FSS PSY02 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Seminář k bakalářské diplomové práci studující zapisují před očekávaným odevzdáním diplomové práce, tedy v posledním semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1930Seminář k bakalářské diplomové práci J. Širůčekz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty studující zapisují v pořadí dle doporučeného semestru zápisu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 1Z
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSYb1121Základy psychologického výzkumu S. Ježekzk 0/0/05 1P
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 2P
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 2Z
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 5P
FSS:PSYb2110Bakalářský projekt J. Širůčekz 0/2/03 5-
FSS:PSYb2521Statistická analýza dat II. S. Ježekzk 1/1/06 3-
FSS:PSYb2551Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/06 4-
FSS:PSYb2591Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/06 4-
81 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty studující zapisují především ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby v součtu s povinnými předměty a předměty všeobecného univerzitního základu dosáhli za studium celkového počtu 120 ECTS (studující musí získat minimálně 20 kreditů z povinně volitelných předmětů). Doporučený semestr zápisu je pouze návrhem, studující volí dle svého uvážení. V případě dostatečné kapacity mohou studující hlavního studijního plánu zapisovat i vybrané povinné předměty jednooborového studijního plánu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání P. Pátková Daňsovák 1/1/04 3-
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 1-
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 4-
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 3-
FSS:PSYb1700Náhradní rodinná péče O. Boušaz 0/0/04 4-
FSS:PSYb1720Praktikum dětské psychologie L. Lacinovák 0/0/04 4-
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 4-
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 4-
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 4-
FSS:PSYb2105Unsolved mysteries of cognitive psychology L. Štěpánkováz 0/2/04 5-
FSS:PSYb2110Bakalářský projekt J. Širůčekz 0/2/03 5-
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 4-
FSS:PSYb2250Studentská dobrovolnická praxe J. Širůčekz 0/30/0 30 hodin za semestr.4 5-
FSS:PSYb2260Komunitní dobrovolnictví Z. Masopustováz 0/0/03 5-
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 5-
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 4-
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 4-
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 5-
FSS:PSYb2640Psychologie dítěte předškolního věku L. Lacinovázk 1/1/04 4-
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 1-
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/1/04 5-
FSS:PSYb2820Psychologie sexuální a genderové diverzity A. Stašekz 1/1/03 3-
FSS:PSYb2830Základy krizové intervence a práce s emocemi T. Řiháčekk 0/2/04 6-
FSS:PSYb2870Konstruktivistické metody v psychologii M. Filipz 0/2/04 5-
FSS:PSYb2881Cultural psychology B. Kubantovák 0/2/04 5-
FSS:PSYb2890Transakční analýza prakticky M. Homolkovák 0/2/04 5-
FSS:PSYb2930Psycholog v řízení lidských zdrojů T. Kratochvílz 0/0/03 5-
FSS:PSYb2950Behavioral Economics: Psychology Meets Economics M. Ďuriníkk 0/2/04 5-
FSS:PSYb2960Interpretative phenomenological analysis J. Širůčekz 1/1/04 4-
FSS:PSYb2980Základy akademického čtení a psaní J. Širůčekz 0/0/04 2-
FSS:PSYb2990Psychologie médií L. Blinkaz 1/1/03 6-
127 kreditů