Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS EVS01 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-EVS Evropská studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL235Francouzská politika a politické strany S. Balíkzk 1/1/04 5-
FSS:POL291Křesťanství a politika S. Balíkzk 1/1/04 1-
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 5-
10 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p904Physical Education - Climbing J. Jurečkaz 0/2/01 1-
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 3-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS1060Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/015 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS1040Evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/07 1P
FSS:EVS1010Moderní politické dějiny Evropy V. Hloušekzk 2/0/07 1P
FSS:EVS1050Instituce EU P. Kaniokzk 1/1/07 2Z
FSS:EVS1950Úvod do evropského práva H. Smekalzk 1/1/07 2P
FSS:CJVTERTerminology of European institutions P. Trávníkovázk 0/2/03 3P
FSS:EVS1940Základy analýzy v Evropských studiích P. Kaniokz 1/1/04 4P
FSS:EVS1960Lisabonská smlouva a zdroje P. Kuchyňkovázk 1/1/06 4P
FSS:EVS1020Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 5Z
FSS:EVS1070Politiky v EU Z. Sychrazk 2/0/08 5P
57 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - rozšíření jazykových kompetencí

Student/tka musí v průběhu studia absolvovat alespoň jeden předmět z tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA101Akademická angličtina se zaměřením na psaní C. Kimbrellzk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVA102Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti P. Trávníkovázk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVA103Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci L. Zouhar Ludvíkovázk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVF101Francouzština pro sociální studia I K. Sedláčkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVF102Francouzština pro sociální studia II K. Sedláčkovázk 0/2/04 3-
FSS:CJVN101Němčina pro sociální studia I J. Vyorálkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVN102Němčina pro sociální studia II R. Heroutzk 0/2/04 3-
FSS:CJVR101Ruština pro sociální studia I M. Ševečkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVR102Ruština pro sociální studia II M. Ševečkovázk 0/2/04 3-
FSS:CJVS101Španělština pro sociální studia I J. Žváčkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVS102Španělština pro sociální studia II J. Žváčkovázk 0/2/04 3-
40 kreditů

Blok 2 - profilující PV předměty

Profilující PV předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS130Současné dění v EU M. Pitrováz 0/2/02 6P
FSS:EVS193EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři P. Suchýzk 1/1/04 3P
FSS:MVZ101Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1P
FSS:MVZ222Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 4P
17 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS118Skandinávie a evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/05 6-
FSS:EVS134Úvod do studia lidských práv M. Pitrovázk 1/1/04 3-
FSS:EVS143Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 3-
FSS:EVS154Political Issues and Social Policy in the European Union P. Suchýzk 1/1/05 4-
FSS:EVS159Strukturální fondy EU - průřezová témata M. Pitrovázk 2/24 5-
FSS:EVS169Deutschland und EU M. Pitrováz 1/15 6-
FSS:EVS171Krizový management EU M. Pitrovázk 1/1/05 2-
FSS:EVS173Příprava na zaměstnání ve strukturách EU M. Pitrováz 1/1/03 6-
FSS:EVS176Decentralizace v členských státech EU M. Pitrovázk 1/14 2-
FSS:EVS186EU Elections and Public Opinion M. Pitrovázk 1/16 5-
FSS:EVS188Vnější vztahy Evropské unie M. Pitrovázk 1/14 2-
FSS:EVS192Politické strany a jejich vztah k EU V. Hloušekzk 1/1/04 1-
FSS:MVZ123NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/15 4-
FSS:MVZ138Vybrané problémy dějin mezinárodní politiky Z. Křížz 0/2/03 1-
FSS:MVZ158Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZ206Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZ211Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/15 4-
FSS:MVZ220Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 3-
FSS:MVZ221Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 1-
FSS:MVZ222Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZ223Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZ238Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
95 kreditů

Blok 4 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS190Letní / zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
FSS:EVS191Zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
FSS:EVS430Stáž (Internship) M. Pitrováz 0/0/05 --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
35 kreditů

Další aplikace