ZLDL0922c Dětské zubní lékařství II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Michaela Bartošová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jarmila Kuklová (cvičící)
MUDr. Kristína Musilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavla Pantučková (cvičící)
MUDr. Eva Petrová (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLDL0922c/13: Po 9. 11. každý pracovní den 7:30–12:50 KOM 206, Út 10. 11. až Pá 13. 11. každý pracovní den 7:30–12:50 N03901
ZLDL0922c/14: Po 14. 12. každý pracovní den 7:30–12:50 KOM 206
ZLDL0922c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ZLPZ041p Preventivní zub.lék.- před. && ZLDL0821p Dětské z.l. I - přednáška && ZLSP03X Samostatná práce ZL && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň oboru: Výuka konzervačního zubního lékařství, protetiky, chirurgie, parodontologie, preventivního zubního lékařství s ohledem na dětský věk, od narození až do období dospívání. Zohlednění zvláštností ošetřování dočasné a stálé dentice a psychického vývoje dítěte. Základy ortodontické diagnostiky. Základní cíle výuky předmětu: Naučit studenta psychologickému přístupu k dítěti a správné volbě ošetřovacího postupu i výběru materiálu při ošetřování dočasné i stálé dentice u dětí. Důraz je kladen na zohlednění věkových rozdílů a významu růstu a vývoje orofaciální soustavy a na pohled na organizmus jako celek. Hlavní náplň předmětu: Náplň výuky je zaměřena na vyšetření dítěte, rtg vyšetření a hodnocení různých rtg-technik, komunikaci s dítětem, možnosti prevence zubního kazu, ošetřování kazu v dočasné i stálé dentici, zohlednění vývojových stadií zubu, endodoncie v dočasném i stálém chrupu, ošetřování úrazů zubů a jejich následků, možnosti a zásady protetické rehabilitace, parodontologie a choroby sliznic dutiny ústní, zásady chirurgického ošetřování dítěte.
Osnova
  • Praktická cvičení: Preparace pro všechny typy výplňových materiálů v dočasné dentici na fantomech. Miniinvazivní techniky v dočasném i stálém chrupu, preparace pro ochranné korunky v dočasné dentici. Klinická stáž zaměřená na komunikaci s dětským pacientem, vyšetření a ošetření dítěte, diagnostiku zubního kazu a jeho komplikací, zvládnutí akutních stavů, úrazů tvrdých zubních tkání i závěsného aparátu, hodnocení rtg snímků, protetické ošetření dítěte, diagnostika onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní jejich ošetření. Seminář: Vstupní test. Opakování : vývoj dočasné a stálé dentice, charakteristika zubů s nedokončeným vývojem kořene, hodnocení rtg snímů.Úrazy tvrdých zubních tkání stálých zubů u dětí.Úrazy závěsného aparátu stálých zubů u dětí.Úrazy dočasných zubů, následky úrazů dočasných zubů ve stálém chrupu.Opakování, dotazy, hodnocení, zápočet
Literatura
  • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů :učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
  • The art and science of operative dentistry. Edited by Clifford M. Sturdevant - Theodore M. Roberson. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1995. xxi, 824 s. ISBN 0-8016-6366-0. info
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za 100% presenci a splnění všech předepsaných preparací zubů.
Navazující předměty
Informace učitele
1. Andreasen, J.O.: Traumatic dental injuries. 1999, Munksgaard 2.Kilian, J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum 3.Koch, G. et al.: Pedodontics – a clinical approach. 1991, Munksgaard
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.