  Patologie: průkaz amyloidu a diferenciální diagnostika typu amyloidózy.

  Zobrazovací metody: obraz orgánů poškozeních amyloidem.

  Interna: sonografické nálezy při amyloidóze srdce, nefrotický syndrom.

  Skills
  Vidět pacienta, abnormální biochemické nálezy, zobrazovací metody.

  4.4. Waldenströmova makroglobulinémie

  Akcent
  Klinické obrazy nemoci, kryoglobulinémie, nemoc z chladových aglutininů, hyperviskozita – klinické projevy a stanovení diagnózy symptomatické hyperviskozity. Léčba hyperviskozity způsobené vysokou koncentrací imunoglobulinů, plazmaferéza, patognomické nálezy v kostní dřeni a v periferní krvi, nálezy na zobrazovacích vyšetřeních.

  Links
  Lékařská chemie: kryoproteiny, jejich stanovení.

  Patofyziologie: viskozita krve a plazmy, hyperviskozita.

  Farmakologie: rituximab, alkylační cytostatika.

  Skills
  Vidět pacienta a nálezy patognomické pro tuto nemoc. Vidět aferézu.

  5. Histiocytární nemoci
  Akcent
  Projevy nemoci u dětí a u dospělých, formy postihující CNS, kožní postižení, kostní postižení, plicní formy nemoci. Diagnostika, léčba a prognóza

  Links
  Patologie: morfologický obraz nemoci.

  Pediatrie: dětské formy nemocí z této skupiny.

  Dermatovenereologie: kožní formy těchto nemocí.

  Zobrazovací metody: různé formy postižení, vč. postižení CNS, diagnostika

  Interna: plicní formy nemoci, diabetes insipidus

  Skills
  Vidět nálezy typické pro tuto nemoc, demonstrace nemocného.

Literatura
  neurčeno
 • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : přehled maligních hematologických nemocí. 2., dopl. a zcela přeprac. Praha: Grada, 2008. 390 s.,x. ISBN 9788024725024. info
 • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 314 s. ISBN 9788072624539. info
 • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. : Galén, 2007. 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9. info
 • DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6. info
 • ADAM, Zdeněk a Karel DVOŘÁK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé,aktualizované a doplněné vydání: Přehled maligních lymfoproliferativních onemocnění dle REAL a WHO klasifikace. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 423-433, 10 s. ISBN 80-247-0896-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve 14.denní blocích. Účast na stážích je povinná. Studenti pracují v 5-6. členných skupinách u lůžka nemocného, postupně na všech specializovaných odděleních kliniky. Součástí výuky jsou odborné semináře.
Metody hodnocení
zápočet pokud student uspěje v testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.