PřF GRSP Geoenvironmentální rizika a sanace
Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-GRS Geoenvironmentální rizika a sanace

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G4241Odborná studijní praxe M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 P P
PřF:G5981Hydrogeologické modelování A. Říčkazk 1/2/05 P P
PřF:G7021Diplomový seminář I J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:G7041Diplomová práce I R. Melicharz 0/02 P P
PřF:G7931Legislativa v geologii M. Slobodníkzk 2/03 Z P
PřF:G8711Geologické katastrofy a jejich rizika S. Nehybazk 2/03 Z P
PřF:G9811Geochemie exogenních procesů P. Pracnýzk 2/1/05 P P
21 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G5241Odborná studijní praxe M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 P P
PřF:G7401Metody hydrogeologického výzkumu T. Kuchovskýzk 1/2/05 P P
PřF:G8021Diplomový seminář II J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:G8031Diplomová práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/08 P P
PřF:G8041Diplomová práce II R. Melicharz 0/04 P P
PřF:G8581Hydrogeochemie P. Pracnýzk 1/25 P P
PřF:G8751Průmyslová rizika a vliv na geosystémy M. Slobodníkzk 2/03 Z P
28 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G5951Kontaminanty v horninovém prostředí E. Geršlovázk 2/2/06 Z P
PřF:G6231Odborná studijní praxe M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 P P
PřF:G6241Odborná studijní praxe M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 P P
PřF:G9021Diplomový seminář III J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:G9041Diplomová práce III R. Melicharz 0/0/08 P P
PřF:GA321Praktická hydrogeologie T. Kuchovskýzk 2/1/05 P P
PřF:GA921Geochemie životního prostředí E. Geršlovázk 2/1/05 Z P
28 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi7710Právo a státní správa v ochraně přírody L. Tichýzk 2/0/02+2 - P
PřF:G6971Sanační metody J. Zemanzk 2/2/06 Z P
PřF:G7081Regionální geologie světa J. Leichmannzk 2/0/03 Z P
PřF:G7231Odborná studijní praxe M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 P P
PřF:G7241Odborná studijní praxe M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 P P
PřF:GA021Diplomový seminář IV J. Kalvodaz 0/2/02 P P
PřF:GA041Diplomová práce IV - odevzdání R. Melicharz 0/016 P P
PřF:GA751Legislativa v hydrogeologii L. Michelezk 1/1/03 P P
36 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G3991Analýza experimentálních dat J. Faimonz 1/0/01 - V
PřF:G5091Pokročilá strukturní geologie R. Melicharzk 1/25 - V
PřF:G5111Podnikání v průzkumu a těžbě nerostných surovin D. Štěpánskýz 2/0/02 - V
PřF:G6061Pokročilá ložisková geologie M. Slobodníkzk 2/2/06 - V
PřF:G6301Základy podzemní hydrauliky T. Kuchovskýzk 1/13 - V
PřF:G7371Základy geochemického modelování J. Zemanzk 2/1/05 - V
PřF:G7501Fyzikální geochemie J. Zemanzk 2/1/05 - V
PřF:G7941Předpisy v inženýrské geologii R. Melicharzk 2/0/03 - V
PřF:G8141Pedologie R. Melicharzk 2/1/05 - V
PřF:G8311Fyzika Země a geodynamika P. Špačekzk 2/1/05 - V
PřF:G8461Seismologie a seismotektonika J. Havířzk 2/1/05 - V
PřF:G8781Globální ekosystémy a biotické krize v historii Země R. Brzobohatýzk 2/04 - V
PřF:G9401Regionální hydrogeologie J. Čurdazk 2/0/03 - V
PřF:G9421Ochrana podzemních vod T. Kuchovskýzk 2/15 - V
PřF:G9441Vodárenství M. Látalzk 1/1/03 - V
PřF:G9771Vybrané problémy z hydrogeologie J. Novotnáz 1/0/01 - V
PřF:G9901Aplikovaná mineralogie M. Novákzk 2/2/06 - V
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 - V
PřF:GA251Pokročilá inženýrská geologie M. Knížekzk 1/2/05 - V
PřF:GA811Koloidy v životním prostředí J. Faimonk 1/0/01 - V
PřF:GA831Chemické základy geochemie J. Faimonk 1/0/01 - V
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - P
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 - P
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 - P
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 - P
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 - P
89 kreditů