ESF NMSME01 Matematické a statistické metody v ekonomii
Název anglicky: Mathematical and Statistical Methods in Economics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: ESF N-MSME Matematické a statistické metody v ekonomii

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z rozpravy nad obsahem předmětů profilujícího základu a základních teoretických předmětů profilujícího základu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Aktuálně řešená témata diplomových prací:
*Dynamické modely panelových dat: Aktuální problémy a trendy
*Determinanty dynamiky a volatility cen Bitcoinů
*Rozdíly ve výnosnosti aukcí: Ekonomický experiment
*Modelování a řízení úrokového rizika
*Zahraniční kurzové intervence centrální banky: DSGE přístup
*Moderní nástroje a techniky pro tvorbu a evaluaci skóringových modelů
*Multiagentový model učení strategie na oligopolních trzích
*Institutions and Agent-Based Computational Economics
*Alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
*Nekonvenční monetární politika v malé inflačně cílené ekonomice
*Problémy bayesovské identifikace DSGE modelů
*Modelování efektivity trhů práce
*Replikace experimentu Risk Aversion and the Winner's Curse

Obhájené diplomové práce:
*Úvěrový transmisní mechanismus monetární politiky v zemích V4 https://is.muni.cz/th/448449/esf_m/
*Alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit https://is.muni.cz/th/394214/esf_m
*Nekonvenční monetární politika v malé inflačně cílené ekonomice https://is.muni.cz/th/405337/esf_m
*Problémy bayesovské identifikace DSGE modelů https://is.muni.cz/th/380137/esf_m
*Bayesovský přístup k analýze a predikci časových řad https://is.muni.cz/th/416598/esf_m
*Modelování efektivity trhů práce
https://is.muni.cz/th/357988/esf_m
*Modelování efektivity islámského a konvenčního bankovnictví https://is.muni.cz/th/425142/esf_m
*Multiagentový model vlivu reklamy na tržní cenu při nedokonalých informacích https://is.muni.cz/th/370225/esf_m
*Matematika, ekonomie a společenská ontologie https://is.muni.cz/th/405170/esf_m
*Replikace experimentu Risk aversion and rent-seeking https://is.muni.cz/th/394592/esf_m


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_TEDPTeze diplomové práce J. Čapekz 0/2/03 2P
ESF:MPE_DIS1Diplomový seminář 1 J. Čapekz 0/2/012 3P
ESF:MPE_DIS2Diplomový seminář 2 J. Čapekz 0/2/012 4P
27 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_BAANBayesiánská analýza D. Němeczk 2/2/010 1P
ESF:MPE_CMIECvičení z mikroekonomie O. Krčálz 0/2/05 1P
ESF:MPE_MIE2Mikroekonomie 2 Z. Tomešzk 2/0/04 1Z
ESF:MPE_CMAECvičení z makroekonomie J. Čapekz 0/2/05 2P
ESF:MPE_EKONEkonometrie O. Vašíčekzk 2/2/012 2Z
ESF:MPE_MAE2Makroekonomie 2 L. Žídekzk 2/0/04 2Z
ESF:MPE_MAMOMakroekonomické modelování D. Němeczk 2/2/010 3P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 1-
ESF:MPE_MOEKMonetární ekonomie M. Kvasničkazk 2/1/010 1-
ESF:MPM_VSMVícerozměrné statistické metody M. Královázk 2/2/08 1-
FI:PB154Základy databázových systémů P. Zezulazk 2/1/03+2 1-
ESF:MPE_ZMATZáklady MATLABu D. Němecz 0/2/02 1-
ESF:MPE_VPAMVybrané partie aplikované matematiky P. Zemánekzk 2/2/05 1-
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 2-
PřF:M8DM1Data mining I S. Katinazk 2/2/04+2 2-
ESF:MPE_DET2Dějiny ekonomických teorií 2 J. Menšíkzk 2/2/010 2-
ESF:MPE_IORGIndustrial organization R. Staněkz 0/2/04 2-
ESF:MPE_NIEKNová institucionální ekonomie M. Kvasničkazk 2/0/04 2-
ESF:MPE_EKTREkonomie transformace L. Žídekzk 2/1/010 3-
ESF:MPE_HOP2Hospodářská politika 2 Z. Tomešzk 1/1/04 3-
PřF:M5444Markovské řetězce S. Katinazk 2/1/03+2 3-
ESF:MPE_MEEKMezinárodní ekonomie J. Čapekzk 2/0/04 3-
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 3-
ESF:MPE_NKMANová klasická makroekonomie M. Kvasničkaz 2/0/02 4-
97 kreditů

Jazyk

V daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk II/1-II/2.

Angličtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1AaJazyk II/1 - Angličtina E. Lukáčováz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2AbJazyk II/2 - Angličtina E. Lukáčovázk 0/2/03 4-
5 kreditů
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1FaJazyk II/1 - Francouzština M. Červenkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2FbJazyk II/2 - Francouzština M. Červenkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Němčina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1NaJazyk II/1 - Němčina P. Sojkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2NbJazyk II/2 - Němčina P. Sojkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Ruština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1RaJazyk II/1 - Ruština M. Ševečkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2RbJazyk II/2 - Ruština M. Ševečkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1SaJazyk II/1 - Španělština V. De Azevedo Camachoz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2SbJazyk II/2 - Španělština V. De Azevedo Camachozk 0/2/03 --
5 kreditů

Volitelné předměty