ZLAN0222p Anatomie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
3/0/0. 45. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
MUDr. Anna Rábová (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 12:00–14:30 B11/234, St 10. 3. 12:00–14:30 B11/234, St 17. 3. 12:00–14:30 B11/234, St 24. 3. 12:00–14:30 B11/234, St 31. 3. 12:00–14:30 B11/234, St 7. 4. 12:00–14:30 B11/234, St 14. 4. 12:00–14:30 B11/234, St 21. 4. 12:00–14:30 B11/234, St 28. 4. 12:00–14:30 B11/234, St 5. 5. 12:00–14:30 B11/234, St 12. 5. 12:00–14:30 B11/234, St 19. 5. 12:00–14:30 B11/234, St 26. 5. 12:00–14:30 B11/234, St 2. 6. 12:00–14:30 B11/234
Předpoklady
ZLAN0121p Anatomie I - přednáška || ZLAN0121s Anatomie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- osvojení popisu nervového systému včetně smyslových orgánů
- definování topografických krajin hlavy, krku a trupu
- definování anatomických struktur nacházejících se v jednotlivých krajinách hlavy, krku a trupu
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- popsat struktury periferního a centrálního nervového systému a senzorických orgánů (oko, ucho)
- definovat topografické oblasti hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve a identifikovat základní anatomické struktury v těchto oblastech
- charakterizovat topografické vztahy mezi orgány hrudní, břišní a pánevní dutiny
Osnova
 • Srdce, aorta, aortální oblouk Přehled tepen Přehled žil, mízní systém Úvod do nervového systému mícha – zevní popis a struktura, stavba míšního nervu Plexus cervicalis, brachialis, lumbalis et sacralis Zevní popis a struktura kmene mozkového Hlavové nervy (nervus trigeminus – V) Hlavové nervy (VII., IX., X., XI., XII.) Zevní popis a struktura mozečku a diencephala Zevní popis a struktura telencephala, dutiny, obaly a cévní zásobení CNS Sluchový systém, n. VIII. Zrakový systém, orbita, n. opticus, n. III., n. IV., n. VI. Autonomní nervový systém, přehled topografických krajin končetin Topografie hlavy a krku
Literatura
  povinná literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-210-4707-5. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
závěrečná zkouška - kombinovaná forma
Informace učitele
Závěrečná zkouška z anatomie zahrnuje praktickou a teoretickou část. Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student získat v praktické a teoretické části zkoušky minimálně stupeň E.
- praktickou část zkoušky představují výsledky za pitevní cvičení III. semestru. Student, který nezískal minimálně hodnocení E bude opětovně přezkoušen v termínu teoretické části závěrečné zkoušky z anatomie.
- teoretická část zkoušky probíhá nejdříve formou testu s následným ústním zkoušením. K pokračování zkoušky ústním zkoušením musí student získat v testu minimálně 12 z 18 možných bodů. Úspěšně napsaný test nemusí student u opravných termínů opakovat. Student píše test jen u řádného a prvního opravného termínu. U druhého opravného termínu student test nepíše, je zkoušen jen ústně. Při ústní zkoušce student zodpoví 4 vylosované otázky z předem daných okruhů a anatomicky popíše 2 snímky zobrazovacích technik.

The final examination in Anatomy consists of a practical and a theoretical part. To pass successfully the exam, the student has to obtain at least the grade E in both practical and theoretical parts of the final examination.
The practical part of final examination is represented by the results of the examinations in Anatomy III - Dissection. The student, who has not obtained at least grade E, will be re-examined at the respective date of the theoretical part of the final examination in Anatomy.
The theoretical part of final examination first proceeds in the form of a test with subsequent oral examination. To be entitled to proceed to oral examination, the student has to obtain at least 12 out of 16 points in the test. When successful at the test the student does not repeat it during a re-sit date. When unsuccessful at the test during the 1st re-sit date, the student will not repeat the test before the oral examination of the 2nd re-sit date.In the course of oral examination the student answers 4 questions selected by lot out of 4 preannounce sets of questions and presents an anatomical description of the imaging technique.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLAN0222p