VLCH0832p Chirurgie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
MUDr. Robert Doušek (přednášející)
MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 3. 7:30–9:10 N01001, 9:30–11:10 N01001, Út 19. 3. 9:00–10:40 N01001, Čt 21. 3. 9:00–10:40 N01001, Po 25. 3. 7:30–9:10 N01001, 9:30–11:10 N01001, Út 26. 3. 9:00–10:40 N01001, Čt 28. 3. 9:00–10:40 N01001
Předpoklady
VLCH0731c Chirurgie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
rozpoznat typická chirurgická onemocnění, doporučit diagnostický postup a základní možnosti léčby
Výstupy z učení
student bude po absolvování předmětu schopen:
- propojit dříve nabyté dovednosti klinického vyšetření pacienta s klinickými projevy konkrétních chirurgických onemocnění
- mít přehled o diagnostických modalitách a vhodnosti jejich užití u jednotlivých chorob
- mít představu o současných možnostech léčby chirurgických pacientů
Osnova
 • kýly
 • žaludek a duodenum
 • játra a žlučové cesty
 • pankreas, slezina
 • tenké a tlusté střevo
 • rektum a anus
 • náhlé příhody břišní
 • traumatologie (páteř, pánev)
 • kyčelní kloub, proximální konec femoru diafýza a distální konec femoru
 • koleno, bérec
 • hlezno, noha
 • Traumatologie: polytrauma, spinální, míšní trauma
 • Dětská chirurgie: Břišní chirurgie a NPB v dětském věku Vrozené vady a jejich chirurgická korekce Traumatologie v dětském věku Problematika dětské ortopedie
 • Chirurgická onkologie
 • Popáleniny: problematika popálenin, intenzivní péče o pacienta v popáleninovém šoku, náhrada kůže, plastiky
Literatura
  povinná literatura
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. xviii, 511. ISBN 9788074921285. info
  doporučená literatura
 • WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. 344 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7492-211-4. URL info
 • Clinical Surgery: With Student Consult Access, 3e Paperback – 13 Feb 2012
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět není zakončený hodnocením, jde o kontinuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku z chirurgie v závěru studia.
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny a KARIM FN Brno-Bohunice, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul., Kliniky popáleninové medicíny FN Brno-Bohunice, Kliniky úrazové chirurgie FN Brno Bohunice Kontaktní osoby pro jednotlivá pracoviště: I. chir: Doc. Veverková II.chir: Dr. Novotný Chir.klinika Bohunice: Dr.Procházka Dětská ortopedie : Dr. Jochymek Dětská chirurgie: Dr. Bíbrová Ortopedie FN u sv. Anny: Doc. Rozkydal Ortopedie FN Bohunice: Doc. Chaloupka KARIM: Dr. Maláska Plastická chirurgie: Dr. Dvořák Medicína popálenin: Dr. Lipový KUCh - Dr Krtička Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru, vypracování chorobopisu, 100% účast na stážích.
Předmět je vyučován každoročně.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.